sunnuntai 5. elokuuta 2012

Osa 15: Lisää ylöstempauksesta


Ylöstempaukseen liittyviä Raamatunkohtia

Johdanto

Löydämme Raamatusta useita mainintoja Yeshua HaMashiach’n seurakunnan ylöstempausvalmiudessa olevien ylöstempauksesta. Pyrin seuraavassa keräämään ikään kuin palapelinä ainakin useimmat niistä ja yhdistää ne niin, että tuloksesta tulee selkeä, eikä missään kohden ristiriitainen Raamatun kokonaisilmoituksen kanssa. Adonai Yeshua minua siinä auttakoon ja tukekoon Pyhän Hengen kautta. Kiitos! Aamen.

Otan mukaan myös muihin ylöstempauksiin liittyviä Raamatunkohtia, koska ne tuovat lisävaloa tuohon ihmiskunnan historian yhteen mahtavimmista pelastusoperaatioista.

A. Vanhan Liiton Kirjoitukset ja viittauksia Uuden Liiton Kirjoituksista/Kirjoituksiin.

- 1. Mooseksen kirja
5:24 Ja kun Hanok (eli Eenok) oli vaeltanut Elohimin yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Elohim oli ottanut hänet pois.
- Tämän vahvistaa myös Hebrealaiskirje
11:5 Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, "eikä häntä enää ollut, koska Elohim oli ottanut hänet pois." Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Elohimille.
- Eenok vaelsi ennen poisottamistaan Elohimin yhteydessä 300 vuotta! (1. Ms. 5:22) Mitä me tästä opimme? Myös meidän tulee vaeltaa Elohimin yhteydessä alati sydän Hänelle antautuneena, jos mielimme päästä mukaan ylöstempaukseen, jota myös ensimmäiseksi ylösnousemukseksi nimitetään.

- 2. Kun. 2:9-11
9. Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle: "Pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennenkuin minut otetaan pois sinun tyköäsi." Elisa sanoi: "Tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa." 
10. Hän vastasi: "Pyyntösi on vaikea täyttää. Mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään; jollet, niin se jää täyttämättä." 
11. Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen.

- Profeetta Elia temmattiin tuulispäässä (enkelien ohjastamissa tulisissa vaunuissa) hänen profeetanoppilaansa Elisan pään ylitse taivaaseen. Kuten Elia oli Adonai Yeshuan opetuksen mukaan (Matt. 11:12-15) esikuva Johannes Kastajasta eli se Malakin lupaama Elias, joka raivasi tien Adonai Yeshuan julistuskauden alkamista varten Juutalaisille/israelilaisille maan päällä, samoin Yeshuan Morsius-srk:n ylöstempaus Hänen luokseen edeltää Adonai Yeshuan pikaista tuloa alas maan päälle, Öljymäelle. Erona on kuitenkin se, että ylöstempauksen ja Adonai Yeshuan maan päälle tulon väliin jää 7 vuoden mittainen hääjuhla taivaassa.
- Eliasta ja Johannes Kastajasta voimme oppia sen, että heidät tunnetaan vankkumattomina pyhityksen saarnaajina! Meiltäkin vaaditaan kokonaisvaltaista pyhittäytymistä ja puhdistautumista, mikäli aiomme mukaan ylöstempaukseen!
- Voimme oppia myös sen, että ensimmäinen Elia temmattiin ylös näkemättä kuolemaa ja toinen Elia (Johannes Kastaja) mestattiin. Näin käy myös tänä lopun aikana: Viisaat neitseet temmataan ylös, mutta ylöstempauksesta jäljelle jääneistä voivat pelastua vain ne kristityt, jotka tapetaan uskonsa vuoksi, pois lukien ne 144 000 juutalaista, jotka varjellaan piilopaikassa koko tuon kauhean ajanjakson ajan!
  
B. Ensimmäinen ylösnousemus

Uuden Liiton Kirjoitusten mukaan on olemassa kaksi ylösnousemusta: ensimmäinen ja toinen.

- Ilm. 20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Elohimin ja HaMashiach’n pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

Luemme lisää siitä, mitä ensimmäinen ylösnousemus merkitsee

- Ilm. 20:4-5
20:4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Yeshuan todistuksen ja Elohimin sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat HaMashiach’n kanssa tuhannen vuotta.
20:5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.

Ilmeistä on, että tuohon ensimmäiseen ylösnousemukseen saavat tulla mukaan myös ne Adonai Yeshuan seuraajat, jotka ovat alati ylöstempausvalmiudessa eli jotka ovat ns. viisaita neitsyitä, sillä sitä Adonai Yeshua meille opettaa seuraavissa jakeissa:

- Matt. 25:1-13
1. "Silloin on Elohimin Kuningaskunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan.
2. Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä.
3. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa.
4. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa.
5. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat.
6. Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.'
7. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.
8. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat'.
9. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.'
10. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.
11. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Adonai, Adonai, avaa meille!'
12. Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä'.
13. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.

Nyt on syytä olla tarkkana!

Tutkimme seuraavaksi sitä, että mihin aikakauteen Adonai Yeshua tuossa vertauksessaan viittaa. Jae 1. alkaa sanalla ”Silloin”. On siis syytä lukea edellisen luvun lopusta lisää!

- Matt. 24:32-42
32. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
33. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.
34. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat.
35. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.
36. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.
37. Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.
38. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin,
39. eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.
40. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
41. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.
(Jakeissa 43-51 varoitetaan laiminlyömästä valveilla oloa!)

Jakeessa 32 viitataan viikunapuuhun. YHWH Elohim on Vanhan Liiton Kirjoituksissa profeettansa kautta verrannut Juudan Jerusalemissa olevia ja Baabelin pakkosiirtolaisuudessa olevia juutalaisia viikunoihin. (Jer. 24:1-10). Raamatussa ei ole verrattu mihinkään muuhun kansaan kuuluneita viikunoihin, joten viikunapuu tuossa Adonai Yeshuan profetiassa viittaa juutalaisiin Israelissa!

Adonai Yeshuan profetia jakeessa 34 viittaa juuri siihen sukupolveen, joka on saanut nähdä Israelin valtion itsenäistymisen vuonna 1948 ja juutalaisten/israelilaisten kokoamisen takaisin isiensä maahan. Tuohon vuosilukuun lisätään siis yhden sukupolven ikä, joka lienee 80 vuotta*). Jos olen tulkinnut oikein, niin tällöin saamme tuossa profetiassa mainittujen tapahtumien takarajaksi vuoden 2028. Sitä ennen ovat myös valmiina olleet Adonai Yeshuan seuraajat temmattu yläilmoihin, mistä apostoli Paavali mainitsee jakeissa: 1. Tess. 4:15-18 

15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Elohimin pasuunan kuuluessa, ja HaMashiach’ssa kuolleet nousevat ylös ensin;
17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

Apostoli Paavali ei viitannut oman sukupolvensa elossa oleviin uskoviin, vaan siihen sukupolveen joka on elossa Herran tullessa jakeen 17 mukaan tempaamaan omansa pois maan päältä yläilmoihin.

*)Jos sukupolven iällä tarkoitetaankin vanhinta elossa olevaa siitä sukupolvesta, joka näki Israelin valtion itsenäistymisen vuonna 1948 ja tuo henkilö elää vaikkapa 100-vuotiaaksi, niin silloin ylöstempaus voi siirtyä jopa vuosikymmeniä eteenpäin tuosta olettamastani vuodesta!

Jotkut (lähinnä mid- ja etenkin post-tribulationistit) eivät näe eroa sillä tapahtumalla, jossa Adonai Yeshua ensin tempaa valittunsa yläilmoihin luokseen (edellä luetun Raamatunkohdan mukaan) ja sillä tapahtumalla, jossa Adonai Yeshua tulee taivaasta alas maan päälle ja jolloin Hänen jalkansa astuvat Öljymäelle, Jerusalemista itään ja jolloin Hän saapuu pelastamaan ainoastaan valitut Israelilaiset varmalta tuholta! Tuosta viime mainitusta kirjoitti aikoinaan Sakarja:

Sak. 14:3-4
3. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niin kuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.
4. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.
- Lainaus on ajankohdasta, jolloin pakanakansat ovat sitä ennen hyökänneet Israeliin ja Jerusalemiin ja aikaansaaneet paljon tuhoa juutalaisten/israelilaisten keskuudessa.

C. On syytä syventyä tutkimaan myös kolmea synoptista evankeliumia, joissa mainitaan lopun ajan tapahtumista.  

Tein niistä alle taulukon, josta selviää profetioiden eroja ja yhtäläisyyksiä:

Kysymys
Vastaus


1. Matt. 24:3
(Vastaukset löydät Matteuksen luvusta 24)
a) Milloin Jerusalemin Temppeli tuhotaan?
Ensin Adonai Yeshua varoitti eksyttäjistä, vääristä profeetoista ja vääristä Messiaista! Jerusalem tultaisiin tuhoamaan silloin, kun se olisi suuren sotajoukon ympäröimänä. Titus hyökäsi Jerusalemiin v. 70 ja hävitti sen.
- Lisäksi Yeshua kertoi Danielissa mainitusta hävityksen kauhistuksesta pyhässä paikassa sen jälkeen, kun evankeliumi on ensin julistettu kaikille kansoille. Tämä tapahtunee Jerusalemissa lähitulevaisuudessa.
b) Milloin Adonai Yeshua saapuu?
Yeshuan vastaus koski sitä, milloin hän saapuu kysyjille eli valitulle kansalleen Israelille. Ehkä Hän ei siksi maininnut srk:n ylösotosta tässä!
c) Mikä on oleva maailmanlopun merkki?
Evankeliumi pitää ensin julistaa todistukseksi kaikessa maailmassa ja sitten tulee loppu. Tuolla lopulla Yeshua saattoi viitata pakanakansojen armotalouskauden loppumiseen eli aikaan 7 vuotta ennen 1000-vuotista valtakuntaa tai siihen aikaan, jolloin tuo 1000-vuotisvaltakunta loppuu(?)
Ps. Kohta saattaa tarkentua Markuksen ja Luukkaan jakeiden kautta.


2. Mark. 13:4
 (Vastaukset löydät Markuksen luvusta 13)
a) Milloin Jerusalemin Temppeli tuhotaan?
Yeshua viittasi Danielissa mainitun hävityksen kauhistuksen seisovan pyhässä paikassa, merkkinä Jerusalemin Temppeliä kohtaavasta tuhosta.
b) Mikä on merkkinä siitä, että se alkaa lopullisesti toteutua?
Yeshua kertoi viikunapuun (Israelin) olevan merkkinä tulemuksestaan, vastaten muuhunkin, mitä ei edes kysytty. Lisäksi Hän sanoi, ettei se sukupolvi katoa ennen kuin kaikki tuo tapahtuu. Jälleen Yeshua varoitti ensi sanoikseen eksyttäjistä, vääristä messiaista ja vääristä profeetoista!


3. Luuk. 21:7
(Vastaukset löydät Luukkaan luvusta 21)
a) Milloin Jerusalemin Temppeli tuhotaan?
Kun Jerusalem on sotajoukkojen ympäröimänä, on sen hävitys lähellä. Titus hävitti legioonallaan Jerusalemin ja sen Temppelin v. 70.
b) Mikä on merkki sen tulemisesta?
Juuri tuo yllä mainittu oli merkkinä siitä. Sitä ennen ja sen jälkeen vainot kohtaavat uskovia. Jälleen Yeshua varoitti ensi sanoikseen monista eksyttäjistä, jotka tulevat Hänen nimessään!


Muita lopun aikain merkkejä näissä 3:ssa evankeliumissa.
- Sotia, suuria maanjäristyksiä, nälänhätää monin paikoin, ruttoa, uskovien vainoja, juutalaiskansan kokemat hirvittävät vainot.
- Lähiomaiset ja ystävät ilmiantavat Yeshuan seuraajia ja muutamia heistä tapetaan.
- Kuu muuttuu kuin vereksi, aurinko muuttuu mustaksi kuin karvainen säkkipuku, tähdet putoavat taivaalta, taivasten voimat järkkyvät.
- Suuria ja pelottavia merkkejä taivaalla, kuten tulta ja savupatsaita.
- Ihmisen Pojan tulemus on kuin salaman leimahdus idästä länteen. Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla.
- Ihmiset elävät suruttomasti kuten Nooan ja Lootin päivinä ja Herran päivä yllättää heidät äkkiarvaamatta kuten poltot synnyttävän vaimon.
- Yeshua kertoi, että silloin kaksi miestä on töissä pellolla, toinen otetaan (siis temmataan ylös) ja toinen heistä jätetään (antikristuksen vaivan aikaan). Samoin Hän kertoo kahden naisen jauhavan yhdessä käsikivillä ja toinen heistä otetaan (siis temmataan ylös) ja toinen heistä jätetään (antikristuksen vaivan aikaan). Lisäksi Hän kertoo kahden miehen makaavan samalla vuoteella ja toinen heistä otetaan (siis temmataan ylös) ja toinen heistä jätetään (antikristuksen vaivan aikaan).

D. Lisättäköön vielä yhtenä merkkinä apostoli Paavalin mainitsema merkki:

1. Tess. 5:1-3
1. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;
2. sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä.
3. Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.”
- Kun Paavali sanoo sen päivän yllättävän ’heidät’ eli jumalattomat ihmiset, niin se ei merkitse sitä, että se päivä yllättäisi ketään meistä, jotka valvomme tilaamme ja odotamme ylöstempausta!

E. Kolme kohtaa Vanhan Liiton Kirjoituksista

- Jesaja
26:19 Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat ilmoille.
57:1 Vanhurskas hukkuu, eikä kukaan pane sitä sydämelleen, hurskaat miehet otetaan pois kenenkään siitä välittämättä, sillä vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä.

- Daniel
12:2 Ja monet maan tomussa makaavista heräävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

Ps. Myös Ilmestyskirjassa on useita viitteitä universaalin eli maailmanlaajuisen seurakunnan ylösotosta, mutta en tutki sitä enempää tässä yhteydessä. Olen jo tutkinut sitä lähemmin alla, kts. Kristinuskon perusteita, Osa 14: Ylöstempaus
http://kristinuskon-perusteita.blogspot.fi/2012/07/osa-14-ylostempaus.html
Lisäksi olen tutkinut aihetta lisää vielä tässä kirjoituksessa:
Osa 19: Ylöstempauksen ajoitus
http://kristinuskon-perusteita.blogspot.fi/2012/10/osa-19-ylostempauksen-ajoitus.html

Koska ylöstempaus on salaisuus apostoli Paavalin mukaan, niin se avautuu vain Pyhän Hengen avulla. Toisaalta tiedämme, että Raamattu on oma selittäjänsä, joten lähempi selitys ylöstempauksesta pitää olla linjassa Raamatun 'kokonaisilmoituksen' kanssa. Näitä kahta periaatetta olen pyrkinyt noudattamaan näissä ja muissakin opetuksissani ja koska tiedän olevani vajavainen, niin esitän kaikki opetuskirjoitukseni omina mielipiteinäni ja kehotan lukijaa itse tutkimaan Raamatusta, että opetanko oikein!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti