sunnuntai 4. maaliskuuta 2012

Osa 2: Vapahtajamme Nimet

Kuten edellisestä osasta kävi ilmi, on Uusi Liitto osuvampi kristinuskon nimeksi, joten käytän sitä tässäkin tekstissä.

Mitä Vapahtajamme alkuperäisnimet merkitsevät?

Luettelen ne alla ja kerron niiden merkityksestä ja esiintymisestä Pyhissä Raamatun Kirjoituksissa:

Adonai, suomeksi "Herrani" tai "Jumalani". Koska nimien "Herra" ja "Jumala" alkuperä on hämärän peitossa, niin on turvallisinta käyttää tässä merkityksessä hebrealaista Nimeä Adonai. Muutoin olisi mahdollista muita nimiä käyttäessä pahimmassa tapauksessa lausua kuolleitten epäjumalien ja jopa riivaajien nimiä siitä tietämättään!

- Viittauksen tähän Adonai-Nimeen löydämme ns. epäilevän Tuomaan, Vapahtajamme erään opetuslapsen lausahduksesta tämän kohdattua Vapahtajansa ylösnouseena lukittujen ovien takana:
Johannes 20:26-28
26. Ja kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Yeshua tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!"
27. Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen."
28. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!" *) 
 
29. Yeshua sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"

*) Edellä kerrotun perusteella Tuomas käytti vastauksessaan kenties äidinkielensä mukaisesti aramealaista ilmaisua "Adonai ve Elohi!"
- Kehotan lukijaa kiinnittämään huomionsa myös siihen, että jos Vapahtajamme ei todella olisi juuri sitä, miksi Tuomas Häntä nimitti, niin Vahtajamme olisi ehdottomasti heti oikaissut Tuomaan puheen, mitä Hän ei tehnyt!

>>Seuraava lisäys Nimeen Yeshua on lisätty 15.5.2014 erään nettikeskustelun perusteella:


Kun alat lukea seuraavaa perusteluani, niin painotan jo aluksi sitä, että Vapahtajamme persoona ja Hänen suorittamansa lunastustyö Golgatan ristillä meidän puolestamme on ilman muuta tärkein ja ainoa meidän pelastuksemme perusta!

Koska Uuden Liiton Kirjoituksissa on yllättävän suuri paino ja merkitys juuri Vapahtajamme Nimellä, niin on syytä tarkemmin tutkia MIHIN Nimeen silloin viitataan? Huomaamme jakeista Joh. 17:11-12, että kyseessä ei ole vain Vapahtajamme oma nimi, vaan TUO nimi on myös taivaallisen Isämme erisnimi ja tarkemmin sanoen AINOA PELASTUKSEN TUOVA NIMI TAIVAAN ALLA jakeiden Ap.t. 4:5-12 mukaan!

Mielestäni moni palautteiden antajista on monessa kohden mennyt harhaan.


Tahdon sen vuoksi osaltani mainita, ettei Vapahtajamme alkuperäistä nimeä edes voida kirjoittaa oikein suomeksi! Perustelen tämän seuraavasti ja olen kirjoittanut asiasta pitemman tutkielman suljetussa ryhmässä nimeltä "Juurille":

1) suomenkieliset erisnimet tulee kirjoittaa siten, kuin ne lausutaan eli nimi Jeesus on ihan pieleen kirjoitettu. Alkuperäisessä nimessä ei alkutavun ääntiö 'e' pitene, vaan on lyhyt.

2) lopputavua 'sus' ei ole lainkaan alkuperäisessä hebrealaisessa nimessä. 'Sus' merkitsee hebreaksi 'hevonen' ja latinaksi 'sika'.

3) nimi Jeesus tulee suomen kieleen ruotsin kielestä, eikä kreikasta. Ruotsiksi nimi on Jesus, mikä ruotsin kielen kielioppisäännön mukaan lausutaan 'Jeesus'. Jo tästä syystä valittu nimi 'Jeesus' on virheellinen eli se kaipaa korjausta!

4) Kun mietimme, mikä olisi oikea nimi Vapahtajallemme, niin ei pidä valita myöskään nimeä Jeshua, sillä suomen kielen kielioppisääntöjen mukaan se pitäisi kirjoittaa lausutussa muodossa 'ješuua'. Lisäksi sanan painotus tulee keskimmäiselle tavulle 'šuu'. Suomen kielestä puuttuu kokonaan 'suhu'-äänne eli sh-äänne, jonka edellisessä virkkeessä olen korvannut kirjaimella 'š', mutta koska kielestämme puuttuu tuokin kirjain, niin nimeä ei yksinkertaisesti edes voida kirjoittaa oikein suomeksi. Siksi se tulee ottaa 'vieraslainana', kuten moni muukin nimi on otettu.

Johtopäätös edellisistä 4:sta kohdasta: Koska Vapahtajamme erisnimeä ei voida kirjoittaa oikein suomeksi, niin meidän on syytä tyytyä sen englanninkieliseen muotoon Yeshua, koska englantilaisittain se on silloin oikein kirjoitettu ja hebreaksi oikein lausuttu. <<

Yeshua, suomeksi sananmukaisesti "Yehowah pelastaa" tai "Yehowah on pelastus". Tämän Nimen löydämme monesta kohtaa Vanhan Liiton Kirjoituksia (VLK), vaikkakin se on siellä useimmiten kätkettynä merkitykseen Pelastus tai Pelastaja. Nimi esiintyy myös sellaisenaan pappien ja ylipapin erisnimenä. Siitä käytetään suomalaisissa raamatunkäännöksissä nimeä Jeesua. Löydämme sen esim. seuraavista VLK:n kohdista:

a) 1. Moos. 49:18 Sinulta minä odotan pelastusta (yeshua), YeHoWaH.
b) Esra 3:2 Ja Yeshua, Joosadakin poika, ja hänen veljensä, papit, ja Serubbaabel, Sealtielin poika, ja hänen veljensä nousivat rakentamaan Israelin Elohimin alttaria uhrataksensa sen päällä polttouhreja, niinkuin on kirjoitettuna Elohimin miehen Mooseksen laissa.
c) Nehemia 11:26 Yeshua'ssa, Mooladassa, Beet-Peletissä, (Tässä nimi esiintyy paikan nimenä).
- Kaikkein tärkeintä on kuitenkin, että löydämme tämän Nimen seuraavassa yhteydessä Uudesta Liitosta: Matteus 1:20-23
20. Mutta kun hän (Joosef) tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa YeHoWan enkeli, joka sanoi: "Yosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.
21. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Yeshua, sillä hän on pelastava kansansa heidän synneistänsä."
22. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä YeHoWaH on puhunut profeetan kautta, joka sanoo:
23. "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme. (Kääntämättä: "Meidän kanssamme (on) EL.")
- Tämä on sen vuoksi merkityksellistä, että noissa jakeissa YeHoWan enkeli käski YeHoWan käskystä Yosefia antamaan Korkeimman Pojalle nimeksi Yeshua ja perusteli nimeä sillä, että kyseinen henkilö on "pelastava kansansa heidän synneistänsä." (Siinä sana "pelastava" on hebreaksi yeshua.)

Miksi juuri Yeshua? 

Tuosta Yeshua-nimestä lisää sen verran, että kuunteleppa seuraavasta videosta, millaisen nimen Yeshua itsestään ilmoitti entisen rabbinistisen juutalaisen Reuben Bergerin veljelle Köpiksessä jo vuonna 1967? Löydät haastattelun alla olevan videon aikajanan väliltä 10:20-12:50 min.
http://www.tv7.fi/vod/player/?program=6497

HaMashiach, suomeksi "Messias" ja "Voideltu". Jostain syystä kreikkalaisiin teksteihin on valittu eri merkityksellinen käännösvastine: Khristos. Se ei merkitse "Pyhällä öljyllä voideltua Messiasta", vaan sillä on paljon arkisempi merkitys kreikaksi. Parempi kreikkalainen vastine olisi ollut "Eleimmenos". Koska erisnimiä (tässä tapauksessa tittelinimeä) ei pidä kääntää, niin minä pitäydyn hebrealaisessa Nimessä HaMashiach. Siinä etutavu 'Ha' on määräävä artikkeli. Siksi asiayhteydestä riippuen voitaisiin käyttää myös nimeä "Mashiach" tai "Moshiach". Koska näitä Vapahtajamme Nimiä on väännelty niin monille mutkille, niin mä suosittelen käytettäväksi enemmistön messiaanisista juutalaisista omaksumaa Nimeä HaMashiach. (Lisää perustelua seuraavan Nimen yhteydessä olevissa jakeissa: Apostolien teot 4:5-12).

HaNotzri, suomeksi "Nasaretilainen". Tämä nimi on asultaan kiistanalainen. Siitä käytetään ainakin neljää seuraavaa versiota edellisen lisäksi: HaNostri, ha-Notsri, haNats’riy, ja Nazarene, mutta Yehowah Elohim yksin tietää mikä niistä on asultaan oikea(?)
Kts. seur. linkeistä jaetta Ap.t. 4:10. http://www.bayithamashiyach.com/Acts_4.pdf
http://www.hebrew4christians.com/Glossary/Hebrew_Glossary_-_N/hebrew_glossary_-_n.html

Käytän nimeä HaNotzri. Tässäkin erisnimessä on alkutavuna määräävä artikkeli "Ha". Kyseessä on todellakin erisnimi, mikä selviää seuraavista jakeista:


a) Matteus 2:22-23 22.
23. Ja sinne tultuaan hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret; että kävisi toteen, mikä profeettain kautta on puhuttu: "Hän on kutsuttava Nasaretilaiseksi."
- Jostain syystä VLK:n profeettojen kirjoituksista ei nykyään löydy tuollaista viittausta! Sieltä löytyy kuitenkin eräs toinen samantapainen viittaus: Matteus 4:12-16
12. Mutta kun Yeshua kuuli, että Johannes oli pantu vankeuteen, poistui hän Galileaan.
13. Ja hän jätti Nasaretin ja meni asumaan Kapernaumiin, joka on meren rannalla, Sebulonin ja Naftalin alueella;
14. että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo:
15. "Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea - 16. kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus." (Tämän kohdan löydämme Jesajasta 8:23 ja 9:1
8:23 Mutta ei jää pimeään se, mikä nyt on vaivan alla. Entiseen aikaan hän saattoi halveksituksi Sebulonin maan ja Naftalin maan, mutta tulevaisuudessa hän saattaa kunniaan merentien, Jordanin tuonpuoleisen maan, pakanain alueen.
9:1 Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus.)

b) Selkeimmän viittauksen hebrealaisten alkuperäisnimien auktoriteettiin löydämme seuraavista jakeista: Apostolien teot 4:5-12
5. Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa,
6. niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua.
7. Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät: "Millä voimalla tai kenen Nimeen te tämän teitte?"
8. Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!
9. Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut,
10. niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Yeshua HaMashiach HaNotzri Nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Elohim kuolleista herätti, hänen Nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
11. Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut'.
12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta Nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."
- Näitä jakeita lukiessa on tärkeää huomata keille Pietari puhui ja millaisessa innoituksessa hän puhui! Hän puhui juutalaisille Jerusalemissa käyttäen hebreaa puhekielenä. Hän puhui täynnä Pyhää Henkeä. Sen vuoksi hän käytti Vapahtajastamme tämän hebrealaisia Nimiä! Kannattaa kiinnittää tämän johdosta erityistä huomiota juuri jakeeseen 12, jossa sanotaan selkeästi, ettei missään muissa nimissä ole meille tarjolla pelastusta (hebreaksi Yeshua)!
...

Loppuyhteenvetona mainittakoon, että apostolien opetusten mukaisesti ainoat pelastuksen tuovat Vapahtajamme nimet ovat Yeshua HaMashiach HaNotzri ja niiden eteen on oikein liittää myös Nimi Adonai, kuten Tuomaskin edellä luetun mukaan teki!

Millainen auktoriteetti on nimenomaaan YESHUA-Nimessä?

Luemme tähän vastauksen Yeshuan omista sanoista: Markus 16:15-20
15. Ja hän (Yeshua) sanoi heille (opetuslapsilleen): "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
17. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni*) he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,
18. nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."
19. Kun nyt Adonai Yeshua oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Elohimin oikealle puolelle.
20. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Adonai vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.
*) Ei siis missä tahansa nimessä, vaan ainoastaan Yeshua-Nimessä!


Lukijalle pohdittavaksi:

Miksi sitten ja kenen antamin valtuuksin on lukuisiin Raamattuihin sadoilla, jopa tuhansilla eri kielillä, nuo ilmoitetut ja ainoat pelastuksen tuovat Nimet käännetty ja suorastaan väännetty aivan erilaisiksi? Luojamme yksin tietää syyt siihen, mutta se on mielestäni selvää, ettei kyseessä ole Luojasta lähtenyt hanke, vaan syyt ovat ihan muualla!

Mielestäni kaikkien kokosydämisesti totuutta etsivien olisi tarpeen palata takaisin Yeshuan ja tämän apostolien opetuksiin ja alkaa käyttää heidän kauttaan meille ilmoitettuja Vapahtajamme Nimiä! Perustelen tämän Vapahtajamme Yeshuan seuraavilla sanoilla Hänen ylimmäispapillisessa rukouksessaan, jonka Hän kohdisti taivaalliselle Isälleen:
Johannes 17:9-12 ja 20-21
9. Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun -
10. ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun - ja minä olen kirkastettu heissä.
11. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin.
12. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen...
20. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun,
21. että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.

- Siis Vapahtajamme erisnimi Yeshua on myös Hänen taivaallisen Isänsä Nimi! Lisäksi Yeshua rukoili myös meidän tulevissa sukupolvissa syntyvien puolesta, jotka uskomme Hänen opetuslapsiaan, joille Hän antoi lähetyskäskyn viedä pelastuksen suuri ilosanoma kaikille luoduille! Älkäämme uskoko 'myöhempien aikojen kirkkoruhtinaita', vaan alkuperäisen pelastussanoman tuojia, joiden opetukset löydämme riittävän kriittisesti tarkastellen Uuden Liiton Pyhistä Kirjoituksista!

(Seuraavassa osassa (Osa 3) tarkastelemme pelastuksen perusteita)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti