sunnuntai 26. toukokuuta 2013

Osa 22: Pyhityselämä - Kielen synnit


PYHITTÄYTYMINEN KIELEN SYNNEISTÄ

Esipuhe

Monille uskoville on erityisen vaikeaa karttaa kaikenkaltaista turhien ja pahojen asioiden puhumista. Olen pannut merkille, että hyvin monet, jopa vuosikymmeniä uskossa olleet ovat tässä suhteessa vielä tuttipulloikäisiä. Psst... Valitettavasti olen toisinaan löytänyt itsenikin samalta ’vauvaosastolta’, mutta älkää hyvät ystävät vain kertoko tätä muille J 

Pahojen ajatusten alkulähde?

Uuden Liiton Kirjoituksissa (ULK) on lyhyt Yeshuan opetus tästä. Luemme Matt. 15:18-20.
”18. Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. 19. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset. 20. Nämä ihmisen saastuttavat; mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä."
- Mistä ne ovat alkuaan tulleet ihmisen sydämeen? Me olemme kukin saaneet lihan ja veren perintönä kantavanhempiemme Aatamin ja Eevan syntiinlankeemuksen seurauksena perisynnin, joka vaikuttaa jäsenissämme siten, että lihamme tahtoo noudattaa synnin lakia, esim. puhumalla salaa muista pahaa.

Mihin kielen synnit johtaa?

Joidenkin mielestä kaikki jäljet johtavat 'sylttytehtaalle', mutta tämän asian laita on toinen. 
Luemme Jaak. 3:4-8. 4. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli, ja kuinka suuren metsän se sytyttää! 5. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä. 7. Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, sekä matelijain että merieläinten luonnon, voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt; 8. mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää; se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. / Jos annamme kielemme puhua pahat ajatuksemme, niin saatamme silloin ennen kaikkea itsemme pimeyteen ja sen lisäksi lähimmäisemme ahdinkoon!
- Parannuksen teko kielen synneistä on välttämätöntä saadaksemme elää Totisen Valkeuden yhteydessä!

Miten vältämme kielen syntejä?

Löydämme Raamatusta mm. seuraavia ohjeita:

- ”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee!” Snl. 4:23 / Meidän tulee karttaa kaikenlaisten pahojen asioiden lukemista, katselemista, kuuntelemista ja ajattelemista! Koska emme voi kuitenkaan elää tyhjiössä, niin meidän tulee alati täyttää sydämemme hyvillä ajatuksilla! Sellaisia ovat:

- Ps. 139:17-18. 17. Mutta kuinka kalliit ovat minulle sinun ajatuksesi, Elohim, kuinka suuri on niitten luku! 18. Jos minä tahtoisin ne lukea, olisi niitä enemmän kuin hiekan jyväsiä. - Minä herään ja olen vielä sinun tykönäsi. / Nuo ajatukset saamme omiksemme lukemalla Raamattua säännöllisesti ja paljon!

- Joh. 6:68-69. 68. Simon Pietari vastasi Yeshualle: "Adonai, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat; 69. ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Elohimin Pyhä." / Meidän tulee erityisesti oppia tuntemaan Adonai Yeshua ja Hänen sanansa Pyhän Hengen opastuksella!

- Seuraava Paavalin opetus on erittäin tärkeä: 2. Kor. 2:5 Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Elohimin tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi HaMashiach'lle. / Nyrkkisääntö: Ajattele ensin tarkoin, että onko aikomasi puhe hyödyksi kuulijalle/kuulijoille ja sano sitten vain se, minkä sellaiseksi uskot! Tuohon liittyen myös seuraava Paavalin kehotus oppipojalleen Timoteukselle on erittäin kallisarvoinen: 

- 1. Tim. 4:16 Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä; sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. / Voidaksemme valvoa itseämme ja opetustamme, meidän tulee kiinnittää riittävästi huomiotamme ajatuksiimme ja olla kriittisiä niiden suhteen sekä verrata niitä Raamatun opetuksiin 'hengen uudessa tilassa'!

- 1. Tim. 4:7 Mutta epäpyhiä ämmäin taruja karta ja harjoita itseäsi jumalisuuteen. 
8. Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen. / 
Näin Paavali opetti nuorta Timoteusta J

- Room. 13:8 Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. / Opittuamme rakastamaan toisiamme, opimme heti myös ajattelemaan ja puhumaan toinen toisistamme rakkaudellisesti ja kunnioittavasti, myös selän takana!

- Matt. 11:28-30. 28. Tulkaa minun tyköni, kaikki väsyneet ja raskautetut, niin minä annan teille levon. 29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen lempeä ja vaatimaton sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. 30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä." / Textus Receptus-käännöksen mukaisena. Tällä asenteella voimme toimia armahdettuina ja levosta käsin. Kun tiedostamme olevamme vain armosta pelastettuja, niin voimme armahtaa myös kanssauskoviamme!

- Room. 13:10 Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden on rakkaus lain täyttämys. / Me tiedämme, että YHWH Elohim on Rakkaus. Sallikaamme siis Hänen asua ja hallita sydämessämme rakkaan Poikansa kautta ja täyttykäämme alati Hänen Pyhällä Hengellään, niin emme lihan himoa täytä!

Loppulause

Lopuksi on syytä painottaa, että kun täytymme jumalallisella agape Rakkauden Hengellä, niin silloin harkitsemme automaattisesti tarkoin, mitä ajattelemme ja puhumme kasvojen edessä (ei imartelua) ja selän takana (ei panettelua) kaikista lähimmäisistämme ja etenkin uskonystävistämme! 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti