sunnuntai 4. maaliskuuta 2012

Osa 1: Uusi Liitto

Mitä on Kristinusko?

Kristinuskon perustana on Uusi Liitto ja Iankaikkinen Liitto, sillä se on näillä nimillä profetoitu Vanhaa Liittoa eli Mooseksen välityksellä tehtyä liittoa täydentävissä profetioissa. Käytän Kristinuskosta jatkossa nimitystä Uusi Liitto.

Luemme pari esimerkkiä noista profetioista:

a) Jeremia 33:31-34
31. Katso, päivät tulevat, sanoo YeHoWaH, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa Uuden Liiton;
32. en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo YeHoWaH.
33. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo YeHoWaH: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Elohiminsa, ja he ovat minun kansani.
34. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa YeHoWaH.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo YeHoWaH; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.

b) Jesaja 55:1-8
1. Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahaa, ilman hintaa viiniä ja maitoa.
2. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä.
3. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne Iankaikkisen Liiton, annan lujat Daavidin armot.
4. Katso, hänet*) minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi.
5. Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi YeHoWan, sinun Elohimisi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut.
6. Etsikää YeHoWaa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on.
7. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon YeHoWan tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Elohimimme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.
8. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo YeHoWaH.

*) Tällä viitataan edeltä luvattuun Messiaaseen, jonka Nimi on ollut piilotettuna Vanhan Liiton Kirjoituksissa ja on paljastettu Uuden Liiton Kirjoituksissa (joita myös Uudeksi Testamentiksi nimitetään). Palaamme tuohon Nimeen toisessa osassa (Osa 2). 

Tuo Uusi ja Iankaikkinen Liitto on tehty kaikkien kansojen kanssa ja siihen pääsevät osallisiksi kaikki ne ihmiset eri kansoista, jotka ottavat vastaan Israelin Pyhän, Pojassaan tarjoaman pelastuksen ja säilyttävät sen uskon kautta sydämessään koko maallisen elämänsä ajan.

Lainaan vielä muutaman jakeen Vanhan Liiton Kirjoituksista, joissa on mainittu, että Uuteen Liittoon otetaan Korkeimman valittuja kaikista maanpiirin kansoista:

Jesaja 49:5-9
5. Ja nyt sanoo YeHoWaH, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta, palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin hänen omaksensa - ja minä olen kallis YeHoWan silmissä, minun Elohimini on tullut minun voimakseni -
6. hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.
7. Näin sanoo YeHoWaH, Israelin lunastaja, hänen Pyhänsä, syvästi halveksitulle, kansan inhoamalle, valtiaitten orjalle: Kuninkaat näkevät sen ja nousevat seisomaan, ruhtinaat näkevät ja kumartuvat maahan YeHoWan tähden, joka on uskollinen, Israelin Pyhän tähden, joka on sinut valinnut.
8. Näin sanoo YeHoWaH: Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut; minä olen valmistanut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosat,
9. sanomaan vangituille: "Käykää ulos!" ja pimeässä oleville: "Tulkaa esiin!" Teiden varsilta he löytävät laitumen, kaikki kalliokukkulat ovat heillä laidunpaikkoina. 
...

Vapahtajamme lausui Uuden Liiton perussanat Pyhällä Ehtoollisella päivää ennen ristillenaulituksi tulemistaan ja lainaan ne apostoli Paavalin opetuksista:

1. Korinttolaiskirje 11:23-32
23. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Yeshua sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän,
24. kiitti, mursi ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää tämä minun muistokseni."
25. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "Tämä malja on Uusi Liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni."
26. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee.
27. Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen.
28. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta;
29. sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa.
30. Sentähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois.
31. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi;
32. mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. 

...

Ihan tarkkaan ottaen Uusi Liitto olisi nimenä soveltuva vain juutalaisille siksi, että vain heidän kanssaan Korkein oli tehnyt Vanhan Liiton eli Lakiliiton. Sitävastoin nimi "Iankaikkinen Liitto" soveltuu kaikille kansoille, juutalaiset mukaan lukien. Koska kyseessä on kuitenkin kahdella eri nimellä lausuttuna ihan sama liitto siihen kuuluvien etnisestä taustasta riippumatta ja koska Korkein loi Pojassaan yhden uuden ihmisen poistaen erottavan väliseinän juutalaisten ja pakanasyntyisten valittujensa väliltä, niin on oikeampaa käyttää liitostakin samaa nimitystä eli nimeä Uusi Liitto. Tämän totuuden perusteli apostoli Paavali selkeästi näin: 

Galatalaisille 3:26-29
26. Sillä te olette kaikki uskon kautta Elohimin lapsia HaMashiach Yeshua'ssa.
27. Sillä kaikki te, jotka olette HaMashiach'an kastetut, olette HaMashiach'n päällenne pukeneet.
28. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä HaMashiach Yeshuassa.
29. Mutta jos te olette HaMashiach'n omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.


Myös Pietari kirjoitti asiasta näin:

1. Pietarin kirje 2:6-10
6. Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva."
7. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi"
8. ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi." Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.

9. Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne Hänen jaloja tekojaan", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;
10. te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Elohimin kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut."

(Seuraavassa osassa tutkimme mitä Vapahtajamme alkuperäiset Nimet merkitsevät ja miksi ne on korvattu useilla muilla nimillä)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti