sunnuntai 27. toukokuuta 2012

Osa 12: Sotien merkitys

Voiko sodilla olla looginen merkitys?

Kuten edellisestä osiosta kävi ilmi, on maailmassa käyty viimeisten noin 5500 vuoden aikana yhteensä 14 500 sotaa kansojen kesken ja hirvittävimmät sodat käytiin viime vuosisadalla. Väitän, että sodilla on YHWH Elohimin perspektiivistä katsoen ihan looginen merkitys. Perustelen näkemystäni jälempänä.

Esimerkkejä Israelin historiasta

Otan alempana esille muutamia esimerkkejä Israelin historiasta, jolloin EI ollut sotia pitkään aikaan. Noihin aikoihin 'pitkä aika' tarkoitti jo muutamaa vuotta, sillä tuolloin Lähi-Idässä oli kuninkailla tapana käydä sotaa vuosittain, mikä selviää esim. seuraavasta: 2.Sam. 11:1
"Vuoden vaihteessa, kuningasten sotaanlähtöaikana, lähetti Daavid Jooabin ja hänen kanssaan palvelijansa ja koko Israelin sotaretkelle; ja he hävittivät ammonilaisten maata ja piirittivät Rabbaa. Mutta Daavid itse jäi Jerusalemiin."
- Siis Daavidkin kävi sotaa ympärillään asuvien kuninkaiden sotajoukkoja vastaan. 

a) Tuom. 3:5-11
5. Israelilaiset asuivat siis kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten keskellä,
6. ja he ottivat heidän tyttäriänsä vaimoikseen ja antoivat omia tyttäriänsä heidän pojillensa ja palvelivat heidän jumaliansa.
7. Näin israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa YHWH:n silmissä, ja unhottivat YHWH:n, Elohiminsa, ja palvelivat baaleja ja aseroita.
8. Silloin YHWH:n viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän myi heidät Kuusan-Risataimin, Mesopotamian kuninkaan, käsiin; ja israelilaiset palvelivat Kuusan-Risataimia kahdeksan vuotta.
9. Mutta israelilaiset huusivat YHWH:ta, ja YHWH herätti israelilaisille vapauttajan, joka heidät vapautti, Otnielin, Kenaan, Kaalebin nuoremman veljen, pojan.
10. Ja YHWH:n henki tuli häneen, ja hän oli tuomarina Israelissa; hän lähti sotaan, ja YHWH antoi Kuusan-Risataimin, Aramin kuninkaan, hänen käsiinsä, ja Kuusan-Risataim sai tuntea hänen kätensä voimaa.
11. Ja maassa oli rauha neljäkymmentä vuotta; sitten Otniel, Kenaan poika, kuoli.


b) Tuom. 3:12-15,30
12. Mutta israelilaiset tekivät jälleen sitä, mikä oli pahaa YHWH:n silmissä. Silloin YHWH vahvisti Eglonin, Mooabin kuninkaan, Israelia väkevämmäksi, koska he tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä.
13. Ja tämä kokosi luoksensa ammonilaiset ja amalekilaiset, lähti liikkeelle ja voitti Israelin, ja he valtasivat Palmukaupungin.
14. Ja israelilaiset palvelivat Eglonia, mooabilaisten kuningasta, kahdeksantoista vuotta.
15. Ja israelilaiset huusivat YHWH:ta, ja YHWH herätti heille vapauttajan, benjaminilaisen Eehudin, Geeran pojan, vasenkätisen miehen...
30. Niin täytyi Mooabin silloin nöyrtyä Israelin käden alle. Ja maassa oli rauha kahdeksankymmentä vuotta.


c) Tuom. 4:1-4, 14-15 ja 5:31  (Naisprofeetta Debora ja Baarak, Abinoamin poika)
4:1 Mutta Eehudin kuoltua israelilaiset tekivät jälleen sitä, mikä oli pahaa YHWH:n silmissä.
4:2 Silloin YHWH myi heidät Jaabinin, Kanaanin kuninkaan, käsiin, joka hallitsi Haasorissa. Hänen sotapäällikkönsä oli Siisera, joka asui Haroset-Goojimissa.
4:3 Ja israelilaiset huusivat YHWH:ta, sillä Siiseralla oli yhdeksätsadat raudoitetut sotavaunut, ja hän sorti ankarasti israelilaisia kaksikymmentä vuotta.
4 Mutta Debora, naisprofeetta, Lappidotin vaimo, oli siihen aikaan tuomarina Israelissa.
4:14 Silloin Debora sanoi Baarakille: "Nouse, sillä tämä on se päivä, jona YHWH antaa Siiseran sinun käsiisi; onhan YHWH lähtenyt sinun edelläsi." Niin Baarak laskeutui Taaborin vuorelta, ja kymmenentuhatta miestä hänen jäljessään.
4:15 Ja YHWH saattoi Baarakin miekan terän edessä hämminkiin Siiseran ja kaikki hänen sotavaununsa ja koko hänen joukkonsa; ja Siisera astui alas vaunuistaan ja pakeni jalkaisin.
5:31 Niin häviävät kaikki sinun vihollisesi, YHWH. Mutta ne, jotka häntä rakastavat, ovat niinkuin aurinko, kun se nousee voimassansa." Ja maassa oli rauha neljäkymmentä vuotta.


Esimerkkejä olisi paljon lisää, mutta jo noista käy ilmi samat sodan ja rauhan syyt:
- Ensin Israel teki syntiä rikkomalla YHWH:ta vastaan. 
- Sen johdosta YHWH suuttui *) Israeliin ja nostatti ympärillä olevan kansan sotimaan Israelia vastaan ja alistamaan heidät orjikseen. 
- Vasta kun Israel ahdingossaan nöyrtyi ja rukoili apua YHWH:lta, niin tämä sääli kansaansa ja armahti heitä ja järjesti niin, että Israel vapautettiin orjuudesta ja heille koitti rauhan aika.


*) Mainittakoon lisäksi, ettei YHWH ollut missään tapauksessa pikavihainen, vaan Hän ensin kehoitti kärsivällisesti profeettojensa kautta syntistä kansaansa useita kertoja tekemään parannusta synneistään ja palaamaan takaisin yhteyteensä ja Hän varoitti kansaansa ankarasta rangaistuksesta, jos he eivät tottele Häntä. 


Sota ei sytykkään sattumalta


Kuten edellä olevista esimerkeistä käy ilmi, ei sota syttynyt kertaakaan sattumalta, vaan vasta sitten, kun Israel oli luopunut palvelemasta omaa YHWH Elohimiansa ja alkanut tehdä syntiä eläen pakanain tavoin kuin porsaat pellossa. Tuolloinkin YHWH ensin varoitti vakavasti Israelia syntien seurauksista monien profeettojensa kautta, mutta kun Israel ei totellut profeettojen kutsua nöyrtyä parannukseen, niin viimeisenä keinona YHWH järjesti Israelille sodan ja tappion siinä.


Mitä opimme tuosta?


YHWH sanoo Raamatussa, että Hän ei muutu, vaan on sama ikuisesti. Myös Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että Yeshua HaMashiach on sama eilen ja tänään ja ikuisesti. On hyvä muistaa nuo molemmat maininnat taivaan Isämme ja Vapahtajamme Yeshuan muuttumattomuudesta. Olemme saaneet elää täällä Suomessa nyt jo yhtäjaksoisesti 67 rauhan vuotta. Se on pitkä aika verrattuna ww2:ta edeltäneisiin rauhanjaksoihin. 

Valitettavaa on erityisesti se, että sama suursotaan johtava kuvio on toteutumassa Suomessa ja muissakin maanpiirin maissa, Israel mukaan lukien: 

- Kansat ovat rikkoneet jälleen paljon YHWH:ta vastaan ja kansojen maaperät ovat täynnä verivelkaa miljoonien abortoitujen, syntymästä estettyjen viattomien lasten vuoksi. Myös köyhien sorron suuruus ja YHWH:ta vastaan lausuttujen herjausten ja pilkan määrä on kohonnut YHWH:n valtaistuimen eteen. Moraalittomuus, korruptio ja veriteot lesbo- ja homoparien yleisen hyväksynnän myötä ovat varoittavia merkkejä tuomioiden pikaisesta saapumisesta. Löydämme Vanhan Liiton Kirjoituksista (VLK) selvän esimerkin siitä, että YHWH:n kannalta katsoen kullakin kansalla on tietty syntivelan yläraja eli katto, jonka jälkeen niistä langetetaan tuomio muodossa tai toisessa, viime kädessä sodan muodossa. Tässä esimerkki: 
1.Moos. 15:16
"Ja neljännessä polvessa sinun (Aabraham) jälkeläisesi palaavat (Egyptin orjuudesta) tänne (Luvattuun maahan) takaisin; sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi."

- YHWH suuttuu ja ottaa rauhan pois maanpiirin maista, kuten Sakarjan kirjasta ja Ilmestyskirjasta voimme lukea: (Sakarja kertoo YHWH:n vaikuttavan niin, että suursota syttyy, koska kansojen syntien mitta tulee täyteen. Hesekielin kirja ja Ilmestyskirja kertovat sodan toteutustavan)

a) Sak. 12:1-3, 9-10
12:1 Ennustus, YHWH:n sana Israelista. Näin sanoo YHWH, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä:
12:2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.
12:3 Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan...
12:9 Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan.
12:10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.b) Ilm. 6:4 Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka.


- Kun tuo suurin lähitulevaisuudessa syttyvä sota eli ww3 on käyty, niin sen jälkeen alkaa 1000-vuotinen rauhanajan kuningaskunnan kausi eli Adonai Yeshua HaMashiach'n hallituskausi, jolloin Hän hallitsee kaikkia maanpiirin kansoja kaikkien meidän valittujensa ja katoamattomuuteen puettujen Vanhan ja Uuden Liiton pyhiensä kanssa korotetusta Jerusalemista käsin. YHWH Elohim pitää huolen siitä, ettei tulossa olevassa ydinsodassa saastuteta kaikkia maanosia, mutta saasteita tulee väistämättömästi leviämään laajoille alueille. Mielestäni olisi oikeudenmukaista, että nuo saasteet leviäisivät vain niiden maiden ja kansojen ylle, jotka käyttävät ydinaseita - ei itseään puolustaakseen, vaan tarkoituksenaan muiden ihmisten tuhoaminen. Koska tunnen ja tiedän YHWH Elohimin oikeamieliseksi, vanhurskaaksi ja laupiaaksi Tuomariksi, niin olen turvallisella mielellä, vaikka tiedänkin tuomioiden kohtaavan myös Suomea jossakin muodossa. 


Parannuksen saarnajia tarvitaan yhä


- Voimme Raamatun lehdiltä havaita, että YHWH Elohimin äänitorvet eli profeetat onnistuivat toisinaan saamaan ihmiset tekemään aidon parannuksen synneistään, jonka seurauksena YHWH Elohim katui heille aikomaansa pahaa, ja antoikin kokonaisille kansoille anteeksi heidän syntinsä. Joonan kirja on oiva esimerkki siitä, miten suuri kaupunkivaltio säästyi täystuholta, kun sen hallitsija, asukkaat ja jopa eläimet verhoutuivat säkkeihin ja istuivat tuhkaan syntejään katuessaan ja synnistä pois kääntyessään! 
- YHWH Elohim herättäköön tänäkin aikana tuollaisia Joonan kaltaisia profeettoja, joiden parannussaarnoihin myös uskotaan! Tänä aikana ihmiset eivät usko, ellei kyseinen profeetta tee suuria tunnustekoja todistaakseen olevansa YHWH Elohimin lähettämä. Rukoilkaamme siis suuria apostolisia tunnustekoja tekeviä profeettoja Suomeenkin!


Onko sodasta hyötyä?


- Vastaan kysymykseen VLK:n kohdalla: Saarn. 8:11

"Milloin pahan teon tuomio ei tule pian, saavat ihmislapset rohkeutta tehdä pahaa,..." 

- Sota toimii pelotteena synnintekoon taipuvaisten ihmisten pelottamiseksi suurten syntien harjoittamisesta. Sen kautta sota auttaa pelotteen muodossa ihmisiä ja kansoja elämään jonkinlaisessa toinen toisensa sietämisessä ja kärsimisessä, sekä kompromissihakuisuuden lisäämisessä erilaisiin kansojen välisiin kiistakysymyksiin. Sota ei ole kuitenkaan pelkkä pelote, eikä parhainkaan diplomatia ja kompromissitaito estä sotaa syttymästä, jos YHWH Elohim toteaa syntien määrän tulleen täyteen, eivätkä ihmiset ole tehneet parannusta pahoista teoistaan

- Sota toimii tuomion täytäntöönpanona kansoille, joiden syntien määrä on tullut täyteen. 

- Maanpiirin asukkaat oppivat vanhurskautta ankarien tuomioiden kohdatessa maanpiiriä: 

Jes. 26:9

"Minun sieluni ikävöitsee sinua yöllä, minun henkeni sisimmässäni etsii sinua varhain; sillä kun sinun tuomiosi kohtaavat maata, oppivat maanpiirin asukkaat vanhurskautta."


Mitä tuomioita sodan sijaan?


- VLK:sta löydämme Daavidin ajalta tapauksen, jossa YHWH Elohim oli suuresti vihastunut kansaansa Israeliin ja antoi profeetan kautta Daavidille valittavaksi kolme vaihtoehtoa: (2. Sam.24:12-13)

12. "Mene ja puhu Daavidille: Näin sanoo YHWH: Kolme ehtoa minä asetan sinun eteesi; valitse yksi niistä, niin minä teen sen sinulle."
13 Niin Gaad meni Daavidin tykö, ilmoitti ja sanoi hänelle: "Tuleeko nälkä seitsemäksi vuodeksi sinun maahasi, vai pakenetko sinä kolme kuukautta vihollisiasi, jotka ajavat sinua takaa, vai tuleeko rutto sinun maahasi kolmeksi päiväksi? Mieti nyt ja katso, mitä minä vastaan hänelle, joka minut lähetti."

- Siis vaihtoehdot olivat: nälänhätä 7 vuodeksi, tai sota 3 kk:n ajaksi tai rutto 3 vrk:n ajaksi. Daavid valitsi ruton. Viime vuosina YHWH on ravistellut kansoja hereille synnin unesta erityisesti myös maanjäristyksillä, ankaralla kuivuudella ja kaatosateilla, sekä tulvilla.


Sodan alun siirtäminen


- Me Yeshuaan Vapahtajanamme uskovat saamme rukoilla Daavidin lailla myös vaihtoehtoja ennen kuin tulee suursota massatuhoineen. Mielestäni YHWH Elohimin armoa olisi sekin, että Hän antaisi Suomelle ENSIN puutteen (hallitsemattoman valtiovelan muodosssa) tai peräti nälänhädän tai ruton ravistellakseen kansan hereille synnin unesta ja saadakseen ihmiset polvillaan rukoilemaan armoa Häneltä. Sitten vasta jos ihmiset eivät käänny synneistään Hänen puoleensa, Hän voisi rangaista kansaamme sodalla ja silloinkin muistaen armoaan tuomioissaan!


Sotien merkitys nykyajassa


- Ne ovat tietyin aikavälein väistämättömiä, jottei koko ihmiskunta turmeltuisi niin perinpohjin, etteivät vastedes syntyvät sukupolvet saisi välttämättömiä elämän- ja vanhurskauden valintamahdollisuuksia. Myös luonnon saastuttaminen ja luonnon resurssien välinpitämätön tuhlaus ovat suuria syntejä YHWH:n silmissä. Luemme tästä: Ilm. 11:18

" Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat." 


Sodan ehkäisemiseksi ahkerointi


- Ne, jotka palvovat taivaan Isää Pyhässä Hengessä ja totuudessa ovat juuri niitä, jotka tehokkaimmin ahkeroivat Sodan ehkäisemiseksi ja he ovat todellisia rauhantekijöitä, joista Adonai Yeshua sanoi näin: 
Matt. 5:9
"Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Elohimin lapsiksi kutsuttaman." Sama pätee myös niihin, jotka rauhanomaisesti kumpaankin osapuoleen vedoten pyrkivät ja onnistuvat saamaan puhkeamistilassa olevan sodan syttymisen ehkäistyksi.
- Tuolla Yeshua ei suinkaan tarkoittanut esim. NATO-joukkoja eikä YK:n rauhaanpakottajia, jotka pudottelevat ylhäältä pommeja siviilienkin niskaan ja joukkotuhoaseet kädessään pakottavat riidan osapuolia rauhaan keskenään. Heistä Yeshua antoi sensijaan seuraavan vakavan varoituksen: 
Matt. 26:52
"Silloin Yeshua sanoi hänelle (Pietarille): "Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat." 
- Tuo viimeinen esimerkki on aukoton osoittamaan sen, ettei yksikään Adonai Yeshuan opetuslapsi saa tarttua miekkaan missään tilanteessa, sillä tuossa esimerkin tilanteessahan Pietari oli ihmisjärjellä ajatellen puolustamassa täysin viatonta, syytöntä ja palvomaansa Mestariaan, suorastaan Korkeimman Poikaa, jota väärämieliset ja perkeleen riivaamat juutalaiset olivat tulleet vangitsemaan ja sitten pyytääkseen miehittäjävallalta eli roomalaisilta luvan Hänet tappaakseen! Yeshua teki tuossa täysin selväksi sen, ettei meillä Hänen seuraajillaan saa olla käytössämme missään tilanteessa mitään muita aseita, kuin vain lähimmäisenrakkauden aseet.
  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti