maanantai 29. lokakuuta 2012

Osa 19: Ylöstempauksen ajoitus

Ylöstempaus ennen 7-vuotista vaivanaikaa

Esipuhe
Tästä aiheesta on nykyisin paljon kiistelyä. Vain osa kristityistä uskoo Yeshuan seurakunnan ylösoton eli ylöstempauksen tapahtuvan ennen viimeistä 7-vuotista vaivanaikaa, ennen kuin alkaa 1000-vuotinen rauhanaika maan päällä. Jotkut uskovat ylöstempauksen tapahtuvan viimeisen 7-vuotisviikon puolivälissä ja jotkut vasta sen lopussa. On kuitenkin kiistatonta, että kaikkien uskossa Yeshuaan poisnukkuneiden ja muiden Hänen valittujensa hallitusaika maan päällä alkaa 1000-vuotisen kuningaskunnan alussa. Luemme tästä jakeet: Ilm. 20:1-6

1. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. 2. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi 3. ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa. 
4. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Yeshuan todistuksen ja Elohimin sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat HaMashiach’n kanssa tuhannen vuotta. 5. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. 6. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Elohimin ja HaMashiach’n pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

- Ensimmäinen ylösnousemus on sama kuin ylöstempaus! Siksi on äärettömän tärkeää saada olla mukana siinä!

Ylöstempaus ennen 7-vuotista vaivanaikaa
Seuraavat jakeet puoltavat ylöstempausta ennen 7-vuotista vaivanaikaa:

A) Vertaus 10 neitsyestä, joista 5 otettiin häihin, mutta loput 5 jätettiin pois hääjuhlista. (Matt. 25:1-13)
- Jakeista selviää, että pois jätetyt jäivät hääsalin oven ulkopuolelle, eikä heitä laskettu sisälle, vaikka he kuinka sitä anelivat. Jakeissa sanotaan: ”…he (viisaat neitsyet) menivät sisälle ja ovi suljettiin.” On mielenkiintoista todeta, että tuo vertaus 10 neitsyestä ajoitetaan juuri lopun aikoihin sanalla "Silloin" suorana jatkona luvussa 24 mainituille vertauksille hyvästä palvelijasta, Nooan päivien tapahtumista, pelloilla olevista kahdesta miehestä ja käsikivillä jauhavista kahdesta naisesta. Yeshua antoi siten selviä tuntomerkkejä ylöstempauksen ajankohdasta!

B) Yeshuan opetuksen mukaan Hänen paluunsa ajankohtana on maailmassa sama meno kuin Nooan ja Lootin päivinä. Yeshuan opetuksen mukaan silloin on kaksi miestä pellolla ja toinen heistä otetaan, mutta toinen jätetään. Silloin on kaksi naista jauhamassa käsikivillä. Toinen heistä otetaan, mutta toinen jätetään. Jos muistamme, miten ihmiset elivät Nooan ja Lootin päivinä, niin huomaamme, että ”ihmiset söivät ja joivat, naivat ja naittivat, rakensivat ja istuttivat” eli he elivät ulkonaisesti aivan rauhallista elämää ilman mitään ahdistuksen tai vaivan aikaa. Siksi myöskään uskovien ylöstempaus ei voi tapahtua sen viimeisen 7-vuotisjakson puolivälissä, koska maan päällä on oleva suuri ahdistus tuon jakson ensimmäisellä puoliskolla. Vielä vähemmän ylöstempaus voisi olla tuon 7-vuotisjakson lopussa, koska tuo toinen puolisko on oleva vielä ankarampaa Elohimin vihan maljojen vuodatuksen aikaa maan ja siinä asuvien ihmisten päälle! Tuosta ajanjaksosta on Yeshua profetoinut sanoen: ”Ellei niitä päiviä lyhennettäisi, niin ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.” Mark. 13:19-20.
- Keihin valittuihin Yeshua sitten viittasi, jos kerran ’viisaat neitsyet’ on jo tuota ennen viety taivaallisiin hääjuhliin eli heidät on temmattu yläilmoihin Adonaita vastaan? Hän viittasi niihin Juutalaisiin ja israelilaisiin, jotka eivät vielä olleet tunnustanet Häntä Messiaakseen ja niihin pakanakansojen eloon jääviin rippeisiin, jotka yhdessä israelilaisten kanssa tulevat asuttamaan 1000-vuotisen kuningaskunnan ajan maanpiiriä. Sak. 13:8-9 ja 14:16.

C) Mitä eroa on seuraavilla lopun aikaa tarkoittavilla raamatunkohdilla?

1) Matt. 24:26-31. 26. Sen tähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko. 27. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus. 28. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. 29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

2) Toinen, edellisen kaltainen on tämä kohta: Mark. 13:19-27. 19. Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule. 20. Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät. 21. Ja jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tai: 'Katso, tuolla', niin älkää uskoko. 22. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut. 23. Mutta olkaa te varuillanne. Minä olen edeltä sanonut teille kaikki. 24. Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, 25. ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka taivaissa ovat, järkkyvät. 26. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. 27. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmalta, maan äärestä hamaan taivaan ääreen.

3) Mutta tämä seuraava kohta poikkeaa selvästi edellisistä: Matt. 13:36-43. 36. Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Selitä meille vertaus pellon lusteesta". 37. Niin hän vastasi ja sanoi: "Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika. 38. Pelto on maailma; hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. 39. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit. 40. Niin kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa*). 
41. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, 42. ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 43. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon.
- Huomaamme eron siinä, että kahdessa edellisessä kohdassa Kuningas lähettää enkelinsä kokoamaan ENSIN valittunsa, mutta tässä kohtaa Hän lähettää enkelinsä kokoamaan ENSIN jumalattomat! Kyseessä on siis kaksi eri tapahtumaa ja vieläpä kahtena eri aikakautena. /// *) ’maailman lopussa’ on sanatarkasti: ”tämän aikakauden täyttymyksessä”. Kahdessa ensimmäisessä kohdassa viitataan Yeshuan Morsius-srk:n ylöstempaukseen 7 vuotta ennen 1000-vuotista rauhan aikaa ja kolmannessa kohdassa viitataan tuon 1000-vuotisen rauhan ajan päätökseen, jolloin myös jumalattomat kuolleet herätetään viimeiselle tuomiolle, jonka perusteella heidät kaikki, samoin kuin silloin kaikki elossa olevat jumalattomat tuomitaan kadotukseen.

4) 1. Tess. 4:15-17
15. Sillä sen me sanomme teille Adonain sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Adonain tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 16. Sillä itse Adonai on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Elohimin pasuunan kuuluessa, ja HaMashiach’ssa kuolleet nousevat ylös ensin;
17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Adonaita vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Adonain kanssa.
- Vaikka jakeessa 16 sanotaan Adonain tulevan alas taivaasta, niin siinä ei kuitenkaan sanota Hänen tulevan alas maan päälle. Hän tulee maanpiirin yläpuolelle (jae 17), koska meidät Hänen valittunsa temmataan ’pilvissä’ Häntä vastaan ’yläilmoihin’. Huomaa myös ilmaisu ’pilvissä’, mikä on erilainen maininta, kuin että enkelit kokoaisivat meidät.

D) Sakarjan profetia selittää nuo erot: Sak. 14:2-4a, 6-9
2. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. 3. Ja YHWH on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niin kuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. 4. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi…
6. Sinä päivänä ei ole valoa: loistavat tähdet sammuvat. 7. Se on oleva yhtämittaista päivää – YHWH:lle on se tunnettu - ei vaihdu päivä ja yö; ja ehtoolla on oleva valoisata. 8. Sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista: toiset puolet niistä Idänmerta kohti, toiset puolet Länsimerta kohti. Niin on tapahtuva kesät ja talvet. 9. YHWH on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on YHWH oleva yksi ja hänen nimensä yksi.

E) Kun luemme seuraavat jakeet, niin huomaamme niiden kertovan samasta tapahtumasta kuin kohta D):
Ilm. 19:11-15. 11. Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. 12. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse, 13. ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Elohimin Sana. 14. Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. 15. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Elohimin vihan kiivauden viinikuurnan.

F) Yhtä edellisen kohdan kanssa pitää myös seuraava kohta: Juud. 14-15. 14. Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: "Katso, YHWH tulee tuhannen tuhansine pyhinensä 15. tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet".
- Keitä ovat nuo tuhannen tuhannet eli miljoonat pyhät ja kohdassa E) mainitut ’taivaan sotajoukot’? Lue seuraavasta kohdasta:

G) He ovat Yeshuan valittuja kaikista maanpiirin kansoista. Matt. 19:28b, Room. 2:27, Ilm. 2:27, 1. Kor. 6:3, Ilm. 19:8. Yeshuan valittuja ei ole määrätty vihaan, vaan saamaan pelastus: 1. Tess. 5:9.

Lopputoteamus
- Koska me Yeshuan valitut tulemme yhdessä Hänen kanssaan valkeisiin pellavavaatteisiin puettuina ja valkoisilla ratsuilla ratsastaen taivaasta alas maan päälle sotimaan, niin se edellyttää sitä, että ennen alas tuloamme meidät on temmattu yläilmoihin Hänen luokseen ja meidät on opetettu ratsastamaan ja sotimaan Hengen miekoin! Täydelliseen sodankäyntiin ja ratsastamiseen opettaminen vie osan 7 vuodesta yläilmoissa! HalleluYah! 
- Jos nyt joku hartaasti rukoilee ja tahtoo tulla temmatuksi vasta 7-vuotiskauden puolivälissä, niin menköön heti ratsastuskursseille, mutta älköön sitten valitelko, jos hän kadottaa uskonsa siinä suuressa ahdistuksessa, joka on jo tuona ekana 3,5 vuoden aikana ja joutuu kadotukseen. Adonai kunnioittaa aina ihmisten omaa valintaa :)
- Vain Yeshuan sanoista vaarin ottaneet pelastetaan (temmataan yläilmoihin) siitä koetuksen hetkestä (7-vuotisen ahdingon ajasta), joka on tuleva koettelemaan koko maanpiiriä (eli kaikkia kansoja). Ilm. 3:10. Eenok eli Hanok otettiin ylös YHWH:n luo hänen vaellettuaan kauan ehyellä sydämellä YHWH:n yhteydessä! 1. Moos. 5:22-24.

Ps. Lue lisää aiheesta tämä blogin osista 14 ja 15, saadaksesi selvemmän kuvan siitä, mistä on kyse! 


Lue myös seuraava ilmestys, joka vahvistaa tämän 7 vuotta ennen 1000-vuotista rauhan aikaa olevan tapahtuman:
a) Norjalaisen Olav Rodgen 11.12.1952 saama ilmestys uskovien tempaamisesta.
http://valkeus.suntuubi.com/?cat=98&print=1

Seuraava ilmestys osoittaa, että elämme juuri nyt sitä aikaa, mikä edeltää Adonai Yeshuan paluuta:
b) Norjalaisen  90-vuotiaan naisen saama näky 1968:
http://www.armo.info/1968.htm 


~ Ollaan valmiina, joka hetki vaan, kunnes meidät ylös temmataan! ~

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti