keskiviikko 26. huhtikuuta 2017

Osa 51: Mikä nimi on ylitse kaikkien nimien?

Johdanto

Monissa suomenkielisissä kristillisissä lauluissa väitetään tuon nimen olevan Jeesus Kristus. Onko asia todella niin, että kyseessä on nimi ”Jeesus Kristus”? Jos olemme tarkkoja ja kuuliaisia Raamatun ilmoitukselle, niin oikea vastaus on valitettavasti, että ei ole!


Ennen väitteeni perustelua

Kun Raamatussa viitataan jumaluuden persoonaan, niin hänestä käytetään aina jotakin nimeä. Siksi nimi on tärkeä ja lisäksi se, että käytämme Hänestä juuri tilanteeseen kuuluvaa nimeä. Tuo nimi vaihtelee etenkin VT:ssa, riippuen tilanteesta, missä YHWH on suhteessa ihmisiin. Otan yhden esimerkin:

2. Moos. 6:3
>>Ja minä olen ilmestynyt Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille 'Kaikkivaltiaana Elohimina', mutta nimelläni 'YHWH' en minä ole tehnyt itseäni heille tunnetuksi.<< 

Sama jae maailman eniten käytetystä englanninkielisestä Raamatusta sulkeissa täydennettynä: 

>> Englanti (KJV 1789) 2Moos. 6:3 And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty (hepr. El Shaddai), but by my name JEHOVAH was I not known to them.<<

En selitä kohtaa tarkemmin, sillä voit tutustua sen merkitykseen alla olevasta linkistä. Tässä tahdon osoittaa vain sen, että YHWH (JEHOVAH tai YEHOWAH) käyttää itsestään toisinaan eri nimeä eri tilanteissa. Hänellä on laatimani selvityksen mukaisesti ainakin 21 erilaista erisnimeä, joihin voit tutustua lähemmin linkissä: http://kristinuskon-perusteita.blogspot.fi/2012/03/osa-4-taivaan-isan-erisnimista.html


Miksi erisnimi on Raamatussa yhtä tärkeä kuin sen kohde?

Siksi, että Raamatussa jumaluuden kunkin persoonan (Isä tai Poika tai Pyhä Henki) erisnimi edustaa juuri kyseistä jumaluuden persoonaa. Siitä lisää edellisen kappaleen lopun liitteenä olevasta linkistä.

Löydämme tähän lukuisia viitteitä Raamatusta. Väitteeni tiivistämiseksi otan esiin niistä vain yhden esimerkin VT:sta ja yhden esimerkin UT:sta:

a) VT:sta Ps. 91:14
>>Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni.<<

b) UT:sta jae, jossa Yeshua rukoilee taivaallista Isäänsä Joh. 17:6 >>Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin.<< Pelastus on Raamatussa luvattu vain tiettyä nimeä avuksi huutamalla

Liittyen edelliseen, meidän tulee tietää mikä on tuo nimi, johon viitataan VT:ssa ja UT:ssa seuraavissa jakeissa:

a) VT:ssa Joel 2:32 >>Ja jokainen, joka huutaa avuksi Yehowan nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niin kuin Yehowah on sanonut; ja pakoon päässeitten joukossa ovat ne, jotka Yehowah kutsuu.<<

b) UT:ssa Room. 10:13 >>Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Adonain nimeä, pelastuu."<<

Mikä on tuo nimi, josta käytetään VT:ssa erilaista ilmaisua kuin UT:ssa? Vastaus löytyy alta.


Minkä nimen Yeshua ilmoitti opetuslapsilleen?

Johdonmukaista olisi esittää kysymys Hänen ensimmäisille opetuslapsilleen, joille hän tuon nimen ilmoitti, sillä ajan myötä opetuslapset ovat kadottaneet alkuperäisnimen. Niin kävi Vanhan Liiton juutalaisillekin, jotka unohtivat miten tuo tetragrammi YHWH pitää lausua. Vaikka minulla ei valitettavasti ole ’kuumaa linjaa’ heidän luokseen, niin nöyränä poikana turvauduin jälleen kerran noin vajaa vuosi sitten tässäkin kysymyksessä ehtymättömään viisauden aarrearkkuun, Raamattuun. Löysin sieltä ymmärrystä avuksi käyttäen selvän vastauksen apostoli Pietarin opetuksesta.
 


Pietari ilmoitti meille ainoan pelastuksen tuovan nime

  
Luemme jakeet Ap.t. 4:5-12. Kuitenkin ennen sitä on erittäin tärkeää huomioida, että Pietari ja Johannes olivat tätä tapausta ennen parantaneet Yeshua nimessä jakeiden Ap.t. 3:1-8 mukaan syntymästään asti rampana olleen miehen, joka oli jakeen Ap.t. 4:22 mukaan parantamishetkellä jo yli 40-vuotias.

Vielä tätäkin tärkeämpää on tietää keille ja millä kielellä apostoli Pietari noissa jakeissa puhuu. Jakeiden 4:5-7 mukaan hän puhui varsin arvovaltaiselle joukolle ja ilman epäilyksen häivää hepreaksi. Hän puhui nimittäin Jerusalemissa Israelin hallitusmiehille, vanhimmille, kirjanoppineille, ylimmäisille papeille, joita olivat Hannas, Kaifas, Johannes, Aleksander ja muille, jotka olivat ylimmäispapillista sukua. Tällöin ei koine-kreikka tullut kysymykseen.

Koska Pietari puhui jakeen Ap.t. 4:8 mukaan heille, ollessaan ”täynnä Pyhää Henkeä”, niin myös meidän on syytä ottaa uskossa vastaan kaikki se, mitä hän heille sanoi!

Koska Pietari puhui hepreaksi, niin on sanoittakin selvää, että hän käytti puheessaan Vapahtajamme heprealaisia nimiä, joita käytän nyt suorana lainauksena kyseisestä Pietarin puheesta, jakeissa 4:9-12. 


>> 9 Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä teosta, siitä, kenen nimessä hän on parantunut, 10 niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa: Yeshua HaMashiach HaNostri nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte mutta jonka Yehowah herätti kuolleista, hänen nimessään tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. 11 Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte mutta josta on tullut huippukivi *). 12 Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua.”<< 

*) Huippukivi on holvikaaren ylin kivi, joka yhdistää holvikaaren ja pitää sen koossa. 
  

Koskien kuvaa yllä ja siihen liittyvää videota alla: Liitekuva ja sen perustelu ovat hieman vajavaisia, sillä mies ei huomioi sitä, että Pietari, jakeissa Ap.t. 2:38-39 ja 4:5-12 juutalaisille hebreaksi pelastussanomaa julistaessaan, sitoi pelastuksen Vapahtajamme Yeshuan hebrealaisiin nimiin, ei siis mihin tahansa käännösnimiin!

Lukija voi vapaasti olla eri mieltä, mutta itse pyrin ehdottomaan tarkkuuteen, etenkin suoraan pelastukseen liittyvissä asioissa.David H. Stern kirjoittaa raamatunkäännöksessään Complete Jewish Bible seuraavaa


Yeshuan ristinpuulla, Golgatalla kuolemallaan antamansa lunastusuhrin ja ylösnousemuksensa jälkeen taivaallinen Isämme antoi jakeiden Filipp. 2:9-11 mukaan (suomennettuna) hänelle seuraavan vallan:

>>Sen vuoksi Yehowah korotti hänet korkeimpaan asemaan ja antoi hänelle nimen, mikä on ylitse kaikkien, niin että Yeshuaa kunnioittaen kaikkien polvien pitää notkistuman – taivaassa, maan päällä ja maan alla – ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isä Elohimin kunniaksi, että Yeshua HaMashiach on Adonai !<<


  
Loppulause

On valitettavaa, että tuo ainoa pelastuksen tuova nimi kadotettiin jo kristinuskon alkutaipaleella, mutta onneksi se on jälleen löytynyt ja teet hyvin, jos sinäkin otat sen uskossa vastaan Pietarin opetuksena!

Painotan sitä, etten opeta niiden jäävän ilman pelastusta, jotka huutavat avukseen jotakin Yeshua-nimestä tehtyä käännösnimeä. Tahdon vain tuoda esiin sen Vapahtajamme alkuperäisen erisnimen, jota apostoli Pietari julisti ja jossa ainoassa hänen julistuksensa mukaan on meille tarjolla pelastus. Itse uskon Pietaria, mutta en vaadi samaa muilta, vaan ainoastaan suosittelen uskomaan häntä.

Jätän lukijalle vastattavaksi omakohtaisen kysymyksen: Tahdonko minä turvautua pelastukseni suhteen nimeen, joka on ensin käännetty hepreasta kreikaksi, siitä ruotsiksi ja siitä suomeksi, vai alkuperäisnimeen Yeshua HaMashiach HaNostri? Valinta on sinun.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti