lauantai 11. kesäkuuta 2016

Osa 42. Kristityn synnittömyys - tarua vai totta?

VOIKO KRISTITTY OLLA UUTENA LUOMUKSENA SYNNITÖN?

Kerron ensin lyhyesti omin sanoin sen, että näen uudestisyntyneen uskovan uutena hengellisenä luomuksena ja sitten jäljempänä perustelen sitä yksityiskohtaisesti lukuisilla raamatunjakeilla. Pyydän huomioimaan, että käytän artikkelissa Jeesuksesta ja Jumalasta heidän alkuperäisiä heprealaisia erisnimiään, koska niillä on tarkka merkitys, mikä käännösnimistä puuttuu.

Vastaus otsikon kysymykseen on: Raamatun mukaan hän voi olla synnitön!

Ehtona on se, että olemme ensin ottaneet Yeshuan vastaan henkilökohtaisena Vapahtajanamme ja totelleet hänen opetustaan seuraavilta osin: ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” Mark. 16:15

Uskon tulee kohdistua Yeshuaan Yehowah Elohimin Poikana, syntiemme sovittajana ja kuolleista ylös nousseena Vapahtajanamme. Uskomme osoitukseksi meidän tulee mennä uskovien upotuskasteelle Yeshua HaMashiach nimeen, jossa vanha ihmisemme haudataan kasteen haudassa kuolemaan eli naulitaan ristille yhdessä Yeshuan kanssa. Tämä kaste suoritetaan syntien anteeksisaamiseksi! Vain tätä totteleville on annettu lupaus myös Pyhän Hengen lahjasta jakeiden Apt. 2:38-39 mukaan. Vain sylivauvoina kastetuille tai uskoon tulleina litanialla ”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” upotuskasteessa kastetuille tuota lupausta ei ole annettu. Siksi menin itsekin vielä ”kolmannelle kasteelle” Yeshua-nimeen.

Vasta edellä mainitut kohdat täytettyämme alkaa meidän apostolinen uskonvaelluksemme, jossa meillä on uusi identiteetti eli minuus: Olemme uusia hengellisiä luomuksia Messiaassa. Vanha luomus on Sanan kuolettavasta voimasta menettänyt hallintansa meihin, sillä se haudattiin upotuskasteessa kuolemaan. Vaikka lihan ja veren ruumiimme onkin edelleen elossa, niin Pyhän Hengen kasteen kautta olemme sisäisesti luodut uudeksi ja kykenemme Pyhän Hengen voimassa hallitsemaan vanhaa luomustamme. Tämä uusi luomus on uusi minuutemme! Paavalin opetuksen mukaan lihan ja veren ruumis on edelleenkin ”synnin ja kuoleman ruumis”. Pointtina tässä on se, että Elohimin Sana on erottanut minuutemme siitä irti erilliseksi persoonaksi ja ojentanut meille valtikan hallita sitä uusina luomuksina!  

Emme ole enää orjuutettuina lihan ja veren jäsenissämme synnyttämien synnillisten himojen orjuuteen, kuten olimme ennen uskoon tuloamme, vaan meille on annettu täydet valtuudet kukistaa kaikki sellaiset himot Sanan ja Pyhän Hengen avulla. Se ei käy käden käänteessä, mutta se on aidon pyhittäytymisen ja kilvoittelun kautta mahdollista. Joka lopettaa pyhittäytymisen ja kilvoittelun, antautuu uudelleen synnin orjaksi.

Yeshua käskee meitä seuraajiaan Vuorisaarnassa sanoen: ”Olkaa täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on!” (Matt. 5:48) On ehdottoman varma asia, ettei taivaallinen Isämme tee lainkaan syntiä ja samaan täydellisyyteen meidätkin on kutsuttu, jopa käsketty!

Meidän tulee ymmärtää, että (Paavalin opetuksen mukaan) meissä uudestisyntyneissä käydään jatkuvaa sisäistä taistelua, jossa uusi hengellinen luomus kamppailee vanhaa lihan ja veren luomusta vastaan. Uusi luomus on Voittaja! Huomaamme kuitenkin uskovien kautta tapahtuvan ja heidän elämässään olevan syntiä ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Siitä Paavali opetti sanoen:

>>18. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei; 19. sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. 20. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu.<< Room. 7:18-20

Paavali kiteytti jakeessa 20 sen, että vaikka syntiä tapahtuukin edelleen kristityn kautta, niin sen tekijä ei enää ole hän itse, vaan eri persoona eli se vanha luomus, joka on jo haudattu kasteen hautaan uskovien upotuskasteessa! Pääpointtina on tässä juuri tuo jakeista 18-20 ilmenevä jatkuva kamppailu vanhan ja uuden luomuksen välillä. Uusi luomus on Voittaja! Jotta tämä toteutuisi, tulee meidän vahvistaa uutta luomustamme Raamattua lukemalla, Pyhällä Hengellä täyttymällä ja vierain kielin rukoilemalla, emmekä saa pitää lihastamme niin huolta että synnilliset himot heräävät, sillä silloin ne saavat helposti meistä yliotteen ja alamme harjoittaa syntiä. Tuolla viitataan esim. ylensyömiseen ja juomiseen, laiskotteluun, saastaisten lehtien ja TV-ohjelmien katselemiseen jne. Itse en ole koskaan omistanut TV-vastaanotinta, enkä aio hankkiakaan.

Koskien uutta hengellistä luomusta meissä, viittaan 16-vuotiaana näkemääni ilmestykseen ja siitä laatimaani kuvasarjaan, missä Pyhän Hengen valkokyyhky edustaa uutta hengellistä luomusta minussa ja vastaavasti muissakin Korkeimman pyhissä, mikä ilmenee myös kuvasarjasta. Siitä ilmenee myös se, että Uusi luomus meissä on Voittaja!


 
Lähempää tarkastelua

Luemme ensin jakeet Joh. 1:1-2
1. Alussa oli Sana, ja Sana oli Elohimin luona, ja Sana oli Elohim.
2. Hän (siis Sana) oli alussa Elohimin luona.
Huomaamme jakeissa olevan kaksi eri persoonaa: ensiksi Sana, joka oli Elohimin luona ja toiseksi Elohim, jonka luona Sana oli. Seuraavista jakeista huomaamme tuon Sanan olevan myöhemmin lihaan tullut Elohim eli Elohimin Poika, toiselta nimeltään Sana. Häntä kutsutaan Ilmestyskirjan jakeessa 19:13 nimellä ”Elohimin Sana”.

Jos olemme aidosti ottaneet Yeshuan omaksi Vapahtajaksemme, niin meille on tapahtunut seuraavaa: (Lue jakeet Joh. 1:12-13 ja huomioi, että käytän artikkelissa Jeesuksesta ja Jumalasta heidän alkuperäisiä heprealaisia erisnimiään)
>>12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet*) vastaan, hän*) antoi voiman tulla Elohimin lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen*) nimeensä, 13. jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Elohimista.<<
*) näissä kohdissa viitataan Vapahtajaamme, jonka nimeksi esiteltiin jakeissa Joh. 1:1-2 Sana eli kreikaksi ”Logos”, hepreaksi ”HaDabar”.

Hänen mainittiin olevan myös Elohim eli jakeissa Joh. 1:12-13 on kyse nimenomaan Sanan vastaanottamisesta. Siis sen sanoman eli opetuksen vastaanottamisesta, jonka Yeshua meille ihmisenä ollessaan toi. Sen sisältö löytyy pääosin Vuorisaarnasta, Matteuksen evankeliumin luvuista 5-7. Vaikka kyseessä on myös lihaksi tullut jumalallinen persoona, niin painotus tässä kohden on kaksiosainen:
A) Hänen vastaanottaminen henkilökohtaisena Messiaana
B) Hänen maan päälle tuomansa ilosanoman sisällön vastaanotto elämänohjeeksi
Jos otamme vain kohdan A, niin jäämme edelleen syntiemme orjiksi, sillä Yeshuan opetuksen mukaan hänen sanansa vastaanottaminen sydämen uskolla vapauttaa meidät synnin orjuudesta.


Mitä tarkoittaa Yeshuan sanoman vastaanottaminen?

Yeshua opetti siitä näin: ”Jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, hän on verrattavissa ymmärtäväiseen mieheen, joka rakensi huoneensa kalliolle…” Matt. 7:24-25
Meidän tulee siis ensin ottaa selville, mitä Yeshua todella opetti ja sitten noudattaa niitä opetuksia.

Luemme jakeen 2. Kor.5:17 (osin RK 2012 käännös)
>>Jos siis joku on Messiaassa, niin hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle.<<


Tekeekö tuo uusi luomus meissä syntiä?

Vastauksen löydämme seuraavista jakeista:

-1. Joh. 3:9 >>Ei yksikään Elohimista syntynyt tee syntiä, sillä Elohimin siemen pysyy hänessä, eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Elohimista syntynyt.<<
- 1. Joh. 5:18 >>Me tiedämme, ettei yksikään Elohimista syntynyt tee syntiä, vaan Elohimista syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha.<<
- 1. Joh. 5:2-5 >>2. Siitä me tiedämme, että rakastamme Elohimin lapsia, kun rakastamme Elohimia ja noudatamme hänen käskyjään. 3. Sillä rakkaus Elohimiin on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; 4. sillä kaikki, mikä on syntynyt Elohimista, voittaa maailman, ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. 5. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Yeshua on Elohimin Poika?<<


Miten voimme harjaantua elämään synnitöntä elämää?

Tähän ei ole olemassa mitään oikotietä eikä ihmepilleriä, vaan seuraavat kilvoitteluohjeet:

A) Pietari opettaa näin:

1) 2. Piet. 1:2-8
>> 2. Armo ja rauha lisääntyköön teille Elohimin ja meidän Adonai Yeshuan tuntemisen kautta.
3. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
4. joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,
5. niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä,
6. ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta,
7. jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta.
8. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Adonai Yeshua HaMashiach’n tuntemisessa. 9. Jolla sitä vastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä.
10. Pyrkikää sen tähden, veljet ja siskot, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea;
11. sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Adonaimme ja Vapahtajamme Yeshua HaMashiach’n iankaikkiseen kuningaskuntaan.<<

2) 1. Piet. 4:1-2
>>1. Koska siis HaMashiach on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli - sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä -
2. ettette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Elohimin tahdon mukaan.<<
- Tässä on viittaus fyysisesti ja psyykkisesti kurinalaiseen elämään. HaMashiach itse paastosi ja rukoili usein jopa yön läpi ja tyytyi ulkonaisesti vaatimattomaan ruokaan ja ”kurjan kulkurin” elämäntapaan, jolla ei ollut aina edes yöpymispaikkaa muualla kuin taivasalla.


B) Paavali opettaa näin:

1) Room. 12:16b
>>…Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin…<<< (käännösvaihtoehto:
(Älkää korkeita mielitelkö, vaan liittykää nöyrien joukkoon)
2) 1. Tim. 6:8
>>…kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin<<
3) Hebr. 13:5
>>Älkää olko vaelluksessanne rahanahneita, tyytykää siihen, mitä teillä on, sillä hän itse on sanonut: "En minä sinua hylkää enkä sinua jätä";<<

- Noissa kolmessa kohtaa Paavali kehottaa meitä tyytymään vaatimattomiin oloihin eli juuri päinvastaista opetusta kuin esim. menestysteologeilla!

4) Tit. 2:11-14
>>11. Sillä Elohimin armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12. ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
13. odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Elohimin ja Vapahtajamme HaMashiach Yeshuan kirkkauden ilmestymistä,
14. hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.<<


C) Yeshua opettaa näin:

1) Matt. 10:37-39
>>37. Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias;
38. ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.
39. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.<<

2) Luuk. 9:23-25
>>23. Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.
24. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen.
25. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen tai turmioon?<<

3) Matt. 11:28-30
>>28. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon.
29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.
30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."<<

- Kyse ei tuossa ole ”kivireen perässään vetämisestä kesähelteillä”, vaan meille itse kullekin sopivasta vastuunkantamisesta EV-työn levittämisessä ja lähimmäistemme taakkojen keventämisessä. Jos koemme ja olemme tulleet tuntemaan sen äärettömän rakkauden, millä Luojamme ja Lunastajamme meitä rakastaa, niin me todella tahdomme palvella häntä rakastamalla lähimmäisiämme. Etenkin eniten apuamme tarvitsevia, joilta puuttuu kaikkein välttämättömin!Tulihan tässä nyt melko lailla hyviä ohjeita, eikä vähiten minulle itselleni!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti