tiistai 12. heinäkuuta 2016

Osa 43. Lyökö Yehowah ihmisiä sairauksilla?

Lyökö Yehowah Elohim ihmisiä sairauksilla?  


Kysymys on paljon erilaisia ajatuksia herättävä kristittyjen keskuudessa. Useimmat vastaavat siihen myöntävästi ja eräät tahot jyrkän kieltävästi.

Etenkin menestysteologit kiistävät jyrkästi sen. He perustelevat käsityksensä sillä, ettei Yehowah ketään kiusaa, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee (Jaak. 1:13). Luetaanpa koko asiayhteys, niin huomaamme mistä siinä on kyse (Jaak. 1:12-14)

>>13. Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Elohim minua kiusaa", sillä Elohim ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. 14. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee; 15. kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.<<

Raamatunkohdassa ei ole lainkaan kyse sairaudesta tai sairastumisesta, vaan uskonkoetuksista erilaisten maallisten houkutusten muodossa, ihmisten lihallisten heikkouksien paljastamiseksi.

Huomaamme VT:n useista kohdista, että Yehowah on itse lyönyt ja luvannut vastedeskin lyödä tottelemattomia ihmisiä lukuisilla eri sairauksilla: 2. Ms. 15:26, 5. Ms. 28:15, 21-22, 58-61. 

Lukekaamme niistä jakeet 5. Ms. 28:58-61 


>>
58. Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Yehowaa, sinun Elohimiasi, 59. niin Yehowah panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. 60. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. 61. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Yehowah nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut.<<

Toteamme VT:stä myös sen, että Yehowah tekee seuraavaa: (Jes. 45:7)

>>minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden; minä, Yehowah, teen kaiken tämän.<< 


Yehowah Elohim lyö ihmisiä sairauksilla!

Koska Yehowah on useaan otteeseen sanonut VT:ssa olevansa sama ja muuttumaton (Jes. 48:12 ja Mal. 3:6), niin on valheellista opettaa, että hän olisi muuttunut siten, ettei enää yhtenä kurinpitotoimena löisikään niskuroivia jumalattomia syntisiä ja niskuroivia lapsiaan sairaudella!

Hän tekee niin edelleen, mikä käy ilmi esim. seuraavista UT:n kohdista:

a) 1. Kor. 11:29-32
>>29. sillä joka syö ja juo erottamatta Adonain ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. 30. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. 31. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi; 32. mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Adonain kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi.<<

b) Ilm. 2:21-23
>>21. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. 22. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa; 23. ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan.<<

c) Hebr. 12:4-8
>>4. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan, 5. ja te olette unhottaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille: "Poikani, älä pidä halpana Yehowan kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee; 6. sillä jota Yehowah rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa." 7. Kuritukseksenne te kärsitte; Yehowah kohtelee teitä niin kuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? 8. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia.<<

- Lukija voi väittää, ettei kohdassa c) ole kyse sairaudella lyömisestä, mutta loogisesti ajatellen, mikä olisi parempi viimeisin keino saada niskuroiva lapsi ajattelemaan tekojaan, kuin pakottaa hänet sairasvuoteeseen? Tähän löytyy vastaus Pietarilta (1. Piet. 4:1) ja nuorelta Elihulta - jota Yehowah ei nuhdellut, kuten muita keskustelijoita - Jobin kirjasta (Jov 33:14-19) Luemme jakeet:

>>14. Sillä Elohim puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata. 15. Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa, 16. silloin hän avaa ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen, 17. kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä, 18. säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä syöksymästä peitsiin. 19. Myös kuritetaan häntä tuskalla vuoteessaan, kun hänen luissaan on lakkaamaton kapina,<<

Toinen perustelu menestysteologien taholta on seuraava: ”Osoittaahan UT monessa kohtaa, että Vapahtajamme Adonai Yeshua paransi kaikki sairaat, jotka hänen luoksensa tuotiin!” 

Tuo väite on tulkinnanvarainen. UT:sta löytyy maininta (Mark. 6:4-6), jonka mukaan Yeshua ei tehnyt mitään voimallista tekoa kotikaupungissaan ihmisten epäuskon vuoksi:

>>4. Niin Yeshua sanoi heille: "Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja sukulaistensa kesken ja kodissaan." 5. Ja hän ei voinut siellä tehdä mitään voimallista tekoa, paitsi että paransi joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päälleen. 6. Ja hän ihmetteli heidän epäuskoansa. Ja hän vaelsi ympäristössä, kulkien kylästä kylään, ja opetti.<< 


Hänen ei mainita parantaneen siellä kaikkia sairaita.


Entä sitten seuraavat UT:n opetukset?

a) Luuk. 13:16  >>Ja tätä naista, joka on Aabrahamin tytär ja jota Saatana on pitänyt sidottuna, katso, jo kahdeksantoista vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä siteestä sapatinpäivänä?"<<

b) Ap.t. 10:34-38
>>34. Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: "Nyt minä totisesti käsitän, ettei Elohim katso henkilöön, 35. vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen. 36. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Yeshua HaMashiach’ssa, joka on kaikkien Adonai, 37. sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen te tiedätte; 38. te tiedätte, kuinka Elohim Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Yeshua HaNostrin, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Elohim oli hänen kanssaan.<< 


Perussyy sairauksiimme

Kaikkinainen kirous, sairaudet ja kuolema ovat seurausta esivanhempiemme syntiinlankeemuksesta, jonka Saatana aiheutti Elohimin sallimuksesta, sillä ihmisiä piti ja pitää yhä koetella, jotta saadaan selville, ketkä meistä koetukset kestävät ja ketkä meistä sen perusteella voidaan katsoa arvollisiksi perimään taivaan kirkkaus. 

Se ei silti merkitse sitä, etteikö Elohim saisi käyttää sairauksia ja kirouksia valittujensa ja muidenkin ihmisten kasvatus- ja rankaisukeinona! Häntä ei saa rajoittaa mitenkään, sillä hän yksin on suvereeni, Ylhäisin Kirkkaus!

On toki totta, että Adonai Yeshua antoi vain seuraajilleen eli omille opetuslapsilleen seuraavan käskyn:
(Matt. 10:8) >>Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa lepratautisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.<<

- Moni lukee jakeet siten, että kaikki sairaat pitäisi parantaa, kaikki kuolleet pitäisi herättää eloon ja että kaikki riivaajat pitäisi ajaa kaikista ihmisistä. Nuo vapauttamiset ovat koskeneet kaikkina evankeliumin aikakausina vain Korkeimman itse valitsemia ihmisiä ja syynä siihen on aina ollut julistetun evankeliumin sanoman vahvistus sitä seuraavien tunnusmerkkien kautta, jotta ihmiset uskoisivat evankeliumiin ja saisivat uskon kautta Adonai Yeshuaan ikuisen elämän taivaissa!

Viittaan myös Adonai Yeshuan loppusanoihin Markuksen evankeliumissa (Mark. 16:15-18)

>>15. Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. 16. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. 17. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, 18. nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."<<

Kauttani on toteutunut noista mainituista uskonteoista muut, paitsi etten ole nostellut käsin käärmeitä, enkä ole juonut muuta kuolettavaa, kuin muutaman kerran Aurajoen vesijohtovettä 1990-luvulla ;)

Yhteenvetona huomaamme Raamatun kokonaisilmoituksesta, että paranemiset ja muut suuret tunnusteot ovat seuranneet aina puhdasta evankeliumin julistusta, sen sisällön vakuudeksi!


Mitä meidän kristittyjen tulee tavoitella?

Tavoitelkaamme kokosydämisesti sitä, että seuraavat jakeet tulevat todeksi myös meidän elämässämme ja meidän kättemme kautta:

a) Joh 14:12 >>Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän luo,<<

b) Joh. 15:7 >>Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.<<

c) Room. 16:25-27 >>25. Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Yeshua HaMashiach'n saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta, 26. mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Elohimin käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi, 27. Elohimin, ainoan viisaan, olkoon kunnia Yeshua HaMashiach'n kautta, aina ja iankaikkisesti. Amen.<< 

d) Ennen kaikkea tavoitelkaamme tätä: 1. Kor 14:1 >>Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa.<<


Mitä meidän kristittyjen tulee varoa?

Kavahtakaa kaikkia niitä, jotka julistavat kivuista, sairauksista, peloista ja kaikista taloudellisista vaikeuksista täysin vapaata kristityn elämää, sillä he ovat menestysteologeja, joiden omakin usko romahtaa sairauden iskiessä kyntensä heihin ja taloudellisen katastrofin kohdatessa heitä! 

He ovat valheenopettajia ja vääriä profeettoja! Varokaa heitä!


Ketkä Yehowah Elohim on luvannut parantaa? 

Löydämme vastauksen jakeesta Ps. 147:3

>>
Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän, ja sitoo heidän haavansa.<<

Huomaamme jakeesta, että ihmisen sydämen asenne ja tila on ratkaiseva sen suhteen, että parantaako Hän tämän ihmisen vai ei.  


4 kommenttia:

 1. Hengellistä ravintoa! Kiitos Lefa :)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Shalom V-P!

   Hienoa, että olet tätä mieltä. Aihe on vaikea käsittää myös siksi, että liikkeellä on paljon luulosairauksista paranemisia. Siis sellaista, että joillekin ihmisille luulotellaan heissä olevan tiettyjä sairauksia ja sitten eräät 'hengelliset puoskarit' väittävät parantaneensa heidät kristityn valtuuksin.

   Kerron lyhyesti erään tapauksen Hesasta muistaakseni 1980-luvulta: Kuulemani mukaan muuan noin 60-vuotias nainen luuli, että hänellä on sokeritauti ja sen vuoksi hän kävi samana päivänä kolmen eri herätysliikkeen kokouksessa. Niissä kaikissa hän meni alttarille ja kaatua rojahti rytinällä selälleen lattialle. Ylös noustuaan hän vuolaasti todisti parantuneensa sokeritaudista. Siis kolme kertaa samana päivänä! Tuo oli eräs ääritapaus...

   Poista
 2. Hyvää pohdintaa. Kiitos.
  Sellaisenkin näkökulman vielä toisin, että viimeisinä päivinä ihmeet ja merkit eivät ole luotettava merkki Jehovan hyväksynnästä tai läsnäolosta ollenkaan. Koko Ilmestyskirjan merkit ja ihmeet tehdään vihollisen eksyttävänä toimintana.

  Rev 18:2 Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi.

  Rev 16:14 Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.

  2Th 2:10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

  Matt.7
  22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
  23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.

  ---

  *[[Rev 14:12]] KR33/38* Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos hyvistä tähän aiheeseen liittyvistä Raamatunjakeista! Kun olen saanut Yehowan sulasta armosta olla ylhäältä uudeksi hengelliseksi luomukseksi syntyneenä jo yli 50 vuoden ajan, niin siihen aikaan mahtuu useita vakaviakin sairastumisia, joista ei yksikään ole ollut saatanan aiheuttama, vaan Kaikkivaltiaan armollista kuritusta. Näin jälkeenpäin kiitän häntä myös niistä! HalleluYah!

   PS. Olen saanut kokea myös yliluonnollisia parantumisia ollessani sairas. Niitä on tapahtunut muiden rukoillessa ja aivan yksinkin rukoillessani. Meillä on rakastava, uskollinen ja hellä Vapahtaja, joka kasvattaa meitä taivasta varten ja tulee viemään meissä alkamansa hyvän työn päätökseen. Sitä odotellessa; ole siunattu rakas uskonveli!

   Poista