maanantai 22. lokakuuta 2012

Osa 17: Viisaus ominaisuutena ja armolahjana


VIISAUS ominaisuutena ja armolahjana

Johdanto:
Aihe on haastava siksi, etten ole mielestäni asiantuntija käsittelemään tätä vaikeata aihetta. Olen itsessäni hyvin yksinkertainen ja minun tarvitsee etenkin tässä aiheessa turvautua täysin Adonai Yeshuaan. Mua lohduttaa tätä aihetta tutkiessani suuresti profeetta Jeremian seuraava neuvo: (Jer. 9:23-24)
23. Näin sanoo YHWH: Älköön viisas kerskatko viisaudestansa, älköön väkevä kerskatko väkevyydestänsä, älköön rikas kerskatko rikkaudestansa;
24. vaan joka kerskaa, kerskatkoon siitä, että hän on ymmärtäväinen ja tuntee minut: että minä, YHWH, teen laupeuden, oikeuden ja vanhurskauden maan päällä. Sillä senkaltaisiin minä mielistyn, sanoo YHWH
.”
- Tunnen YHWH:n ja siksi kerskaukseni on yksin Hänestä ja tuon opetuksen mukaan olen ymmärtäväinen.
- Raamatun mukaan on jopa vaarallista tutkia viisautta: Saarn. 1:18 Sillä missä on paljon viisautta, siinä on paljon surua; ja joka tietoa lisää, se tuskaa lisää.”
Mulla on onneksi vielä niin paljon varaa lisätä viisautta ja tietoa, ettei varoitus koske minua :)

Mitä Viisaus on ja mistä se löytyy?
Job pohdiskeli taivaallista viisautta seuraavasti: (Job 28:12-13,19-28)
12. Mutta viisaus - mistä se löytyy, ja missä on ymmärryksen asuinpaikka?
13. Ei tunne ihminen sille vertaa, eikä sitä löydy elävien maasta…
19. Ei vedä sille vertoja Etiopian topaasi, ei korvaa sitä puhdas kulta.
20. Mistä siis tulee viisaus ja missä on ymmärryksen asuinpaikka?
21. Se on peitetty kaiken elävän silmiltä, salattu taivaan linnuiltakin*). ( *) tarkoittanee luotuja henkivaltoja?)
22. Manala ja kuolema sanovat: 'Korvamme ovat kuulleet siitä vain kerrottavan.'
23. Elohim tietää tien sen luokse, hän tuntee sen asuinpaikan.
24. Sillä hän katsoo maan ääriin saakka, hän näkee kaiken, mitä taivaan alla on.
25. Kun hän antoi tuulelle voiman ja määräsi mitalla vedet,
26. kun hän sääti lain sateelle ja ukkospilvelle tien, 27. silloin hän sen näki ja ilmoitti, toi sen esille ja sen myös tutki.
28. Ja ihmiselle hän sanoi: 'Katso, YHWH:n pelko - se on viisautta, ja pahan karttaminen on ymmärrystä.'"

Viisaus mukana multiversumin*) luomisessa:
Viisaus oli Vanhan Liiton Kirjoitusten mukaan välttämätön apu Elohimin luomistyössä.
-”YHWH on viisaudella perustanut maan, taivaat taidolla vahvistanut.” (Snl. 3:19)
- Snl. 8:22-31. ”22. Herra loi minut (viisauden) töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua.
23. Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista.
24. Ennen kuin syvyyksiä oli, synnyin minä, ennen kuin oli lähteitä, vedestä rikkaita.
25. Ennen kuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita, synnyin minä,
26. kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan.
27. Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin syvyyden pinnalle,
28. kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman,
29. kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan perustukset,
30. silloin minä hänen rinnallansa olin vahva ja varma työtoveri**), ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin hänen edessänsä kaikin ajoin;
31. leikitsin hänen maanpiirinsä päällä, ja ihastukseni olivat ihmislapset.”
*) multiversumi tarkoittaa sisäkkäin olevia ulottuvuuksia, kun taas universumi vain yhtä ulottuvuutta, avaruutta.
**) Hebrealaisen käännöksen mukaan.

Viisauden pelastava ominaisuus:
- Snl. 8:32-36. ”32 Siis te, lapset, kuulkaa minua; autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäni!
8:33 Kuritusta kuulkaa, niin viisastutte; älkää sen antako mennä menojaan.
8:34 Autuas se ihminen, joka minua kuulee, valvoo minun ovillani päivästä päivään, vartioitsee minun ovieni pieliä!
8:35 Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa YHWH:n mielisuosion.
8:36 Mutta joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa; kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa
."
- Snl. 4:5-13. ” 5. Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista.
6. Älä sitä hylkää, niin se varjelee sinua; rakasta sitä, niin se sinua suojaa.
7. Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä.
8. Anna sille korkea arvo, niin se sinut korottaa, se kunnioittaa sinua, jos sen syliisi suljet;
9. se panee päähäsi ihanan seppeleen ja lahjoittaa sinulle kauniin kruunun."
10. Kuule, poikani, ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät.
11. Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille teille.
12. Käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu; juostessasi et kompastu.
13. Tartu kiinni kuritukseen äläkä hellitä; säilytä se, sillä se on sinun elämäsi.”

Viisaus armolahjana:
Kun luemme 1. Kor. 12 (KJV), niin löydämme siitä ensimmäisenä armolahjana ”Viisauden sanat”. Uskon, että se on tuon luettelon armolahjoista myös tärkein. Miten se ilmenee? Vapahtajamme Yeshua oli täynnä Pyhän Hengen kautta taivaan Isältä saamaansa viisautta. Hän käytti sitä myös Pyhän Hengen johdossa ja osoitti selviytyvänsä kaikkein hankalimmistakin tilanteista, joissa paholaisen riivaamat juutalaiset yrittivät saada Hänet sanoista kiinni. Mielestäni paras tilanne oli seuraava: (Matt. 22:15-22)
15. Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanoissa solmituksi.
16. Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Elohimin tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön.
17. Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?"
18. Mutta Yeshua ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: "Miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut?
19. Näyttäkää minulle veroraha." Niin he toivat hänelle denarin.
20. Hän sanoi heille: "Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on?"
21. He vastasivat: "Keisarin". Silloin hän sanoi heille: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Elohimille, mikä Elohimin on".
22. Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät hänet ja menivät pois
.”

Viisaus Uuden Liiton palvelijoiden apuna:
­- Jos meiltä puuttuu viisautta, niin meitä kehotetaan uskon rukouksella anomaan sitä ja lupauksen mukaan Elohim antaa sitä kaikille alttiisti ja soimaamatta. (Jaak. 1:5)
- Adonai Yeshua on tullut meille viisaudeksi Elohimilta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi.
(1. Kor. 1:30)
- Tarvitsemme taivaallista viisautta johdattaessamme ihmisiä Adonai Yeshuan tuntemiseen. (Snl. 11:30)
- Viisautta ja älykkyytttä tarvitaan myös tulevissa vainoissa, voidaksemme selviytyä elossa. (Matt. 10:16)
- Joutuessamme oikeuden eteen uskomme tähden, meille on annettu lupaus, ettei meidän tarvitse itse huolehtia etukäteen siitä, mitä sanoisimme, sillä Adonai Yeshua antaa meille Pyhän Hengen kautta suun ja viisauden, ettei kukaan kestä meidän edessämme! (Luuk. 21:15)
- Jaakob kirjoitti hienon opetuksen taivaallisesta viisaudesta. Jaak. 3:13-17
13. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä.
14. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan.
15. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.
16. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno.
17. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.

Viisaus Pyhien Kirjoitusten tutkimisen apuna:
- Danielista ja kuningas Salomosta kerrotaan, että heillä oli erinomainen kyky ja viisaus ratkaista arvoituksia ja antaa jumalallinen vastaus ongelmiin, joita ei ihmiskeinoin kyetty ratkomaan. Adonai Yeshua oli paljon viisaampi kuin Daniel ja Salomo, sillä Hän on ikuisen Elohimin Sana, joka tuli ihmiseksi ja Vapahtajaksi kaikille meille täällä kuoleman varjon maassa asuville.
- Ilmestyskirja haastaa meitä tavoittelemaan viisautta kyetäksemme laskemaan Pedon nimen luvun.
(Ilm. 13:18)
- Pyhien Kirjoitusten tunteminen voi tehdä meidät viisaiksi: 2. Tim. 3:14-17. ” 14. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut,
15. ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet Pyhät Kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on HaMashiach Yeshuassa.
16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Elohimin Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
17. että Elohimin ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.”

Elohimin, ainoan viisaan, olkoon kunnia Yeshua HaMashiach’n kautta, aina ja ikuisesti. Amen.
Room. 16:27


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti