keskiviikko 11. heinäkuuta 2012

Osa 14: Ylöstempaus

Mitä se on ja milloin se tapahtuu?


Ketkä temmataan ja minne? 

Mitä ylöstempauksella tarkoitetaan Uuden Liiton Kirjoituksissa (ULK)? Sillä tarkoitetaan HaMashiach Yeshuan morsiusseurakunnan ’viisaiden neitsyiden’ 1) tempausta Adonai Yeshuaa vastaan yläilmoihin 2). Tällöin heidät pelastetaan siitä kaikkien aikojen suurimmasta ahdistuksen ajasta, mikä tulee kohtaamaan kaikkia tänne maan päälle tempaamatta jätettyjä ihmisiä 3) ja 4), mutta sitä ennen kuningaskunnan ilosanoma pitää julistettaman todistukseksi kaikille kansoille 5). Mitä tulee tänne maan päälle tempaamatta jätettyihin ihmisiin, on heidän joukossaan poikkeuksena pieni erityisjoukko juutalaisia/israelilaisia: 144 000 eli 12 000 valittua kaikista Israelin lasten sukukunnista 6). Heidät varjellaan täällä maan päällä kätkettyinä salaiseen turvapaikkaan erämaassa 7). Samoin pieni jäännös pakanakansoista (Sak. 14:16). Luemme seuraavassa nuo seitsemän (7) kohtaa Raamatusta:

Viisaat neitsyet

1) Matt. 25:1-13
1. "Silloin on Elohimin kuningaskunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. 

2. Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä. 

3. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. 

4. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa. 
5. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat. 
6. Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.' 
7. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. 
8. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat'. 
9. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.' 
10. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. 
11. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Adonai, Adonai, avaa meille!' 
12. Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä'. 
13. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.”


Tempaus pilvissä Adonaita vastaan yläilmoihin

2) 1. Tess. 4:13-18
13. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. 

14. Sillä jos uskomme, että Yeshua on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Elohim Yeshuan kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. 

15. Sillä sen me sanomme teille Adonain sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Adonain tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 

16. Sillä itse Adonai on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Elohimin pasuunan kuuluessa, ja HaMashiach’ssa kuolleet nousevat ylös ensin; 
17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 
18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.


Sota taivaassa ja saatanan heittäminen 
maan päälle joukkioineen

3) Ilm. 12:7-12
7. Ja syttyi sota taivaassa: Mikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, 

8. mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. 

9. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. 

10. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Elohimimme kuningaskunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Elohimimme edessä, on heitetty ulos. 
11. Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. 
12. Sen tähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!


Ilosanoma kaikille kansoille, valittujen ylöstempaus
 ja sitten hirveä ahdingon aika alkaa maan päällä 

4) Matt. 24:14-22
14. Ja tämä kuningaskunnan ilosanoma pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille a); ja sitten tulee loppu. 

15. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa b) - joka tämän lukee, se tarkatkoon - 

16. silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; 

17. joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, 
18. ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. 
19. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! 
20. Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. 
21. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. 
22. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

- Siis kyseessä on jakeen 22 mukaan alle 7 vuotta! Luemme saman tien nuo kaksi uutta viitettä:

A) Ilm. 7:9-10
9. Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, 

10. ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Elohimiltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta".


B) Dan. 12:6-12
6. Ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, joka oli virran vetten yläpuolella: "Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun?" 

7. Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: "Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät." 

8. Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä sanoin: "Herrani, mikä on oleva näitten päätös?" 

9. Niin hän sanoi: "Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti. 
10. Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. 
11. Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan a) ja hävityksen kauhistus b) asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää (1290 pv). 
12. Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää (1335 pv).

(Luemme tässä välissä myös kohdat a) ja b)

a) Dan. 8:9-14
9. Ja yhdestä niistä puhkesi esiin sarvi, alussa vähäpätöinen. Se kasvoi suuresti etelään päin ja itään päin ja Ihanaan maahan päin. 

10. Ja se kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja pudotti maahan osan siitä sotajoukosta ja tähdistä ja tallasi niitä. 

11. Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan, ja tältä otettiin pois jokapäiväinen uhri, ja hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin. 

12. Myös sotajoukko jokapäiväisen uhrin lisäksi annettiin rikollisesti alttiiksi tuholle. Se sarvi heitti totuuden maahan, ja mitä se teki, siinä se menestyi. 
13. Sitten minä kuulin yhden pyhän puhuvan, ja toinen pyhä sanoi sille, joka puhui: "Kuinka pitkää aikaa tarkoittaa näky jokapäiväisestä uhrista ja kauhistavasta rikoksesta: pyhäkön ja sotajoukon alttiiksi antamisesta tallattavaksi?" 
14. Ja hän sanoi minulle: "Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua (2300 pv); sitten pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa".  (Siis 6 vuotta, 4 kk ja 20 pv!)


b) Hävityksen kauhistus on ollut suuri kysymysmerkki aina näihin viime vuosiin asti. Myös Adonai Yeshua viittaa siihen ja kehottaa tarkkaamaan sitä! Luemme nuo jakeet Matt. 24:8-22.
8. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. 

9. Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. 

10. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. 

11. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. 
12. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. 
13. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. 
14. Ja tämä kuningaskunnan ilosanoma pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu. 
15. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon - 
16. silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille; 
17. joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, 
18. ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. 
19. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! 
20. Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. 
21. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. 
22. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.Se on käännetty seuraavilla tavoilla kreikasta:

’to bdelygma tes eremoseos’ = inhottavuuden hävittämisen ja oikea sanajärjestys ja sanamuoto suomeksi on: hävityksen inhottavuus. Sanasta ’bdelygma’ voidaan johtaa sanat: ’tuntea pahoinvointia’, ’menettää ruokahalunsa pahan hajun vuoksi’. Sanan ’eremoseos’ ainoa merkitys on ’hävitys’. 


Koska nuo sanat ovat erityisen merkityksellisiä, niin tutkinpa vielä Peshittasta (Arameankielinen ULK) kyseisen ilmauksen:

- Siitä saadaan käännettynä: ’saastaisuuden ja autiuden merkin’. Tuo viittaa Temppelin hävitykseen! Koska Yeshua puhui tätä ennen siitä, että ”tämä kuningaskunnan ilosanoma pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille”, niin Hän ei voinut viitata Temppelin hävitykseen, mikä tapahtui vuonna 70 j.M.s.! Siis muinainen Jerusalemin Temppeli tullaan rakentamaan vielä kolmannen kerran ja hävittämään autioksi!

Armotalouskauden loppu ja 
valittujen välitön ylöstempaus

5) Matt. 24:14
14. Ja tämä kuningaskunnan ilosanoma pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.
- Uskon jakeessa ’lopulla’ tarkoitettavan pakanakansoille säädetyn ’Pyhän Hengen armotalouskauden’ loppumista, mikä tapahtuu juuri sinä hetkenä, jolloin viimeinen etukäteen taivaan Isän tiedossa oleva ja pelastukseen säädetty ihminen kaikista pakanakansoista on ottanut Adonai Yeshuan vastaan omaksi Vapahtajakseen! Juuri sinä hetkenä tapahtuu otsikossa mainittu ylöstempaus! Ylöstempauksessa on toki mukana myös valittuja juutalaisia/israelilaisia, mutta vain pieni ja armovalinnan mukaan valittu jäännös heistä (Jes. 10:21-22 ja Room. 9:27).
- Jo pelkästään tämä jae (Matt. 24:14) on ollut näihin vuosiin saakka esteenä sille, ettei ylöstempaus ole voinut tapahtua.
- Lisäksi on ollut esteenä pakanakansoista pelastukseen säädettyjen pelastettujen kokonaismäärä, minkä pitää ensin tulla täyteen. Tästä apostoli Paavali mainitsi jakeissa: Room. 1:22-29
22. Katso siis Elohimin hyvyyttä ja ankaruutta: Elohimin ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois. 

23. Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Elohim on voimallinen oksastamaan ne jälleen.

24. Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa! 

25. Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, 

26. ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. 

27. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä." 
28. Pelastuksen ilosanoman kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. 
29. Sillä ei Elohim armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.


144 000 valitun israelilaisen merkitseminen
 ennen ahdingon ajan alkamista

6) Ilm. 7:1-8
1. Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. 

2. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Elohimin sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, 

3. ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Elohimimme palvelijain otsaan". 

4. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta (yhteensä 144 000) merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista: 
5. Juudan sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä, Ruubenin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Gaadin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, 
6. Asserin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Naftalin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Manassen sukukunnasta kaksitoista tuhatta, 
7. Simeonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Leevin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Isaskarin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, 
8. Sebulonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Joosefin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Benjaminin sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä.

- Jostain syystä siinä ei mainita Daanin sukukuntaa, vaikka se mainitaan Hes. 48:1-34, missä on luettelo Israelin maan jaosta 1000-vuotisena rauhan aikana. Lisäerikoisuutena siinä mainitaan Joosefin ja tämän pojan Manassen sukukunta, muttei mainita Joosefin pojan Efraimin sukukuntaa, mikä sekin on outoa. Kun siinä luetelaan 12 porttia, niin luettelossa on vain yksi Joosefin portti ja 11 muun sukukunnan portit, Daanin sukukunta mukaan lukien. Ilmestyskirjassa mainitaan Simeonin sukukunta, jolle Mooses ei jostain syystä antanut siunausta lainkaan(?) (5. Moos. 33) Tuossa luvussa Mooses siunaa Daanin, Joosefin ja tämän pojat Manassen ja Efraimin. Noiden eroavaisuuksien tarkastelu ei sisälly tähän artikkeliin.

Valitut 144 000 varjellaan Siionin vuorella, samoin 
kaikki ne, jotka avuksi huutavat Yeshua Nimeä

7) Ilm. 14:1-5
1. Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta (144 000), joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi. 

2. Ja minä kuulin äänen taivaasta ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosenjylinän, ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikään kuin kanteleensoittajain, kun he kanteleitaan soittavat. 

3. Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta. 

4. Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat niin kuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Elohimille ja Karitsalle, 
5. eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat.


- Jakeessa 4 tuskin viitataan kirjaimellisesti poikamiehiin ja sellaisina koko elämänsä eläneisiin, vaan ennemminkin valittuihin, jotka eivät ole saastuttaneet itseään hengellisten porttojen kanssa eli eivät ole omaksuneet harhaoppeja, vaan pitäytyneet visusti mahdollisimman tarkkaan kirjoitetuissa Pyhissä Raamatun Kirjoituksissa (VLK ja ULK)! Tähän löydämme erään viittauksen jakeista: Ilm. 3:4. (Sardes)

- Mitä tulee Karitsan Nimen ja tämän Isän Nimen kirjoittamiseen valittuihin, on siitä maininta Ilm. 3:12 (Filadelfia). Näissä jakeissa ei eritellä miehiä ja naisia!

- Nuo kumpikaan kohta (Ilm. 3:4 ja Ilm. 3:12) ei enää erottele kristittyjä etnisen taustan mukaan, vaan Uuden Liiton periaatteiden mukaan, jossa kaikki Adonai Yeshuaan uskovat ovat yhtä! Kun luemme vastaavan ennustuksen Jooelista, niin havaitsemme, ettei siinäkään enää tehdä eroa etnisen taustan perusteella, vaan uskon perusteella! Jooel 2:28-32
28. Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. 

29. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni. 

30. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; 

31. aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja pelättävä. 
32. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niin kuin Herra on sanonut; ja pakoon päässeiden joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.


- Silti Ilm. 7:1-8 antaa ymmärtää, että kyseeseen tulevat vain valitut Israelin lasten 12:sta sukukunnasta.

Keitä ovat "Karitsan vaimo" ja 
"ylös temmattava poikalapsi"?

- Suuri kysymys kuuluu: Ovatko nuo 144 000 merkittyä se ’poikalapsi A), jonka tempaamisesta on mainittu (Ilm. 12:1-5), vai se ’vaimo B) joka tuon ’poikalapsen’ synnyttää, vai ovatko he muita valittuja juutalaisia/israelilaisia C)? On tärkeää nähdä näiden käsitteiden ero ja siksi tutkimme niitä erikseen:

A) Ilm. 12:1-5
1. Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä. 

2. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. 

3. Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua; 

4. ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. 
5. Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Elohimin tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.

- Aluksi on syytä painottaa, ettei tuossa viitata Adonai Yeshuaan, sillä Hän eli ihmiseksi syntymisensä jälkeen maan päällä 33,5 vuotta, eikä Häntä temmattu heti syntymisensä jälkeen ylös taivaaseen, vaan Hän astui kuoltuaan alas Tuonelaan ja toisekseen koko Ilmestyskirja viittaa sen oman ilmoituksen mukaan tuleviin tapahtumiin, eikä menneisyyteen, kuin harvoissa yksityiskohdissa, jotka ovat asiayhteyksissään erikseen perusteltuja. Ilmestyskirja kirjoitettiin vuosikymmenet sen jälkeen, kun Adonai Yeshua oli jo noussut ylös taivaaseen kukistettuaan kaiken perkeleen vallan ja sovitettuaan maailman synnin! Luemme Ilm. 1:1-3
1. Yeshua HaMashiach’n ilmestys, jonka Elohim antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, 

2. joka tässä todistaa Elohimin sanan ja Yeshua HaMashiach’n todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt. 

3. Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä!


- Siis Ilmestyskirjassa kirjoitettiin tulevista tapahtumista! Miten sitten on selitettävissä tuo ’poikalapsi’, joka tullaan tempaamaan heti syntymisensä jälkeen Elohimin luo ja tämän valtaistuimen luo? Luemme seuraavat jakeet: Ilm. 2:24-28
24. Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niin kuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa; 

25. pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen. 

26. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita, 

27. ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään – niin kuin minäkin sen vallan Isältäni sain - 
28. ja minä annan hänelle kointähden.


- Raamatunkohta antaa viitteen siitä, että Adonai Yeshualle kuuliaiset luetaan kuuluviksi tuohon ’poikalapseen’! Siinä on kuitenkin eräs kohta, joka hieman ’vesittää’ e.m.  poikalapsen ’heti syntymisensä jälkeen tapahtuvaa tempausta’ ylös. Nimittäin sanat ” Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin”. Nuo maininnat onnistuneeseen ja pahalle periksi antamattomaan uskonkilvoitukseen.

- Edellä olevan perusteella olen tullut siihen käsitykseen, että tuo ’heti syntymisensä jälkeen’ ylöstemmattava ’poikalapsi’ tarkoittaa tänä lopun aikana lyhyen ajan kuluessa ’vasta uskoon tulleiden joukkoa’, joka uudestisyntyy ja täyttyy Pyhällä Hengellä valtavan maailman laajuisen Pyhän Hengen vuodatuksen seurauksena juuri ennen kuin saatana enkeleineen heitetään taivaasta alas maan päälle! Jos noita ’lapsi-kristittyjä’ ei temmattaisi turvaan, niin he olisivat liian helppo suupala saatanalle. Uskon tuohon ’poikalapseen’ sisältyvän Korkeimman valittuja kaikista maan kansoista. Kyseeseen tulee mielestäni ’viisaat neitsyet’, joihin viittasin jo alussa, kohdassa 1). Neitsyt voi olla hengellisesti viisas, vaikka olisi tullut uskoon aivan hiljattain ja saanut täyttyä Pyhällä Hengellä ensi kerran vasta tänään!

B) Tutkimme kuka on tuo ’vaimo’? Luemme jakeen Ilm. 12:1-2 hieman mukaillen: ” Ja näkyi suuri merkki taivaassa, vaimo vaatetettu auringolla (täytettynä Pyhällä Hengellä), ja kuu hänen jalkojensa alla (vapautettu Mooseksen Lain orjuudesta Karitsan kuoleman ja veriuhrin hinnalla), ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä (Karitsan 12 apostolia, joista yksi on apostoli Paavali ja heidän opetuksensa Uuden Liiton avulla pelastumisesta). Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää (nykyisen maailman laajuisen luopumuksen vuoksi on vaikeaa johdattaa ihmisiä uskoon).”
- Jos tulkintani on oikea, tarkoitetaan tuossa ’vaimolla’ Adonai Yeshuan maanpäällistä aitoa seurakuntaa, joka vaeltaa Adonai Yeshuan ja tämän apostolien ja profeettain opetusten mukaisesti! Kyseessä ei ole suinkaan pelkästään juutalaisia/israelilaisia, vaan he ovat enemmistöltään pakanuudesta Adonai Yeshuan luo pelastukseen tulleita ja totuudessa varjeltuja ja vaeltajia!

- Tätä vaimoa ei temmata taivaaseen, vaan hänet varjellaan maan päällä, jossa hänellä on tärkeä tehtävä auttaa ylöstempauksesta pois jääneitä ’tyhmiä’ neitsyitä ja muitakin tuona hirmuisen pahana aikana uskoon tulleita säilymään uskossa, monia heistä jopa marttyyriuden kautta!

- Luemme ’vaimosta’ jakeet: Ilm. 12:13-18
13. Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. 

14. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa a) poissa käärmeen näkyvistä. 

15. Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niinkuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi. 

16. Mutta maa auttoi vaimoa: maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa. 
17. Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Elohimin käskyt ja joilla on Yeshuan todistus. 
18. Ja se asettui seisomaan meren hiekalle.


- Vaikka vaimo onkin tuolloin poissa käärmeen näkyviltä ja tämän ulottuvilta, niin näinä lopun aikoina vaimolla on mahdollisuus viedä pelastuksen suurta ilosanomaa joukkoviestinten ja median välityksellä riippumatta siitä, missä hän on piilossa käärmeeltä! Myös sellainen mahdollisuus edelleen on, että Adonain enkeli tempaa vaimon eli Adonai Yeshua HaMashiach’n seurakunnan jäseniä milloin minnekin julistamaan pelastuksen suurta ilosanomaa kasvoista kasvoihin Korkeimman valituille ja sen jälkeen palauttaa nuo jäsenet takaisin piilopaikkoihinsa ja kenties vieläpä nuo uskoontulleet mukanaan. Luemme (oikein käännetystä) Apostolien teoista, että Adonain Enkeli tempasi Filippuksen pois tämän kastettua Kandaken hoviherran ja Filippus tavattiin tämän jälkeen kaukana kyseisestä kastamispaikasta. Lainaan kyseisen kohdan tähän oikein käännettynä (esim. venäläisestä Raamatusta): Ap.t. 8: 39-40
39. Kun hän nousi ylös vedestä, lankesi Pyhä Henki hoviherran päälle, ja Adonain enkeli tempasi Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt ja hän jatkoi matkaansa iloiten. 40. Mutta Filippus tavattiin Asdodissa; hän vaelsi ympäri ja julisti pelastuksen suurta ilosanomaa kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli Kesareaan.
- Filippus temmattiin ehkä noin 40 km:n päähän läheltä Jerusalemia Asdodiin, Välimeren rannikolle(?)


C) Uskon noiden 144 000 valitun olevan muita valittuja juutalaisia/israelilaisia kuin se edellä mainittu 'poikalapsi' ja perustelen sen sillä, että kyseeseen voivat tulla vain varhain uskoontulleet eli esikoiset ja ettei noita 144 000 Ilmestyskirjan mukaan temmata Elohimin luo ja tämän valtaistuimen luo (siis taivaaseen), vaan heidät viedään Siionin vuorelle, joka on Jerusalemissa, Israelissa, eikä taivaassa, minne mainittu 'poikalapsi' temmataan Ilm. 12:5 mukaan. Luemme tähän jakeet Ilm. 14:1-51. Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi. 

2. Ja minä kuulin äänen taivaasta ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosenjylinän, ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikään kuin kanteleensoittajain, kun he kanteleitaan soittavat. 

3. Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta. 
4. Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat niin kuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle, 
5. eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat.- Kohta on moniselitteinen, koska jakeessa 1 puhutaan Siionin vuoresta, joka on Jerusalemissa eikä taivaassa ja jakeessa 3 valtaistuimen edessä olemisesta. Valtaistuin on taivaassa, mutta sen edessä oleminen ei välttämättä merkitse taivaassa olemista, sillä koko maapallo on Korkeimman valtaistuimen edessä. Kirjoitettu on "Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun astinlautani!"

- Myös jakeen 4 maininta, että he ovat esikoisia, voi mielestäni viitata vain niihin valittuihin juutalaisiin/israelilaisiin, jotka tulivat jo Adonai Yeshuan sukupolven aikoihin (tai kohta sen jälkeen) sisälle pelastukseen, eikä se voi mielestäni viitata suinkaan liki 2000 vuotta myöhemmin uskoon tulleisiin juutalaisiin/israelilaisiin eli meidän aikalaisiimme! Esikoinen tuossa merkitsee niitä ihmisiä, jotka tulivat uskoon Adonai Yeshuaan jo ennen myöhemmin uskoon tulleita.

- Jakeen 5 maininta osoittaa kyseeseen tulevan erittäin harvinaisen valiojoukon!
Ps. Jos joku pystyy todistettavasti osoittamaan jostain päin maapalloa löytyvän 144 000 tätä sukupolvea olevaa sellaista aikuiseksi varttunutta juutalaista/israelilaista, jotka eivät ole koskaan valehdelleet, niin hänelle tarjoan heti kakkukahvit :)


a) Maininta ’aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa’ esiintyy kahdessa Raamatunkohdassa ja on salaperäinen ilmaus. Nuo kohdat ovat: Dan. 12:6-9, Ilm. 12:14 ja Ilm. 13:5

- Dan. 12:6-9
6. Ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, joka oli virran vetten yläpuolella: "Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun?" 

7. Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: "Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät." 

8. Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä sanoin: "Herrani, mikä on oleva näitten päätös?" 

9. Niin hän sanoi: "Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti.

- Tuo kohta paljastaa, että nuo sanat avataan ja sinetit murretaan lopun aikana.

- Ilm. 12:14
14. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä.

- Tämä jae paljastaa, että kyse lieneekin verraten lyhyestä ajanjaksosta. Perustelen tämän sillä, että Danielin mukaan b) kyseessä on ensinnäkin vain yksi vuosiviikko eli 7 vuotta, joka vielä jaetaan kahtia, koska siinä mainitaan vuosiviikon puolivälistä, jolloin on kyse vain 3,5 vuodesta. Aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa lienevät: 1 vuosi, 2 vuotta ja 0,5 vuotta. Siis yhteensä 3,5 vuotta. Koska kyseessä on perin outo ilmaus, on mahdollista, että noiden kolmen ajan välissä on ehkä joitakin ajanjaksoja, kenties Danielin mainitsemat 30 pv ja 75 pv (1290 pv – 30 pv = 1260 pv ja 1335 pv – 75 pv = 1260 pv)*) Niiden, jotka jäävät tänne jäljelle on syytä huomioida tämä!


*) On mielenkiintoista todeta, että 1290 pv + 1335 pv = 2 625 pv, vastaten tasan 7 vuotta 3½ kk! (Vuosissa 360 pv). Jos laskemme vuoteen 365,25 pv, saadaan ajaksi 7 v 1 kk 20 pv 20 h.


b) Dan. 9:24-27
24. Seitsemänkymmentä viikkoa (kyse on käsitykseni mukaan vuosiviikoista eli 490 vuodesta **) on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja Kaikkein Pyhin voidellaan. 

25. Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa (7 x 7 v = 49 vuotta); ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa (62 x 7 v = 434 vuotta), niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja. 

26. Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu ***), eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty. 

27. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi (7 vuodeksi), ja viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin ****); ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse."
- Siis Danielin ennustuksesta HaMashiach'n surmaamiseen kului yhteensä 69 vuosiviikkoa eli 483 vuotta.

**) Kyseeseen pitää tulla satoja vuosia, sillä Daniel sai näkynsä välillä 500---400 e.Ms.
***) Voidellulla viitataan HaMashiach’aan eli Adonai Yeshuaan, joka naulittiin ristille vajaa 500 vuotta jälkeen Danielin ennustuksen.
****) Toteutui ensi kertaa Antiokus IV Epifanesin aikana noin 168 e.Ms. ja tulee toteutumaan uudelleen melko pian eli silloin, kun saatana ottaa muodon lihassa ja veressä, menee pian uudelleen rakennettavaan Jerusalemin Temppeliin ja julistaa olevansa Jumala!
Sitten tutkimme muita 3,5 vuoden ennustettuja ajanjaksoja:
- Ilm. 11:1-3
1. Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin: "Nouse ja mittaa Elohimin temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. 

2. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta (42 kk ). 

3. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän (1260 pv) ajan."

- Kumpikin ajanjakso on tasan 3,5 vuotta! Kyseessä on myös sama aika, minkä Adonai Yeshua vaelsi Israelin alueella tehden hyvää kaikille perkeleen valtaan joutuneille, parantaen heidät. Siis saatanalle annetaan sama aika tehdä pahaa maan päällä, todistaakseen kaikille henkiolennoille sen, millainen hän on!

-Ilm. 13:5. Ja sille (ensimmäiselle pedolle) annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta (42 kk eli 3,5 vuotta eli 1260 pv).


Nyt siirryn varsinaiseen aiheeseen, sillä 
pitkä alustus oli tarpeen jatkoa ajatellen

Ylöstempauksen ajoitus

Mielestäni ajoitus tapahtuu siten, että viisaat neitsyet temmataan äkkiarvaamatta pois maan päältä. Siihen viittasin jo kohdassa 1) Matt. 25:10
10. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.
- Asiayhteydessä mainitaan tyhmien neitsyiden jääneen häistä pois ja heille sanottiin jopa niin, ettei ylkä edes tunne heitä! Kyseessä lienee ’uskonnollisia’ kristittyjä ja koska heitäkin nimitettiin ’neitsyiksi’, niin he lienevät olleet neitsyiden tavoin uskollisia ’omien kirkkokuntiensa’ opetuksille (kuolleita rituaaleja, kirkkoisien perinnäissääntöjä ja pyhimysten palvontaa jne.), mitä Adonai Yeshua ei ole koskaan tunnistanut omakseen!
- Koska asiayhteydessä viitataan öljyyn, mitä tulee olla lampuissa, niin sillä tarkoitetaan seuraavaa:
Öljy on esikuva Pyhästä Hengestä ja Adonain käyttöön pyhittäytymisestä. VLK:n mukaan Israelin kuninkaat (Saul ja Daavid) voideltiin profeetta Samuelin toimesta ensin pyhällä voiteluöljyllä, minkä seurauksena Elohimin Pyhä Henki tuli heihin. Lampulla tarkoitetaan VLK:ssa ihmisen henkeä: Snl. 20:27 Ihmisen henki on Herran lamppu: se tutkistelee sydämen kammiot kaikki. Siis ylöstemmatut ovat täyttyneet Pyhällä Hengellä ja täyttyvät yhä uudelleen päivästä päivään ja pyhittäytyvät sisäisen ja ulkoisen vaelluksensa suhteen Elohimille otollisiksi, mikä on jaloa uskonkilvoitusta ja ylöstempausvalmiutta! HalleluYah!
- Mihin nuo tyhmät neitsyet sitten jäävät? Mielestäni siihen pahaan antikristuksen hallituskauteen.
- Milloin tuo Karitsan hääjuhla alkaa ja miten kauan se kestää? Luemme Raamatusta esimerkin siitä, miten kauan Yakov joutui tekemään työtä saadakseen itselleen vaimon enonsa Laabanin tyttäristä:
1. Moos. 29:20. Yakov palveli siis seitsemän vuotta (7 vuotta) saadakseen Raakelin, ja ne tuntuivat hänestä muutamilta päiviltä; niin hän rakasti häntä. Juutalaisilla oli tuohon aikana tapana viettää häitä seitsemän päivää (7 pv), mikä selviää jakeesta: 1. Moos. 29:27. Vietä nyt vain tämä hääviikko (7 pv) loppuun, niin annetaan sinulle toinenkin, kunhan olet palveluksessani vielä toiset seitsemän vuotta (7 vuotta)." Vaikka Laaban huijasikin Yakovia, niin silti tuo hääviikon pituus tuli taltioitua Raamattuun. Koska kyseessä on käsitykseni mukaan lisäksi profetia ja monissa profetioissa päivä merkitsee vuotta, niin vedän tuosta sen johtopäätöksen, että myös Karitsan hääjuhla taivaassa kestää seitsemän vuotta (7 vuotta)!

Saatanan hirmuhallistuskausi maan päällä

Raamatuntuntemukseni mukaan saatanalle annetaan tuona viimeisenä vuosiviikkona eli lähes seitsemänä vuotena (7 vuotta) ensimmäisten 3,5 vuoden ajaksi valtuudet alistaa kaikki maan kansat hallitusvaltansa alle ja täydelliseen kontrolliin. Tuosta on mainittu Ilm. 13:11-18
11. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. 

12. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. 

13. Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. 

14. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi. 
15. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. *)
16. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, 
17. ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. 
18. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.


- *) Toteamme jakeesta 15, että ihmiset, jotka eivät suostu kumartamaan pedon kuvaa, tullaan tappamaan!
Jakeiden 16-18 mukaan tuo ’tappaminen’ saattaa viitata kuolemista ravinnonpuutteeseen tai pohjoisilla leveysasteilla pakkasen kylmyyteen, koska kaikenlaisten hyödykkeiden ostaminen on mahdollista vain pedon merkin vastaanottamalla oikeaan käteensä tai otsaansa! Jos ’aktiivista’ tappamista esiintyy myös siksi, että jotkut kieltäytyvät ottamasta pedon merkkiä, niin silloin uskon kyseessä olevan ’tyhmät neitsyet’, jotka jäivät ylöstempaamatta, koska he eivät olleet siihen valmistautuneet! Perustelen tämän seuraavilla jakeilla: Ilm. 13:5-9
5. Ja sille (ensimmäiselle pedolle) annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta (42 kk eli 3,5 vuotta eli 1260 pv). 

6. Ja se avasi suunsa Elohimia pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. 

7. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. 

8. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta. 
9. Jos kenellä on korva, hän kuulkoon.

- Uskon saatanan tarvitsevan jonkin tietyn ajan saattaakseen kaikki maan kansat täydellisen kontrollinsa alle. Kenties se kestää 3,5 vuotta(?) Täytyy tulla jonkin mittainen valerauha Lähi-Itään ja kenties muuallekin maailmaan **), jolloin nykyisen Kalliomoskeijan paikalle (Kalliomoskeija tullaan ilmeisesti tuhoamaan lähitulevaisuudessa käytävässä Lähi-Idän sodassa?) rakennetaan kolmas Temppeli, joka pitää olla pystytettynä, jotta lihaan tullut saatana voisi asettua siihen ja julistautua Jumalaksi! ***)

**) 1. Tess. 5:1-5
1. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; 

2. sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. 

3. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. 

4. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas; 
5. sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.


***) 2. Tess. 2:1-4
1. Mutta mitä tulee Adonai Yeshua HaMashiach’n tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, 
2. ettette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne pelästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä.

3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, 

4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Elohimin temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

5. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? 

6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. 

7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se a), joka nyt vielä pidättää, 

8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Adonai Yeshua on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, 
9. tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä 
10. ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. 
11. Ja sen tähden Elohim lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, 
12. että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.


a) Se mikä vielä pidättää on aiemmin mainittu ’ylöstemmattava poikalapsi’ ja meitä lähellä sijaitseva Elohimin kuningaskunta. Tämä selviää mielestäni jakeista Ilm. 6:12-17
12. Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi, 

13. ja taivaan tähdet putosivat maahan  A), niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa, 

14. ja taivas B) väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa. 

15. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin 
16. ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta! 
17. Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?"

A) Taivaan tähdet ovat saatanan langettamia enkeleitä, mikä selvisi jakeesta Ilm. 12:9.
B) Taivas tarkoittaa Elohimin kuningaskuntaa, jonka Yeshua julisti tulleen ihmiskuntaa lähelle. Kun viimeinenkin pelastukseen valituista on tullut siihen sisälle, niin se väistyy pois ja tuhon aikakausi maan päällä alkaa!
- Maan päälle jääneet tajuavat tilanteensa kauheuden liian myöhään! Poikkeuksena edelleen ne yhteensä 144000 kaikista Israelin lasten sukukunnista harvat valitut pakanakansoista, joita nimitetään pakanakansain tähteeksi: Sak. 14:16-17
16. Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa. 

17. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta.


Yleisimmät tulkinnat ylöstempauksen 
ajankohdasta:

1.) Pre Tribulation = Juuri ennen viimeistä 7-vuoden vaivanaikaa ennen 1000-vuotista rauhan aikaa.

2.) Mid Tribulation = Viimeisen 7-vuoden vaivanajan puolivälissä ennen 1000-vuotista rauhan aikaa.

3.) Post Tribulation = Vasta sitten kun kaikki tuon viimeisen 7 vuoden lopunajan kauheudet on käyty läpi ja Adonai Yeshuan morsian (eli Karitsan vaimo) on kidutettu ensin henkihieveriin, poljettu maan rakoon ja lopuksi murhattu! Aika erikoinen tapa taivaalliselta Yljältä kohdella morsiantaan! Vaikka Karitsan 12:sta apostolista vain Johannes sai kuolla vanhuuteen, niin he olivat silti aivan eri tehtävään valittuja kuin me ’rivikristityt’!

Tulkinta 1.) Tämän käsityksen saamme monista aiemmin mainituista Raamatunkohdista, joihin lisään vielä seuraavat esimerkit, joista ei ilmene kerrassaan mitään maailmanlaajuista vainoa heti ylöstempauksen jälkeen:

a) Adonai Yeshuan maininta siitä, miten maailmassa silloin eletään: Matt. 24:32-39
32. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. 

33. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. 

34. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. 

35. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. 
36. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. 
37. Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. 
38. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, 
39. eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.

- Viikunapuu kuvaa Israelia, joka itsenäistyi 1948. Siihen lisättynä yksi juutalaisten normaali sukupolvi, tekee 1948 + 80 vuotta = vuosi 2028. Tuolloin pitäisi koko lopunajan kauheus olla lopullisesti ohi, jos olen ymmärtänyt profetian oikein! Uskon viisaiden neitsyiden ylöstempauksen tapahtuvan jo 7 vuotta ennen tuota vuotta eli vuonna 2021 tai ehkä jo aiemmin(?)
- Tässä kohdassa mainitaan edellä Adonai Yeshuan lähettävän enkelinsä kokoamaan valittunsa maan äärestä sen toiseen ääreen ja tällöin maan sukukunnat tajuavat mikä heitä kohtaa, kuten on mainittu Ilm. 6:15-17.
- Kohdassa ei kuitenkaan mainita, että Adonai Yeshua tulisi jo tuolloin hallitsemaan maan päälle!

b) Adonai Yeshuan profetia siitä, miten maailmassa silloin eletään: Matt. 24:40-44
40. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. 

41. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. 

42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. 

43. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. 
44. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.


- Tästä selviää se, että ne, joita ei temmata ylös, jäävät jatkamaan elämistään maan päällä joksikin aikaa. Uskon kyseessä olevan alle 7 vuotta. Kohdasta selviää myös se, ettei tuolloin vielä tapahdu niitä hirvittäviä asioita, jolloin taivasten voimat järkkyvät, aurinko menee mustaksi kuin karvainen säkkipuku ja kuu muuttuu kokonaan kuin vereksi. Ne tulevat kuvaan vasta tuon 7 vuoden lopulla, jolloin Adonai Yeshua tulee taivaallisesta hääjuhlastaan meidän kymmenien tuhansien pyhiensä kanssa alas maan päälle ja Hänen jalkansa astuvat silloin Öljymäelle, joka halkeaa kahtia (Sak. 14:1-4). Silloin on kyseessä erilainen tulemus, koska ylöstempauksessa Adonai Yeshua ei vielä astu alas maan päälle, vaan silloin Hänen valittunsa kootaan Häntä vastaan yläilmoihin (1. Tess. 4:17) taivaallisiin häihin (Matt. 25:1-13)!

c) Adonai Yeshuan profetia siitä, miten maailmassa silloin eletään: Luuk. 17:28-35
28. Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, 

29. mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, 

30. samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy. 

31. Sinä päivänä älköön se, joka katolla on ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan; ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin. 
32. Muistakaa Lootin vaimoa! 
33. Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen. 
34. Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. 
35. Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään."

- Jälleen ihmiskunta elää valerauhassa. Äkkiarvaamatta osa ihmisistä temmataan ylös ja loput jätetään.
- Jakeista selviää epäsuorasti myös maapallon muoto, sillä toisella puolella sitä nukutaan ja toisella puolella ollaan töissä. Myös kohdasta 1) selvisi se, että toisella puolen maapalloa on silloin keskiyö.
...

Ps. Saamme toki vahvistusta myös noiden kahden muun oletetun tempausajan 2.) ja 3.) ajankohdille, mutta silloin vain yksittäisistä Raamatun kohdista. Raamatun ULK:n selkeä kokonaisilmoitus on mielestäni se, että ylöstempaus tapahtuu juuri ennen tuota viimeistä 7-vuoden ajanjaksoa! Lisäksi on mielestäni arveluttavaa opettaa niin, että ylöstempaus tapahtuisi vasta sitten, kun Adonai Yeshuan profetoimat selkeät merkit Hänen tulostaan alas maan päälle toteutuvat, koska silloin olisi aivan liian myöhäistä valmistautua pelastukseen!


Huomioi tämä: Olen tutkinut lisää tätä aihetta alla olevassa linkissä:Kun olemme alati valmiina ylöstempaukseen, 

niin se päivä ei voi yllättää meitä niin kuin varas!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti