perjantai 2. marraskuuta 2012

Osa 20: Yeshua Elohimin Poikana


YESHUA  ON  ELOHIMIN  POIKA

Esipuhe

Yeshua HaMashiach HaNostri on Elohimin ainosyntyinen Poika! Hän tuli ihmiseksi, eli ihmisenä tekemättä ainuttakaan syntiä ja kuoli Golgatan ristillä ottaen pois maailman synnin. Sen jälkeen Hän nousi kolmantena päivänä kuolleista ja sai Isä Elohimilta kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Hän on luvannut luoda rauhan kansojen välille maan päällä ja tulla takaisin perustaakseen tänne 1000-vuotisen kuningaskunnan. Se tapahtuu hetkenä, jonka Isä Elohim on säätänyt. Tämä on asia, mikä erottaa Kristinuskon erilaiseksi kaikista maailman uskonnoista, sillä missään muussa uskonnossa ei meille kerrota Isä Elohimin Poikansa kautta jo suorittamasta lunastustyöstä, jonka kautta kaikilla maailman ihmisillä on mahdollisuus sydämen uskolla ja suunsa tunnustuksella ottaa vastaan pelastus lahjana, ilman omia ansioita!

Uuden Liiton ilmoitus Yeshuasta

Löydämme Uudesta Liitosta yhteensä 43 kohtaa, joissa suoraan mainitaan Yeshua Elohimin Poikana. Ne voidaan jakaa seuraavaan kymmeneen alakohtaan, joista kustakin otan luetteloon vain keskeisimmät:

1) Isä Elohimin antama todistus Pojastaan (Matt. 3:17 ja 17:5, Mark. 1:11 ja 9:7, 
Luuk. 3:22,  Joh. 1:32-34, 2. Piet. 1:17, Hebr. 1:1-3,8-9)
2) Pyhän Hengen antama todistus (Joh. 1:32-34 ja 16:13-14, Ap.t. 1:8)
3) Yeshuan oma todistus, että Hän on Elohimin Poika (Mark. 14:61-62, Joh. 3:13-18, 9:35-37, 10:36 ja 11:4)
4) Enkeli Gabrielin antama todistus (Luuk. 1:35)
5) Johannes Kastajan antama todistus (Joh. 1:29-34)
6) Opetuslasten ja evankeliumikirjojen kirjoittajien todistus (Matt. 14:33 ja 16:16, Mark. 1:1, Luuk. 1:31-32, Joh. 1:1,11,14,49, 11:27 ja 20:31, Ap.t. 9:20, Room. 1:4, 2. Kor. 1:19, 1. Joh. 3:8, 1. Joh. 5:5,10,12,13,20, Ilm. 2:18)
7) Sokeana syntyneen ja parannetun miehen todistus (Joh. 9:35-38)
8) Roomalaisen sadanpäämiehen antama todistus (Matt. 27:54, Mark. 15:39)
9) Yeshuan messiaaanisten tunnustekojen antama todistus (Joh. 14:11 / Hän herätti kolme kuollutta, paransi kaikki sairaat, jotka Häneen luoksensa tuotiin, ajoi ulos riivaajahenkiä, tyynnytti myrskyn jne.)
10) Yeshuan profetia Jerusalemin kohtalosta toteutui alle 40 v:n kuluttua (Matt. 24:2, Mark. 13:2, Luuk. 19:41-44)

YeHoWaH Elohimin antamat viisi todistusta

1. Matt. 3:17 Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt."

2. Mark. 9:7 Ja tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani; kuulkaa häntä."

3. 2. Piet. 1:17 Sillä hän sai Isä Elohimilta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt."

4. Hebr. 1:1-3,8. 1. Sitten kuin Elohim muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, 
2. on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut 3. ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,…8. mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.
 

5. Hebr. 13:20-21. 20. Mutta rauhan Elohim, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, Adonai Yeshuan, 21. hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Yeshua HaMashiach’n kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.
- Isä Elohimin suorittama Poikansa Yeshuan kuolleista herättäminen oli Isän antama suurin todistus!

Yeshua HaMashiach’n antamat omat seitsemän todistusta

1. Mark. 14:60-62. 60. Silloin ylimmäinen pappi nousi ja astui esille ja kysyi Yeshualta sanoen: "Etkö vastaa mitään? Mitä nämä todistavat sinua vastaan?" 
61. Mutta hän oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja sanoi hänelle: "Oletko sinä HaMashiach, sen Ylistetyn Poika?" 
62. Yeshua sanoi: "Olen; ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä". 

2. Joh. 3:13-18 (Osa Yeshuan vastausta Nikodeemukselle) 13. 13. Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa. 
14. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, 
15. että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. 
16. Sillä niin on Elohim maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 
17. Sillä ei Elohim lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. 
18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Elohimin ainokaisen Pojan nimeen. 

3. Joh. 9:35-37. (Koskee sokeana syntynyttä miestä, jonka Yeshua paransi) 35. Ja Yeshua sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle: "Uskotko sinä Elohimin Poikaan?" 
36. Hän vastasi ja sanoi: "Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin?" 
37. Yeshua sanoi hänelle: "Sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu".
 

4. Joh. 10:33-36. 33. Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Elohimiksi". 
34. Yeshua vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: 'Minä sanoin: teistä kukin on El'? 
35. Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Elohimin sana tuli - ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin - 
36. niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: 'Sinä pilkkaat Elohimia', sen tähden että minä sanoin: 'Minä olen Elohimin Poika'?

5. Joh. 11:4 Mutta sen kuultuaan Yeshua sanoi: "Ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Elohimin kunniaksi, että Elohimin Poika sen kautta kirkastuisi".

Huom! Löydät kohdasta 2. yhteensä kolme todistusta, joten niitä on Yeshuan antamina yhteensä seitsemän.

Pyhän Hengen antamat viisi todistusta Yeshuasta

1. Joh. 1:32-34. (samalla Johannes Kastajan antama todistus, jossa Pyhä Henki on merkkinä) 32. Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. 
33. Ja minä en tuntenut häntä; mutta Hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä'. 
34. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Elohimin Poika."

2. Joh. 16:13-14. 13. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. 
14. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

3. Joh. 20:21-23.  21. Niin Yeshua sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät." 
22. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki. 
23. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt."

4. Ap.t. 1:8 ”…vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka".

5. Ap.t. 2: 1. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. 2. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. 
3. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. 
4. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.
 

Lopputoteamus

ULK:n sanoma on selkeä: Yeshua HaMashiach HaNostri on Elohimin Poika! Muut uskonnot ovat vain tämän aidon uskon korvikkeita, jotka johtavat ihmisiä harhaan! ULK:n mukaan vain muutamia valittuja poikkeuksia lukuun ottamatta on Israelilaisia Elohimin säätämyksen vuoksi estetty uskomasta ULK:n tuomaan Pelastussanomaan siksi, koska he eivät kansana ottaneet vastaan Messiastaan tämän saapuessa ihmisenä maan päälle noin 2000 vuotta sitten. Kun pakanakansoista on viimeinenkin valittu tullut sisälle pelastukseen eli ottanut uskossa vastaan Yeshuan Vapahtajakseen, silloin tapahtuu uskovien ylöstempaus ja Yeshua kääntyy elossa olevien israelilaisten puoleen Pelastajana.

Maailman muut uskonnot ovat harhaoppeja, jotka lopulta vievät ihmisen kadotukseen ilman syntien anteeksisaamista. Kristinuskon pahin vastustaja on se pimeyden henkivalta, jonka kautta maan päälle tuli noin 1400 vuotta sitten pakanauskonto, nimeltä Islam. Koraanin päätehtävänä on yrittää valheiden avulla vesittää se ehdoton totuus, että Adonai Yeshua on Elohimin ainosyntyinen Poika ja ainoa tie pelastukseen taivaallisen Isän luo!


Yeshuan puhetta 3000 vuoden takaa:
~ Joka minut löytää, löytää elämän ja saa YHWH:n mielisuosion! ~
Snl. 8:35

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti