maanantai 12. kesäkuuta 2017

Osa 52: Luterilaisten uskontunnustuksen virheistä

Luterilainen uskontunnustus on osin Raamatun opetusten vastainen Luemme ensin sen alun sellaisessa muodossa, jossa sitä nykyisin luetaan Suomen ev. lut. kirkoissa.

>> 
1. Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan,
2. ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,
<<

Onko asia todella niin, että Elohim, Isä Kaikkivaltias loi taivaan ja maan?
Oikean vastauksen löydämme jakeista Hebr. 1:5-12 (Käännöksen RK2012 mukaan, kuitenkin käyttäen hebrealaisia erisnimiä)
>>5 Kenelle enkeleistä Elohim on koskaan sanonut: ”Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin”, tai: ”Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani”?
6 Ja taas, kun hän tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo: ”Kumartukoot hänen eteensä kaikki Elohimin enkelit.”
7 Enkeleistä hän sanoo: ”Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulenliekiksi”,
8 mutta Pojasta: ”Elohim, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.
9 Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Sen tähden Elohim, sinun Elohimisi, on voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin kumppaneitasi.”
10 Ja: ”Sinä, Adonai, olet alussa perustanut maan, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja.
11 Ne kaikki katoavat, mutta sinä pysyt. Ne kaikki vanhenevat kuin vaate.
12 Kuin viitan sinä käärit ne kokoon, kuin vaatteen, ja ne muuttuvat. Mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu.”<<

Siis hebrealaiskirjeen kirjoittajan opetuksen mukaan Isä Elohim sanoo jakeessa 10 Poikansa alussa perustaneen maan, ja että taivaat ovat hänen kätten tekoja. Isä Elohim on käsittääkseni ollut pääarkkitehtina (mitä tosin Raamattu ei mainitse), mutta hänen Poikansa Adonai Yeshua HaMashiach on perustanut maan ja taivaat ovat hänen kättensä tekoja.

- Uskontunnustus johtaa lukijansa tässä kohden harhaan, eikä anna kunniaa Yeshua HaMashiach’lle ja tämän kätten teoille!
- Mainittakoon vielä, että on olemassa taivaat ja taivasten taivaat *) . Voisi luulla, että nuo ”taivasten taivaat” olisivat Isä Elohimin kokonaan tai ainakin osittain luomia. Joku voisi luulla, että ne on luotu joko osin tai kokonaan joidenkin muiden Isä Elohimin Poikien kautta, kuin Yeshua HaMashiach’n, mutta seuraava Nehemian kirjan maininta osoittaa, että taivaat ja taivasten taivaat ovat saman Luojan luomia, eli Yeshua HaMashiach’n! Eikä vain nuo maailmankaikkeuden peruselementit, vaan myös kaikki niissä olevat joukot eli henkiolennot ihmiset eläimet, kasvit ja mitä ikinä niissä on!

*) Neh. 9:6-8
6 Sinä yksin olet Yehowah! Sinä olet tehnyt taivaat ja taivasten taivaat kaikkine joukkoineen, maan ja kaiken, mitä siinä on, meret ja kaikki, mitä niissä on. Sinä annat elämän kaikille, ja taivaan joukot kumartavat sinua.
7 Sinä olet Yehowah Elohim, joka valitsit Abramin. Sinä veit hänet pois Kaldean Uurista ja annoit hänelle nimen Aabraham.
8 Sinä havaitsit hänet uskolliseksi kasvojesi edessä ja teit hänen kanssaan liiton antaaksesi hänen jälkeläisilleen kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, jebusilaisten ja girgasilaisten maan. Lupauksesi sinä olet täyttänyt, sillä sinä olet vanhurskas.

Koska Vapahtajamme on näin valtavan suuri ja mahtava Luoja, niin on mielestäni törkeä hengellinen vääryys jättää Hänen erisnimensä mainitsematta kaikissa ev. lut. kirkon hengellisten tilaisuuksien alkusanoissa, siunaamisissa ja muissakin rituaaleissa! Kuten tunnettua nuo alkusanat, kuten loppusanatkin kuuluvat: ”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä!” 

Tuo rakastettu ja yli kaiken korotettu nimi Yeshua HaMashiach loistaa poissaolollaan tässä mielessä ja sen ohessa hän ei ole persoonakaan läsnä kyseisissä tilaisuuksissa, koska Yeshua itse sanoi seuraavan ehdon läsnäololleen: (Matt. 18:20)

>>"Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.”<<

Siis pitää olla koolla hänen nimessään hänet seuraansa saadakseen tai jäädä sitä ilman!

Tähän asti uskontunnustuksen ensimmäisestä virkkeestä.

- - -

Sitten kertaamme uskontunnustuksen toisen virkkeen:
>>ja (minä uskon) Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, …<<

Tämän mukaan Isä Elohimilla olisi vain yksi ainoa Poika. Onko asia todella näin?
Oikeat vastaukset löydämme seuraavista neljästä VT:n kohdasta suoraan ja viidennestä epäsuoraan:

1) 1. Moos. 6:1-4
>>1 Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä,
2 Elohimin Pojat näkivät, että ihmisten tyttäret olivat kauniita, ja he ottivat itselleen vaimoikseen kaikki, jotka parhaiksi katsoivat.
3 Silloin Yehowah sanoi: ”Minun Henkeni ei vallitse ihmisessä ikuisesti, koska hän on vain lihaa. Olkoon siis hänen aikansa satakaksikymmentä vuotta.”
4 Siihen aikaan ja myöhemminkin maan päällä oli jättiläisiä, kun Elohimin Pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia. Nämä olivat noita muinaisajan sankareita, kuuluisia miehiä.<<

2) Job 1:6
>>Eräänä päivänä, kun Elohimin Pojat tulivat ja asettuivat Adonain eteen, tuli heidän joukossaan myös Saatana.<<

3) Job 2:1
>>Eräänä päivänä, kun Elohimin Pojat taas tulivat ja asettuivat Adonain eteen, myös Saatana tuli heidän joukossaan ja asettui Adonain eteen.<<

4) Job 38:4-7 Painotan, että tämän puheen piti itse Adonai Jobille!
>> 4 Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää.”
5 ”Kuka määräsi maan mitat – sinähän sen tiedät! Tai kuka veti mittanuoran sen yli?
6 Mihin upotettiin sen peruspylväät, kuka pani paikoilleen sen kulmakiven,
7 kun kaikki aamutähdet riemuitsivat ja kaikki Elohimin Pojat puhkesivat riemuhuutoon?<<
- Siis jo ennen maan perustamista Elohimilla oli Poikia, eikä vain yksi ainoa Poika!

Huom. Kaikissa noissa neljässä kohdassa käytetään "Pojat" sanana hebrean sanaa "b'ni" eli monikkomuoto sanasta "ben" eli poika. Jos kyse olisi enkeleistä, pitäisi käyttää hebrealaista sanaa "m'lak", josta profeetan nimi Malakia, mikä käännettynä merkitsee "enkeli" tai "sanansaattaja". Nefilimiksi kutsutaan hebrealaisissa Kirjoituksissa tuollaisen Elohimin pojan (b'ni) ja ihmisen tyttären jälkeläisiä. 

Jos epäilet perusteluani, niin voit tarkistaa asian seuraavista linkeistä ilman, että osaat hebreaa:
http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/OTpdf/gen6.pdf
http://www.bayithamashiyach.com/Genesis_6.pdf


5) Jes. 53:10-12 Jakeissa puhutaan kärsivästä Messiaasta eli Yeshua HaMashiach’sta seuraavasti:
>> 10 Yehowah näki hyväksi ruhjoa häntä, lyödä häntä kärsimyksellä. Jos sinä asetat hänen sielunsa vikauhriksi, hän saa nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Yehowan tahto toteutuu hänen kauttaan.
11 Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä työnsä hedelmän ja tulee ravituksi. Tuntemisensa kautta minun vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monet, ja hän kantoi heidän pahat tekonsa.
12 Sen tähden minä annan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän jakaa saalista, sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemalle, ja hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon. Hän kantoi monien synnit ja rukoili pahantekijöiden puolesta. <<
- Tartun jakeen 12 ilmoitukseen: Sen mukaan Vapahtajamme jakaa saalista suurten ja väkevien kanssa. Keitä ovat nuo suuret ja väkevät? He eivät ole enkeleitä, sillä enkelit ovat palvelevia henkiä. Jäljelle jää mielestäni vain se vaihtoehto, että he ovat muita Elohimin Poikia.

- Mitä tulee Vapahtajaamme Yeshua HaMashich’an, on hän Isä Elohimin esikoispoika ja ainutlaatuisella tavalla ihmiseksi syntynyt meidän ainoa Valtiaamme ja Lunastajamme! HalleluYah!

Huomaamme siis ev. lut. kirkon uskontunnustuksen olevan myös toisessa virkkeessä virheellinen väittäessään Isä Elohimilla olevan vain yksi Poika. 


Syy siihen miksi otin tämän esille

Vaikka uskontunnustuksen loppuosa on ainakin likimain oikein, niin on vaarallista aivopesua pistää seurakuntalaiset lausumaan sunnuntaista toiseen kirkkoruhtinaiden itse sepittämää litaniaa, joka ei kaikessa pohjaudu Raamatun ilmoitukseen.

Adonai Yeshua opetti, että Pyhä Henki on meidän, hänen opetuslastensa opettaja näissä uskonasioissa Joh. 14:26
>>Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.<<


Loppulause

Edellisestä johtaen on Ev. lut. kirkoissa periaatteessa Pyhä Henkikin pantu ainakin osittain pois viralta, koska hänen tehtävänsä on korvattu kirkkoruhtinaiden sepittämällä oppirakennelmalla nimeltä ”Uskontunnustus”. Uskon Pyhän Hengenkin toimivan virassaan vain sillä ehdolla kussakin paikallisseurakunnassa, että hän saa hoitaa virkaansa yksin, ilman kirkkoruhtinaiden sekaantumista hänen tehtäviinsä! Siis kaikki tai ei mitään! 

Myös ns. ”Herran siunaus” on selvästi virheellinen, mutta en puutu siihen tässä lähemmin. 

- - -

Ps. Jos menetät yöunesi näiden esiin ottamieni kohtien vuoksi, niin se on sinulle erittäin terveellistä! On nimittäin sinunkin jo aika herätä ymmärtämään, etteivät ihmisten vajavaiset opetukset riitä uskon perustaksi yhdellekään Yeshuan seuraajalle, vaan uskon ja opetusten tulee pohjautua kokonaan Raamattuun!

2 kommenttia:

 1. kun kerran virheitä korjaatte niin laitakaa ,elohim = israelin Jumala --oikeat suomen kieliset vastineet adonai =xxxxxxxxxxx ja niin edelleen väärin ja virheellisesti on käännetty heprean kielen jälkeen kaikissa käännöksissä --syy kun ei löydy vastaavaa sanaa jolla on sama ymmärrys.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentistasi Kauko!

   Ymmärrän hyvän tarkoituksesi. Näen nuo asiat kuitenkin eri tavalla. Mielestäni ihan tavallisella ymmärryksellä varustettu lukija ymmärtää tekstin asiayhteydestä kehen olen viitannut sanoilla Elohim ja Adonai.

   Jos alkaisin selitellä, että kyseiset sanat tarkoittavat suomalaisten heimojumalien nimiä, niin se olisi asiavirhe, koska ne eivät todellakaan tarkoita samaa. Tästä lähemmin alla olevassa linkissä. Jos niin väittäisin, niin silloin rikkoisin myös Israelin Pyhän seuraavaa opetusta: 2. Moos. 23:13

   >>Kaikkea, mitä minä olen sanonut teille, noudattakaa. Vieraiden jumalien nimiä älkää mainitko, älköön niitä kuuluko teidän huuliltanne.<<

   Et taida olla tietoinen seuraavasta asiasta ollenkaan(?) :

   http://www2.kirjastot.fi/kysy/arkistohaku/kysymys/?ID=8ae2af7d-2702-4ffd-a511-c46f000091f6

   Siis jos ja kun kyseisen heimojumalan nimen alkuperästä ei ole varmaa tietoa, mutta Elohimin nimen alkuperästä on, niin miksi suomalaisten tulisi käyttää tuntemattoman taustan omaavaa nimeä eli nimeä, mikä voi alunperin merkitä ihan mitä tahansa?

   Siunausta elämääsi Yeshuassa!

   Poista