sunnuntai 4. maaliskuuta 2012

Osa 2: Vapahtajamme Nimet

Kuten edellisestä osasta kävi ilmi, on Uusi Liitto osuvampi kristinuskon nimeksi, joten käytän sitä tässäkin tekstissä.

Mitä Vapahtajamme alkuperäisnimet merkitsevät?

Luettelen ne alla ja kerron niiden merkityksestä ja esiintymisestä Pyhissä Raamatun Kirjoituksissa:

Adonai, suomeksi "Herrani" tai "Jumalani". Koska nimien "Herra" ja "Jumala" alkuperä on hämärän peitossa, niin on turvallisinta käyttää tässä merkityksessä hebrealaista Nimeä Adonai. Muutoin olisi mahdollista muita nimiä käyttäessä pahimmassa tapauksessa lausua kuolleitten epäjumalien ja jopa riivaajien nimiä siitä tietämättään!

- Viittauksen tähän Adonai-Nimeen löydämme ns. epäilevän Tuomaan, Vapahtajamme erään opetuslapsen lausahduksesta tämän kohdattua Vapahtajansa ylösnouseena lukittujen ovien takana:
Johannes 20:26-28
26. Ja kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Yeshua tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!"
27. Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen."
28. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!" *) 
 
29. Yeshua sanoi hänelle: "Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!"

*) Edellä kerrotun perusteella Tuomas käytti vastauksessaan kenties äidinkielensä mukaisesti aramealaista ilmaisua "Adonai ve Elohi!"
- Kehotan lukijaa kiinnittämään huomionsa myös siihen, että jos Vapahtajamme ei todella olisi juuri sitä, miksi Tuomas Häntä nimitti, niin Vahtajamme olisi ehdottomasti heti oikaissut Tuomaan puheen, mitä Hän ei tehnyt!

>>Seuraava lisäys Nimeen Yeshua on lisätty 15.5.2014 erään nettikeskustelun perusteella:


Kun alat lukea seuraavaa perusteluani, niin painotan jo aluksi sitä, että Vapahtajamme persoona ja Hänen suorittamansa lunastustyö Golgatan ristillä meidän puolestamme on ilman muuta tärkein ja ainoa meidän pelastuksemme perusta!

Koska Uuden Liiton Kirjoituksissa on yllättävän suuri paino ja merkitys juuri Vapahtajamme Nimellä, niin on syytä tarkemmin tutkia MIHIN Nimeen silloin viitataan? Huomaamme jakeista Joh. 17:11-12, että kyseessä ei ole vain Vapahtajamme oma nimi, vaan TUO nimi on myös taivaallisen Isämme erisnimi ja tarkemmin sanoen AINOA PELASTUKSEN TUOVA NIMI TAIVAAN ALLA jakeiden Ap.t. 4:5-12 mukaan!

Mielestäni moni palautteiden antajista on monessa kohden mennyt harhaan.


Tahdon sen vuoksi osaltani mainita, ettei Vapahtajamme alkuperäistä nimeä edes voida kirjoittaa oikein suomeksi! Perustelen tämän seuraavasti ja olen kirjoittanut asiasta pitemman tutkielman suljetussa ryhmässä nimeltä "Juurille":

1) suomenkieliset erisnimet tulee kirjoittaa siten, kuin ne lausutaan eli nimi Jeesus on ihan pieleen kirjoitettu. Alkuperäisessä nimessä ei alkutavun ääntiö 'e' pitene, vaan on lyhyt.

2) lopputavua 'sus' ei ole lainkaan alkuperäisessä hebrealaisessa nimessä. 'Sus' merkitsee hebreaksi 'hevonen' ja latinaksi 'sika'.

3) nimi Jeesus tulee suomen kieleen ruotsin kielestä, eikä kreikasta. Ruotsiksi nimi on Jesus, mikä ruotsin kielen kielioppisäännön mukaan lausutaan 'Jeesus'. Jo tästä syystä valittu nimi 'Jeesus' on virheellinen eli se kaipaa korjausta!

4) Kun mietimme, mikä olisi oikea nimi Vapahtajallemme, niin ei pidä valita myöskään nimeä Jeshua, sillä suomen kielen kielioppisääntöjen mukaan se pitäisi kirjoittaa lausutussa muodossa 'ješuua'. Lisäksi sanan painotus tulee keskimmäiselle tavulle 'šuu'. Suomen kielestä puuttuu kokonaan 'suhu'-äänne eli sh-äänne, jonka edellisessä virkkeessä olen korvannut kirjaimella 'š', mutta koska kielestämme puuttuu tuokin kirjain, niin nimeä ei yksinkertaisesti edes voida kirjoittaa oikein suomeksi. Siksi se tulee ottaa 'vieraslainana', kuten moni muukin nimi on otettu.

Johtopäätös edellisistä 4:sta kohdasta: Koska Vapahtajamme erisnimeä ei voida kirjoittaa oikein suomeksi, niin meidän on syytä tyytyä sen englanninkieliseen muotoon Yeshua, koska englantilaisittain se on silloin oikein kirjoitettu ja hebreaksi oikein lausuttu. <<

Yeshua, suomeksi sananmukaisesti "Yehowah pelastaa" tai "Yehowah on pelastus". Tämän Nimen löydämme monesta kohtaa Vanhan Liiton Kirjoituksia (VLK), vaikkakin se on siellä useimmiten kätkettynä merkitykseen Pelastus tai Pelastaja. Nimi esiintyy myös sellaisenaan pappien ja ylipapin erisnimenä. Siitä käytetään suomalaisissa raamatunkäännöksissä nimeä Jeesua. Löydämme sen esim. seuraavista VLK:n kohdista:

a) 1. Moos. 49:18 Sinulta minä odotan pelastusta (yeshua), YeHoWaH.
b) Esra 3:2 Ja Yeshua, Joosadakin poika, ja hänen veljensä, papit, ja Serubbaabel, Sealtielin poika, ja hänen veljensä nousivat rakentamaan Israelin Elohimin alttaria uhrataksensa sen päällä polttouhreja, niinkuin on kirjoitettuna Elohimin miehen Mooseksen laissa.
c) Nehemia 11:26 Yeshua'ssa, Mooladassa, Beet-Peletissä, (Tässä nimi esiintyy paikan nimenä).
- Kaikkein tärkeintä on kuitenkin, että löydämme tämän Nimen seuraavassa yhteydessä Uudesta Liitosta: Matteus 1:20-23
20. Mutta kun hän (Joosef) tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa YeHoWan enkeli, joka sanoi: "Yosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.
21. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Yeshua, sillä hän on pelastava kansansa heidän synneistänsä."
22. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä YeHoWaH on puhunut profeetan kautta, joka sanoo:
23. "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme. (Kääntämättä: "Meidän kanssamme (on) EL.")
- Tämä on sen vuoksi merkityksellistä, että noissa jakeissa YeHoWan enkeli käski YeHoWan käskystä Yosefia antamaan Korkeimman Pojalle nimeksi Yeshua ja perusteli nimeä sillä, että kyseinen henkilö on "pelastava kansansa heidän synneistänsä." (Siinä sana "pelastava" on hebreaksi yeshua.)

Miksi juuri Yeshua? 

Tuosta Yeshua-nimestä lisää sen verran, että kuunteleppa seuraavasta videosta, millaisen nimen Yeshua itsestään ilmoitti entisen rabbinistisen juutalaisen Reuben Bergerin veljelle Köpiksessä jo vuonna 1967? Löydät haastattelun alla olevan videon aikajanan väliltä 10:20-12:50 min.
http://www.tv7.fi/vod/player/?program=6497

HaMashiach, suomeksi "Messias" ja "Voideltu". Jostain syystä kreikkalaisiin teksteihin on valittu eri merkityksellinen käännösvastine: Khristos. Se ei merkitse "Pyhällä öljyllä voideltua Messiasta", vaan sillä on paljon arkisempi merkitys kreikaksi. Parempi kreikkalainen vastine olisi ollut "Eleimmenos". Koska erisnimiä (tässä tapauksessa tittelinimeä) ei pidä kääntää, niin minä pitäydyn hebrealaisessa Nimessä HaMashiach. Siinä etutavu 'Ha' on määräävä artikkeli. Siksi asiayhteydestä riippuen voitaisiin käyttää myös nimeä "Mashiach" tai "Moshiach". Koska näitä Vapahtajamme Nimiä on väännelty niin monille mutkille, niin mä suosittelen käytettäväksi enemmistön messiaanisista juutalaisista omaksumaa Nimeä HaMashiach. (Lisää perustelua seuraavan Nimen yhteydessä olevissa jakeissa: Apostolien teot 4:5-12).

HaNotzri, suomeksi "Nasaretilainen". Tämä nimi on asultaan kiistanalainen. Siitä käytetään ainakin neljää seuraavaa versiota edellisen lisäksi: HaNostri, ha-Notsri, haNats’riy, ja Nazarene, mutta Yehowah Elohim yksin tietää mikä niistä on asultaan oikea(?)
Kts. seur. linkeistä jaetta Ap.t. 4:10. http://www.bayithamashiyach.com/Acts_4.pdf
http://www.hebrew4christians.com/Glossary/Hebrew_Glossary_-_N/hebrew_glossary_-_n.html

Käytän nimeä HaNotzri. Tässäkin erisnimessä on alkutavuna määräävä artikkeli "Ha". Kyseessä on todellakin erisnimi, mikä selviää seuraavista jakeista:


a) Matteus 2:22-23 22.
23. Ja sinne tultuaan hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret; että kävisi toteen, mikä profeettain kautta on puhuttu: "Hän on kutsuttava Nasaretilaiseksi."
- Jostain syystä VLK:n profeettojen kirjoituksista ei nykyään löydy tuollaista viittausta! Sieltä löytyy kuitenkin eräs toinen samantapainen viittaus: Matteus 4:12-16
12. Mutta kun Yeshua kuuli, että Johannes oli pantu vankeuteen, poistui hän Galileaan.
13. Ja hän jätti Nasaretin ja meni asumaan Kapernaumiin, joka on meren rannalla, Sebulonin ja Naftalin alueella;
14. että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo:
15. "Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea - 16. kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus." (Tämän kohdan löydämme Jesajasta 8:23 ja 9:1
8:23 Mutta ei jää pimeään se, mikä nyt on vaivan alla. Entiseen aikaan hän saattoi halveksituksi Sebulonin maan ja Naftalin maan, mutta tulevaisuudessa hän saattaa kunniaan merentien, Jordanin tuonpuoleisen maan, pakanain alueen.
9:1 Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus.)

b) Selkeimmän viittauksen hebrealaisten alkuperäisnimien auktoriteettiin löydämme seuraavista jakeista: Apostolien teot 4:5-12
5. Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa,
6. niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua.
7. Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät: "Millä voimalla tai kenen Nimeen te tämän teitte?"
8. Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!
9. Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut,
10. niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Yeshua HaMashiach HaNotzri Nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Elohim kuolleista herätti, hänen Nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
11. Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut'.
12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta Nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."
- Näitä jakeita lukiessa on tärkeää huomata keille Pietari puhui ja millaisessa innoituksessa hän puhui! Hän puhui juutalaisille Jerusalemissa käyttäen hebreaa puhekielenä. Hän puhui täynnä Pyhää Henkeä. Sen vuoksi hän käytti Vapahtajastamme tämän hebrealaisia Nimiä! Kannattaa kiinnittää tämän johdosta erityistä huomiota juuri jakeeseen 12, jossa sanotaan selkeästi, ettei missään muissa nimissä ole meille tarjolla pelastusta (hebreaksi Yeshua)!
...

Loppuyhteenvetona mainittakoon, että apostolien opetusten mukaisesti ainoat pelastuksen tuovat Vapahtajamme nimet ovat Yeshua HaMashiach HaNotzri ja niiden eteen on oikein liittää myös Nimi Adonai, kuten Tuomaskin edellä luetun mukaan teki!

Millainen auktoriteetti on nimenomaaan YESHUA-Nimessä?

Luemme tähän vastauksen Yeshuan omista sanoista: Markus 16:15-20
15. Ja hän (Yeshua) sanoi heille (opetuslapsilleen): "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
17. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni*) he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,
18. nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."
19. Kun nyt Adonai Yeshua oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Elohimin oikealle puolelle.
20. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Adonai vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.
*) Ei siis missä tahansa nimessä, vaan ainoastaan Yeshua-Nimessä!


Lukijalle pohdittavaksi:

Miksi sitten ja kenen antamin valtuuksin on lukuisiin Raamattuihin sadoilla, jopa tuhansilla eri kielillä, nuo ilmoitetut ja ainoat pelastuksen tuovat Nimet käännetty ja suorastaan väännetty aivan erilaisiksi? Luojamme yksin tietää syyt siihen, mutta se on mielestäni selvää, ettei kyseessä ole Luojasta lähtenyt hanke, vaan syyt ovat ihan muualla!

Mielestäni kaikkien kokosydämisesti totuutta etsivien olisi tarpeen palata takaisin Yeshuan ja tämän apostolien opetuksiin ja alkaa käyttää heidän kauttaan meille ilmoitettuja Vapahtajamme Nimiä! Perustelen tämän Vapahtajamme Yeshuan seuraavilla sanoilla Hänen ylimmäispapillisessa rukouksessaan, jonka Hän kohdisti taivaalliselle Isälleen:
Johannes 17:9-12 ja 20-21
9. Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun -
10. ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun - ja minä olen kirkastettu heissä.
11. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin.
12. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen...
20. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun,
21. että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.

- Siis Vapahtajamme erisnimi Yeshua on myös Hänen taivaallisen Isänsä Nimi! Lisäksi Yeshua rukoili myös meidän tulevissa sukupolvissa syntyvien puolesta, jotka uskomme Hänen opetuslapsiaan, joille Hän antoi lähetyskäskyn viedä pelastuksen suuri ilosanoma kaikille luoduille! Älkäämme uskoko 'myöhempien aikojen kirkkoruhtinaita', vaan alkuperäisen pelastussanoman tuojia, joiden opetukset löydämme riittävän kriittisesti tarkastellen Uuden Liiton Pyhistä Kirjoituksista!

§ § §

MIKSI Yeshua eikä Jeshua?

Monen ihmettelijän ja utelijan vuoksi lisään vielä syyt siihen, miksi en käytä erisnimestä Yeshua johdettua eli suomennettua muotoa Jeshua: 
Nimen tulee olla nimenomaan Yeshua, jos olemme kieliopillisesti tarkkoja. Silloin sen tulee olla lainasana englannista, jotta se voidaan lausua täsmälleen oikein.

Jos kirjoittaisimme sen ikäänkuin suomeksi "Jeshua", sotisi se kielioppiamme vastaan, koska erisnimi pitäisi kirjoittaa siten kuin se lausutaankin. Sana on tavutettuna Je-shu-a.

Suomen kielestä nimittäin puuttuvat suhuäänne sh ja puolipitkä vokaali ääntiölle u. Englannin kielessä näitä ongelmia ei ole.

Nimi Yeshua tulee nimittäin tavuttaa ja lausua seuraavasti: [je-šû-a] Siinä kirjain š on suhuäänne kaksoiskerakkeelle sh ja û on puolipitkä vokaali kirjaimelle u.

§ § §

(Seuraavassa osassa (Osa 3) tarkastelemme pelastuksen perusteita)

5 kommenttia:

 1. Hei Leif! norrgard.leif@gmail.com 21.5.2019
  Tämäpäs onkin mielenkiintoista! https://hebrew4christians.com/Names_of_G-d/Yeshua/yeshua.html
  Sivun yläreunassa oleva hepreankielinen teksti on (suomeksi transkripoituna) ivrit lenotsrim eli hepreaa le = -lle ja notsrim eli kristityille. Notsrim on monikko sanasta netser. Se on nykyhepreassa kristitty, mutta Raamatun hepreassa verso eli nasaretilainen!
  Tämä tuokin mukavasti esiin sen, että sinulla ja minulla on tulokulmassa tähänkin nasaretilaiseen noin 5000 vuoden aikaero. Sinä tutkit asioita Uuden Liiton miehenä, myös englanniksi, ja minä olen löytänyt aarteita Vanhasta Testamentista opiskelemalla heprean kieltä. Kuitenkin sama Jeesus.
  Opettajani Juha Muukkonen Genesis ry on VL:n miehiä, opettanut hepreaa, arameaa, kreikkaa kohta 30 vuotta. Hän opettaa myös nykyhepreaa ja olenkin ajatellut aloittaa sen opiskelun tulevana syksynä. Luulen kuitenkin, että minun Israelin reissuni on jo tehty. Kreikkaa en ole opiskellut, en osaa edes kirjaimia.
  Jeesuksen nimistä tuo englanninkielinen Alpha and Omega on hepreaksi alef ve taav. Aakkosten ensimmäinen ja viimeinen kirjain. Pitäisi siis suomeksi olla a ja ö, mutta Raamatun suomennoksia ovat tehneet paljolti runoilijat, jos oikein muistan.
  Ilahduttavaa, että tuossa messiaanisessa Jeesuksen nimien luettelossa ovat myös haelohim eli Jumala, kadosh eli Pyhä, ha’adon eli Herra, ehjeeasherehjee eli ”Minä olen joka minä olen”. Jesus of Nazareth -nimi on saanut luettelossa alleen melkomoisen litanian viitteitä eli se on ilmeisesti messiaanisille tärkeä nimi.
  Echjee eli Minäolen eli englanniksi YHWH, suomeksi jhwh, hepreaksi jod-he-vaav-he on Herran ydinnimi. (2 Ms 3:12-18). Siis Vanhassa liitossa.
  Sinä kutsut Jeesusta Adonaiksi ja siinä teet oikein minunkin mielestäni. Minä kutsun häntä mieluiten Herraksi. Ensimmäinen kerta, kun hän esitteli itsensä, hän sanoi: ”Minä olen Herra.” Silloin hän puhui ikään kuin pienen tumman tornadon keskeltä.
  Siu, Pirjo T.
  p.s. onko tämä julkinen forum? en oikein enempää näin yksityistä?

  VastaaPoista
 2. 22.5.2019 norrgard.leif@gmail.com
  Hei Leif!
  https://kristinuskon-perusteita.blogspot.com/2012/03/kristinuskon-perusteita-osa-2.html?showComment=1558473580202#c7497001294485052238
  Adonai
  Heprean kielessä sana adon on suomeksi herra. Kuten sanotaan: ”Hyvää päivää, herra Norrgård.” Hepreaksi shalom, adon Norrgård. Hyvin kohteliaasti (kuten itämailla ollaan) esim. turistille tai esimiehelle sanotaan: adonii Norrgård eli herrani N., jota muotoa ei Suomessa käytetä.
  Herra Virtanen on aina hepreaksi adon Virtanen. Kun tarkoitetaan Jumalaa (elohim), käytetään sanaa Adonai. Kun tavallista henkilöä, käytetään sanaa adon tai adonii.
  Herra -nimen alkuperää ei tarvitse etsiä sen kauempaa. Adonai on tavallisesta puhuttelusanasta adon johdettu erittäin erittäin arvostava nimi adonai (hepreaksi), jota käytetään vain puhuteltaessa elohimia.
  Herran nimi Adonai sanotaan juutalaisen lukutradition mukaan aina, kun Toorassa tai Raamatussa on merkintä jod-he-vaav-he eli suomennoksena jhwh. Englanninkieliset käännökset kirjoittavat tähän kohtaan yleensä THE LORD eli Herra, mitä en taas ymmärrä ollenkaan. Eikö olisi helpompaa ja aivan alkukielen mukaista kirjoittaa Adonai? En ala sotkemaan englantia tähän kuitenkaan, kun en ole sen ekspertti. Helpoin ottaa suoraan alkukielestä suomeksi.
  Huom. tähän väliin, että heprean kielessä ei ole isoja tai pieniä alkukirjaimia, vaan asiayhteydestä on pääteltävä, onko kyse erisnimestä. Siksi, kun käännän suoraan alkukielestä hepreankielen sanan äänteiden muotoisena (transkripointi), en käytä isoja kirjaimia. En ole vielä nähnyt muualla hepreasta suomeksi transkripoitua tekstiä, kuin sattumoisin opettajani Juha Muukkosen (Genesis ry) teksteissä. En aio opetella tätä taitoa englanniksi, koska on paljon helpompaa opetella 22 heprean konsonanttia ja vokaalit siihen päälle, kuin yrittää oppia kokonaan uusi kieli, englanniksi transkripoitu heprea. Näen sitä kyllä paljon, kun suomennan messiaanisen seurakunnan lauluja, mutta teen senkin pääasiassa hepreasta, englanninkielinen suora teksti on toki apuna.
  Shalom, Pirjo T.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Meidän lähestymistapamme, koskien taivaallisen Isämme ja tämän esikoispojan erisnimiä, ovat todellakin erilaiset. En osaa hebreaa kuin muutaman sanan, mutta minun on netin eri lähteiden avulla mahdollista päästä jopa kiitettävästi englannin kielen avulla käsiksi siihen, mikä on opillisesti olennaisinta ja tärkeintä kristitylle.

   Löydän näet netin avulla Vanhan Liiton Kirjoitukset sana sanalta, jopa eri värillä merkittynä hebrean ja kreikan kielestä englanniksi.
   http://www.bayithamashiyach.com/Scriptures.html

   Löydän netistä myös sen, miten tärkeimmät sanat lausutaan:
   https://www.hebrew4christians.com/Names_of_G-d/Yeshua/yeshua.html

   Lisäksi minulla on kotona kirjahyllyssäni kirjasarjat Novum (Textus Receptus eli hyväksytty teksti koko UT:sta kreikasta suomeksi), IRT (10-osainen Iso Raamatun Tietosanakirja suomeksi) ja IRS (Iso Raamatun Sanahakemisto suomeksi). Niiden avulla löydän mitä eri vaihtoehtoja on valita kuhunkin jakeeseen sanat, koskien koko Raamattua.

   Koen nuo lähteet riittävän luotettaviksi, enkä aio uhrata enempää aikaa lisälähteiden etsimiseen, vaan pyrin sen sijaan toteuttamaan oppimaani myös käytännössä, sillä elinaikamme täällä on rajallinen ja päätehtäviämme on kaksi:

   1) 1. Piet. 2:5 >>...Rakentua itse kukin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka HaMashiach Yeshuan kautta ovat Yehowah Elohimille mieluisia.<<
   - Meidät on tuolla tavoin kutsuttu pyhittäytymään kaikesta lihan ja hengen saastasta etsimään alati Yehowah Elohimin mielisuosiota häntä palvoen ja yli kaiken rakastaen.

   2) Hebr. 12:15 >>...Pitämään huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Yehowah Elohimin armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä", ja monet sen kautta tule saastutetuiksi.<<
   - Tuo liittyy Vapahtajamme Adonai Yeshuan suureen lähetyskäskyyn osoittaa aitoa rakkautta kaikkia lähimmäisiämme kohtaa ja julistaa Ikuinen Pelastussanoma kaikille ihmisille kaikissa sukupolvissa, kaikkina armonaikoina maan päällä.

   Olen jo yli 70-vuotias, joten jäljellä olevat elämäni päivät on syytä käyttää niin viisaasti kuin mahdollista ja toimia Pyhän Hengen johdossa ja kirkastaa omalta osaltani Adonai Yeshuan yli kaiken olevaa nimeä ja hänen Golgatan ristillä loppuun viemäänsä lunastustyötään.

   Siunausta ja johdatusta myös sinun elämääsi Adonai Yeshuassa!

   Poista
 3. Hei Leif! 23.5.2019
  Yritin omin voimin kommentoida Jahve-nimeä. Se tehtävä oli kuitenkin paljon yli minun tietotaidon. Joten tässäpä suora lainaus asiantuntija Juha Muukkosen (Genesis ry) teksti asiasta.

  ”Me emme tarkkaan tiedä, milloin Jahve-nimen lausuminen kansan keskellä loppui. Noin 250 eKr. se on kuitenkin lausuttu muodossa Adonai (myöhemmin myös haShem tai aramealaisittain Shema jne.). Tiedämme tämän Septuagintan perusteella. Yhdistelmässä Adonai Jahve (Herra Jahve) se on luettu Adonai Elohim. Suurena sovituspäivänä ylimmäinen pappi sen joka tapauksessa ääneen lausui kansan kuullen. Tämä käytäntö loppui toisen temppelin hävittämisen yhteydessä (70 jKr.).
  "Jahve" on tekninen termi, joka viittaa יהוה-nimeen. Se, miten se tarkalleen on aikanaan lausuttu – tai nykyisin lausutaan, ei ole lopulta tärkeää. Ainoa tärkeä on se, että tunnustamme tämän Jahven olevan Jumala, joka tuli meitä pelastamaan Pojassaan Jeesuksessa.

  Herra ei ole koskaan kieltänyt Jahve-nimen lausumista. Ainoastaan sen turha käyttö on kielletty (2. Moos. 20:7).”

  Kirjoitit (Pirjo Timonen): Israelin kansa kunnioitti ja pelkäsi Herraa jo muinaisista ajoista alkaen. Siksi se otti tämän Herran kiellon erittäin vakavasti eikä lausunut sitä ääneen, vaan luki siinä kohti nimen Adonai.

  Huomio (Juha Muukkonen): Tämä Jahve-nimen lausumiskielto on juutalaisten kirjanoppineiden tekemä lain aitaus, yksi isien perinnäissäännöistä. Jeesus hyökkää ankarasti näitä isien perinnäissäädöksiä kohtaan. Kielto lausua Jumalan nimi (Jahve) on ihmissääntö, joka on syntiä. Me emme saa siirtää Jumalan sanan asettamia rajoja: Emme tiukentaa (juutalaisten lain aitaukset, joita monet isien perinnäissäännöistä ovat) emmekä löyhentää (nykyinen antinomismi ja liberalismi).

  Juha Muukkonen: Pyhä Henki kirkastaa meille Jumalan nimen oikean käyttämisen. Se on oikeaa silloin, kun se tarkoittaa Vapahtajaamme Jeesusta, jonka nimen merkitys on: "Jahve on pelastus" tai "Jahve on tuottanut kertakaikkisen ja täydellisen pelastuksen". Ymmärrän Jumalan johtaneen asian niin, että Vanhan liiton Jumalan pyhimmän nimen tarkka lausuminen on saatettu unholaan siksi, jotta kukaan ei kuvittelisi sitä nimeä avuksi huutamalla pelastuvansa. Ainoa Nimi, jota huutamalla ja johon uskomalla pelastuu, on Jeesus – jossa toki tuo Jahve nimi on läsnä.

  Juha Muukkonen: Lopuksi יהוה-nimen lausumisesta: Heprealaiseen masoreettiseen tekstiin on merkitty Jahve-nimen konsonantit ja Adonai- tai Shema-sanan vokaalit. Kyse on siis ketiv- eli kirjoitettu ja qere- eli luettu muodoista. Niitä (konsonantteja ja vokaalimerkkejä) ei voi lukea samaan sanaan, vaan siinä on läsnä kaksi eri sanaa: Jahve ja Adonai (tai Elohim tai Shema). On valittava, kumpaa seuraa: konsonantteja vai vokaaleja. Yhtä aikaa niitä ei voi lukea.

  Jumala ilmoittaa nimensä merkityksessä "Minä Olen" אֶהְיֶה Ehje (2. Moos. 3:14). Tästä johtuen ymmärrämme Jahve-nimen tarkoittavan "Hän On" (2. Moos. 3:15). Kieliopillisesti nimi olisi silloin perustelluinta vokalisoida יַהְוֶה Jahve, joka on kaiketi vanha pa'alin imperfekti (hän oli, hän on, hän on oleva). Näyttää ilmeiseltä, että monet heprean vokaalit ovat vuosisatojen ja tuhansien kuluessa muuttuneet. Nimien muuttumisesta sen varmimmin näkee. Esim. Marjam-nimestä on tullut Mirjam, Shamshon-nimestä Shimshon, Shamuel-nimestä Shemuel jne. Vanha imperfekti lienee ollut alkutavun osalta a-vokaalinen, myöhemmin se on muuttunut i-vokaaliksi.
  Nykyisen Raamatun heprean kieliopin mukaan יַהְוֶה voisi olla myös hif'il-muoto: "Hän joka saattoi olemaan, Hän joka ylläpitää olemisen, Hän joka vaikuttaa uuden olemisen ja tulemisen (eli parusian ja uuden luomisen)."

  Kiitän sydämellisesti, että olemme saaneet tähän tärkeimpään nimeen Juhalta pätevän selvityksen. Siunaten, Pirjo Timonen

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Shalom Pirjo!

   Kiitos kommentistasi.

   Olen kuitenkin eri mieltä siitä kanssasi, että olisimme saaneet Juhalta pätevän selityksen kumpaankaan erisnimeen, koskien Isän ja Pojan erisnimiä.

   Juhan selitys saattaa tyydyttää sinun etsintääsi, mutta ei minun. Ensinnäkään en enää etsi, vaan olen jo löytänyt oikeat erisnimet heille kummallekin.

   Isän erisnimi, josta Raamattu kansalle 2012 käännös käyttää VT:ssä nimeä HERRA, on ollut alunperin Yehowah. Kuuntele karaiittijuutalaisen Melech ben Ya'aqov'in video kyseisestä nimestä:
   https://www.youtube.com/watch?v=w2uaZ4NgLk0

   Mitä tulee nimeen Yeshua, pitäisi Juhan tietää, ettei Jeesus ole alkuperäisnimi ja koska kyse on erisnimestä, pitäisi ehdottomasti käyttää alkuperäisnimeä, koska Pietarin julistaessa juutalaisille ja israelilaisille jakeissa Apt. 4:5-12 hän puhui heille hebreaa ja käytti Vapahtajastamme hänen hebrealaisia nimiään "Yeshua HaMashiach HaNotzri".

   Samassa julistustilaisuudessa ja asiayhteydessä, ollessaan täynnä Pyhää Henkeä, Pietari sanoi: >>Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.<<

   Millä arvovallalla ja kenen valtuuttamana Juha opettaa ja käyttää nimeä Jeesus Kristus TUON AINOAN PELASTUKSEN TUOVAN NIMEN SIJAAN?

   Tässä seuraavassa videossa opetetaan yksityiskohtaisesti, että nimi Jesus (ja sen johdannainen suomeksi: Jeesus) on ollut käytössä vain viimeisten noin 500 vuoden ajan!
   https://www.youtube.com/watch?v=VZtWlmjH35w

   Tätä ennen jo lähes 4000 vuoden ajan on ollut käytössä nimi Yeshua, mitä on käytetty Tanakhissa yhteensä 78 kertaa. Yleisesti se merkitsee siellä samaa kuin PELASTUS, mikä käy ilmi edellä olevasta videosta.

   Koska sinä olet tullut eri näkemyksiin näistä nimistä ja uskot enemmän liberaaliteologeja kuin aitoja Tanakhin asiantuntijoita (eli heitä, jotka ovat laatineet edellä mainitsemani opetusvideot), niin mielestäni meidän ei kannata jatkaa keskustelua näistä nimistä tämän pidemmälle.

   PS. Muistutan myös siitä, ettei naisia ole kutsuttu opettamaan miehiä, mikä ilmenee jakeesta 1. Tim. 2:12 *). Lapsiaan he saavat toki opettaa ja toimia pyhäkouluissa opettajina.

   >>...mutta minä en salli, että NAINEN opettaa, enkä että hän hallitsee miestään, vaan eläköön hän hiljaisuudessa.<< Paavali perustelee tuon kiellon edellistä jaetta seuraavissa jakeissa 12-15.

   Kiitän keskustelusta kanssasi ja toivotan sulle lopuksi Shabbat Shalom ja siunausta Adonai Yeshuassa!

   Poista