sunnuntai 30. syyskuuta 2012

Osa 16: Kenelle Jerusalem kuuluu?


Kenelle tai keille Jerusalem kuuluu?

Heti aluksi on syytä painottaa, että Jerusalem, Israelin maa-alue, kaikki maanosat ja koko maapallo kaikkine luotuineen ja koko multiversumi taivaineen ja taivasten taivaineen ja ne kaikkine joukkoineen kuuluvat niiden Luojalle. Hänellä on valta antaa ne tai osan niistä kenelle Hän itse tahtoo ja ottaa ne pois niiltä, joille Hän on ne antanut, jos Hän niin hyväksi näkee! Luemme jakeet:

a) 5. Ms. 10:14 "Katso, taivaat ja taivasten taivaat, maa ja kaikki, mitä siinä on, ovat YeHoWan, sinun Elohimisi."

b) Neh. 9:6 "Sinä yksin olet YeHoWaH. Sinä olet tehnyt taivaat ja taivasten taivaat kaikkine joukkoinensa, maan ja kaikki, mitä siinä on, meret ja kaikki, mitä niissä on. Sinä annat elämän niille kaikille, ja taivaan joukot kumartavat sinua."

Voidaksemme tarkastella Jerusalem-kysymystä lähemmin, tulee meidän voida erottaa toisistaan maallinen ja taivaallinen Jerusalem. Myöhemmin tulemme toteamaan, että maallinen Jerusalem tullaan lopulta korvaamaan taivaallisella Korkeimman Pyhien ikuisella kaupungilla uudeksi luodun maan päällä.
Maallinen Jerusalem

Tuo jatkuvasti maailman medioitten valokeilassa oleva juutalaisten/israelilaisten ja useiden kristittyjenkin rakastama Pyhä kaupunki sijaitsee 'maan navassa' eli maantieteellisessä keskipisteessä, kuten koko Eretz Israelkin. Tuota kaupunkia havittelevat omakseen myös muslimit, vaikkei sitä ole kertaakaan edes mainittu Koraanissa. Kristittyjen Uuden Liiton Kirjoituksissa se mainitaan useita kymmeniä kertoja, mutta Tanakh'issa eli Vanhan Liiton Kirjoituksissa useita satoja kertoja! Hesekielin kirjassa on seuraava maininta: Hes. 38:12
"Sinä aiot saalista saada, ryöstettävää ryöstää, ojentaa kätesi raunioita kohti, jotka on saatu asutuiksi, ja kansaa kohti, joka on koottu pakanakansain seasta, joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta ja asuu maan navassa."
- On sanoittakin selvää, että tuossa viitataan juutalaisiin/israelilaisiin kansana.

Osallistuin vuonna 1996 Jerusalemin 3000-vuotisjuhlille. Tuolloin nimittäin tuli kuluneeksi tasan 3000 vuotta siitä, kun Israelin rakastettu kuningas Daavid julisti Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi.

Kun tutkimme historiaa, niin huomaamme Jerusalemin olleen useita eri kertoja muiden kuin Israelin hallinnassa. Viimeksi se oli yhtäjaksoisesti yli 1800 vuoden ajan muiden kuin Israelin hallinnassa sen jälkeen, kun juutalaisen väärän messiaan johtama Bar Kokhba-kapina kukistettiin vuonna 135 j.M.s.

Tuosta sangen pitkäaikaisesta maastakarkoituksesta ja israelilaisten paluusta takaisin isiensä maahan on Hesekiel profetoinut tarkasti seuraavasti jo noin 2600 vuotta sitten näin: (Hes. 38:8)
"Pitkien aikojen perästä sinä (Goog eli Venäjä liittolaisineen) saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, - mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni."

YeHoWaH Elohimin antama lupaus ikuisesta perinnöstä Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille koskee koko Eretz Israelin maa-aluetta Lähi-Idässä ja luonnollisesti myös koko Jerusalemia ympäristöineen. Luemme siitä seuraavat lupaukset:

a) Aabrahamille tämän ollessa vielä nimeltään Abram: 1. Ms. 15:18-19
18. Sinä päivänä YeHoWaH teki Abramin kanssa liiton, sanoen: "Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka:
19. keeniläiset, kenissiläiset, kadmonilaiset,
20. heettiläiset, perissiläiset, refalaiset,
21. amorilaiset, kanaanilaiset, girgasilaiset ja jebusilaiset."

b) Iisakille: 1. Ms. 26:3
Oleskele muukalaisena tässä (Kanaanilaisten) maassa, ja minä (YeHoWaH Elohim) olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat ja pidän valan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi Aabrahamille.

c) Jaakobille: 1. Ms. 48:3-4
3. Ja Jaakob sanoi Joosefille: "Elohim, Kaikkivaltias, ilmestyi minulle Luusissa Kanaanin maassa ja siunasi minut
4. ja sanoi minulle: 'Katso, minä teen sinut hedelmälliseksi ja annan sinun lisääntyä, annan tulla sinusta suuren kansojen joukon, ja minä annan sinun jälkeläisillesi tämän maan ikuiseksi perintömaaksi.'


Huomaamme tuosta c) kohdasta, että Elohimin lupaus Eretz Israelin maasta ja Jerusalemista ikuisena perintönä koskee Jaakobin jälkeläisiä eli kaikkia israelilaisia!

Miksi sitten Israel ei ole saanut asua heille luvatussa maassa kuin vain toisinaan? Syyn siihen kertoo meille Raamattu. He ovat kansana toistuvasti rikkoneet Elohimin säädöksiä ja käskyjä vastaan ja suurin rikkomus oli se, ettei heille kelvannut Elohimin heille tarjoama pelastus (hebreaksi Yeshua), jota tämä heille tarjosi Poikansa uhrikuoleman ja sijaisuhrin kautta! Tämän vuoksi myös heidän maastakarkoituksensa oli ajallisesti aivan toista luokkaa kuin pisin muinainen Baabelin vankeus, jota kesti 'vain' 70 vuotta. 
- Israel joutui tosin olemaan myös Egyptissä 430 vuotta ja suurimman osan siitä ajasta orjuudessa, mutta se johtui siitä, että amorilaisten syntivelka ei ollut vielä tullut täyteen, siis kansan, joka asui tuolloin Kanaanilaisten maassa ja jonka maan YeHoWaH Elohim oli luvannut antaa Abramille ja tämän jälkeläisille. Egyptin aikainen orjuus ja siitä vapautuminen oli hyvin merkittävää siksi, että koko se prosessi osoittaa selkeän pelastussuunnitelman, eikä vain israelilaisille, vaan myös kaikille Korkeimman valituille kaikista kansoista. Tuo aihe ei kuitenkaan liity tähän tutkielmaan, joten en kirjoita siitä tämän enempää.

Mooses ja lukuisat muut Tanakh'in profeetat ovat profetoineet Eretz Israelin (eli Israelin maan) kuuluvan Jaakobin jälkeläisille ikuisena perintönä ja onpa luvattu sekin, että Israel saa säilyä kansana vielä senkin jälkeen, kun YeHoWaH Elohim on tuhonnut kaikki ne kansat, joiden sekaan Hän on israelilaisia karkoittanut. Luemme tästä: Jer. 46:28
"Sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, sanoo YeHoWaH, sillä minä olen sinun kanssasi. Minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan minä olen sinut karkoittanut; mutta sinusta minä en loppua tee: minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä en sinua jätä."

Jerusalem Antikristuksen päämajana

ULK:ssa kerrotaan selvästi, että ennen 1000-vuotista HaMashiach'n kuningaskunnan aikaa maan päällä tulee täällä tapahtumaan ihmisten pelastuksen kannalta erittäin poikkeuksellisia asioita. Heti HaMashiach'n seurakunnan ylöstempauksen jälkeen alkaa maan päällä ihmiskunnan hirvittävin ajanjakso, joka kestää vajaat 7 vuotta. Sen alkupuolisko on luonnonkatastrofien ja sekasorron aikaa sekä maailmanlaajuisen väkivallan aikaa, jolloin 'pelastajaksi' ilmoittautuu ihmiseksi syntynyt karismaattinen johtaja, josta ULK käyttää nimitystä Laiton. (2. Tess. 2:8)

Hänessä asuu perkele, joka saa valtaansa kaikki kansat, kielet ja kansanheimot ja sukukunnat. Hän julistaa näennäisrauhan kansojen välille. Hän saa aikaan sen, että israelilaiset rakentavat ns. kolmannen Temppelin ja alkavat suorittaa siinä eläinuhreja, pyrkien noudattamaan Mooseksen Lain säädöksiä. Tuo Laiton asettuu Jerusalemin Temppeliin tuon 7-vuotiskauden puolivälissä ja julistaa olevansa Elohim ja hän lakkauttaa teuras- ja polttouhrit siellä! (Lue tästä lisää: Dan. 9:27, Matt. 25:15, 2. Tess. 2:3-10 ja Ilm. 13:11-18 ja 19:11-21)

Murrosvaihe 

Luemme Danielin kirjasta mielenkiintoisen kohdan, jota kannattaa tutkia tarkoin: Dan. 7:27
"Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman Pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset."

Jae herättää kysymyksen: Ketkä kuuluvat tuohon Korkeimman Pyhien kansaan? Israelilaiset vastaavat spontaanisti, että he kuuluvat siihen kansana ja muutamat vanhurskaat pakanakansoista. He ovat osittain oikeassa ja osittain väärässä!

He ovat oikeassa sen suhteen, että siihen kuuluu ihmisiä kaikista kansoista. Luemme jakeet: 5. Ms. 33:1-3 1. Tämä on se siunaus, jolla Elohimin mies Mooses siunasi israelilaiset ennen kuolemaansa; 2. hän sanoi: "YeHoWaH tuli Siinailta, Seiristä hän nousi loistaen heille; hän ilmestyi kirkkaudessa Paaranin vuoristosta, hän tuli kymmentuhantisesta pyhien joukosta; hänen oikealla puolellansa liekitsi lain tuli. 3. Hän rakastaa kansoja; kaikki niiden pyhät ovat sinun kädessäsi. He asettuvat sinun jalkojesi juureen, ottavat oppia sinun sanoistasi."

He ovat väärässä luullessaan koko Israelin kuuluvan kansana tuohon. Tuohon valittujen joukkoon kuuluu Israelista vain armonvalinnan mukainen jäännös, vaikka siihen kuuluvatkin ns. "Jaakobin suuren ahdistuksen" jäljiltä eloonjääneet kaikki israelilaiset. Luemme jakeet: Room. 11:1-5

1. Minä (Paavali) sanon siis: ei kaiketi Elohim ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. 2. Ei Elohim ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltätuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo kertomuksessa Eliaasta, kuinka hän Elohimin edessä syyttää Israelia: 3. "YeHoWaH, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi, ja minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja he väijyvät minun henkeäni"? 4. Mutta mitä sanoo hänelle Elohimin  vastaus? "Minä olen jättänyt itselleni seitsemäntuhatta miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille."
5. Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan.

- Aikakautena, johon Paavali viittasi oli Israelin kuningaskunnassa noin 700 000 miestä (plus naiset ja lapset) ja heistä Korkein oli valinnut armovalintansa mukaan 7000 miestä (plus naiset ja lapset) pelastukseen! Siis vain noin yhden prosentin (1%) verran

Koska kyseessä oli tuolloin vain noin mitätön määrä valittuja, niin se pistää kirjoittajan ja varmaan lukijankin totiselle paikalle ja itsearviointiin! Nykyisen aikakauden ihmiset ovat paljon syvemmällä pimeydessä ja syntiensä kahleissa, kuin muinaisessa Israelin kuningaskunnassa oltiin!

Tuota taustaa vasten ei ole syytä ihmetellä Adonai Yeshuan huokausta ja mainintaa maan päällä asuvien ihmisten hengellisestä tilasta hänen palatessaan maan päälle: Luuk. 18:8b
"...Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?"

Moni kristitty menee harhaan, kun luulee Elohimille otollisia uskovia olevan tänä aikana valtavat joukot, viitaten Ilmestyskirjan kohtaan, jossa sanotaan valkeihin vaatteisiin puettuja olevan niin paljon, ettei sitä voinut lukea: (Ilm. 7:9-14). He unohtavat sen seikan, että kyseessä on pelastuneita pitkältä ajanjaksolta ja kaikista maanpiirin kansoista. Nyt asuu maailmassa yli 7 miljardia eli 7000 000 000 ja jos meistä pelastuisi vain yksi prosentti (1%), niin se tekisi silti 70 000 000. Suuri joukko vai kuinka? Uskotko olevasi mukana tuossa 70 000 000? Jos uskot, niin millä perusteella? Jos et ole antanut Adonai Yeshuan pelastaa itseäsi tulevasta vihanajasta, niin et kuulu vielä tuohon valittujen joukkoon! Silloin sinulla on jo kiire, jos yleensä tahdot pelastua joutumasta kadotukseen, sillä silloin, kun viimeinen Korkeimman valittu on tullut sisälle pelastettujen joukkoon, tapahtuu välittömästi ns. uskovien ylöstempaus, josta voit lukea lähemmin täältä:

Lisää Korkeimman Pyhistä

Me kaikki Adonai Yeshuaan Vapahtajanamme uskovat ja Häntä seuraavat Uuden Liiton Pyhät olemme Korkeimman Pyhiä. Olemme Hänen valittujaan perimään iankaikkisen elämän Hänen Poikansa kautta suorittamansa lunastuksen perusteella. Korkeimman Poika Adonai Yeshua HaMashiach HaNostri kärsi ja kuoli YeHoWaH Elohimin Uhrikaritsana Golgatan keskimmäisellä ristinpuulla vuodattaen kalliin ja puhtaan sovintoverensä ja ottaen pois maailman synnit liki 2000 vuotta sitten aivan kuin on kirjoitettu Dan. 9:24 (korjattuna hebrealaisen tekstin mukaiseksi ja varustettu selittävin lisäyksin Kaarlo Syvännön mukaan) Suomalaiset käännökset ovat ihan pieleen käännettyjä, joten on tarvis käyttää muita lähteitä! (Raamattu Kansalle käännöstä minulla ei ole)
"Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun (Danielin) kansallesi ja pyhälle kaupungillesi (Jerusalemille); että kapinallisuus (pesha) loppuu, synnit (hataim) sinetöidään ja rikokset (avon) peitetään ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan esille ja jumalallinen ilmestys ja profetia vahvistetaan ja Kaikkein Pyhin (Messias) voidellaan."

- Kyseessä ovat vuosiviikot ja kuhunkin viikkoon luetaan kuuluvaksi 7 vuotta (selviää seuraavista jakeista). Tällöin 70 vuosiviikkoa merkitsee 70 x 7 v = 490 vuotta. Siitä on tuo viimeinen vuosiviikko eli 7 vuotta vielä kulumatta, koska väliin tuli Israelia kansana kohdannut paatumus ja pakanakansoille annettu armotalouskausi eli pelastussanoman julistamisen ajanjakso 2000 vuodeksi. Tuo 2000 vuotta alkaa olla aivan lopuillaan, joten pian Israelille luvattu 7-vuotiskausi alkaa tikittää Elohimin kellossa!

Korkeimman pyhät ULK:n mukaan?

Luemme aluksi apostoli Johanneksen todistuksen siitä, ketkä ovat Elohimin lapsia: Joh. 1:10-13
10. Maailmassa hän (lihaksi tullut Elohimin Sana eli Adonai Yeshua) oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. 11. Hän tuli omiensa (Israelin kansan) tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet (Yeshuan) vastaan, hän antoi voiman tulla Elohimin lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen Nimeensä, 13. jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Elohimista.

Luemme sitten apostoli Paavalin perustelun siitä, ketkä ovat todellisia Aabrahamin lapsia, jotka saavat periä Aabrahamin siunauksen ja hänelle annetut lupaukset: Gal. 3:7-9
7. Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia.
8. Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Elohim vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: "Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi."
9. Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa.

Luemme aiheesta myös apostoli Pietarin mukaan: 1. Piet. 2:6-10
6. Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva". 7. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi" 8. ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi". Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.
9. Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne hänen jaloja tekojaan", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; 10. te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Elohimin kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut"

Luemme lopuksi myös Hebrealaiskirjeestä: Hebr. 11:39-40
39. Ja vaikka nämä kaikki (Vanhan Liiton Pyhät) uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu; 40. sillä Elohim oli varannut meitä (Uuden Liiton Pyhiä) varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen.
- Viittaus 'jotakin parempaa' tarkoittaa armolahjana meille annettua kykyä oppia rakastamaan kaikkia lähimmäisiämme Adonai Yeshuan rakkaudella, jos vain sitä haluamme!

Korkeimman pyhiä ovat ULK:n mukaan kaikki ennen Vapahtajamme syntymää eläneet Korkeimman Pyhät, yhdessä meidän Uuden Liiton Pyhien kanssa. 

Jerusalemin omistusoikeus

Tarkkaan ULK:a lukien huomaamme, että Jerusalem ja koko Israelin maa, Eretz Israel, onkin annettu kaikille meille Uuden Liiton Pyhille! Luit ihan oikein ja perustelen tämän seuraavalla tavalla:

a) Ensinnäkin Paavalin opetusten mukaan Uuden Liiton Kirjoitusten toiseksi nimeksi sopii "Uusi Testamentti". Se merkitsee sitä, että Vapahtajamme Adonai Yeshua HaMashiach HaNostri on kuollut kaikkien ihmisten edestä ja kuollessaan meidän sijaisenamme hankkinut 'toisen' täyden omistusoikeuden multiversumiimme, voidakseen lahjoittaa eli testamentata sen kaikille meille, jotka hyväksymme Hänen veriuhrinsa Golgatan keskimmäisellä ristinpuulla ja otamme Hänet vastaan toivottamalla Hänet tervetulleeksi, sanoen "Siunattu olet Sinä, joka tulit YeHoWaH-Nimeen!" 

b) Toiseksi Paavali vakuuttaa Pyhän Hengen innoittamana, että emme omista vain Jerusalemia, vaan me omistamme kaiken muunkin multiversumissamme! Luemme tästä: 1. Kor. 3:21-23 
21. Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän, 22. teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän. 23. Mutta te olette HaMashiach'n, ja HaMashiach on Elohimin.

Jerusalemin haltuunotto

Me Korkeimman Pyhät emme ota Jerusalemia haltuun väkivallan asein emmekä väkipakolla, vaan se tullaan ajallaan antamaan meille, samoin koko maailman herruus kaiken taivaan alla! Luimme edellä tästä jo Danielin kirjasta tuon jakeen (Dan. 7:27) "Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman Pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset."
- Kuten edellä kirjoitin, tulee Jerusalemia pian hallitsemaan Laiton (eli perkele ihmishahmossa). Tuon aikakauden (vajaat 7 vuotta) me Korkeimman Pyhät saamme viettää Adonai Yeshuan luona 'yläilmoissa' eli taivaassa. 
- Kun aika joutuu ja tuo vuosiviikko on kulunut, saavumme me kaikki Korkeimman Pyhät yhdessä Vapahtajamme Yeshuan kanssa taivaasta takaisin maan päälle Jerusalemiin ja saamme hallita yhdessä Hänen kanssaan 1000 vuotta. (Ilm. 19:11-21 ja luku 20). Se on oleva jatkuvaa rauhanaikaa ja silloin toteutuu myös Jeremian ennustus eloon jääneille israelilaisille ja pakanakansojen rippeille: Jer. 3:16-17
16. Ja kun te lisäännytte ja tulette hedelmällisiksi maassa niinä päivinä, sanoo YeHoWaH, niin ei enää puhuta YeHoWan liitonarkista, se ei enää ajatukseen astu, eikä sitä enää muisteta; ei sitä enää kaivata, eikä sellaista enää tehdä. 17. Siihen aikaan sanotaan Jerusalemia YeHoWan valtaistuimeksi, ja kaikki kansat kokoontuvat sinne, Jerusalemiin, YeHoWan Nimen tähden eivätkä enää vaella pahan sydämensä paatumuksessa.
- Malttakaamme vielä odottaa Jerusalemin haltuunoton aikaa säilyttäen elävän toivon sydämessämme!

Taivaallinen, ikuinen Jerusalem

Me Korkeimman Pyhät saamme hallita kukin kirkastusruumiiseensa puettuina yhdessä Adonai Yeshuan kanssa koko maanpiiriä ja kaikkia kansoja tuon 1000 vuoden ajan Jerusalemista käsin. (Ilm. 20:4-6). Kun tuo 1000 vuotta on loppuun kulunut, päästetään saatana vielä vähäksi aikaa vapaaksi villitsemään maanpiirin kansoja, jotta hänen ja hänen liittolaistensa syntien mitta täyttyisi. Viimeisen tuomion seurauksena hänet heitetään ikuisiksi ajoiksi helvetin tulikivijärveen enkeleineen ja kaikki jumalattomat heidän kanssaan (Ilm. 20:7-10, 15). 

Sen jälkeen YeHoWaH Elohim luo uudet taivaat ja uuden maan ja laskee taivaasta alas uuden maan päälle taivaallisen Jerusalemin eli ikuisen Pyhän Kaupungin entisen maallisen Jerusalemin paikalle. Sieltä käsin me kaikki Korkeimman Pyhät tulemme yhdessä Adonai Yeshuan kanssa hallitsemaan kaikkia kansoja ja koko luomakuntaa iankaikkisesta iankaikkiseen! 

HALLELUYAH!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti