sunnuntai 24. kesäkuuta 2012

Osa 13: Milloin maapallo luotiin?

Ilmoittaako Raamattu maapallon iän?

Luemme 1. Ms. 1:1 "Alussa loi Elohim taivaat ja maan." Siis taivaat luotiin ensin ja sitten maa. Koska sana 'taivaat' on monikollinen muoto hebrean kielessä, niin kirjoitin sen myös monikkoon. Tätä näkemystä tukee myös Jobin kirjan maininta: Job 38:4-7
"4. Missä olit silloin, kun minä maan (siis maapallon) perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää.
5. Kuka on määrännyt sen mitat - tottapa sen tiedät - tahi kuka on vetänyt mittanuoran sen ylitse?
6. Mihin upotettiin sen perustukset, tahi kuka laski sen kulmakiven,

7. kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Elohimin pojat riemuitsivat?" 
Mielenkiintoista on huomioida, että KJV-käännöksestä suomennettuna tämä 7. jae kuuluu näin:
"when the morning stars sang together and all the sons of Elohim shouted for joy?" 
"kun aamutähdet yhdessä lauloivat ja kaikki Elohimin pojat huusivat ilosta?"
- Jakeesta 7 käy ilmi, että aamutähdet ja kaikki Elohimin pojat tarkkailivat haltioissaan vieressä, kun Elohim suoritti maapallon luomistyönsä. Jakeessa mainitut 'aamutähdet' eivät olleet suinkaan materiaa tai kaasuja sisältäviä elottomia taivaankappaleita, vaan korkeita henkivaltojen edustajia, kuten kerubeja ja serafeja. Tämän vavistaa myös seuraavat kaksi mainintaa, ensin Vanhan Liiton Kirjoituksista ja sitten Uuden Liiton Kirjoituksista:
---
a) Kointähti, aamuruskon poika. Tässä on vertaus Luciferista, joka oli yksi neljästä korkeimmasta kerubista, josta langettuaan tuli saatana:  Jes. 14:12-17
"12. Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja! 
13. Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Elohimin tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan.
14. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.'
15. Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan.
16. Jotka sinut näkevät, ne katsovat pitkään, tarkastavat sinua: 'Onko tämä se mies, joka järisytti maan, järkytti valtakunnat,
17. joka teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungit, joka ei päästänyt vankejansa kotiin?'

b) Daavidin juurivesa, se kirkas kointähti. Ilm. 22:10-17. 
10. Ja hän sanoi minulle: "Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä.
11. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen.
12. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.
13. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.
14. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!
15. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.
16. Minä, Yeshua, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti."
17. Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.

- Tuossa oli samalla viittaus Messias-tähteen, josta on mainittu 4. Ms. 24:17:  
"Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt, minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista, ja valtikka kohoaa Israelista."

 Lukija voi sanoa, ettei tuossa vielä kerrota maapallon ikää. Ei niin, joten luetaanpa lisää!

Luomispäivien tapahtumat

Kun luemme Elohimin luomistöistä jakeissa 1. Ms. 1:1-26 ja 2:1, niin huomaamme suomenkielisen 1992 Raamatun kertovan luomispäivät oikein. Luemme kuitenkin muilta osin vuoden 1933 VT:n käännöstä sen paremman tarkkuuden vuoksi. Tässä luomispäivien aikaansaannokset:

1. päivä: Alussa Elohim loi taivaat ja maapallon. Maasta tuli autio ja tyhjä*). Pimeys oli syvyyden päällä ja Elohimin Henki liikkui vetten päällä. Valkeus luotiin ja koska valkeus oli hyvä, niin valkeus ja pimeys erotettiin toisistaan. Elohim kutsui valkeuden päiväksi ja pimeyden yöksi.
*) Jakeen sanatarkka ilmoitus on sellainen, että sitä voi tulkita niin, että jotakin tarkoituksellisesti meille kertomatta jätettyä tapahtui juuri sitä ennen maapallolla/maapallolle, mikä johti siihen, että autius ja tyhjyys jäi olemaan ehkä kauaksikin aikaa maapallon päällä. Eräs mahdollinen selitys maan autioitumiselle on se, että yksi neljästä korkeimmasta kerubista nimeltä Lucifer lankesi ja aiheutti muinaisten, ihmisten kaltaisten olentojen ja eläintenkin joukkotuhon, jonka seurauksena maapallo autioitui hyvin pitkäksi ajaksi(?) Tähän löydämme kaksi viittausta Raamatusta:

a) Maapallon autioksi tuleminen: Jes. 45:18
"Sillä näin sanoo YeHoWaH, joka on luonut taivaan - hän on Elohim - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen YeHoWaH, eikä toista ole." 
-Tuossa ikäänkuin viitataan jonkin tapahtuman johtaneen maapallon autioitumiseen jo ennen sen uutta luomista. Mikä mahtoi olla syynä siihen? Ehkä seuraava tapaus:

b) Luciferin taivaasta putoamainen eli lankeemus jo ennen ihmissuvun luomista
Jes. 14:12
"Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!" Kansojen kukistajalla voidaan mielestäni tuossa tarkoittaa vain niiden ihmisten kaltaisten olentojen muodostamia kansoja, joiden fossiileja löytyy eri puolilta maapalloa eri sedimenttikerroksista vuosimiljoonien takaa! Perusteluna edelliselle esitän sen, ettei Lucifer suinkaan kaikkia nykyisiä ihmisten muodostamia kansoja tule kukistamaan, vaikkakin saa paljon tuhoa aikaan meidän keskuudessamme. YeHoWaH Elohim on nimittäin luvannut, että vaikka Hän (itse) tuleekin tekemään lopun eräistä pakanakansoista, niin Israelin kansasta Hän ei loppua tee! 
Jer. 46:28
"Sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, sanoo YeHoWaH, sillä minä olen sinun kanssasi. Minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan minä olen sinut karkoittanut; mutta sinusta minä en loppua tee: minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä en sinua jätä."
-Tarkkaan ottaen tuossa viitataan niihin pakanakansoihin, joitten pariin YeHoWaH Elohim on karkoittanut valitun kansansa pakkosiirtolaisiksi ja joiden joukossa näitä on sorrettu! 'Jaakobilla' tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia YeHoWaH Elohimin palvelijoita, myös Uuden Liiton jäseniä kaikista eri kansoista!
-Lisäksi Vanha ja Uusi Liitto vahvistavat sen, että pelastuneita on oleva kaikista maan kansoista ja kaikki kansojen jäännökset, jotka pelastuvat edessä olevasta ihmiskunnan historian vaikeimmasta ajanjaksosta, saavat periä maan ja asuttaa sen tuhanneksi vuodeksi, mikä on oleva yhtämittaista rauhanaikaa. Se huipentuu viimeiseen sotaan, Googin toiseen sotaan, minkä jälkeen tulee viimeinen tuomio.
-Sitten YeHoWaH Elohim luo uudet taivaat ja uuden maan, jossa vanhurskaus asuu ja rauha vallitsee! 

2. päivä: Elohim loi taivaanvahvuuden eli ilmakehän (mahdollisesti myös avaruuden tyhjän ja valtaisan tilavuuden) maapallon ympärille. Ilmakehän (mahdollisesti myös avaruustilan) tarkoituksena oli erottaa vedet vesistä. Siis alkumeren vedet siten, että osa niistä siirrettiin valtaisaksi vesivaipaksi maapallon ilmakehän yläpuolella (josta ne satoivat alas myöhemmin tulleen vedenpaisumuksen aikana) ja loput vedet peittämään koko maapallon pinnan. Näen jakeessa monikerroksisuutta siten, että siinä lienee viitattu myös avaruustilan luomiseen erottamaan lukuisat sivilisaatiot eri planeetoilla valtavilla etäisyyksillä toisistaan. 

3. päivä: Elohim nostatti maapallon merenpohjaa paikoitellen niin, että yhtenäinen alkumanner muodostui ja yhtenäinen valtaisa meri jäi sen ympärille. Elohim loi siementä tekevät ruohot ja siementä tekevät hedelmäpuut kunkin lajinsa mukaan. 

4. päivä: Vasta tässä vaiheessa Elohim loi auringon, kuun ja tähdet loistamaan maan päälle ja erottamaan toisistaan aikoja, päiviä ja vuosia! Tämä antaa viitteen siihen, että nuo 3 ensimmäistä luomispäivää saattoivat olla hyvinkin pitkiä, jopa miljardeja vuosia, koska niiden pituutta ei mitattu avaruudessa olevien taivaankappaleiden kiertoliikkeillä toisiinsa nähden! Silti maan päällä oli valoisaa Elohimin luodessa noina 3:na ensimmäisenä päivänä sen mitä Hän loi. Elohimin oma kirkkaus, nimeltä Valkeus valaisi tuolloin maapalloa ja siihen löydämme viitteen Ilmestyskirjasta: Ilm. 22:5
"Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä YeHoWaH Elohim on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti."
Myös Sakarja kirjoitti samasta aiheesta näin: Sak. 14:7
"Se on oleva yhtämittaista päivää - YeHoValle on se tunnettu - ei vaihdu päivä ja yö; ja ehtoolla on oleva valoisaa."

Siis tuon 4.:n luomispäivän maininnan perusteella on mahdotonta sanoa milloin maapallo luotiin, koska sitä edeltäneiden kolmen 'luomispäivän' pituutta ei ole meille ilmoitettu!

5. päivä: Elohim loi kaikkinaiset vesieläimet kunkin lajinsa mukaan ja taivaan linnut, kunkin lajinsa mukaan. 

6. päivä: Elohim loi kaikkinaiset eläimet maan päälle kunkin lajinsa mukaan. Hän loi karjaeläimet, matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan. Luomistöidensä lopuksi Hän loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen. Mieheksi ja naiseksi Hän heidät loi. Hän antoi heille vallan hallita kaikkia maan päälle, meriin ja taivaan ilmakehään luotuja eläimiä. 

Koska Elohim loi ihmisen vasta 6.:n luomispäivänsä lopulla, niin emme voi varmuudella tietää miten pitkäksi Elohim katsoi nuo kolme viimeistä luomispäiväänsä, sillä kyse oli nimenomaaan Elohimin päivistä, eikä ihmisten päivistä! Luemme perusteluksi seuraavan jakeen: Ps. 90:4
"Sillä tuhat vuotta on sinun silmissäsi niinkuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niinkuin öinen vartiohetki."
-Siis 1000 vuotta on Elohimin silmissä niinkuin yksi päivä tai öinen vartiohetki (1 tai 2 tuntia!). Kyseessä on sen perusteella tarkentamaton ajanjakso niin tuossa kuin luomispäivissäkin!
-Tuon perusteella emme voi varmuudella tietää edes noiden kolmen viimeisen luomispäivän pituutta!
---
Maapallon ikä Uuden Liiton Kirjoitusten mukaan
---
Luemme jakeet Pietarin kirjeestä 2. Piet. 3:3-6
"3. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan
4. ja sanovat: "Missä on lupaus Hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta."
5. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Elohimin sanan voimasta

6. ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen."
-Taivaiden ja maapallon iäksi mainitaan, että ne ovat ikivanhoja, mikä ei merkitse kuitenkaan sitä, että ne olisivat olleet ikuisesti olemassa.
---
Miksi Elohim ei ilmoita tarkkaa luomisaikaa?
---
Miksi Hän ei ole ilmoittanut meille tarkkoja luomisensa ajanjaksoja tai muitakaan edessämme olevia ajanjaksoja päivälleen? Syitä siihen lienee useita. Tässä alla pohdin ääneen niistä muutamia:

1) Sillä tiedolla emme tulisi hullua hurskaammiksi. Emme vanhurskautuisi sen tiedon avulla. 

2) Jos ihminen voisi löytää tien Luojansa luo viisautensa avulla, niin tyhmät ihmiset olisivat heihin nähden eriarvoisessa asemassa. Siksi Elohim päätti pelastaa ihmiset vain uskon kautta Poikansa lunastustyöhön Golgatan ristinpuulla! Sanoma ristinpuulla suoritetusta ihmisen sielun lunastustyöstä siten, että YeHoWaH Elohimin ainutsyntyinen Poika kärsi ihmisenä, viattomana uhrikaritsana meidän syntimme ja sairautemme tähden vuodattamalla pyhän verensä syntiemme ja sairauksiemme ostohintana ja sitten kuollen ja lopuksi nousten kuolleista eloon, ei syrji tyhmiä viisaihin nähden, koska kyseinen sanoma, vaikka onkin totta, on tieteellisesti ajatellen hullutusta! Se ei syrji myöskään 'viisaita' ihmisiä, sillä ainoa aidosti viisas on Luojamme itse!

3) Raamattua ei ole tarkoitettu tieteelliseksi julkaisuksi, vaan siinä on hyvin tiiviisti kerrottu meille vain ne asiat, joilla on merkitystä pelastukseemme nähden. 

4) Raamatussa tosin mainitaan, että Elohim on määrännyt tähtien luvun ja että Hän kutsuu niitä kaikkia nimeltä (Ps. 147:4). Syyksi siihen, ettei Hän kerro niiden tarkkaa lukumäärää näen kaksikin seikkaa: Luku olisi niin valtava, ettei sitä olisi kyetty tajuamaan 3000 vuotta sitten! Lisäksi Elohim ja Hänen ainutsyntyinen Poikansa luovat Adonai Yeshuan opetuksen mukaan jatkuvasti uutta, joten mikäli Hän olisi ilmoittanut tuohon mennessä luoneensa esim. 777 777 777 miljardia tähteä, niin nyt niiden lukumäärä olisi ihan jotain muuta! Tiedämme nykyisin sen, että esim. Orionin tähtisumussa syntyy jatkuvasti uusia kuumia auringon kaltaisia kiintotähtiä, planeetoista nyt puhumattakaan! Lisäksi monet tähdet sammuvat aikanaan supernovina ja niistäkin Elohim pitää tarkkaa lukua. 

5) Elohim tietää tarkoin, että meillä ihmisillä on niin lyhyt elinaika maan päällä, ettei sitä kannata haaskata epäoleellisen tiedon pähkäilyyn ja siksi Hän ei ole ilmoittanut meille sellaista Raamatussa, vaan meidän tulee keskittyä vain kaikkein oleellisimpaan Raamatun ilmoitukseen eli siihen miten pelastumme ja säilytämme pelastavan uskon maaliviivalle asti! (Lue siitä kohdasta 2) yllä ja erillisestä tutkielmasta Osa: 2 alla). 

6) Aika on suhteellinen käsite ja se on vain yksi monista työkaluista Luojamme käsissä. Hänellä on varmaan syynsä olla sitomatta 'käsiään' ja tekemisiään etukäteisilmoituksilla annettuihin tiettyihin tarkoin määriteltyihin hetkiin ja ajanjaksoihin, jotka hän ilmoittaisi ihmisille tai muille luoduilleen. Luojakin tahtoo olla vapaa! Sen mä mielelläni Hänelle suon, vaikkei asia minusta riipukaan :)

7) Vielä tämä varsin tärkeä syy: Jos Elohim ilmoittaisi etukäteen esimerkiksi Adonai Yeshuaan uskovien tarkan ylöstempauksen ajankohdan, niin Hänen perivihollisensa saa-ta-na osaisi laittaa rutkasti 'kapuloita rattaisiin' just in time eli langettaa useita uskoviakin juuri sinä päivänä/hetkenä ja ylöstemmattavia olisi sen vuoksi paljon tulevaa todellista lukua vähemmän! 

8) Toisaalta universumin tai oikeammin sanoen multiversumin (sillä maailmankaikkeus muodostuu useista sisäkkäin olevista taivaista ja taivasten taivaista) aikajanoista tietää ainoastaan sen Luoja ja Hänellä on oikeus pitää kaikki sellainen tieto salaisuutena, minkä Hän hyväksi näkee! Sen kautta Hän varjelee meitä kuin rakastava Isä lapsiaan kaikenkaltaiselta ylimääräiseltä tuskalta, sillä kirjoitettu on: 

 "Sillä missä on paljon viisautta, siinä on paljon surua; ja joka tietoa lisää, se tuskaa lisää!"
(Saar. 1:18)

:)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti