perjantai 7. kesäkuuta 2013

Osa 24: Askelia TÄYDELLISYYTEEN


Johdanto

Viime kerralla oli aiheena ”Tavoitteena täydellisyys” ja siinä sivuttiin pääpiirteittäin seikkoja, joita Uuden Liiton Kirjoituksissa (ULK) mainitaan täydellisiksi pyrkimisen yhteydessä. Sen mukaan meidän tulee jättää jatkuva keskustelu ns. Messiaan opin alkeista, jos vain Elohim sallii, ja pyrkiä täydellisyyteen.
Mainittakoon, että se täydellisyys, josta tässä keskustelemme tarkoittaa täydellisyyttä siinä asemassa ja niissä tehtävissä, joihin taivaallinen Isämme on meidät itse kunkin yksilöinä ikuisissa aivoituksissaan valinnut ja suunnitellut. Emme voi itse tehdä itseämme täydellisiksi, mutta voimme ja meidän tuleekin Adonai Yeshuan johtamina, taivaan Isän armosta ja Pyhän Hengen opastuksella alati pyrkiä siihen. Se täydellisyys, johon Pyhä Henki meitä johdattaa, on uskonkuuliaisuus ja sen huipentumana on rakkaus!

Askelia täydellisyyteen

a) Edellä mainitut Messiaan opin alkeet ovat ensimmäisiä askelia ja niitä on lueteltu jakeessa Hebr. 6:1-3. 1. Jättäkäämme sen tähden HaMashiach’n opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Elohimiin,  2. oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. 3. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Elohim sallii. / Huom. Joissakin tapauksissa Elohim voi estää etenemisen!

b) Alkeiden jälkeen on tarpeen jatkuva, kaikkien ihmisten kanssa rauhaan pyrkiminen ja pyhittäytyminen ajatusmaailmamme, sanojemme ja tekojemme suhteen, jotta voimme varjeltua tekemästä syntiä, sillä ilman pyhitystä ei kukaan meistä ole näkevä Adonaita! Hebr. 12:14. Tässä meitä auttaa jatkuva Raamatun Pyhien Kirjoitusten lukeminen ja niiden sisällön tutkistelu ja rukous Pyhässä Hengessä. Mark. 12:24.

c) Seuraavaksi on hyvä ottaa tarkasteluun Pyhän Hengen armolahjat: 1. Kor. 12:4-11

d) Saatuamme lahjaksi ja uskon kautta vastaanotettuamme tarvitsemamme Pyhän Hengen armolahjat, tulee meidän pyrkiä virittämään ne palaviksi, työskennellen muiden uskovien yhteydessä. 2. Tim. 1:6

e) Jos apostolisia uskovia ei ole riittävästi*) lähistöllä, niin on syytä pyrkiä saamaan heihin yhteys ensisijaisesti rukoillen Pyhässä Hengessä ja sitten tiedustelemalla eri tavoin, kuten esim. netin kautta. Suositeltava mahdollisuus on johdattaa joku/jotkut tutuistamme Adonai Yeshuan tuntemisen kautta sisälle pelastukseen!

*) Jotta uskovien ryhmä voisi toimia apostolisena seurakuntana, tulee koolla olla ainakin 10 uudestisyntynyttä uskovaa, joista kaikki myös sitoutuvat usein toistuvaan ja säännölliseen yhteistoimintaan. Mieluiten 25...40 henkilöä ja kokoontumiset 2...3 krt/vko! Sitä suuremmat seurakunnat johtavat helposti siihen, ettei kaikille sen jäsenille löydy riittävästi mielekästä toimintaa. Tällöin muodostuu myös tilaongelmia, sillä harvassa kodissa on tilaa edes 40:lle henkilölle samanaikaisesti! / Mainittakoon, että vanhan juutalaisen perinteen mukaan synagoogassa pitää olla koolla vähintään 10 miestä, jotta seurakunnan katsotaan olevan koolla.
http://www.paalag.fi/Paalag_ry/Hakemisto_files/Aikaportti%20menneisyyteen%201.pdf

f) Sitten voimme tutkia Hengen hedelmää, jonka Pyhä Henki meissä ja meidän kauttamme vaikuttaa, jos vain olemme kuuliaisia Hänen äänelleen. Gal. 5:22. Meidän tulee pyrkiä kantamaan sitä runsaasti!

g) Tehtävämme ytimenä on toteuttaa Adonai Yeshuan suurta lähetyskäskyä ”Viekää pelastussanoma kaikille luoduille!” ja sillä tavoin, kuin Hän on sen meille yksilöllisesti osoittava. Mark. 16:15-18

h) Lähetyskäskynkin päämääränä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta. 1. Tim. 1:5 / Ellemme tahdo palvella Adonaita, niin on syytä itsetutkisteluun!

i) Uskon päämääränä on sielun pelastuminen, siis oman sielun ja niiden ihmisten sielujen, jotka Adonai johdattaa tiellemme tai joiden luo Hän meidät johdattaa viemään pelastussanomaa. 1. Piet. 1:9

j) Meidän tulee etsiä ja löytää se elävä tie, jonka varrelle on jo valmiiksi tehty ne elävät teot, joihin meidät on kutsuttu, että me niissä vaeltaisimme! Ef. 2:10 / Se on kärsimysten tie, mutta myös rakkauden tie.

k) Me saamme kasvaa hengellistä kasvua sen armon ja totuuden tuntemisessa, mikä on Adonai Yeshua HaMashiach’ssa! 2. Piet. 3:18 / Opetuslasten tie vie monen ahdistuksen kautta lopulta riemuvoittoon!

l) Tiit. 2:11-14. 11. Sillä Elohimin armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille 12. ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, 13. odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Elohimin ja Vapahtajamme HaMashiach Yeshuan kirkkauden ilmestymistä, 14. hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.”

m) Nyt pudotan oikean hengellisen 'syvyyspommin' kaikille niille teologeille ja erityisesti luterilaisille heistä, jotka väittävät, ettei Kristityillä ole muka edes mahdollisuutta tulla täällä maan päällä täydellisiksi! Luemme Adonai Yeshuan ja erään rikkaan nuorukaisen keskustelun ko. aiheesta: (Matt. 19:16-21) 
16. Ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemän, että minä saisin iankaikkisen elämän?
17. Niin hän sanoi hänelle: "Miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.
18. Hän sanoi hänelle: "Mitkä?" Yeshua sanoi: "Nämä: 'Älä tapa', 'Älä tee huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 
19. 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.
20. Nuorukainen sanoi hänelle: "Kaikkia niitä minä olen noudattanut; mitä minulta vielä puuttuu?
21. Yeshua sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua." / Adonai Yeshuan viitoittama tie täydellisyyteen täällä maan päällä, on tänäänkin tuon saman uskon teon osoittamista, sillä kuten Jaakob kirjoitti "
Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut!" Jaak. 2:26 

Hän kirjoitti myös näin: (Jaak. 2:21-23)
21. Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? 
22. Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi; 
23. ja niin toteutui Raamatun sana: "Aabraham uskoi Elohimia, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi", ja häntä sanottiin Elohimin ystäväksi.
- Näemme tuosta viimeisestä esimerkistä sen seikan, että täydellisyys voidaan tavoittaa täällä maan päällä vain aidon uskon kautta, sillä vain aito usko johtaa YHWH Elohimille otolliseen uskontekoon, johon Adonai Yeshua opetuksessaan viittasi!

Loppulause 

Yeshua sanoi Vuorisaarnan mukaan: ”Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on!” Matt. 5:48. / Tutkikaamme itseämme ja vaellustamme, missä kohden noita askelia me itse kukin nyt vaellamme ja miettikäämme, miten onnistumme etenemään Yeshuan askelissa entistä lähemmäksi täydellisyyttä, mihin Hän on meidät taivaallisella kutsumisella kutsunut! / Itse totean olevani edelleen kohdassa e), joten rukousta, etsimistä ja todistamista tulee jatkaa, kunnes yhteys löytyy!

Ps. Ensi lauantaina tutkimme lähemmin kohtaa m) ja siinä aihetta: 
"Uskon teolla täydellisyyteen!"

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti