perjantai 21. kesäkuuta 2013

Osa 26: Aidon uskon esteitä


Johdanto

Vapahtajamme Adonai Yeshua huokasi kerran sanoen: Kun Ihmisen Poika tulee, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä? Luuk. 18:1-8. Hän sanoi tuon sen vertauksen yhteydessä, jossa leskivaimo oli ollut peräänantamaton vaatimuksessaan saada itselleen oikeus väärämieliseltä tuomarilta. Tuomari kyllästyi ja väsyi lopulta leskivaimon peräänantamattomuuteen ja teki oikeuden leskelle. Vertauksellaan Yeshua opetti meitä rukoilemaan aina sitkeästi ja peräänantamattomasti, voidaksemme saada vastauksen. Per*kele langenneine enkeleineen vastustaa meitä jatkuvasti ja koettaa estää meitä rukoilemasta ja jos rukoilemme, niin hänellä on toisinaan kyky viivyttää rukousvastauksen saamista. Siksi rukousvastauksen saaminen voi toisinaan mielestämme viipyä kauan, mutta se tulee kyllä ajallaan, jos emme lakkaa luottamasta rakastavaan taivaalliseen Isäämme, eikä se silloinkaan koskaan myöhästy. Jokainen uskova on varmaan kokenut myös sen, ettei ole saanut läheskään kaikkiin rukouksiinsa odottamaansa vastausta. Emme aina hyväksy sitä, että myös kielteinen vastaus on rukousvastaus! Seuraavassa esitän eräitä yleisimpiä syitä siihen, miksi emme saa rukouksiimme haluamaamme vastausta.

Kelvottomat rukoukset

Yeshua antoi opetuslapsilleen lupauksen: Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Joh. 15:7. Kyseessä on siis ehto, jonka täytettyämme me saamme mitä ikinä me uskossa anomme! Jos ehto ”pysyä Yeshuassa ja säilyttää Hänen sanansa meissä” täyttyy, niin on selvää, ettemme ano minkäänlaisia turhia ja vahingollisia asioita kelvottomasti! Tästä Jaakob kirjoitti näin: Te anotte, ettekä saa, sen tähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne. Jaak. 4:3. Myös seuraavan seikan Jaakob näki esteenä rukousvastauksen saamiseen:  
5. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Elohimilta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. 6. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. 
7. Älköön sellainen ihminen luulko Adonailta mitään saavansa, 8. kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään. Jaak. 1:5-8
– Voimme siis anoa itsellemme ja muillekin kelvottomasti tai anoa epäuskossa, jolloin jäämme ilman vastausta. Tässä myös eräs psalmistan ohje: Jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei YHWH minua kuulisi. Ps. 66:18 / Joskus anomme ymmärtämättöminä asioita, jotka olisivat meille tai sen saajalle vain vahingoksi. Sellaisiin rukouksiin Adonai Yeshuan vastaus on kielteinen. Siis vastaus saattaa kyllä tulla, mutta ei meille mieluisassa muodossa. 

Muita aidon uskon esteitä

Me kaikki, jotka olemme seuranneet lähetystyötä ulkomailla ja etenkin alikehittyneissä maissa, tiedämme, että siellä tapahtuu nykyäänkin suuria apostolisia tunnustekoja julistetun Pelastussanoman vahvistukseksi. Miksi ne täällä länsimaissa loistavat poissaolollaan lähes täysin? Näen suurimmaksi esteeksi epäuskon, mikä täälläkin on syvään juurtunut, kuin muinoin Yeshuan kotikaupungissa: Mark. 6:4-6. 4. Niin Yeshua sanoi heille: "Ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja sukulaistensa kesken ja kodissaan." 5. Ja hän ei voinut siellä tehdä mitään voimallista tekoa, paitsi että paransi joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päälleen. 6. Ja hän ihmetteli heidän epäuskoansa. Ja hän vaelsi ympäristössä, kulkien kylästä kylään, ja opetti.

Jakeista 1-3 ilmenee syy noiden Yeshuan kotikaupunkilaisten epäuskoon. Se oli Yeshuan halveksiminen, sillä häntä pidettiin vain halpa-arvoisena rakentajan poikana! Moni meistä näkee tavalliset Yeshuan armoittamat suomalaiset sananjulistajat halpa-arvoisina syntisinä, itsensä vertaisina. Kun tänne sitten saapuu joku hienosti pukeutunut amerikkalainen ’supersaarnaaja’, niin uskovat menevät pitkien matkojen päästä, päätä pahkaa sellaisiin kokouksiin, vaikka niihin osallistuminen maksaisi viimeisetkin ruokarahat! Pettymys on sitten suuri, kun odotettua ihmettä ei tapahdukaan...

Seuraava syy on selvä aidon uskon este länsimaissa, kuten Suomessa, jossa on rakennettu koko ihmisen elinkaaren kattava sosiaalinen turvaverkko, jonka tähden hänen ei tarvitse kokea tarpeelliseksi esim. seuraavaa Isä-meidän-rukouksen kohtaa: ”Anna meille tänään, meidän jokapäiväinen leipämme”, koska kaikilla työttömilläkin on oikeus mennä sosiaalitoimiston luukulle anomaan avustusta, ja/tai leipäjonoihin, ellei perusturva (700 €/kk) riitä elämiseen. Toisekseen: Monet uskovat länsimaissa eivät välitä hillitä lihan himoja kuten ylensyöntiä ja ovat siksi reilusti ylipainoisia, mikä aina johtaa hengellisten aistien turtumiseen ja lisäksi moniin vakaviin elintasosairauksiin! He eivät välitä pilkun vertaa nälkää näkevistä kanssasisaruksistaan alikehittyneissä maissa, vaikka voisivat antaa ainakin sen osuuden varoistaan heille, minkä he käyttävät ylensyömiseen. Tällöin he itsekin voisivat paljon paremmin ja eläisivät terveempinä. Tästä linkistä löydät ajankohtaista tietoa maailman nälkätilanteesta: http://www.stopthehunger.com/ 

Tästä linkistä saat, siihen vuositulosi nettona syöttämällä, selville miten hyvin juuri sinä olet 'lotattu' taloudellisesti verrattuna koko maailman väestöön. Valitse sijainti "Finland" ja Income ja kirjoita alempaan ruutuun arvioidut vuositulosi nettona. Paina sitten enter ja saamasi prosenttiosuus tarkoittaa sinun sijoittuvan sen kokoisen rikkaimman väestönryhmän joukkoon. Voit sitten valita kohdan Wealth (omaisuus) ja kirjoittaa sen alla oleviin ruutuihin koko arvioitu omaisuutesi rahana: http://www.globalrichlist.com/ 

Tilanne on aivan toinen alikehittyneissä maissa, joista monessa puuttuu tuollainen yhteiskunnan sisälle rakennettu turvaverkko kokonaan! Sellaisissa olosuhteissa aito usko voi kasvaa hyvinkin vahvaksi, jos sen harjoittaja on uudestisyntynyt ja tullut aidosti uskoon! Tämä on ollut yhtenä, vaikkei ainoana syynä siihen, että minut on johdatettu niin vaikeisiin olosuhteisiin, että avun on pitänyt tulla ylhäältä tai muuten olisin jo kauan ollut muissa ulottuvuuksissa. Todistan, että olen saanut sellaisissa olosuhteissa aina avun ylhäältä, joten tiedän uskonrukouksen toimivan käytännössä. / Lukija saattaa ajatella, että olen ollut liian uskalias. Olen asiasta eri mieltä, sillä tarkoituksenani on aina ollut tulla tuntemaan Yeshua paremmin ja juuri vaikeuksissa olen havainnut sen onnistuvan parhaiten. 

Myös puuttuvat uskonteot ovat usein syynä siihen, ettei uskomme toimi, vaan jää hedelmättömäksi*). Tästä Jaakob kirjoitti osuvasti näin: Jaak. 2:12-24
12. Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. 13. Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt; laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. 14. Mitä hyötyä, veljeni ja sisareni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa? 15. Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla 16. ja joku teistä sanoo heille: "Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne", mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? 17. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. 

18. Joku ehkä sanoo: "Sinulla on usko, ja minulla on teot"; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. 19. Sinä uskot, että Elohim on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. 20. Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? 21. Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? 22. Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi; 23. ja niin toteutui Raamatun sana: "Aabraham uskoi Elohimia, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi", ja häntä sanottiin Elohimin ystäväksi. 24. Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta.

*) Tämän opetuksen vastainen, Suomessa valitettavan yleinen harhaoppi johtunee siitä, että monet uskovat enemmän Martti Lutheria ja häntäkin vain osittain 'nyppien rusinat pullasta', kuin että uskoisivat Vapahtajamme Adonai Yeshuan ja esim. apostoli Jaakobin selkeitä opetuksia! Siksi heille oikea nimitys onkin 'luterilainen' eikä suinkaan 'Kristitty' ja vielä vähemmän 'Apostolinen Kristitty'! Iloitsen suuresti siitä, että Adonai Yeshua on armossaan avannut monen 'entisen luterilaisen' ymmärryksen näihin pelastuksen alkeisiin nähden! HalleluYah! Hän tehköön edelleen niin myös lopuille sellaisille itseään Kristittyinä pitäville, jotka luulevat lähimmäisenrakkauden tekojen tekemisen olevan esteenä heidän omalle pelastukselleen! HalleluYah! Aamen!

Keinoja aidon uskon lisäämiseksi

Näen ne seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: 
1) Raamatun säännöllinen luku ja tutkistelu nöyrin mielin,
2) Säännöllinen rukous Hengessä ja Totuudessa, 
3) Uskonkuuliaisuus Uuden Liiton Kirjoituksia kohtaan,
4) Adonai Yeshuan seuraaminen, toisinaan myös paastoamalla ja pysymällä alati Hänen rakkaudessaan.
5) Sisäisen ajatusmaailmamme ja ulkoisen vaelluksemme pyhittäminen Adonai Yeshuan palvelukseen,
6) Tietoinen uskon harjoitus aluksi vähäisissä asioissa ja uskon kasvaessa yhä suuremmisssa asioissa, aina sopivan tilanteen tullen. Joskus 'pakkotilanteissa' ihan sokea luottamus Yeshuan apuun ja Hän auttaa!
7) Lähimmäistemme tarpeiden arvostus omien tarpeittemme tasolle, joten: "1. Lähetä leipäsi vetten yli, sillä ajan pitkään sinä saat sen jälleen. 2. Anna osa seitsemälle, kahdeksallekin, sillä et tiedä, mitä onnettomuutta voi tulla maahan(?) (Saarn. 11:1-2). Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi!
8) Yeshuan antaman Suuren Lähetyskäskyn noudattaminen alkaen lähipiiristämme niiden kykyjen ja sen kutsumuksen mukaisesti, minkä kukin meistä Häneltä olemme saaneet, sillä usko on lujaa luottamista siihen, mitä toivotaan ja ojentautumista sen mukaan mikä ei näy. Tuollainen Yeshuan mielen mukainen ojentautuminen Hänen meissä synnyttämänsä uskon vaikutuksesta johtaa väistämättä siihen, että uskomme muuttuu melko pian ja ajan mittaan useitakin kertoja myös näkemiseksi jo täällä maan päällä!

Lopputoteamus 

Useimpien länsimaiden uskovien ihmisten raadollisuuden eli lihan heikkouden vuoksi he toimivat itsekkäästi ensisijaisesti oman napansa, perheensä ja lähiomaistensa menestyksen turvaamiseksi niin, että heillä kaikilla olisi itsellään ensin yllinkyllin kaikkea ja vasta sitten liikenisi jotain 'leivänmuruja' maailman nälkää näkeville. Siksi tämä meidän suomalaistenkin saavuttama taloudellinen hyvinvointi ja sen itsekäs hyväksikäyttäminen on oleva kirouksena useimmille meistä, jopa itseään Kristittyinä pitävistä sinä suurena Tuomiopäivänä, jolloin Vapahtajamme tuomitsee silloin kaikkien kansojen asukkaat yksilöinä sen mukaan, mitä lähimmäisenrakkauden tekoja itse kukin meistä on täällä maan päällä eläessään tehnyt ja/tai jättänyt tekemättä, vaikka olisi voinut tehdä. On tärkeää huomata, että maailman rutiköyhinkin voi tehdä alla mainituista hyvistä teoista ainakin jonkin ja me kaikki suomalaiset voimme tehdä niistä jokaisen, mikä selviää jo edellä mainituista linkeistä, nimittäin luotettavien välikäsien kautta ja hätätilanteisiin sovellettuina.

Luemme tästä lopuksi hätkähdyttävät sanat lainattuina Adonai Yeshuan puheesta: 
(Matt. 25:41-46) 41. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä42. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda; 43. minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.' 44. Silloin hekin vastaavat sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?' 45. Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle'46. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

Tuosta viime mainitusta Vapahtajamme Yeshuan opetuksesta käy kiistatta ilmi, että nimenomaan USKON TEOT ja/tai NIIDEN TEKEMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ratkaisevat jokaisen ihmisen iäisyyskohtalon! Kun nyt alamme ahkeroida uskon tekojen parissa, niin muistakaamme silloin apostoli Paavalin kehotusta: "Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa!" (1. Kor. 16:14) 
Ja myös tätä hänen kehotustaan: "23. Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Adonaille eikä ihmisille, 24. tietäen, että te saatte Adonailta palkaksi perinnön; te palvelette Adonai HaMashiach'a. 25. Sillä se, joka tekee väärin, on saava takaisin, mitä on väärin tehnyt; ja henkilöön ei katsota." (Kol. 3:23-25)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti