torstai 15. elokuuta 2013

Osa 34: Kolme kysymystä muftille


Johdanto

Osallistuin vuoden 2012 syksyllä Turun pääkirjastossa luentoihin, jotka järjesti mm. Åbo Akademi ja ne käsittelivät Jerusalemia kolmen suuren uskonnon pyhänä kaupunkina. Niitä ovat: Juutalaisuus, Kristinusko ja Islam. Otsikon aiheeseen päädyin osallistuessani muftin pitämään luentoon.


Jerusalem ja Islam

Tanakh’issa kaupunki Jerusalem mainitaan sellaisenaan 627 kertaa ja muilla nimillä yli 200 kertaa. Jerusalem mainitaan Uuden Liiton Kirjoituksissa 139 kertaa ja muilla nimillä useita kertoja. Sitä vastoin kaupunkia Jerusalem ei mainita kertaakaan Koraanissa, ei edes muilla nimillä! Silti islamistit väittävät profeettansa Muhammedin nousseen taivaaseen Jerusalemista? Tosi hataralla oppiperustalla se väite lepää!

Kolme kysymystä

Kyseisen luennon piti 1.10.2012 Suomessa asuva Walid Hammoud, FM, mufti, Espoo. Pyysin ja sain luvan esittää heti luennon jälkeen hänelle kolme kysymystä:

1) Olen lukenut koko Koraanin läpi ja tiedän, ettei Jerusalemia mainita siinä kertaakaan. Miksi te silti pidätte Jerusalemia Islamin kolmanneksi pyhimpänä kaupunkina Mekan ja Medinan jälkeen?

2) Te kerroitte luennossanne Jeesuksen olevan Islamin mukaan erittäin arvostettu ja kunnioitettu profeetta. Koraanin opetusten mukaan Allah’illa ei ole Poikaa. Jeesus sanoi olevansa Jumalan Poika. Eikö teidän pikemminkin pitäisi kutsua Jeesusta vääräksi profeetaksi, koska te ette usko Hänen olevan se, mikä Hän sanoi olevansa, nimittäin, että Hän on Jumalan Poika?

3) Hadith-kirjoitusten mukaan – joita te pidätte Koraaniin verrattavana tietolähteenä -  Muhammed nai pienen tytön nimeltä Aisha ja yhtyi tähän tämän ollessa 9-vuotias, jolloin hän leikki vielä nukeilla. Länsimaissa sellaista tekoa nimitetään pedofiliaksi. Koska tuolloin jo aikuinen mies, Muhammed teki teidän uskontonne mukaan noin syntisen teon, niin onko viisasta uskoa mihinkään muuhunkaan, mitä hän opetti?

Vastaus kysymykseen nro 1
Walid kertoi, että vaikka Jerusalemia ei mainitakaan Koraanissa, niin siihen viitataan siihen verrattavissa Hadith-kirjoituksissa. /// Walid ei kuitenkaan pitänyt Hadith-kirjoituksia enää luotettavina, koska hän vastasi kysymykseen 3) seuraavalla tavalla:

Vastaus kysymykseen nro 3
Walid selitti itse tutkineensa tätä tarkkaan ja tulleensa siihen tulokseen, että vaikka Muhammed otti Aishan vaimokseen tämän ollessa vielä lapsi, niin hän yhtyi tähän vasta tämän ollessa 18-vuotias!
/// Tuo tuntui kovasti pelkältä selittelyltä ja kasvojen säilyttämisyritykseltä. Hadith -Wedlock, Marriage kirjoitus osoittaa asian olleen toisin, nimittäin siten, että Muhammed otti Aisha lapsosen vaimokseen tämän ollessa vasta 6-vuotias ja yhtyi häneen tämän ollessa 9-vuotias, minkä jälkeen Aisha eli 9 vuotta, kuollen 18-vuotiaana! Alla linkki kyseiseen Hadith-kirjoitukseen englanniksi käännettynä:  http://sunnah.com/urn/48030

Vastaus kysymykseen nro 2
Walid sanoi useiden korkeasti oppineiden Islamin tutkijoiden päätyneen siihen lopputulokseen, ettei Jeesus itse sanonut kertaakaan olevansa Jumalan Poika! Vastasin hänelle, ettei se pidä paikkaansa, sillä Jeesus itse sanoi Uuden Liiton Kirjoitusten mukaan useita kertoja olevansa Jumalan Poika, esim. Mark. 14:61-62. /// Mainitsin nuo Markuksen jakeet siksi, että juuri tuon tunnustuksen perusteella Yeshua HaMashiach tuomittiin ristiinnaulittavaksi, koska mitään muuta syytä Israelin hengelliset johtajat eivät keksineet! Vapahtajamme Yeshua HaMashiach kertoi myös seuraavissa jakeissa olevansa YHWH Elohimin eli Korkeimman Poika: Joh. 3:16-18, Joh. 9:35-38, Joh. 10:36, Joh. 11:3-4 jne.
- Sokeudesta parannettu mies Joh. 9. Muuan mies oli syntynyt sokeana ja Yeshua teki hänet näkeväksi. Mies ajettiin ulos fariseusten luota ja kohta jatkuu näin (jakeet 35-38):
35. Ja Yeshua sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle: "Uskotko sinä Korkeimman Poikaan?" 
36. Hän vastasi ja sanoi: "Adonai, kuka hän on, että minä häneen uskoisin?" 
37. Yeshua sanoi hänelle: "Sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu". 
38. Niin hän sanoi: "Adonai, minä uskon"; ja hän kumartaen rukoili häntä.
 

Elintärkeä kysymys!

Tuo Yeshuan esittämä kysymys syntymästään asti sokeana olleelle ja parantamalleen miehelle, on tänäänkin äärimmäisen tärkeä meille jokaiselle yksilönä! En käytä sanaa ’äärimmäinen’, kuin vain sen sisältöä vaativissa tilanteissa ja tähän se sopii. ”Uskotko sinä, että Yeshua on Korkeimman Poika?” Juuri tuota tosiasiaa vastaan hyökätään rajusti kaikkien pakanauskontojen, eikä vähiten Islamin ja vieläpä Ortodoksi-juutalaisuuden taholta. Erittäin surullista on, että monissa Suomen Kristillisissä kirkoissa eivät teologit, eivätkä papitkaan usko Yeshuan olevan Korkeimman Poika! Kuitenkin tuosta perin tärkeästä uskontunnustuksesta riippuu sen tunnustajan ikuisuus eli mihin paikkaan hän päätyy täältä erotessaan! Jos uskot Yeshuan olevan Korkeimman Poika ja uskot Korkeimman herättäneen Hänet kuolleista 3 pv tämän ristiinnaulitsemisen jälkeen ja tunnustat suullasi Yeshuan Herraksesi, niin pääset taivaan kirkkauteen!

Miksi se on elintärkeä?

Siksi, että Yeshua HaMashiach opetti siitä näin: Joh. 3:14-19
13. Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa. 
14. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, 
15. että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. 
16. Sillä niin on Korkein maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 
17. Sillä ei Korkein lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. 
18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Korkeimman ainokaisen Pojan nimeen. 
19. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. 
20. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. 
21. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Korkeimmassa tehdyt."

Tässä yksi lisäsyy siihen

Johannes kirjoittaa kirjeessään näin: (1. Joh. 4:15)
Joka tunnustaa, että Yeshua on Korkeimman Poika, hänessä Korkein pysyy, ja hän Korkeimmassa. 
- Tuo jae voidaan kirjoittaa sisällöltään myös muotoon:
Se, joka ei tunnusta, että Yeshua on Korkeimman Poika, joutuu olemaan erossa Korkeimmasta.

Kysymys juuri sinulle!

Uskotko sinä, että Yeshua HaMashiach on Korkeimman Poika?
Minä uskon ja tee sinä samoin! Jos et kykene uskomaan tähän, niin etsi totuutta, kunnes löydät! Sinulle on hyödyksi lukea seuraava blogini alusta loppuun asti ja huomioida, ettei siinä ole kerrottu kuin vain osa niistä yliluonnollisista ihmeistä, joita olen saanut kokea elämäni aikana eläessäni vajavaisena ja heikkona Kristittynä Adonai Yeshuan varjeluksessa, johdatuksessa ja Hänen apuunsa turvautuen!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti