keskiviikko 12. kesäkuuta 2013

Osa 25: Uskon teolla TÄYDELLISYYTEEN!


Johdanto

Edellisen tutkistelun kohta m) vaatii lähempää tarkastelua, sillä siinä Adonai Yeshua ei antanut haastetta vain eräälle rikkaalle nuorukaiselle, vaan myös meille kaikille Häneen Vapahtajanamme ja ylimpänä Opettajanamme uskoville. Adonai Yeshua viitoitti siinä meille ainoan mahdollisen tien täydellisyyteen!

Aito uskon teko

m) Nyt pudotan oikean hengellisen 'syvyyspommin' kaikille niille teologeille ja erityisesti luterilaisille heistä, jotka väittävät, ettei Kristityillä ole muka edes mahdollisuutta tulla täällä maan päällä täydellisiksi! Luemme Adonai Yeshuan ja erään rikkaan nuorukaisen keskustelun ko. aiheesta: (Matt. 19:16-21) 
16. Ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemän, että minä saisin iankaikkisen elämän?
17. Niin hän sanoi hänelle: "Miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.
18. Hän sanoi hänelle: "Mitkä?" Yeshua sanoi: "Nämä: 'Älä tapa', 'Älä tee huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 
19. 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.
20. Nuorukainen sanoi hänelle: "Kaikkia niitä minä olen noudattanut; mitä minulta vielä puuttuu?
21. Yeshua sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinenniin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua." / Adonai Yeshuan viitoittama tie täydellisyyteen täällä maan päällä, on tänäänkin tuon saman uskon teon osoittamista. Siitä Jaakob kirjoitti: "
Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut!" Jaak. 2:26 


Hän kirjoitti myös näin: (Jaak. 2:21-23)
21. Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? 

22. Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi; 
23. ja niin toteutui Raamatun sana: "Aabraham uskoi Elohimia, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi", ja häntä sanottiin Elohimin ystäväksi.
- Näemme tuosta viimeisestä esimerkistä sen seikan, että täydellisyys voidaan tavoittaa täällä maan päällä vain aidon uskon kautta, sillä vain aito usko johtaa YHWH Elohimille otolliseen uskontekoon, johon Adonai Yeshua opetuksessaan viittasi!


Mooseksen Lain 10 käskyä?

Adonai Yeshua viittasi vastauksessaan tuolle nuorukaiselle myös kuuteen Mooseksen Lain kymmenestä käskystä, ehtona tämän pääsyyn 'iankaikkiseen elämään sisälle'. Toisaalta Mestarimme sanoi niille Mooseksen Lain tuntijoille, joilla olisi ollut mahdollisuus täyttää Mooseksen Laki pienintä pilkkua myöten sen perusteella, että heidän elämänsä pääsisältönä oli Mooseksen Lain tutkiminen ja sen pikkutarkka noudattaminen, jopa kymmenysten antaminen tilleistä ja kuminoista! Mestari sanoi heille: (Joh. 7:19) "Eikö Mooses ole antanut teille lakia? Ja kukaan teistä ei lakia täytä. Miksi tavoittelette minua tappaaksenne?" 

Paavalin tunnustus

Samaan toteamukseen omalla kohdallaan päätyi apostoli Paavalikin, vaikka hän eräässä kohden opetti näin: Fil. 3:4-16 
3. Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Elohimin Hengessä palvelemme Elohimia ja kerskaamme HaMashiach Yeshuassa, emmekä luota lihaan, 4. vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin. Jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä, 5. joka olen ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus, 6. intoon nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton


7. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen HaMashiach'n tähden lukenut tappioksi. 
8. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, HaMashiach Yeshuan, Adonain tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni HaMashiach'n 9. ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee HaMashiach'n uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Elohimista uskon perusteella; 


10. tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, 11. jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. 
12. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa HaMashiach Yeshua on voittanut minut. 
13. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin,

14. minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Elohim on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut HaMashiach Yeshuassa. 15. Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Elohim on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. 
16. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä! 

Huomaamme Paavalin kirjoituksensa alussa todenneen olleensa (Mooseksen) 'Lain vanhurskauteen nähden nuhteeton'. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että Paavali olisi täyttänyt Mooseksen Lain, vaan hän viittasi aikalaistensa juutalaisten keskuudessa itse itselleen asettamaan (erittäin vaativaan) standardiin Mooseksen Lain noudattamisessa, sillä samainen Paavali kirjoittaa havainneensa rikkoneensa Lakia sen käskyn kohdalla, mikä alkaa sanoilla "Älä himoitse... jne!" Se seikka, että  hän vain sydämessään himoitsi vääriä asioita oli jo syntiä, sillä jokainen väärän asian himoitsija tekee syntiä sydämessään! 


Tuon saman Mestarimme vahvisti opetuksessaan näin: (Matt. 5:27-29) 

27. Te olette kuulleet sanotuksi: 'Älä tee huorin.' 28. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa. 29. Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. / Sama himoitsemista koskeva kielto koskee myös naisia miehiin nähden.

Edellisen johdosta luemme vielä apostoli Paavalin tunnustuksen Pisidian Antiokian synagoogan juutalaisille: (Ap.t. 13:38-39)  38. "Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen (Adonai Yeshuan) kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus 39. ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen Lain kautta vanhurskaiksi tulla


Apostolien vanhurskaus

Luemme apostolineuvoston päätöksestä ja sen syystä olla määräämättä pakanuudesta kääntyneille lihassa tehtävää ympärileikkausta ja Mooseksen Lain noudattamista: Ap.t. 15:10-11. 10. Miksi te siis nyt kiusaatte Elohimia ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa? 11. Mutta me uskomme Adonai Yeshuan armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin."

Täydellisyys on vain Adonai Yeshuassa

Voimme saavuttaa täällä maan päällä vain sen täydellisyyden, mikä tulee uskon kautta kaikille niille, jotka uskovat Adonai Yeshuan jo Golgatalla, kärsimyspuulla suorittamaan lunastustyöhön meidän edestämme. Hän vuodatti pyhän verensä siellä ja kuoli vanhurskaana ja synnittömänä meidän langenneiden syntisten puolesta saaden aikaan iankaikkisen lunastuksen meille, jotka uskomme Häneen pelastukseksemme ja meidän täydellisiksi tekijänämme! Tuon lunastuksen Hän vahvisti ylösnousemuksellaan 3.:na päivänä kuolemansa jälkeen. Hebr. 10:14 "Sillä hän (Adonai Yeshua) on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään." Tällä tarkoitetaan täydellisyyttä kirkkaudessa. Täydellisyys ulkonaisen vaelluksemme suhteen maan päällä pyhityksessä on ihan eri asia, vaikka nämä seikat helposti sekoitetaan keskenään.

Loppukehotukset

- Ilm. 3:2 "Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Elohimini edessä!"
- 2. Kor. 13:11 Lopuksi, veljet ja sisaret, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehotuksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Elohim on oleva teidän kanssanne. 
/ Tätä me kaikki vilpittömästi tahdomme ja tähän me mielellämme pyrimmekin, vai kuinka?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti