tiistai 18. huhtikuuta 2017

Osa 50: Adonai Yeshuan 4 hätkähdyttävää opetusta

Johdanto: Syy siihen miksi kirjoitan tämän 
  

Olen ollut uskossa jo yli 60 vuotta ja siitä ajasta viimeiset 45 vuotta Pyhän Hengen johdossa. Olen lukenut koko Raamatun kannesta kanteen läpi tasan 40 kertaa, kolmella eri kielellä (suomi, ruotsi ja englanti) ja seitsemänä eri käännösversiona. Kerran luin koko Raamatun ääneen läpi erakkomajassa erämaan keskellä noin 5 viikon aikana aamu 9:stä ilta 8:an, tehden samalla värimerkintöjä 12:sta eri aihealueesta ko. Raamatun sivuille.

Sillä reissulla Vihdissä, Vapaakirkon huvilassa kovana pakkastalvena, luin ääneen läpi myös VT:n apogryfikirjat noin viikossa. Lisäksi olen lukenut Uuden Testamentin useampaan kertaan ja tutkistellut sitä mm. Textus Receptuksen avulla. Olen siis sijoittanut paljon henkiseen pääomaan, johon meitä kristittyjä on kehotettukin jakeessa Mark. 12:24, juutalaisten saddukeusten lisäksi, jotta emme eksyisi Totuudesta: 

>>24. Yeshua sanoi heille: "Ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne Kirjoituksia ettekä Elohimin voimaa?<<

Tiedän toki olevani tiedoissani ja taidoissani yhä vajavainen. Uskon silti voivani opastaa äskettäin uskoontulleita ja jopa kauemminkin uskossa olleita, sillä minut on kutsuttu uskovien opettajaksi jo 1970-luvun alussa.Ennen varsinaista asiaa

Yeshuan monet opetukset ovat niin radikaaleja tänäänkin, että on hyvä syventyä niiden ydinsanomaan tarkemmin. Valitsen niistä tähän neljä erityisen tarkastelun alaiseksi ja kerron, minkä näen niissä ydinsanomana, sillä Adonai Yeshuan opetukset ovat profetaalisia ja monikerroksisia eli ne sisältävät useita eri merkityksiä, jotka avautuvat vain Pyhän Hengen valossa ajan myötä niitä nöyrin mielin pohtimalla. 
Lisäksi Raamatussa opetetaan kutakin tärkeää asiaa monitahoisesti eri näkökulmista katsoen. Tulen ottamaan tarkasteluun seuraavat neljä asiaa

1) Ihmisen puhuman sanan voima ja seuraukset.
2) Syntiin viettelevän jäsenen irtileikkaaminen. 

3) Toisenkin posken kääntäminen lyöjälle.
4) Lähiomaisten vihaaminen Yeshuan vuoksi.Esimerkki tärkeän asian monitahoisesta opetuksesta

Luemme lähtökohdaksi Yeshuan opetuksen jakeista Matt. 15:18-20 
>>18. Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. 19. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset. 20. Nämä ihmisen saastuttavat, mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä."<< /// Ihminen voi kyllä sairastua syömällä pesemättömin käsin, mutta hänen sielunsa ei saastu sen johdosta. Juuri tästä sielun saastumisesta oli kohdassa kyse.


Luemme sitten jakeen Jaak. 3:6 >>Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin sytyttämällä tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä.<<
Luemme myös jakeen Snl. 18:21 >>Kielellä on vallassaan kuolema ja elämä, jotka sitä rakastavat, saavat syödä sen hedelmää.<< 

Lopuksi vielä Yeshuan opetuksen jakeesta Matt. 12:36 >>Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, on heidän tehtävä tiliä tuomiopäivänä.<< 


Jo edellä olevien neljän opetuksen perusteella voimme olla varmat siitä, että kristityn tulee kiinnittää aivan erityistä huomiota siihen, mitä hän ajattelee, koska ajatukset johtavat sanoihin ja tekoihin, jotka voivat olla peruuttamattomia ihmissielun ikuiseen pelastukseen nähden! Jotta voisimme oppia ajattelemaan Luojaamme, Yehowah Elohimia miellyttävällä tavalla, on siihen vain yksi tie:
Tutustu hänen sanaansa Raamatussa mahdollisimman tarkasti ja usein. Lue Raamattua joka päivä. Tee se Yehowah Elohimia kunnioittaen ja turvaudu Raamatun tarjoamaan ainoaan Vapahtajaan, Adonai Yeshua HaMashiah'an koko sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi!
1) Ihmisen puhuman sanan voima ja seuraukset 

Luimme jo johdantona tähän edellisen kappaleen, jossa hän varoittaa meitä puhumasta turhia sanoja, koska ne lisäävät meille hengellistä velkaa, joka lankeaa maksettavaksi viimeistään tuomiopäivänä. Ei ole sattumaa, että löydämme Raamatusta kaksi esimerkkiä erittäin tärkeään hengelliseen tehtävään valituista miehistä, jotka kokivat olevansa huonoja ja hitaita puhumaan. Heitä olivat Mooses*) ja Jeremia**).
*) 2. Moos. 4:10 >>Niin Mooses sanoi Yehowalle: "Oi Adonai, minä en ole puhetaitoinen mies. En ole ollut ennen enkä senkään jälkeen, kun olet puhunut palvelijallesi, sillä minä olen hidaspuheinen ja kieleni on kankea."<<

**) Jer. 1:6 >>Mutta minä sanoin: Voi, Adonai, Yehowah! Enhän minä osaa puhua, sillä minä olen nuori.<< 

Raamatusta opimme, että he kumpikin olivat perin otollisia Yehowalle, koska joutuivat turvautumaan hänen apuunsa vaativissa hengellisissä tehtävissä jo senkin vuoksi, että tunsivat oman vajavaisuutensa ja kyvyttömyytensä ilman apua ylhäältä. Meillä tulee olla sama mieli kuin heillä, jos mielimme päästä sellaisiin hengellisiin tehtäviin, jotka johtavat ihmissielujen ikuiseen pelastukseen. Sitähän jokainen terve kristitty tahtoo! 

Kuten mainitsin johdannossa viitaten jakeeseen Mark. 12:24, ellemme tunne Raamatun pyhiä Kirjoituksia, niin me eksymme. Vaikka tuntisimme ne, niin se ei vielä varjele meitä eksymiseltä, vaan meidän tulee pyrkiä olemaan myös opetuksille kuuliaisia. Silloin me emme eksy!

Paavalin tärkeä vetoomus nuorelle Timoteukselle:
Luemme jakeet 1. Tim. 4:16 
>>Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä. Jos näin teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat.<<

Painotan sitä, että Timoteus oli jo nuoruudesta asti tuntenut Pyhät Kirjoitukset, jotka voivat tehdä hänet viisaaksi ja varjella hänet ikuiseen elämään. Silti Paavali kehotti myös häntä edelleen valvomaan itseään ja sitä mitä hän opettaa, sekä olemaan siinä kestävä. Paavali asetti Timoteuksenkin pelastuksen ehdoksi kuuliaisuuden edellä mainitsemilleen opetuksille
, samoin kuin niiden, jotka Timoteusta kuuntelevat!

Uskoon tuleminen on varsin helppoa, mutta uskossa säilymisestä käydään jatkuvaa kamppailua jokaisessa ihmissydämessä koko maanpäällisen elämämme ajan, sillä Paholainen ei luovu yhdestäkään ihmissielusta muuten kuin pakon edessä! Tästä apostoli Jaakob opetti sanoen:
>>Olkaa siis Elohimille alamaisia mutta vastustakaa Perkelettä, niin hän pakenee luotanne.<< Tässäkin meidän on osattava käyttää Raamatun sanoja, eikä alkaa herjata Perkelettä, vaan käskeä häntä Adonai Yeshua nimessä lähtemään pois! 


2) Syntiin viettelevän jäsenen irtileikkaaminen. 

Luemme aluksi kaksi eri UT:n kohtaa Yeshuan opetuksista:

a) Matt. 5:28-30
>>
28. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten, on sydämessään jo tehnyt huorin hänen kanssaan. 29. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Sinulle on parempi, että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. 30. Jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Sinulle on parempi, että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin.<<

Jae 29 viittaa selvästi edelliseen jakeeseen, sillä näköaistin eli silmien kautta tulee suurin houkutus miehen tuntemalle seksuaaliselle himolle naista kohtaan ja päinvastoin. Jakeiden 29 ja 30 kehotus on ihan kirjaimellisesti totta, mitä tulee ihmisen sielun ikuiseen kohtaloon ajan rajan tuolla puolen, sillä on todella paljon parempi päästä puuttuvasta kehon jäsenestä huolimatta taivaan kirkkauteen, kuin tulla heitetyksi koko keho ehjänä helvettiin!

Jos kaikki miehet ja naiset ottaisivat kirjaimellisesti tuon kehotuksen eli repisivät silmänsä irti, niin maan päällä olisi vain umpisokeita ihmisiä (minut mukaan lukien) kompastellen kulkemassa etsien taluttajaa. Mitä sitten Yeshua syvimmiltään tarkoitti noissa jakeissa, kerron sen tämän kappaleen lopussa.

b) Mark. 9:42-48
>>42. "”Kuka ikinä viettelee yhdenkin näistä pienistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen." 43. "Jos kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Sinulle on parempi, että käsipuolena menet sisälle elämään, kuin että molemmat kädet tallella joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen," 44. "[missä heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu]." 45. "Jos jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Sinulle on parempi, että jalkapuolena menet sisälle elämään, kuin että sinut molemmat jalat tallella heitetään helvettiin, sammumattomaan tuleen," 46. "[missä heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu]." 47. "Jos silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Sinulle on parempi, että silmäpuolena menet sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvettiin," 48. "missä heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu."<<

Otin mukaan jakeen 42 siksi, että siinä luetaan 'madonluvut' pedofiileille. Itse varsinainen asia ilmenee jakeista 43-48. Osa tekstistä on hakasuluissa siksi, että ne kohdat eivät ole mukana kaikkein vanhimmissa tekstilähteissä. On uskottavaa, että ne ovat kuitenkin olleet mukana alkuperäisopetuksissa, koska sama varoitus löytyy jakeesta 48 ja edellä mainituista jakeista Matt. 5:29-30.

Olin kerran yleisessä saunassa kahdestaan erään miehen kanssa, jolta oli (ilmeisesti?) leikattu mulkusta terska pois. Näin selvästi, ettei terska ollut tupessa, vaan se todellakin puuttui. Juttelin hänen kanssaan tuokion ja havaitsin hänet ihan fiksuksi ja todennäköisesti uskovaksi mieheksi. Hienotunteisuussyistä johtuen en kysynyt, että miten hän on menettänyt terskansa. Vasta jälkeenpäin tuli mieleeni ajatus, että kenties hän, muutoin ulkomuodoltaan varsin komeana miehenä, oli joutunut niin koviin vaikeuksiin seksuaalisen himonsa vuoksi, että oli epätoivoisena leikannut terskansa pois(?) Ehkä hän oli menetellyt ihan kirjaimellisesti edellä mainittujen kehotusten mukaisesti soveltaen sen myös tähän ruumiinsa jäseneen, joka saattoi olla hänelle liian kova pala hallita.

Siksi on tärkeää opettaa, mitä Adonai Yeshua todella syvimmiltään tarkoitti tällä opetuksellaan ihmistä viettelevän jäsenen irtileikkaamisella pelastuksen ehtona.

Miehenä tiedän seksuaalisen himon hirvittävän voiman, vaikka olen ollut uskossa jo vuosikymmenien ajan ja elänyt siitä viimeiset 46 vuotta selibaatissa. Mehän kaikki elämme tämän maanpäällisen elämämme ajan apostoli Paavalin opetuksen mukaisesti (Room. 7) "kuoleman ruumiissa", jota synti pyrkii jatkuvasti hallitsemaan ja jonka tavoitteena on johtaa ihminen kuolemaan ja ikuiseen eroon Luojamme yhteydestä.

Paavali opettaa luvun 7 loppujakeissa ja seuraavan luvun alussa ainoan lääkkeen ja avun tähän ongelmaan. Luemme jakeet Room. 7:21-25 ja 8:1-6

Room. 7:21-25
>>21 Huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon tehdä hyvää, sen lain, että paha pysyy minussa. 22 Sisäisen ihmiseni puolesta hyväksyn iloiten Elohimin lain, 23 mutta jäsenissäni näen toisen lain. Se sotii mieleni lakia vastaan ja pitää minua vangittuna synnin lakiin, joka on minun jäsenissäni. 24 Minä kurja ihminen! Kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumiista? 25 Kiitos Elohimille Yeshua HaMashiach'n, meidän Adonaimme, kautta! Niin minä siis tällaisena palvelen mielellä Elohimin lakia mutta lihalla synnin lakia.<<

Room. 8:1-6 >>
1 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat HaMashiach Yeshuassa, niille jotka eivät vaella lihan mukaan vaan Hengen***) , 2 sillä elämän Hengen laki HaMashiach Yeshuassa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 3 Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Elohim. Hän lähetti oman Poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa, 4 jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan vaan Hengen mukaan. 5 Niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 6 Lihan mieli on kuolema, mutta Hengen mieli on elämä ja rauha.<< /// ***) tämä alleviivattu lisäys on Bysantin tekstissä ja on yhtenevä jakeen 4 kanssa. 

Allegorisesti eli vertauskuvallisesti tuo Yeshuan opetus syntiin houkuttelevan jäsenen irtileikkaamisesta tarkoittaa myös totaalista irtisanoutumista sellaisesta ihmissuhteesta, joka vääjäämättä johtaisi kristityn harhaan ja vaatisi luopumaan uskosta. Kyseessä voi olla aviopuoliso, työtoveri, lähiomainen tai hyvin läheinen ja rakas ystävä, joka on harhaoppinen tai kyvykäs johtamaan sinut luopumukseen. Mitä tulee yleensä avioliittoon, jossa toinen aviopuolisoista ei ole uskossa, on siitä apostoli Paavali opettanut jakeissa 1. Kor. 7:12-13. Siinä on yleissääntönä: Ei saa ottaa avioeroa, jos uskosta osaton tahtoo pysyä avioliitossa. 

Minulla oli nuorena kristittynä eräs erittäin läheinen työkaveri ja ystävä, jonka kanssa olimme suunnitelleet perustaa yhteisen yrityksen: suunnittelutoimiston. Kun sain armon täyttyä Pyhällä Hengellä torstai-iltana 31.8.1972 illalla klo 21, niin heti seuraavana päivänä itse Yeshua korvieni kuullen sanoi kaksi kertaa tuosta ystävästä: "Älä ole missään tekemisissä hänen kanssaan!" Tottelin Yeshuaa ja olen säilynyt uskossa. 
 


3) Toisenkin posken kääntäminen lyöjälle.

Luemme kyseiset jakeet Matt. 5:38-41
>>38 "”Te olette kuulleet sanottavan: ’Silmä silmästä ja hammas hampaasta.’" 39 "Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin." 40 "Jos joku tahtoo käydä oikeutta sinua vastaan viedäkseen paitasi, anna hänelle viittasikin." 41 "Jos joku pakottaa sinut virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi."<< 

On ilmeistä, että tämä opetus oli radikaalia, muttei jakeen 39 loppuosa ole kuitenkaan kokonaan vierasta VT:n opetukselle, jossa sanotaan Val.v. 3:30 seuraavasti: 
>>
Kääntäköön hän posken sille, joka häntä lyö, saakoon hän yllin kyllin häväistystä.<<

Joskus, vaikkakin harvoin, on tilanteita, joissa joku käyttäytyy niin brutaalin väkivaltaisesti lähimmäistään vastaan eli on siinä määrin riivaajahengen vallassa, että käy iholle. Voimme silloin joutua tilanteeseen, josta emme pääse pakenemaan pahaa ihmistä, vaan joudumme hänen mielivallalleen alttiiksi. Kerran minulle kävi niin kadulla, ollessani todistustilanteessa muutama vuosi sitten kesällä. En puhunut sille miehelle, joka kävi kimppuuni.

En päässyt pakoon, koska minua otettiin paidasta kiinni. Ei auttanut sillä kertaa rauhoittelu, vaan riivattu mies kaatoi minut katuun kirkaana kesäisenä iltapäivänä Turun Yliopiston kävelykadulla, eikä kukaan ohikulkijoista tullut avukseni. En pannut kampoihinkaan, sillä olen jo iäkäs ja olisin silloin joka tapauksessa saanut turpiini entistä kovemmin. Sanoin hänelle rauhallisesti, etten hyväksy enkä itse käytä fyysistä väkivaltaa. Suojasin maahan kaaduttuani päätäni mahdollisilta potkuilta, joita ei onneksi tullut.

Sain muutaman pintahaavan kyynärpäähäni ja käsivarteeni, jotka paranivat melko nopeasti. En mennyt edes ottamaan jäykkäkouristuspiikkiä. Koska tajusin miehen olleen riivattu ja ymmärrystä vailla, niin päätin antaa hänelle anteeksi. Opin tapauksesta sen, ettei nykyään kannata evankelioida yksin, vaan mieluiten kahden tai isommassa porukassa, koska nykyään on niin paljon riivattuja vapaina kaduilla. Tuo tapaus oli ensimmäinen kerta, kun fyysisesti loukkaannuin, vaikka olen todistanut useissa eri maissa yli 45 vuoden ajan!

Ymmärrän tuosta Yeshuan opetuksesta sen ydinmerkityksenä olevan: Jos tahdot omalta osaltasi lopettaa pahuuden eskaloitumisen eli irtipääsyn, leviämisen ja pahenemisen, niin älä kosta mitään pahaa pahalla, vaan osoita täydellistä pidättyvyyttä sen suhteen ja opettele rakastamaan myös sellaisia ihmisiä, joka vihaavat sinua ja aikovat tehdä tai myös tekevät sinulle pahaa! Sanoittakin on selvää, ettemme pysty menettelemään näin jalosti omassa voimassamme, vaan ainoastaan silloin, kun Adonai Yeshua vaikuttaa meissä sen Pyhän Henkensä kautta!

Yeshua ei tarkoittanut, että me kristityt olisimme niin yksinkertaisia, kuten eräs aikoinaan äskettäin uskoon tullut mies, peitenimeltään Kari oli. Hänellä oli huippunyrkkeilijän tausta. Eräällä hänen entisellä kaverillaan oli ilmeisesti jotain hampaankolossa Karia vastaan. Kun hän sai kuulla miehen tulleen uskoon, niin hän meni kadulla tämän luo ja sanoi: "Eikö Raamatussa käsketä kääntämään lyöjälle toinenkin poski?" Kari vastasi, että käsketään. Mies iski ensin nyrkillä Karia toiselle poskelle ja Kari käänsi miehelle toisenkin posken. Taas tuli kova nyrkinisku. Sitten kari tuohtuneena karjui: "Mutta Raamatussa ei kerrota, miten tapaus jatkuu!" Sitten Kari isku muutaman nopean sarjan ja mies kaatui katuun. Kosto tuntui ehkä aluksi suloiselta, mutta varmaan Karille tuli paha omatunto melko pian.

Karille olisi ollut hyötyä ymmärtää Yeshuan käyttäneen mitä ilmeisimmin vertausta opetuksensa ryydittämiseksi. Silloin hän olisi säästynyt kahdelta nyrkiniskulta ja siltä, ettei olisi hakannut miestä sairaalakuntoon!
 


4) Lähiomaisten vihaaminen Yeshuan vuoksi.  

Luemme johdannoksi kolme UT:n kohtaa Adonai Yeshuan opetuksista:

a) Matt. 10:34-39
>>
34 "”Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En minä ole tullut tuomaan rauhaa vaan miekan." 35 "Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä vastaan, tyttären äitiään vastaan ja miniän anoppiaan vastaan." 36 "Ihmisen vihamiehet tulevat olemaan oman talon väkeä."37 "Joka rakastaa isäänsä tai äitiään enemmän kuin minua, ei ole minulle kelvollinen, ja joka rakastaa poikaansa tai tytärtään enemmän kuin minua, ei ole minulle kelvollinen." 38 "Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, ei ole minulle kelvollinen." 39 "Joka löytää elämänsä, kadottaa sen, ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.”"<<

b) Luuk. 9:23-26 >>
23 Yeshua sanoi kaikille: "”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua." 24 "Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, pelastaa sen." 25 "Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saattaisi itsensä tuhoon tai turmioon?" 26 "Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika häpeää, kun hän tulee kirkkaudessaan ja Isän ja pyhien enkelien kirkkaudessa."<<

c) Luuk. 14:25-27, 33 >>
25 Yeshuan mukana kulki suuri joukko ihmisiä. Hän kääntyi ja sanoi heille: 26 "”Jos joku tulee minun luokseni eikä vihaa isäänsä ja äitiään, vaimoaan ja lapsiaan, veljiään ja sisariaan, jopa omaa elämäänsä, hän ei voi olla minun opetuslapseni." 27 "Ja joka ei kanna ristiään ja seuraa minua, ei voi olla minun opetuslapseni."...33 "Niinpä yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on.”"<<

Löydämme tuon otsikon mukaisen kehotuksen jakeesta Luuk.14:26 ehtona Yeshuan opetuslapseudelle. Kokemuksesta tiedän tämän jakeen herättävän närää muiden uskontojen tunnustajien taholta ja jopa pilkkaamista monen juutalaisen taholta, koska se näyttää olevan selvässä ristiriidassa Mooseksen lain käskyn kanssa, jossa sanotaan:
"Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä!" 

Tosiasiassa myös tuo Yeshuan käsky on kuitenkin täysin sopusoinnussa esim. seuraavien VT:n jakeiden kanssa: 

- 5. Moos. 13:7-11 >>
7 Vaikka veljesi, oman äitisi poika, tai poikasi, tyttäresi tai sylissäsi oleva vaimosi tai sydänystäväsi yllyttäisi sinua salaa ja sanoisi: ’Ryhtykäämme palvelemaan muita jumalia’, joita sinä et tunne eivätkä isäsi tunteneet, 8 niiden kansojen jumalia, jotka asuvat teidän ympärillänne maan äärestä toiseen, lähellä sinua tai kaukana sinusta, 9 älä suostu hänen pyyntöönsä äläkä kuuntele häntä. Älä sääli, älä armahda häntä äläkä salaa hänen rikostaan, 10 vaan surmaa hänet. Sinun oma kätesi kohotkoon ensimmäisenä häntä vastaan surmaamaan hänet, sitten koko kansan käsi. 11 Kivitä hänet kuoliaaksi, sillä hän koetti saada sinut luopumaan Yehowasta, sinun Elohimistasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.<<

- 5. Moos. 6:4-5 >>4 Kuule, Israel! Yehowah, meidän Elohimimme, Yehowah on yksi. 5 Rakasta Yehowaa, sinun Elohimiasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja kaikella voimallasi.<<

Tilanne on nimittäin juutalaisille ja israelilaisille siinä mielessä paljon vaikeampi kuin muille, että heidän uskontunnustuksensa mukaan on olemassa vain yksi YHWH ja he käsittävät siinä mielessä pieleen Yeshuan opetukset, että luulevat Yeshuan väittäneen olevansa tuo YHWH, vaikka lukuisista UT:n jakeista, eikä vähiten Yeshuan omista opetuksista ilmenee Yeshuan olleen YHWH:n lähettämä ja Tanakhissa (VT:ssa) luvattu Messias Vapahtaja!

Selvin ja maailmanlaajuisesti tunnetuin Yeshuan opetus tästä löytyy jakeista Joh. 3:16-18 

>>
16 "Sillä niin on Elohim maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä." 17 "Ei Elohim lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan." 18 "Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Elohimin ainutsyntyisen Pojan nimeen."<< /// Tämä opetus edellyttää Yeshuan opetusten vastaanottoa pelastuksen ehtona!

Toinen selkeä ja ytimekäs Yeshuan opetus on tämä Joh. 17:1-5 

>>
1 Puhuttuaan tämän Yeshua kohotti katseensa kohti taivasta ja sanoi: "”Isä, hetki on tullut. Kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut." 2 "Sinä olet uskonut hänen valtaansa kaikki ihmiset, jotta hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka olet hänelle antanut." 3 "Iankaikkinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan tosi Elohimin, ja Yeshua HaMashiach'n, jonka sinä olet lähettänyt." 4 "Minä olen kirkastanut sinut maan päällä täyttämällä sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni." 5 "Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut luonasi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun rinnallasi, ennen kuin maailma oli olemassa.”"<< 

Yhteenvetona tähän kohtaan: 


 Jos me tunnemme Adonai Yeshuan Vapahtajanamme, niin me tiedämme ettemme saa rakastaa ketään ihmistä, emme edes omaa sieluamme, enemmän kuin häntä, jos aiomme olla hänen opetuslapsinaan. Tämä siksi, ettemme ole enää itsemme omia, vaan hänen joka osti meidät katkerien kärsimystensä ja hirvittävän tuskallisen ristille kuolemisen kautta omalla pyhällä verellään Golgatalla liki 2000 vuotta sitten.

Kokemuksesta jo tiedämme Yeshuan opetuksen myös sen suhteen oikeaksi, että usein kaikkein suurimmat vastustajamme uskoon tultuamme ovat ne lähiomaisemme (aviopuoliso, isä, äiti tai sisaruksemme), jotka eivät itse tahdo ottaa pelastussanomaa vastaan. Yeshuan kehotus tällaisessa tilanteessa on yhtä oikeutettu kuin jakeissa 
5. Moos. 13:7-11 ja kohdistuu näiden omaistemme vihaamiseen heidän itsekkään asenteensa vuoksi, koska he pyrkivät erottamaan meidät ainoasta Pelastajastamme ja Vapahtajastamme Adonai Yeshuasta ja jos he siinä onnistuvat, niin me joudumme heidän kanssaan helvettiin! 

Juuri tästä syystä uskonnonvapaus on luovuttamaton ihmisten perusoikeus ja jollei sitä ole tai noudateta käytännössä, niin silloin poljetaan perustavaa laatua olevaa ihmisoikeutta. Näin tapahtuu erityisesti kaikissa niissä valtioissa, joissa islam on valtauskontona ja valitettavasti usein myös Israelissa, jossa kohteena ovat Yeshuaan Messiaanaan uskovat  juutalaiset! 

_ _ _

Toivottavasti tästä kirjoituksesta oli apua sinulle tai jollekin ystävällesi, joka kamppailee juuri näiden kysymysten äärellä(?)
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti