maanantai 15. heinäkuuta 2013

Osa 29: Ihmisen sielun arvo?Johdanto

Olen alati kuulolla, odottaen mielenkiinnolla sitä, että minkä aiheen Adonai Yeshua antaa minulle tutkisteltavaksi seuraavaksi lauantaiksi. Sain tämän yllättävän aiheen siitä, että pikkuveljeni täytti eilen 14.7. 63 vuotta ja sain sydämelleni antaa hänelle linkin kauniiseen ruotsinkieliseen hengelliseen lauluun:
Du vet väl om att du är värdefull?” Suomeksi: ”Tiedät varmaan olevasi arvokas?” 

Miten arvioida ihmissielun arvo?

On hyvin vaikeaa sanoa suoralta kädeltä, miten arvokas jokin immateriaalinen asia tai kohde on. Silloin kun on kyseessä ihmissielu, on se vieläkin vaikeampaa. Joku tiedemies on arvioinut ihmiskehon arvoksi noin 4 FIM:n eli noin 67 snt. Siinä huomioitiin vain ne raaka-aineet, joista ihmiskeho koostuu. Jos lisäksi huomioidaan se, mitä ihminen keskimäärin saa aikaan keskimääräisen elämänsä aikana, niin voitaneen tietyllä tarkkuudella laskea rahassa, mitä se hyödyttää muuta ihmiskuntaa. Silloinkin arvio on hyvin karkea, koska siinä pitää ottaa huomioon sekin, miten paljon ihminen kuluttaa ja saastuttaa luontoa elinkaarensa aikana. Lopputulos on silloin aivan ilmeisesti negatiivinen. 

Jos ihminen ei olisi ikuisuusolento, niin hänen pelkkä maallinen olemuksensa, olemassaolonsa ja toimintansa täällä olisivat vain vahingoksi ympäristölle! Tämä seikka jo osaltaan antaa viitteen siihen, että koska kaikella muullakin luonnossa olemassa olevalla on selkeästi tarkoituksenmukainen syy olla olemassa, niin on myös meille ihmisille olemassa todellinen tarkoitus ja että meidän olemassaolollemme on olemassa paljon tätä maallista elämäämme korkeampi päämäärä! Tämän väitteen todistavat todeksi Uuden Liiton Kirjoitukset paremmin, kuin mitkään muut kirjalliset dokumentit koko maailmassa!

Adonai Yeshuan arvio sielustasi

Vapahtajamme antoi ihmissielun arvosta seuraavan määritelmän: Matt. 16:24-26.   24. Silloin Yeshua sanoi opetuslapsillensa: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. 25. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. 26. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?...” – Huomaamme tekstiyhteydestä sen, että yhden ainoan ihmisen sielu on Yeshuan opetuksen mukaan, ihmisen kannalta ja tämän ikuisuusnäkökulmasta katsoen jopa arvokkaampi kuin koko maailma kaikkine rikkauksineen! HalleluYah!

Adonai Yeshuan sielun hinta

- Israelin hengellinen johto eli ylipapit arvioivat Adonai Yeshuan, Israelin ja koko maailman Vapahtajan sielun hinnaksi vaivaiset 30 hopearahaa. Niin halpa-arvoisena Juutalaisten ylin kansallinen johto piti koko universumin Luojan ja oman Vapahtajansa, sillä Juudas Iskariotille maksettiin tuo summa! Luemme ensin (A) profetian siitä ja sitten (B) miten se toteutui ja lisäksi (C) vielä senkin, mitä Mooseksen Laissa oli säädetty Juutalaisen miehen arvosta:

A) Sak. 11:12-13. 
12. Sitten minä sanoin heille: "Jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa antamatta." Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa13. Ja YHWH sanoi minulle: "Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet." Niin minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen savenvalajalle
- Millaisen työn palkkaan tuossa viitataan? Ainoa selitys löytyy mielestäni Uuden Liiton puolelta ja se koskee sitä valtavan suurta määrää hyviä tekoja, jotka Adonai Yeshua teki parantaen sairaita, herättäen kuolleita, ajaen ulos riivaajahenkiä riivatuista ihmisparoista ja ruokkien tuhansia nälkää nähneitä leivän ja kalan enentämisihmeiden avulla, muuttaen veden viiniksi jne ja lopulta alistuessaan uhrikaritsaksi syntiemme vuoksi!

B) Matt. 26:14-15. 
14. Silloin meni yksi niistä kahdestatoista, nimeltä Juudas Iskariot, ylipappien luo 15. ja sanoi: "Mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan hänet teidän käsiinne?" Ja he maksoivat hänelle kolmekymmentä hopearahaa. – ja Matt. 27:3-8. 3. Kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja vanhimmille 4. ja sanoi: "Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren." Mutta he sanoivat: "Mitä se meihin koskee? Katso itse eteesi." 5. Ja hän viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi. 6. Niin ylipapit ottivat hopearahat ja sanoivat: 
"Ei ole luvallista panna näitä temppelirahastoon, koska ne ovat veren*) hinta." 
7. Ja neuvoteltuaan he ostivat niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautausmaaksi. 
8. Sen tähden sitä peltoa vielä tänäkin päivänä kutsutaan Veripelloksi. 
*) – Ihmisen sielu on veressä: 3. Ms. 17:14 
"Sillä kaiken lihan sielu on sen veri, jossa sen sielu on;..."

C) Mooseksen Lain säädös ihmisarvosta, mitattuna hopeasekeleillä: 3. Moos. 27:3-4. 
3. niin arvioitse mies, joka on kahdenkymmenen ja kuudenkymmenen vuoden välillä, viiteenkymmeneen hopeasekeliin pyhäkkösekelin painon mukaan; 
4. mutta jos se on nainen, arvioitse hänet kolmeenkymmeneen sekeliin.
- Koska Adonai Yeshua oli tuona kavaltamisvuonna 33-vuotias, niin huomaamme noista jakeista myös sen, miten ylipapit vihasivat ja halveksivat Adonai Yeshuaa, koska eivät arvioineet Häntä edes tavallisen Juutalaisen miehen arvoiseksi, vaan arvioivat Hänet Juutalaisen keskivertonaisen hintaan maksaessaan Juudas Iskariotille vaivaiset 30 hopearahaa! Tuona aikana miehen alentaminen naisen arvoiseksi oli yksi pahimmista loukkauksista! Tosin Adonai Yeshua korotti lunastustyöllään naiset miesten tasolle pelastukseen nähden! 
- YHWH Elohim arvio Poikansa sielun arvoksi on siihen verraten ihan kirjaimellisesti toisesta maailmasta! Adonai Yeshualle annettiin Hänen ylösnousemuksensa jälkeen kaikki valta taivaassa ja maan päällä! 
- Paneppa nyt käsi sydämellesi ja mieti millaisen arvon sinä olet antanut Adonai Yeshuan sielulle ja pohdi, onko arviosi ollut oikea(?)

Mikä on oma arvio sielustasi?

Voidaksesi arvioida sen arvon oikein, tulee sinun huomioida myös se, miten arvokkaaksi taivaallinen Isämme arvioi sinun sielusi ja sen saat selville lukemalla samasta blogista edellisen tutkielmani ”Golgatan sanoma ajallemme! 

Sillä niin on YHWH Elohim maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainosyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä! 

Joh. 3:16

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti