maanantai 5. marraskuuta 2012

Osa 21: Luonnottomat lihanhimot


LUONNOTTOMAT  LIHANHIMOT

Esipuhe
Nykyään suurta yleisöä opetetaan Suomessa elämään vapaasti kaikenlaisten himojensa mukaan, mikäli niiden harjoittaminen ei tuota taloudellista tai fyysistä vaaraa muille yhteiskuntamme jäsenille. Vallalla on uskomus, ettei sillä ole mitään merkitystä, mitä ihmiset salassa tekevät toteuttaessaan luonnottomia lihanhimojaan. Lisäksi opetetaan, että kaikki muut, kuten itsetyydytys, homosuhteet ja eläimiin sekaantumiset*) ovat sallittuja, kunhan niitä ja sukupuolista yhdyntäseksiä ei harjoiteta yleisillä paikoilla muiden nähden, eikä harjoiteta pedofiliaa. 
*)Suomen rikoslaista eläimiin sekaantuminen poistui vuonna 1971. Jotkut kansanedustajat pitivät lain muutosta kansalaisten oikeustajun vastaisena. Epäiltiin myös, että rangaistuksen poistuessa jotkut nuoret ja humalaiset haluaisivat kokeilla eläimiin sekaantumista, jolloin siitä saattaisi tulla paha tapa. Tällaiset perustelut eivät kuitenkaan vakuuttaneet kansanedustajien enemmistöä. Eduskunta hyväksyi lain muutoksen suurella äänten enemmistöllä. Eläimiin sekaantujien käsittely oli siirtynyt tuomareilta ja pyöveleiltä psykiatreille ja sosiaalityöntekijöille.” http://yliopistolehti.helsinki.fi/yl14art.htm#a6

Luoja sanoo aina viimeisen sanan
Meidän tulee aina ottaa huomioon, mitä mieltä meidän Luojamme on tällaisista elämäntavoista. Raamatusta voimme lukea VLK:sta, että samaa sukupuolta olevan kanssa makaaminen ja eläimeen sekaantuminen ovat Mooseksen Lain mukaan kiellettyjä kuolemanrangaistuksen uhalla. Tuollaista syntiä harjoittaneet pitää Mooseksen Lain mukaan armotta kahden todistajan yhtäpitävän todistuksen nojalla kivittää kuoliaiksi. Luemme kyseiset jakeet:
a) 3. Ms. 20:13 ” Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset.
b) 3. Ms. 20:15 ”Jos joku sekaantuu eläimeen, rangaistakoon hänet kuolemalla, ja se eläin tappakaa.”
- Monet sanovat: ”Noin oli vain Lakiliiton aikana, mutta nyt me elämme Armoliiton aikakautta!” He ovat osin oikeassa ja osin väärässä. Oikeassa siinä, että elämme nyt Armoliiton aikakautta, mutta väärässä siksi, että Armoliitossakin nuo samat synnit on selvästi kielletty ja vaikka niistä ei ole säädetty kivittämisrangaistusta, niin ne on kuitenkin julistettu Helvettiin kadottaviksi synneiksi, ellei niitä tunnusteta synneiksi, niiden harjoittamisesta luovuta ja puhdistauduta Adonai Yeshuan veressä!

Uuden Liiton opetus aiheesta
Apostoli Paavalin maininta eräässä asiayhteydessä ”Eikö itse luontokin opeta?” ei saa nykyihmisiltä juuri mitään huomiota tai arvonantoa osakseen. Mitä luonto sitten meille opettaa?
Luemme Room. 1:18-28,32b
18. Sillä Elohimin viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, 
19. sen tähden että se, mikä Elohimista voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Elohim on sen heille ilmoittanut. 
20. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, 
21. koska he, vaikka ovat tunteneet Elohimin, eivät ole häntä Elohimina kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. 
22. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet 
23. ja ovat katoamattoman Elohimin kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. 
24. Sen tähden Elohim on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, 
25. nuo, jotka ovat vaihtaneet Elohimin totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. 
26. Sen tähden Elohim on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; 
27. samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. 
28. Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Elohimin tuntemisesta, niin Elohim hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia…
32. …vaikka (he) tuntevat Elohimin vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.
- Edellä luetusta huomaamme syyn siihen, miksi jotkut ihmisistä jossain vaiheessa alkavat harrastaa luonnonvastaisia sukupuolisuhteita: He eivät kunnioittaneet Luojaansa, vaan alkoivat kunnioittaa tämän sijaan luotuja olentoja, kuten eläimiä ja ihmisiä. Sen seurauksena Luoja hylkäsi heidät oman kelvottoman mielensä ja saastaisten himojensa valtaan tekemään sopimattomia.

Onko luonnoton lihanhimo sairaus?
- Se ei ole sairautta sen enempää kuin ketjutupakointi, huumeiden käyttö ja alkoholismi, mitkä kaikki ovat harjoittajansa itse omaksumia ja valitsemia elämäntapoja, joiden seurauksena ’mopo on lopulta karannut käsistä’ eli ihminen on joutunut himojensa orjaksi! Myös luonnottoman lihanhimon harjoitus käytännössä on harjoittajansa itse valitsema poikkeavuuden muoto sukupuolisessa käyttäytymisessä, vaikka kasvuympäristöllä ja suuresti normaalista poikkeavilla olosuhteilla on siihen vaikutusta. Kasvuympäristöllä tarkoitan sitä, että jos lapsi joutuu asumaan koko lapsuutensa ja murrosikänsä ajan lesbojen tai homojen holhouksessa, niin on olemassa normaaliolosuhteisiin nähden suurempi todennäköisyys siihen, että hänkin alkaa suuntautua sukupuolisesti poikkeavasti, koska pieni lapsi on herkkä vaikutteille ja oppii käyttäytymisensä vanhemmiltaan ja holhoojiltaan.
- On todettu, että monissa kristillisissä herätysliikkeissä, eniten room. katolisessa kirkossa, on harjoitettu paljon homo- ja lesbosuhteita ja jopa pedofiliaa eli lapsiin sekaantumista, mikä on johtunut siitä, että silloin on harjoitettu Paavalin opetuksen vastaisesti ’riivaajien oppeja’!
Luemme 1. Tim. 4:1-3
1. Mutta (Pyhä) Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina monet luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja 
2. valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty 
3. ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Elohim on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan.
- Koska sukupuolisesti normaali ihminen kaipaa sukupuolista kanssakäymistä vastakkaisen sukupuolen kanssa, niin Uuden Liiton Kirjoitusten vastaiset opilliset kiellot menemästä avioon eräissä room. katolisen kirkon viroissa ovat johtaneet monen selibaatissa eläneen munkin ja nunnan sukupuolisiiin salasuhteisiin, samoin homo- ja lesbosuhteisiin.

Helvettiin kadottavat synnit
Noista synneistä on tehtävä parannus, koska ne ovat kadottavia syntejä, jotka lopulta upottavat harjoittajansa Helvettiin! Homouden ja lesbouden harjoittajat eivät voi periä Elohimin kuningaskuntaa, elleivät pääse eroon noista synneistään! Luemme: Ilm. 20:15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Lue lisää aiheesta alla: 1. Kor. 6:9-12.

Miten tuollaisen synnin kahleista pääsee irti?
Kaikki synti orjuuttaa ihmisen, eikä orja itse voi vapauttaa itseään, ellei joku ulkopuolinen taho auta häntä pääsemään vapauteen! Samoin kuin syvälle huumeriippuvuuteen joutunut ihmisparka ei itse kykene pääsemään himostaan voitolle, niin eivät myöskään homot ja lesbot kykene itse vapautumaan sukupuolisesti luonnottomista himoistaan, ellei joku ulkopuolinen taho heitä siitä vapauta! Ainoa ’ulkopuolinen taho’, joka kykenee vapauttamaan ihmisen kaikenlaisten syntisten himojen kahleista on YHWH Elohimin Poika, Adonai Yeshua HaMashiach ja nykyään Hän käyttää meitä opetuslapsiaan välikappaleenaan!
Joh. 8:34-36.  34. Yeshua vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. 35. Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti. 
36. Jos siis (Elohimin) Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

- Adonai Yeshuan meille opetuslapsilleen antama valta: 
Joh. 20:23 "Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt."

Esimerkki homoudesta vapautuneista
Luemme Raamatusta, että Uuden Liiton alkuaikoina oli myös homouden harjoittamista ihmisten kesken, mutta suuri pelastussanoma Adonai Yeshuan voitosta Golgatalla kykeni vapauttamaan myös tuollaista syntiä harjoittaneet syntiensä kahleista ja tekemään heidät terveiksi sukupuoliseen suuntautumiseensa nähden!
1. Kor. 6:9-12. 9. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Elohimin kuningaskuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei irstailijat eikä miehimykset (homot), 10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Elohimin kuningaskuntaa. 11. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut Adonai Yeshua HaMashiach’n  nimessä ja meidän Elohimimme Hengessä. 12. Kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi; kaikki on minulle luvallista, mutta minä en saa antaa minkään itseäni vallita.
      
Loppukehoitus
Anna pelastaa itsesi! Adonai Yeshuan Golgatalla vuodattama lunastusveri pyyhkii pois kaikki sinun syntisi ja menneisyytesi ja Yeshualla on valta antaa sinulle voima tulla Elohimin lapseksi, jos tunnustat ja kadut syntejäsi ja otat Adonai Yeshuan vastaan henkilökohtaisena Vapahtajanasi! 
Joh. 1:12-13
12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet (Adonai Yeshuan) vastaan, hän antoi voiman tulla Elohimin lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, 13. jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Elohimista.

~ Nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä! ~
2. Kor. 6:2

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti