lauantai 11. tammikuuta 2014

Osa 40: Taivas ja ikuinen elämä siellä


Taivas on paikkana inhimillisen havaintokykymme tavoittamattomissa, mutta niin varmasti kuin on sähköä, vielä varmemmin on olemassa myös taivas! ”Ei savua ilman tulta” sanonta pitää tässä paikkansa!

Käsittelen kirjoituksessa nyt vain sitä taivasta, mikä on oleva ihmisistä valittujen lunastettujen pyhien ikuisuuskoti. Luuk. 17:20-21.
20. Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Elohimin Kuningaskunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Elohimin Kuningaskunta tule silmin nähtävällä tavalla
21. eikä voida sanoa: 'Se on täällä' tai 'Se on tuolla', sillä Elohimin Kuningaskunta on teidän keskellänne*)."

*) tai ”teidän sisällänne”. On syytä muistuttaa, että kumpikin vaihtoehto on oikea, riippuen kuitenkin siitä, että kenestä on puhe. Kun Vapahtajamme Adonai Yeshua (eteenpäin: Yeshua) alkoi saarnata evankeliumia, niin Hän julisti: >> "Aika on täyttynyt, ja Elohimin Kuningaskunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi." (Mark. 1:15) << Samoin Yeshua käski opetuslapsiaan julistamaan:
>> Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 'Elohimin Kuningaskunta on tullut lähelle.' (Matt. 10:7) <<

Taivaan sijainti ennen ja nyt
Edellä kirjoitetun perusteella se tuli liki 2000 vuotta sitten lähelle ihmisiä eli myös meidän lähellemme. Missä muodossa se tuli? Se tuli ilmoitetussa muodossa ikuisena Sanana ja jäi lupauksena tänne sinuakin lähelle.

Missä muualla se on?
Edellä kirjoitetun perusteella se on myös kaikkien niiden ihmisten sisimmässä eli sielun syövereissä, jotka ovat ottaneet tuon ’Sanan muodossa’ lähellään sijaitsevan sanoman taivaasta uskossa vastaan.

Millainen paikka taivas ei ole?
Jos taivas olisi paikka, joka edes vähänkin olisi ihmisen tekemää, niin silloin suhtautuisin suurella varauksella siihen, että voisin tulla viihtymään siellä ikuisesti!

2. Ms. 20:25 Mutta jos sinä teet minulle kivialttarin, niin älä rakenna sitä hakatusta kivestä; sillä jos sinä kosket taltallasi kiveen, niin sinä saastutat sen. (Kaikki kaunis ja ikuisesti säilytettävä nimittäin saastuu ja turmeltuu ihmisten käsissä. Jollet usko, niin ota side pois silmiltäsi ja katso ympärillesi!)

Taivaan alkuperä
Onneksi aina luotettava Yeshua on ilmoittanut, että kyseinen paikka on ollut valmistettuna kaikkia sinne valittuja varten jo maailman perustamisesta asti, joten voit jo huokaista helpotuksesta tietäessäsi, ettei siihen aikaan ollut vielä ainuttakaan ihmistä sähläämässä ja sekoilemassa, kun taivas tehtiin.

>> Matt. 25:34 ”...Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se kuningaskunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.’...”<<

Onko taivas ikuinen?
Koska taivaita on useita, niin on loogista, että ne ovat myös keskenään erilaisia ja niissä asuvat olennotkin ovat erilaisia ja hoitavat eri tehtäviä Luojansa määräysten mukaisesti.

>> Kol. 1:16-17. 16. Sillä hänessä (Yeshuassa) luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, 17. ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. <<
Se taivas, jota tässä käsittelen, on ikuinen, sillä se on oleva taivaallisen Isämme ja Yeshuan sekä meidän sinne valittujen ikuinen koti, jossa kuolema on tuntematon käsite. (Seuraava käännös on arameasta**)

>> 3. Ja minä kuulin taivaista suuren äänen, joka sanoi, ”katso, Elohimin lepopaikka ihmislasten kanssa! Ja hän lepää heidän kanssaan, ja tämä on oleva hänen kansansa, ja hän, Elohim, on heidän kanssaan, ja hän on oleva heille Elohim.” 4. Ja hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä surua, eikä vanhuutta, eikä sairautta ole enää oleva, hänen ansiostaan." (Ilm. 21:3-4) <<
**) Tuomas Leväsen kääntämä (korvasin tekstissä vain sanan Jumala hebrealaisella sanalla Elohim.)

Aktiviteetit taivaassa
Jokainen terve ihminen kaipaa täällä maan päälläkin vapaa-aikoinaan erilaisia aktiviteetteja eli ’kivaa tekemistä’. Koska me olemme luomisvoimaisia olentoja, joilla on ainutlaatuinen mielikuvitus, niin me myös helposti kyllästymme yhteen ja samaan tekemiseen. Opiskellessani 4-vuotisessa konepajakoulussa ja asuessani silloin sisäoppilaitoksessa, söimme ruokalassa joka aamu kaurapuuroa ja lopulta tuntui, että sitä pursui silmistä ja korvistakin ulos! Koulun jälkeen elin vuosikaudet syömättä kaurapuuroa ;)
Kun otamme huomioon, että taivaassa eletään ikuisesti, niin siellä on paljon parempia, useampia ja mieluisampia aktiviteetteja kuin täällä, eikä niihin kyllästy ja koska me emme siellä väsy, eikä aistimme ole enää rajoittuneita kuten täällä, niin saamme todella nauttia kaikilla aisteillamme lukuisista ihanista, suorastaan loistavista aktiviteeteista ja elämästämme siellä. Jokainen saa siellä tehdä juuri sitä, mitä hän kaikkein mieluiten haluaakin tehdä! Epäiletkö väitettäni? Väite on tosi ja voin perustella sen UT:lla!

Kerro jo mitä siellä tehdään!
Kuulin jonkun jo huutavan tuon kysymyksen ja ennen kuin vastaan ’tyhjentävästi’ pohjustan hieman sitä, millaisia me kaikki sinne hyväksytyt ihmisyksilöt olemme. Meiltä on ennen sinne pääsyä riisuttu pois tämä turmeltunut lihan ja veren ruumis, joka on varsinainen syntisten himojen kimppu ja meidät on puettu ikuiseen kirkastusruumiiseen, jossa sielumme, mielemme ja silmämme saavat täydellisen levon ja rauhan. Lisäksi meille on annettu ylivertainen ymmärrys, tieto, taito ja täydelliset aistit, joita on useampia kuin täällä maan päällä. Oikeastaan meitä kasvatetaan jo täällä juuri niitä yksilöllisiä meille kaikkein mieluisimpia tehtäviä ja aktiviteetteja varten, jotta siirtyminen ajasta ajattomuuteen sujuisi juoheasti ilman jyrkkää välitilaa.

Haloo, mitä siellä ihan oikeasti tehdään, ikuisesti?
Tätäpä pidetään toistaiseksi enimmäkseen salaisuutena, jotta mielenkiinto taivasta ja sinne pääsemistä kohtaan säilyisi tämän maailmanajan petollisissa houkutuksissa ja että pysyisimme uskollisina kutsujaamme kohtaan. Tarkkaan ottaen Raamatussa on useitakin viitteitä siihen, mitä taivaassa tehdään. Tässä alla muutamia suoria lainauksia siitä, joista kohdan 1) kuulin Herran puhuvan minulle ollessani 12-vuotias:

1) Jes. 40:31 mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy. (Rajaton voima aktiviteetteihin!)

2) Room. 14:17 sillä ei Elohimin Kuningaskunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. (Toisaalla UT:sta selviää, että siellä myös syödään ja juodaan, mutta ne eivät ole pääaktiviteetteja!) 

3) 1. Kor. 13:12 Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. (Aistit ovat täydelliset, samoin tunnistaminenkin molempiin suuntiin)

4) Hebr. 12:22b-24a. 22b. ”...olette tulleet Siionin vuoren tykö ja elävän Elohimin kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien ja juhlajoukon luo, 
23. esikoisten seurakunnan luo, joiden nimet ovat kirjoitettuina taivaissa ja Elohim luo, joka on kaikkien tuomari, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskaiden henkien tykö, 
24a. ja uuden liiton välimiehen Yeshuan luo...”
(Siellä me kohtaamme meille kaikkein rakkaimmat!)

5) 1. Kor. 2:9b-10b. 9b ”...niin kuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Elohim on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat." 
10b. ”...meille Elohim on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Elohimin syvyydetkin. (Meitä odottavat suuret ja mitä ihmeellisimmät yllätykset taivaassa! Maltan tuskin odottaa!)

Lisäksi on mainittu, että siellä musisoidaan, lauletaan ja koetaan lohdutusta ja saadaan lepo ja vapaus kaikesta siitä, mikä meitä täällä maan päällä on painanut ja ahdistanut. Perin mielenkiintoista on saada myös lupa syödä elämän puun hedelmää paratiisissa ja lupaus tulla johdatetuksi elämän vetten lähteille!
~ Vain askel’ ja olet jo siellä, jos olet jo ottanut pelastussanoman uskossa vastaan ja säilytät sitä aarteenasi ~

Arveletko sinä viihtyväsi taivaassa?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti