sunnuntai 2. kesäkuuta 2013

Osa 23: Tavoitteena TÄYDELLISYYS!


Johdanto

Luemme aluksi jakeet Hebr. 6:1-10
1. Jättäkäämme sen tähden Messiaan opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Elohimiin, 2. oppia kasteista ja kätten päälle panosta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. 
3. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Elohim sallii. 4. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet 5. ja maistaneet Elohimin hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, 6. ja sitten ovat luopuneet - taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Elohimin Pojan ja häntä julki häpäisevät. 

7. Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Elohimilta; 8. mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan. 9. Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi - vaikka puhummekin näin. 10. Sillä Elohim ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. 11. Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti, 12. ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. / Jos emme opissa ja vaelluksessamme pyri täydellisyyteen, niin seurauksena on taantumus, penseys ja lopulta luopumus ja tuho!

Millainen täydellisyys on tavoitteenamme?

Hyvän esimerkin siitä löydämme jakeista Hebr. 5:5-10
5. Niinpä Messiaskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; 6. niin kuin hän toisessakin paikassa sanoo: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan". 7. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden. 8. Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden, 9. ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset, 10. hän, jota Elohim nimittää "ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan". / Opimme jakeista, että tie täydellisyyteen käy vain kärsimysten kautta, sillä vain niiden kautta opimme Yeshualle otollista kuuliaisuutta, joka johtaa ikuiseen elämään!

Täydellisinä eli nuhteettomina rakkaudessa

Seuraavat jakeet ovat erittäin selkeitä kertomaan sen Ef. 1:3-7
3. Ylistetty olkoon Adonai Yeshua HaMashiach’n Elohim ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella HaMashiach’ssa, 4. niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, 5. edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Yeshua HaMashiach’n kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, 6. sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, 7. jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. / Voidaksemme oppia rakastamaan lähimmäisiämme ja Luojaamme, tulee meidän ensin oppia tuntemaan se iankaikkisen rakkaus, mikä Taivaan Isällä on meitä itseämme kohtaan!

Loppulause

Olisi perin mielenkiintoista saada nähdä vaikkapa graafinen esitys siitä, missä kohden me kukin olemme matkallamme täydellisyyteen? Paavali kirjoitti hieman arvoituksellisesti viittaamalla eräisiin täydellisiin: Fil. 3:15 "Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Elohim on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on." Täydellisyys on hyvin vaikeaa oppia teoriassa ja vielä vaikeampaa sitä on oppia käytännössä ja siksi tämän iltainen opetus onkin ollut vain hapuilua sitä kohti. Ensi lauantaina pyrimme löytämään selkeitä uskonaskelia täydellisyyden tavoittamiseksi opetuslapseudessamme.
Miettikäämme kukin niitä jo edeltä, ennen kuin kokoonnumme rakentamaan toisiamme!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti