maanantai 12. maaliskuuta 2012

Osa 6: Raamatun luotettavuus

Onko koko Raamattu luotettava?

Se on alunperin ollut alkuperäiskirjoituksien suhteen täysin luotettava. Nykyään se on luotettava lukuunottamatta käännösvirheitä ja joitakin pois jätettyjä ja mahdollisesti myöhemmin siihen lisättyjä ja eräitä väärennettyjä kohtia. Nykyisin yleisesti käytössä olevat Raamatut ovat kaikki käännöksiä ja tarkemmin sanoen lukuisten käännösten käännöksiä, sillä kaikki niiden alkuperäiskirjoitukset, joista osa oli kirjoitettu kivitauluihin (10 opetuksen sanaa), osa isompiin kiviin, osa savilaattoihin, osa pergamentille ja osa papyrykselle ovat jo kauan sitten joko kadonneet, hävitetyt, hävinneet tai tuhoutuneet vuodenaikojen vaihtelujen vaikutuksesta kyseisiin materiaaleihin.

On olemassa viitteitä siihen suuntaan, että alkuperäiset Uuden Liiton Kirjoitukset olisi alunperin kirjoitettu hebreaksi ja osa niistä arameaksi. Koska mitään niistä tai niiden jäljennöksistä ei liene säilynyt noilla kielillä, niin vaikuttaa siltä, että Uuden Liiton välimiestä Adonai Yeshuaa vihanneet juutalaiset ovat hävittäneet nuo alkuperäiskirjoitukset ja hieman myöhemmin roomalaiskatoliset piispat myös niiden kopiot. Ensin mainitut estääkseen tuon aikaisen uuden uskonnon leviämisen vielä laajemmalle ja viime mainitut voidakseen kontrolloida tätä uutta uskontoa latinan kielellä. Onneksi kuitenkin kreikkalaisia, hebreasta ja arameasta käännettyjä Uuden Liiton Kirjoituksia ei kaikkia kyetty hävittämään! Arameankielisen Peshittan kirjoituksia on tosin säilynyt, mutta niiden alkuperää ei ole vielä kyetty todentamaan, eli sitä, että ovatko ne alkuperäisten arameankielisten kirjoitusten jäljennöksiä vaiko kreikkalaisten kirjoitusten käännöksiä.

Raamattu koostuu nk. kanonisista Kirjoituksista, joita on yhteensä 66. Vanhan Liiton Kirjoituksia on yhteensä 39 ja niissä on yhteensä 929 lukua. Uuden Liiton Kirjoituksia on yhteensä 27 ja niissä on yhteensä 260 lukua. Vanhassa kirkkoraamatussa oli lisäksi useita Vanhan Liiton Apogryfikirjoja, mutta niiden epäluotettavuuden vuoksi niitä ei enää sisällytetä Raamattuun. Sama pätee myös lukuisiin Uuden Liiton aikakaudella kirjoitettuihin ja myöhemmin löydettyihin kirjoituksiin, kuten Tuomaan evankeliumi, Barnabaan kirje, Pietarin ilmestys jne.

Väitetään jopa Juudas Iskariotin kirjoittaneen oman evankeliuminsa, joka on muka löydetty! Siinä toteutui Uudessa Liitossa mainittu varoitus, josta luemme 2. Piet. 2:1 "Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Adonainkin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon."

Viime vuosina on lisäksi ollut selvästi havaittavissa sellainen vaarallinen suuntaus, että myös täällä Suomessa on luovuttu sanatarkasta Raamatunkäännösperiaatteesta, mitä oli noudatettu aina vuoden 1933/1938 käännökseen asti. Vuoden 1992 käännöksen pohjana on Nestle Aland tekstilaitos, jonka teksti perustuu pääosin Wescott ja Hortin tekstilaitokseen. Vuoden 1992 Raamatunkäännös tehtiin ns. dynaamisen ekvivalenssin käännösperiaatteen mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, ettei sanoja käännetty tarkasti vastaamaan alkukielen merkitystä, vaan ikäänkuin ajatuksiksi. Sen mukaan kääntäjä/kääntäjät muka itse tietävät, mitä Kaikkivaltias on ajatellut Raamatun Kirjojen kirjoittajia Pyhällä Hengellä innoittaessaan ja johtaessaan!*) Sellaisella periaatteella käännettyä tekstilaitosta ei voida enää kutsua Pyhäksi Raamatuksi, eikä sitä pidä lukea täysin luotettavana Sanana! Raamattu itse ilmoittaa tuollaisen käännösperiaatteen virheellisyyden. Luemme siitä jakeet: Jes. 55:8-9
8. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo YeHoWaH9. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.

*) 2. Piet. 1:20-21 
20. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; 21. sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Elohimilta.
- Koska Raamattu sisältää runsaasti avonaisia ja vielä enemmän kätkettyjä profetioita, kuten "Messias-profetioita", niin pitäisi kaikille olla täysin selvää, ettei kukaan ihminen kykene ajattelemaan niin korkeatasoisesti, kuin Israelin Pyhä, YeHoWaH Elohim, joka on Raamatun kirjoituttanut tarkoin valitsemiensa palvelijoidensa kautta ja heille antamansa Pyhän Hengen johdatuksella. Esim. Danielin Kirjasta selviää, että Daniel ei itse käsittänyt läheskään kaikkea siitä, mitä hänelle ilmoitetut näyt ja ilmestykset merkitsivät, mutta silti hän kirjoitti ne kirjaan YeHoWaN enkelin käskystä. 

Voit lukea lisää linkistä ja siitä kohdasta "Hyviä käännöksiä", josta puuttuu uusin: "Raamattu Kansalle" käännös (RK 2012), mikä ilmestyy tänä keväänä:
http://koti.phnet.fi/petripaavola/Raamatunkasikirjoitukset.html 
Tuon "Raamattu kansalle" käännöksen (RK 2012) voit tilata esim. täältä:
http://www.raamattukansalle.fi/ 

Voiko huonoon Raamatunkäännökseen uskoa lainkaan? 

Onneksi pelastussanoman ydin on kirjoitettu niin monta kertaa ja niin monella eri tavalla Uuden Liiton Kirjoituksissa, että ihminen voi löytää pelastuksen jopa huonosti käännetystä Raamatusta. Tämä johtuu siitä, että YeHoWaH Elohim näkee valtaistuimeltaan taivaasta joka hetki kaikki ihmislapset ja tarkkailee meidän ajatuksiamme, sanojamme ja tekojamme. Huomatessaan yhdenkin ihmisen aidosti etsivän totuutta ja lukevan vaikkapa hyvin kehnosti käännettyä Raamattua, Hän kykenee opastamaan tuon ihmisen Pyhän Henkensä kautta ottamaan vastaan ihanan ilosanoman pelastuksesta uskon kautta Adonai Yeshuaan, joka omalla veriuhrillaan Golgatan ristinpuulle kuollessaan otti pois maailman synnit ja sovitti kaikki suurimmatkin syntiset taivaallisen Isänsä kanssa! Luemme tästä:
Ps. 33:13-15,18-19
13. YeHoWaH katsoo alas taivaasta, näkee kaikki ihmislapset; 14. asumuksestaan, valtaistuimeltaan hän katselee kaikkia maan asukkaita, 15. hän, joka on luonut kaikkien heidän sydämensä, joka tarkkaa kaikkia heidän tekojansa18. Katso, YeHoWan silmä valvoo niitä, jotka häntä pelkäävät ja panevat toivonsa hänen laupeuteensa, 19. pelastaaksensa heidän sielunsa kuolemasta, elättääksensä heitä nälän aikana.

Jos uskoontullut tahtoo päästä kunnolla sisälle Raamatun pyhiin salaisuuksiin, niin silloin on välttämätöntä alkaa lukea mahdollisimman tarkkoja Raamatun Kirjoituksia. Sellaisia ovat suomalaisista käännöksistä esim. seuraavat:
- Vuoden 1642 käännös, vuoden 1776 Biblia ja vuoden 1933/1938 käännös, jotka kaikki löytyvät netistä samasta linkistä: http://www.finbible.fi/head/raam.htm
- Lisäksi tuo RK 2012 käännös, johon annoin linkin ylempänä.
- Novumin Textus Receptus eli hyväksytty teksti (Vain Uuden Liiton Kirjoitukset) on kreikasta sanasta sanaan suomennettu sanajärjestystä muuttamatta (5-osainen kirjasarja, jonka voi ostaa myös CD:nä netin kautta)

Muun kielisiäkin käännöksiä voi lukea ostamalla niitä kristillisistä kirjakaupoista tai netistä tai netistä googlaamalla ja vielä vaikkapa jae jakeelta seuraavasta linkistä:
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible 

Lisäys 9.1.2013

Tässä tätä aineistoa, sille joka aidosti tahtoo ymmärtää Raamatun sanomaa!

Sinun on hyvä tietää ennen Raamatun lukemista seuraavat seikat koskien Raamatun sisältöä:

1) Raamatun Pyhät Kirjoitukset olivat siihen aikaan täysin virheettömiä, kun ne lähtivät Korkeimman suusta ja kirjoitettiin ensi kertaa muistiin.

2) Noiden Kirjoitusten sanoma kyettiin ymmärtämään parhaiten sen kulttuurin viitekehyksessä ja sinä aikana, jolloin ne annettiin.

3) Kun Kirjoituksia jouduttiin kopioimaan jopa kymmeniä eri kertoja aina vanhempien Kirjoitusten, kuten pergamenttirullien rapistuttua ilmaston vaikutuksesta ja 'ajan hampaan' vaikutuksesta ja lopulta tuhouduttua, niin kääntäjät tekivät tahattomia virheitä, joiden määrä lisääntyi vuosituhanten aikana.

4) Vanhimmat Raamatun (lähinnä Vanhan Testamentin eli Vanhan Liiton eli Tanakh'in) Kirjoitukset kirjoitettiin alunpitäen hyvin varhain, esim. Job'in kirja noin 3900 vuotta sitten. Sen jälkeen on kulunut niin paljon aikaa ja myös kaikkien kielien rakenne ja sanojen merkityskin on osittain muuttunut ajan kuluessa jopa siinä määrin, että nykyajan ihminen ei kykene oman ymmärryksensä avulla tajuamaan kuin vain pienen osan siitä, mitä noissa Kirjoituksissa alunperin on tarkoitettu
- Vanhimmat heprealaiset Kirjoitukset kirjoitettiin pelkillä konsonanteilla ilman ääntiöitä ja se johti myöhemmin helposti virhetulkintoihin, koska sama pelkistetty vain konsonanteista muodostettu sana voidaan tulkita erilaisillä ääntiöillä täydentäen monella eri tavalla ja sen alkuperäinen merkitys saattoi olla osittain erilainen tai jopa täysin erilainen.


5) Raamatun Kirjoitukset ovat myös profeetallisessa merkityksessä mahdottomia ymmärtää ilman, että Pyhä Henki avaa niitä, koska ne ovat kirjoitetut Pyhän Hengen innoittamina.

6) Raamatun Kirjoituksissa on valtavasti monikerroksisuutta eli sama jae sisältää useita eri sisäkkäisiä merkityksiä, mikä merkitsee sitä, että ensimmäisen kerroksen voi eräältä osin ymmärtää ilman Pyhän Hengen lahjaakin loogisella tavalla ajatellen, vaikkakin lopuilta osin se tuntuu ristiriitaiselta, mitä se ei todellisuudessa ole.

7) Uskon Kaikkivaltiaan tarkoituksellisesti valinneen vain vajavaiset ihmiset Pyhän Sanansa kirjoittajiksi ja kääntäjiksi seuraavasta syystä:
- Jos Hän olisi antanut kaikki Kirjoitukset ja niiden käännöksetkin vain valittujen enkeliensä kautta ja kirjoittanut ne itse vaikkapa kallioon hakaten ja antanut tarkat matemaattiset kaavat koskien universumin/multiversumin rakennetta jne, niin silloin niiden lukijoilta ei vaadittaisi uskoa pelastumiseen, vaan tieteellisesti todistettavien tosiasioiden tunnustamista, mihin tyhmät ja tiedettä osaamattomat ihmiset eivät kykenisi. Silloin pelastuminen olisi vain rikkaiden ja sivistyneiden etuoikeus!

- Koska Kaikkivaltias päätti pelastaa ihmiset yksilöinä vain uskon kautta eli tasavertaisella mittapuulla riippumatta ihmisyksilön ymmärryksen tasosta, niin Hän jopa tarkoituksellisesti salli tulla Raamatunkäännöksiin ajan kulun myötä useita käännösvirheitä ja jopa asiavirheitä, jotka huomaa sitä paremmin, mitä useammin Raamatun lukee läpi. Myös erikieliset Raamatunkäännökset ovat monessa kohden ristiriidassa keskenään.
Olen lukenut Raamatun läpi kolmella eri kielellä ja useina eri versioina. Suomalaisen 1933/38 käännöksen olen lukenut 26 kertaa läpi ja 27. on nyt lopuillaan, sekä samanaikaisesti 28. kerta alleviivausperiaatteella on jo alullaan. Muilla kielillä olen lukenut Raamatun läpi 7 kertaa.


Nuo 7 kohtaa muistaen et päädy älylliseen ristiriitaan Raamattua lukiessasi, kun ymmärrät eroittaa toisistaan Korkeimman täydellisen erehtymättömyyden ja Raamatunkääntäjien inhimillisen vajavaisuuden.

Tsemppiä! 

PS. Tutustu myös seuraavaan blogiini, jota täydennän vähitellen: 
https://yakov-sekalaista.blogspot.fi/2017/09/olennaisia-raamatunkaannosvirheita.html


Loppukehotus: Lue säännöllisesti Raamattua!

"Sinun Sanasi on minun jalkojeni lamppu ja valkeus minun tielläni!" Ps. 119:105
"Adonai Yeshua,...Sinulla on ikuisen elämän sanat ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Elohimin Pyhä!" Joh. 6:68b-69

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti