tiistai 22. toukokuuta 2012

Osa 11: Kristitty ja maanpuolustus

Miksi maanpuolustusta tarvitaan?

- Esivanhempiemme syntiinlankeemuksen seurauksena on koko maailma kaikkine kansoineen alistettu pahuuden henkiruhtinaan, saatanan vallan alle ja siksi täällä on käyty paikallisia sotia ihan muinaisuudesta asti. Danielin Kirjan mukaan sotaa tullaan käymään loppuun saakka. Tuo pahuuden valtaan alistaminen kestää onneksi vain Luojamme määräämän ajanjakson, mikä lähestyy loppuaan.

- Erään norjalaisen tutkimusryhmän kokoamien tietojen mukaan on maan päällä käyty viimeisten 5500 vuoden aikana yhteensä noin 14 500 kansojen välistä sotaa eli keskimäärin lähes 3 sotaa vuosittain. Lisäksi on käyty useita samanaikaisesti useiden kansojen välistä sotaa ja suurimmat niistä viime vuosisadalla: ww1 ja ww2.

- Sodan perimmäinen syy on perisynnin turmelema ihmisluonto, joka pistää ihmiset himoitseman ja haluamaan itselleen rikkautta ja valtaa heikompien kustannuksella. Luemme Jaakobin maininnan sodan syystä: (Jaak. 4:1-2)
1. Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne?
2. Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole; te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa; te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole, sentähden ettette ano.


- Nuo saatanalliset himot synnyttää ihmisissä pahuuden henkiruhtinas saatana, jolla on käskyvallassaan valtavat määrät hänen langettamiaan henkiolentoja, kuten demoneja, riivaajia, valheen henkiä jne. 


Ketkä ovat todellisia vihollisiamme?


- Tämän maailman ihmiset luulevat useimmiten todellisiksi vihollisiksemme niitä sotajoukkoja, jotka hyökkäävät toisen suvereenin valtion alueelle joko miehittääkseen sen kokonaan tai osan siitä tai tunkeutuvat sinne muusta syystä.


- Paavali kertoo kuitenkin tyhjentävästi meille sen, ketkä ovat meidän todellisia vihollisiamme. Luemme: 
(Ef. 6:10-18) 
10. Lopuksi, vahvistukaa Adonaissa ja hänen väkevyytensä voimassa.
11. Pukekaa yllenne Elohimin koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
13. Sentähden ottakaa päällenne Elohimin  koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.
14. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,
15. ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
16. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
17. ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
18. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;- Koska 'veri ja liha' eli ihminen/ihmiset eivät ole vihollisiamme, vaan ne voimat, mitkä laittavat sotajoukot liikkeelle, niin sodan syttymisen ennaltaehkäisyksi ei riitä asevarustelu, vaan YeHoWaH Elohimin opetusten mukainen eläminen vanhurskaudessa ja pyhyydessä. Hän on luvannut suojella sitä kansaa, joka kunnioittaa Häntä ja karttaa synninharjoittamista. Tuon opetus ja käytäntö toistuvat selkeästi Israelin ja Juudan kuningaskuntien historiassa kerta toisensa jälkeen. Sen voimme lukea Raamatusta.


Onko seuraava väite viisautta vai hulluutta?


"Jos haluat rauhaa, niin varustaudu sotaan!"


- Tuo väite on aina ollut sulaa hulluutta siksi, että maan kansat eivät ole olleet, eivätkä nytkään ole kuuliaisia YeHoWaH Elohimille, vaan turvautuvat Hänen apunsa sijaan 'lihan käsivarteen' eli varustautuvat fyysiseen sodankäyntiin.

- Tuo väite on vain siinä tapauksessa tietytyssä määrin viisautta, jos kansan johtaja ei epäuskonsa vuoksi kykene turvautumaan YeHoWaH Elohimin apuun ja hänen valtiotaan uhkaa vahvempi ja asevoimiltaan paremmin varustautunut valtio. Esimerkiksi sopii hyvin Israel, joka on vihamielisten arabivaltioiden ympäröimä ja niiden lisäksi Israel on valtiona uhattu pyyhkiä pois maailmankartalta vihamielisen Iranin diktaattorin toimesta.

- Asevarustelu saa kuitenkin aina aikaan juuri päinvastaisen tuloksen, kuin mihin sen avulla pyritään, sillä kun kansat varustautuvat sotaan kiireestä kantapäähän, niin massatuhoaseilla on suuren pelotusefektin lisäksi valtava tuhoamisvoima, etenkin nykyaikana! Ei tarvita kuin yksi epäpätevä valtionjohtaja, joka lietsoo sotaa heikompaa naapurivaltiota vastaan esim. suuntaakseen kansalaistensa huomion pois oman maansa sisäpoliittisista ongelmista ja niin näyttämö sodan alkamiselle on valmis! Juuri tuolla konseptilla on lukuisat sodat aloitettu. 


- Löydämme Vanhan Liiton Kirjoituksista (VLK) yhden selkeän esimerkin siitä, miten heikommalle kansalle käy, jos se turvautuu yksin YeHoWaH Elohimin apuun ylivoimaista vihollista vastaan, eikä tartu itse lainkaan maallisiin aseisiin! Luemme kohdan 2. Aikak. 20:14-25


14. Ja YHWH:n Henki tuli seurakunnan keskellä Jahasieliin, Sakarjan poikaan, joka oli Benajan poika, joka Jegielin poika, joka Mattanjan poika, leeviläisen, joka oli Aasafin jälkeläisiä,
15. ja hän sanoi: "Kuunnelkaa, kaikki te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat ja sinä kuningas Joosafat. Näin sanoo teille YHWH: Älkää peljätkö älkääkä arkailko tätä suurta joukkoa, sillä sota ei ole teidän, vaan Elohimin.
16. Menkää huomenna heitä vastaan. Katso, he nousevat silloin Siisin solaa pitkin, ja te kohtaatte heidät laakson päässä, itäänpäin Jeruelin erämaasta.
17. Mutta silloin ei ole teidän asianne taistella. Astukaa esiin, seisokaa ja katsokaa, kuinka YHWH pelastaa teidät, Juuda ja Jerusalem. Älkää peljätkö älkääkä arkailko; menkää huomenna heitä vastaan, ja YHWH on oleva teidän kanssanne."
18. Silloin Joosafat kumartui kasvoillensa maahan, ja kaikki Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat lankesivat YHWH:n eteen, rukoilemaan YHWH:a.
19. Ja ne leeviläiset, jotka olivat Kehatin ja Koorahin jälkeläisiä, nousivat ylistämään YHWH:a, Israelin Jumalaa, ylen korkealla äänellä.
20. Mutta varhain seuraavana aamuna he menivät Tekoan erämaahan. Ja heidän lähtiessänsä Joosafat astui esiin ja sanoi: "Kuulkaa minua, te Juudan ja Jerusalemin asukkaat. Uskokaa YHWH:an, Elohimiinne, niin te olette hyvässä turvassa, ja uskokaa hänen profeettojansa, niin te menestytte."
21. Ja neuvoteltuaan kansan kanssa hän asetti veisaajat veisaamaan YHWH:lle ylistysvirsiä pyhässä kaunistuksessa ja kulkemaan aseväen edellä sanoen: "Kiittäkää YHWH:a, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti".
22. Ja juuri kun he alottivat riemuhuudon ja ylistysvirren, antoi YHWH väijyjiä tulla ammonilaisten, mooabilaisten ja Seirin vuoristolaisten selkään, jotka olivat hyökänneet Juudan kimppuun; ja heidät voitettiin.
23. Sillä ammonilaiset ja mooabilaiset asettuivat Seirin vuoristolaisia vastaan tuhoamaan ja hävittämään heitä; ja kun he olivat lopettaneet Seirin asukkaat, auttoivat he toisiaan toistensa tuhoamisessa.
24. Kun Juudan miehet tulivat paikalle, josta voi tähystää erämaahan, ja kääntyivät joukkoon päin, niin katso, ruumiita makasi maassa, ei kukaan ollut pelastunut.
25. Niin Joosafat väkineen tuli ryöstämään heiltä saalista, ja he löysivät heidän seastaan paljon sekä tavaraa että ruumiita ja kalliita kaluja. Ja he ottivat itsellensä enemmän kuin saivat kannetuksi; he ryöstivät saalista kolme päivää, sillä sitä oli paljon. - Koska nykyiset valtioiden päämiehet eivät kuuntele profeettoja Raamatun lehdiltä, eikä niitäkään, jotka YHWH Elohim heidän luokseen lähettää, vaan he turvautuvat maallisiin aseisiin, niin silloin jää jäljelle vain yksi huono vaihtoehto verrattuna muihin sitäkin huonompiin, nimittäin asevarustelu ja armeijan ylläpito muodossa tai toisessa! Suomessa on edelleen yleinen asevelvollisuus.


Keitä asevelvollisuuden tulee koskea?


- Elämme Uuden Liiton aikakautta, jolloin pieni vähemmistö ihmisiä kaikista maan kansoista on uudestisyntyneitä ja vielä vähemmän heistä on saanut kokea Pyhällä Hengellä täyttymisen. Uuden Liiton Kirjoitusten selkeä opetus on olla tarttumatta fyysisiin aseisiin ja turvautua niiden sijaan vain YeHoWaH Elohimin apuun Adonai Yeshuan kautta. (Palaan vielä aiheeseen seuraavan kohdan jälkeen)


Pystyykö Adonai Yeshua todella auttamaan?


- Minut on yritetty neljä eri kertaa todenteolla tappaa. Kolmasti kyseessä oli sama mies ja viimeisen kerran eräs toinen mies. Noilla jokaisella neljällä kerralla minun kimppuuni hyökättiin ihan fyysisesti. Mä en olisi kyennyt pakenemaan niistä kolmesta tilanteesta, enkä tekemään riittävää vastarintaakaan noissa neljässä tilanteessa, koska olin silloin laiha, paljon paastonnut ja lihaksiltani heikko verrattuna kimppuuni karanneiseen miehiin.


- Minä ainoastaan seisoin paikallani, suljin silmäni ja rukoilin Adonai Yeshualta apua ja Hänen verensä suojaa. Kun avasin silmäni, niin mies iski nyrkiniskuja nopeina sarjoina kasvojani kohden kiroillen ja hiki otsallaan, koska yksikään iskuista ei osunut minuun, vaan jokainen isku ikäänkuin ohjattiin kehoni ohi. Todella merkillistä!


- Hän kävi kimppuuni sinä iltana kolme eri kertaa ja joka kerta mä turvauduin yksin Adonai Yeshuan apuun ja Hänen verensä suojaan. Sen seurauksena mies ei kyennyt edes koskettamaan minua, paitsi ekalla kerralla, jolloin hän äkkiarvaamatta tarttui minua kurkusta ja aikoi kuristaa minut! Kun silmissäni alkoi jo sumeta, niin mä sanoin vain sydämessäni sanat: "Kiitos Yeshua, että sinun veresi voima suojelee minut!" Heti nuo sanat sanottuani miehen kädet irtosivat kurkustani ja putosivat alas kuin veltot narut ja sain vapaasti hengittää! Mies seisoi silmät suurina ja tokaisi: "Mitä ihmettä tapahtui?" 


- Kolmannella kerralla hän kiersi minun ympäri 360 astetta noin metrin etäisyydeltä yrittäen tunkeutua ympärilläni olevan näkymättömän suojamuurin läpi siinä onnistumatta, koska ylistin kädet koholla ääneen Yeshuan veren voimaa. Sitten hän katsoi suoraan silmiini ja näin perkeleen katsovan minuun hänen kauttaan ja hän sanoi: "Sinussa on jokin suurempi voima ja siksi mä en voi tehdä sulle mitään!" Sen sanottuaan hän poistui karkeasti kiroillen, enkä ole koskaan enää häntä tavannut. 


- Neljännellä 'tapon yrityksen kohteena olemiskerralla' olin vapaaehtoisena iltavahtina Arvid von Martensenin säätiön omistamassa Kovaosaset ry:n kodittomien kadunmiesten yömajassa, stadissa, Kalevankadun varrella. Eräs perheellinen uskonveli pyysi mua tuuraamaan häntä muutaman tunnin ajaksi. Lupauduin, mutta ollessani jo hommissa huomasin sapatin jo alkaneen ja olin aiemmin tehnyt Yeshualle lupauksen, etten tee mitään töitä sapattina. Pyysin Häneltä anteeksi rikettäni. Veli, jota tuurasin (Paul Raja-aho) oli jo etukäteen varoittanut minua eräästä väkivaltaisesta yömajan vakiasukista, jota kutsuttiin stadin James Bond'iksi. Hän oli saanut armeijassa agentin koulutuksen ja kykeni kuulemma kuristamaan miehen hengiltä noin 2 min:ssa. Hän oli yhtä lihaskimppua, kätensä ja niskansakin lihaksikas kuin härällä. Minä olin laiha, paljon paastonnut, enkä olisi kyennyt fyysisesti mitenkään pitämään puoliani häntä vastaan. 


- Illan mittaan tuo mies tuli valvontapöydän eteen voidakseen päästä huoneeseen. Määräysten mukaan en saanut päästää sisälle ketään, jonka hengitys tuoksuu edes vähän kaljalle tai alkon mehuille. Miehen hengitys tuoksui hiukan ja sanoin ystävällisesti hänelle: "Koska olet hieman juonut, niin kävele kerran korttelin ympäri, jotta hiukan selviät ja saat sitten mennä huoneeseesi!" Mies tulistui ja huusi: "Sinä et mua komentele! Nyt mä tapan sinut!" Silloin mä en älynnyt tehdä muuta kuin yrittää paeta ulos takaoven kautta. Kun juoksin sinne tuo vihainen mies kannoillani, niin huomasin takaoven olevan takalukossa, joten kiersin ison pöydän ja palasin takaisin valvontapöydän edustalle. Kun mies oli jo melkein vaatteissa kiinni, en voinut enää yrittää paeta alas jyrkkiä rappuja, koska hän olisi ehtinyt kampata minut ja mä olisin silloin loukannut itseni teräviin portaisiin! 


- Silloin mä käännyin miestä vastaan ja sanoin: "Sä tulet mua vastaan omassa voimassas, mutta minä tulen sua vastaan Herran Sebaotin Nimeen. Katsotaan kuinka tässä käy!" (En näet rohjennut huutaa tuolloin avuksi Yeshuan Nimeä, koska rikoin juuri sapattilupaustani Hänelle.) Yht'äkkiä minut puettiin valtavalla voimalla korkeudesta! Mä tartuin äkkiä miestä rinnuksista, kainaloitten alta ennen kuin hän ehti tehdä yhtään mitään ja nostin hänet ilmaan aikomuksena paiskata hänet ylös meneviä rappuja vasten. Hän lensi jo kaaressa niitä kohti, mutta ikäänkuin sekunnin murto-osassa mä tajusin, että jos hän lentää sinne tuolla tavalla pää edellä, niin hän kuolee! Ehdin vielä tarttua uudelleen häntä kainaloitten alta ja estää hänen ilmalentonsa. Sen sijaan mä kaadoin hänet kivilattialle selälleen, mutta kuitenkin niin hellävaroen, että pidin vasenta kättäni suojana hänen takaraivollaan, ettei hän lyönyt päätäänkään lattiaan. Sitten syöksyin hajareisin hänen päälleen ja painoin hänet lattiaan. Vaikka hän rimpuili rajusti allani ja ojenteli käsiään tarttuakseen mua kurkusta, niin hän ei ylettynyt, koska mulla oli pitemmät kädet. 


- Juuri tuolloin Paul Raja-aho palasi työhönsä ja kysyi ihmetellen: "Mitä ihmettä täällä tapahtuu?" Mä vastasin pokkana miehen päällä maaten: "Me tässä otettiin vaan vähän mittaa toisistamme nähdäksemme, kuka on kuka!" Ja aloin nauraa. Myös tuo kaveri tajusi tilanteen koomisuuden ja hänkin alkoi nauraa :) Näin kyseisen miehen muutaman kerran jälkeenkin päin siellä asuntolassa, mutta hän suhtautui minuun silloin aina suurella kunnioituksella ja hymyillen, muistaen saamansa opetuksen! 


- Kerron vielä viidennen tapauksen, jolloin minut yritettiin hakata nyrkein katuun. Olin sinä iltana toteuttamassa Adonai Yeshualle antamaani lupausta todistaa Hänestä stadin kaduilla. Jaoin trakuja eli lentolehtisiä. Vastaani tuli neljän hengen miesseurue, josta yksi oli kännissä, muut eivät. Kun todistin Herrastani, niin seurueen suurikokoisin mies sanoi: "Jos sä olet oikea uskis, niin taluta tää mun kaveri kotiinsa, koska hän on aikalailla mehuissa!" Mä sanoin: "Sorry nyt vaan, mutta mä otan tänä iltana käskyjä vastaan vain Herraltani Yeshualta. Jos mies on todella sun kaveris, niin taluta ite hänet kotiin!"


- Sen ison miehen ulkomuoto ja kasvot tulivat hetkessä vihaa täyteen. Äkkiä hän syöksyi mua kohti tarkoituksena iskeä mua oikealla koukulla leukaan, että lentäisin katuun. Mä kiitin vain hiljaa sydämessäni Adonai Yeshuaa Hänen verensä suojelevasta voimasta, enkä väistänyt lainkaan, vaan seisoin paikallani. Näin miten miehen nyrkki lähestyi nopeasti ja iski leukaani. Leukani ei liikkunut milliäkään. Tunsin vain ihan kevyen kosketuksen, kuin höyhen oli hipaissut leuankärkeäni! Mies sensijaan koki voimakkaan rekyylin ja lensi selälleen katuun. Kun hänen pari kaveria nosti hänet ylös ja he tuijottivat mua suu auki suuren pelon vallassa, niin mua alkoi vain naurattaa. Silloin miehet saivat jalat alleen ja lähtivät karkuun, se kännikalakin hoiperrellen. 


Keitä asevelvollisuus koskee?


Se koskee vain kaikkia uudestisyntymättömiä ihmisiä, jotka eivät usko YeHoWaH Elohimin Pojan eli Adonai Yeshuan pystyvän auttamaan heitä yksilöinä ja koko kansana. Heidän tulee olla alamaisia esivallalle, jonka alaisuuteen he ovat syntyneet ja asetetut. Luemme pari esimerkkiä ULK:sta:


a) Adonai Yeshuan kuvaus roomalaisesta sadanpäämiehestä (sadan sotilaan esimiehestä), joka sanoi:
"...minä itsekin olen toisen vallan alainen..." (Matt. 8:5-12)
5. Ja kun hän saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä sadanpäämies ja rukoili häntä
6. ja sanoi: "Adonai, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaivoissa."
7. Hän sanoi hänelle: "Minä tulen ja parannan hänet."
8. Mutta sadanpäämies vastasi ja sanoi: "Adonai, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle; vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee.
9. Sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen, ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisina, ja minä sanon tälle: 'Mene', ja hän menee, ja toiselle: 'Tule', ja hän tulee, ja palvelijalleni: 'Tee tämä', ja hän tekee."
10. Tämän kuultuaan Yeshua ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: "Totisesti minä sanon teille: en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa.
11. Ja minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten kuningaskunnassa;
12. mutta kuningaskunnan lapset heitetään ulos pimeyteen; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

- Yeshua ei kieltänyt sadanpäämiestä toimimasta edelleenkin ammatissaan, sillä tuolloin Yeshua ei ollut vielä antanut opetuslapsilleen lähetyskäskyä viedä pelastussanoma kaikille luoduille, eikä luvattua Pyhää Henkeä oltu tuolloin vielä lähetetty Yeshuan valituille.


b) Apostoli Paavalin opetus: (Room. 13:1-5)
1. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Elohimilta; ne, jotka ovat, ovat Elohimin asettamat.
2. Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Elohimin säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion.
3. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen;
4. sillä se on Elohimin palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Elohimin palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee.
5. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden. 


Keitä asevelvollisuus ei koske?


Asevelvollisuus ei koske ainuttakaan aidosti Adonai Yeshuan opetuslapseksi syntynyttä, Pyhän Hengen apostolisella tavalla vastaanottanutta ja Adonai Yeshuaan kokosydämisesti turvautuvaa! 


- Miten perustelen sen?


Perustelen sen ihan noilla samoilla Adonai Yeshuan ja apostoli Paavalin opetuksilla edellisessä lukukappaleessa. Niissä viitattiin ihmisiin, jotka ovat kukin tietyn esivallan alaisuudessa ja juuri se onkin tässä ratkaiseva seikka, minkä esivallan alaisuudessa itse kukin on!

- Tarkemmin kysyen:
Minkä esivallan alaisuudessa Adonai Yeshuaan uskomattomat ovat?
He ovat 'veren ja lihan' käsivarren lain alaisuudessa. Sitä lakia nimitetään parilla muullakin nimellä, nimittäin Mooseksen Laiksi (silmä silmästä, hammas hampaasta) ja 'synnin ja kuoleman laiksi' (tee pahalle vastarintaa fyysisesti, tapa ettei sinua tapettaisi jne.). Kaikki noiden lakien alla elävät ovat Suomen asevelvollisuuslain alaisia ja siten velvoitettuja puolustamaan sotatilanteessa maatamme, vaikkeivät sitä itse haluaisikaan!

- Mutta kaikki meidät Adonai Yeshuaan uskovat on Adonai Yeshuan Golgatan ristinpuulla kuoletetun ruumiin kautta jo kuoletettu pois noiden lakien vaikutuspiiristä ja siirretty elämän hengen lain alaisuuteen Adonai Yeshuassa!
Luemme tämän  vakuudeksi muutaman ULK:n kohdan:

1) Room. 10:4 (Apostoli Paavalin opetusta Yeshuaan uskoville)
"Sillä HaMashiach on Lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo."
- Tässä 'lailla' viitataan Mooseksen Lakiin (silmä silmästä, hammas hampaasta)

2) Room. 8:1-2 (Apostoli Paavalin opetusta Yeshuaan uskoville)
1. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka HaMashiach Yeshuassa ovat.
2. Sillä elämän hengen laki  HaMashiach Yeshuassa  on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

3) Matt. 5:43-45 (Adonai Yeshuan opetusta vuorisaarnan mukaan)
43. Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi'.
44. Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,
45. että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.
- On mieletöntä kuvitella viholliseni rakastamiseksi sellaista, että menisin sotatilanteessa rajalle ja ampuisin esivaltansa pakottamana rajan yli tulevan sotilasparan siihen paikkaan! Olisi yhtä mieletöntä sitten rukoilla, että tuo ampumani sotilasparka voisi pelastua, sillä hänen etsikkoaikansa loppui jo. 

4) Lopuksi vielä apostoli Paavalin lyhyt opetus: (Room. 13:10)
"Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus Lain täyttämys." 
- Tuo jae on erittäin merkityksellinen, sillä toisaalta siinä osoitetaan, että meidän ei tule tehdä kenellekään mitään pahaa, sillä kaikki ihmiset maailmassa ovat lähimmäisiämme ja etenkin avun tarpeessa olevat! 
- Lisäksi siinä osoitetaan, että tuota ohjeenaan pitävät ihmiset eivät ole myöskään laittomuuden vallassa, sillä he eivät riko myöskään Mooseksen Lakia, jonka perimmäinen tarkoitus oli opettaa ihmiset elämään rauhassa kaikkien lähimmäistensä ja etenkin Luojansa kanssa. 
- Lopuksi siinä alleviivataan sitä, että kukaan lähimmäistään rakastava ei voi tehdä lähimmäiselleen MITÄÄN pahaa!

Mainittakoon vielä ennen lopputoteamusta se hieno ja perin inhimillinen säädös Mooseksen Laista, että YeHoWaH Elohim salli sotapalvelusta vapautettavien luettelon lopuksi sellaistenkin sotilaiden poistua sotarintamalle menevien joukostaa, jotka ainoastaan pelkäsivät tai arkailivat sinne menoa! 
(5. Moos. 20:8)
8. Vielä puhukoot päällysmiehet kansalle ja sanokoot: 'Joka pelkää ja arkailee, menköön ja palatkoon kotiinsa, etteivät hänen veljensäkin menettäisi rohkeuttaan niinkuin hän.'
- Siis myös pelkkä pelko ja arkuus on YeHoWaH Elohimin edessä riittävä syy aseistakieltäytymiseen.

Lopputoteamus: Monessa maassa ja mahdollisesti sotatilan koittaessa Suomessakin saattaa tulla eteen tilanne, jossa rintamalle menemään kieltäytyjät joutuvat kovan valinnan eteen: "Menet rintamalle tai saat kuulan kalloosi!" - Ne, jotka valitsevat jälkimmäisen vaihtoehdon, valitsevat oikein, olivatpa sitten uskossa Adonai Yeshuaan tai eivät, sillä valinnallaan he osoittavat todellista lähimmäisenrakkautta ja suurta urholllisuutta!

(Seuraavassa osiossa, Osa 12: Sotien merkitys, 
tulen käsittelemään sotia YHWH Elohimin keinona kansojen kasvattamiseksi!)

2 kommenttia:

 1. Justin Marttyyrin dialogi juutalaiselle Tryphoolle: Me jotka olimme täynnä sotaa, teurastusta ja kaikkea pahuutta, niin meidän sotaiset aseet ovat muuttuneet - miekat auranteriksi ja keihäämme maanviljelyksen välineiksi. (The Ante-Nicene Father, Vol. I. p. 254)

  Todisteiden mukaan yhden ainoankin kristityn sotilaan olemassaolo 60-165 jKr. vuosien aikana on erittäin pieni ... Marcus Aureliuksen valtakaudella yksikään kristitty ei alkanut sotilaaksi kasteensa jälkeen. (The Early Church and the World by C. J. Cadoux (pp. 275, 276)

  Toisella vuosisadalla kristinusko vahvisti ettei asepalvelus ja kristinusko ole keskenään yhteensopivia. (A Short History of Rome, by G. Ferrero and C. Barbagallo (p. 382)

  Kristittyjen käyttäytyminen oli täysin toisenlaista kuin roomalaisten. ... Koska Messias oli julistanut rauhaa, niin he (kristityt) kieltäytyivät tulemasta sotilaiksi. (Our World Through the Ages, by N. Platt and M. J. Drummond (p. 125)

  Ensimmäisen ja toisen vuosisadan uskovien todistus osoittaa heidän uskoneen ettei Uuden Liiton järjestyksessä ole yhtään poikkeusta koskien älä tapa käskyyn, eivätkä he osallistuneet armeijoiden sotatoimiin. Raamatun ulkopuolinen todiste ei ole Raamatun veroinen todistus, mutta koska ensimmäisen ja toisen vuosisadan uskovien todistus pitää yhtä Uuden Liiton järjestyksen kanssa, niin sen todistus on varteenotettava sekä Raamatun sanan opetuksen mukainen.

  Teksti kopsattu; http://koti.phnet.fi/petripaavola/esivalta.html

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Shalom!

   Jostain syystä en joko ole saanut ilmoitusta tästä jo 26.7.-12 antamastasi kommentista tai sitten en ole vain huomannut sitä.

   Kiitos hyvistä poiminnoistasi Petri Paavolan sivuilta.

   Siunausta :)

   Poista