tiistai 13. maaliskuuta 2012

Osa 7: Löydä oma työtehtäväsi!

Tämä on lähtötilanteemme

Jokaisen ihmisen suurin ja arvokkain asia on saada kaikki syntinsä anteeksi ja saada syntyä uudesti ylhäältä uskon kautta Adonai Yeshua HaMashiach'an, joka lunasti meidät viattomasti kärsien ja lopulta Golgatan ristinpuulla kuollen meidän kaikkien syntien ja pahuutemme vuoksi. Tästä syystä me aidosti uskoon tulleet tahdomme olla kuuliaiset Hänelle, joka meidät omalla verellään osti vapaiksi synnin ja kuoleman kahleista ja haluamme palvella Häntä parhaalla mahdollisella tavalla nämä kaikki jäljellä olevat elämämme päivät täällä maan päällä.

Vanhan Liiton esimerkkejä työtehtävistä

Kun luemme Vanhan Liiton Kirjoituksia, joista meidän Uuden Liiton antaman kehotuksen mukaan tulee myös ottaa tietyiltä osin oppia, niin havaitsemme miten tarkkaan esim. Mooseksen Lain mukaan piti leeviläisten ja Mooseksen veljen Aaronin jälkeläisten hoitaa papilliset tehtävänsä sen aikaisessa Ilmestysmajassa. Palveluskelpoisuusikäänsä tultuaan heidän koko elämänsä piti olla YeHoWalle vihittyä eli pyhitettyä ja erotettua 30-vuotiaista aina 50-vuotiaihin asti Ilmestysmajassa suoritettavia tehtäviä varten, palvellakseen Israelin kahtatoista eri heimoa parhaalla mahdollisella tavalla. Myös yli 50-vuotiaina heidän tuli avustaa nuorempia pappeja muiden tehtävien hoidossa voimiensa mukaan. Heidän tuli opastaa tavallista Israelin kansaa elämään mahdollisimman pyhää ja Mooseksen Lain mukaista elämää ja mikäli kansa eksyi synnin teille, tuli pappien kantaa Israelin kansan pyhäkköä ja pappeutta vastaan tehdyt synnit ja rikokset. Luemme: 4. Ms. 18:1
 Ja YeHoWaH sanoi Aaronille: "Sinun ja sinun poikiesi, isäsi suvun sinun kanssasi, on kannettava pyhäkköä vastaan tehdyt rikkomukset; samoin sinun ja poikiesi sinun kanssasi on kannettava pappeutta vastaan tehdyt rikkomukset."

Lisäksi ylimmäisen papin piti kerran vuodessa suurena sovituspäivänä (Jom Kippur), mennä Ilmestysmajan Kaikkeinpyhimpään ja vuodattaa armoistuimen arkin kantosarviin syntiuhrimullikan verta omien syntiensä vuoksi ja syntiuhrikauriin verta kansan syntien vuoksi, että hän ja kansa saivat anteeksi kaikki sen vuoden aikana tekemänsä tahattomat syntinsä ja Mooseksen Lain laiminlyöntinsä.

Leeviläisten pappien sukuhaaroja oli kolme: Gerson, Kehat ja Merari. Huomaamme kunkin heistä saaneen YeHoWalta tarkoin määritellyt ja yksilölliset työtehtävät hoidettavakseen.
Luemme kohdan: 4. Ms. 4:4
Kehatin poikien palvelustehtävänä ilmestysmajassa olkoon tämä: huolenpito korkeasti-pyhistä. 
- Noilla 'korkeasti-pyhillä' tarkoitetiin arvokkaita esineitä, kullalla päällystettyjä ja kokonaan kultaisia esineitä Ilmestysmajan Kaikkeinpyhimmässä, sellaisia kuin 10 kultaista 7-haaraista lampunjalkaa.

Voimme havaita Vanhan Liiton aikaisista palvelustehtävistä, että Mooseksen Laki ei tuntenut käsitettä armo, kuin sellaisissa tapauksissa, joissa oli tehty tahaton synti eli oli erehdyksessä rikottu jotakin Lain säädöstä vastaan ja sen seurauksena tuotu Lain vaatiman syntiuhrin veri leeviläisten pappien välityksellä syntien sovitukseksi YeHoWan Temppeliin.

Uuden Liiton aikaisten työtehtävien luonne

Mielestäni Vanhan eli Lakiliiton Elohiminpalveluskäytäntöjen tunteminen antaa meille lisäperspektiiviä käsittää Uuden Liiton ylivertaisen erinomaisuuden Vanhaan Liittoon verrattuna!

Vanhassa Liitossa keskityttiin ensisijaisesti 'itse itsensä pelastamiseen ja varjelemiseen' ja kaikkien Lainrikkojien tuomitsemiseen, mikä oli välillä hyvin ankaraa, sillä kuolemanrangaistuksiakin langetettiin. Punaisena lankana oli Laki: "Silmä silmästä, hammas hampaasta!" Tuollainen samalla mitalla kostaminen johti vihakierteeseen, jolla ei ollut loppua ja lähimmäisenrakkaus oli siitä tipotiessään.

Uuden Liiton opetuksista selviää, että Mooseksen Laki oli säädetty enkelien toimesta olemaan vain siihen asti, kunnes oli syntyvä se siemen (Adonai Yeshua HaMashiach), jolle Aabrahamin saama lupaus kaikkia maan sukukuntia koskevasta siunauksesta oli annettu. Luemme kohdat:
a) Vanhasta Liitosta, jossa YeHoWah sanoi Aabrahamille: 1. Ms. 22:18 "Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen."
b) Uudesta Liitosta, jossa apostoli Pietari opettaa viitaten tuohon jakeeseen: Ap.t. 3:23
Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Elohim teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: 'Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat.'
- Tuon lupauksen antohetkellä ei Israel ollut vielä sitoutunut Mooseksen Lain noudattamiseen.

Kaikkien Uuden Liiton aikaisten palvelustehtävien päämääränä on saattaa Adonai Yeshuan suorittama täydellinen sielujemme lunastustyö Golgatan ristinpuulla liki 2000 vuotta sitten ja Hänen kuolleista ylösnousemisensa kaikkien maanpiirin ihmisten tietoisuuteen kaikissa sukupolvissa kaikkina aikakausina!

Tämä vertaansa vailla oleva armon ja totuuden suurin ilosanoma pelastuksen mahdollisuudesta kaikille, jotka sen vastaanottavat, tulee julistaa yhä uudelleen ja uudelleen, koska vain sen vastaanottajilla ja sen sisältämän opetuksen mukaisesti elämänsä ojentavilla on mahdollisuus päästä sisälle Elohimin ikuiseen kuningaskuntaan Adonai Yeshuan kanssaperilliseksi ja pelastua joutumasta kadotukseen!

Mitä milloinkin teemme Yeshuan Pyhän Hengen johdossa tuon ilosanoman eteenpäin viemiseksi, tulee sen tapahtua armon ja rakkauden Hengessä ja taivaallisen viisauden avulla, sillä kirjoitettu on: "Se, joka voittaa sieluja on viisas" ja "Elohimin AINOAN viisaan olkoon kiitos ja kunnia ja ylistys!"

Erilaisia työtehtäviä seurakuntien eri jäsenille

Uuden Liiton pyhille, Uuden Liiton Kirjoituksissa (ULK) nimettyjä työtehtäviä on lukuisia ja tuskin niitä kaikkia on siellä edes erikseen nimetty. Lisäksi tänä aikana on sellaisia palvelustehtäviä, joita ei voinut edes olla liki 2000 vuotta sitten, kuten lähetyslentäjä, raamatunkääntäjä tietokoneohjelman avulla, kristillisten TV-ohjelmien tuottaja, radioevankelista jne.

Löydämme ULK:sta seuraavia työtehtäviä: apostoli, profeetta, opettaja, evankelista, paimen, diakoni eli srk:n taloudenhoitaja, avustaja, todistaja, varoillaan työtä tukeva, Hengessä ja totuudessa rukoilija jne. Lisäksi on mainittu lukuisia Pyhän Hengen armolahjoja, jotka Pyhä Henki jakaa tahtonsa mukaan srk:n jäsenille. Yhteistä noille tehtäville on se, että ne on kaikki tarkoitettu paikallisten seurakuntien hengelliseksi rakentamiseksi ruumiinkaan tarpeita unohtamatta.

Seurakuntien hengellinen tila nykyisin

Myös uskovien tapa kokoontua yhteen ja toimia yhdessä on paljon muuttunut apostolisen ajan alusta alkaen. Nykyisen urbanisoitumisen (kaupungistumisen) aikana on meillä Yeshuaan uskovilla paljon paremmat mahdollisuudet kokoontua alkuseurakunnan tavoin joka päivä kodeissa, kuin oli esim. 100 vuotta sitten, jolloin ihmiset asuivat täällä Suomessa valtaosin maaseudulla ja kaukana toisistaan.

Esteitä apostolisen alkuseurakunnan kokouskäytäntöön palaamiselle on olemassa yhä useita, kuten uskovienkin ihmisten liiallinen itsekeskeisyys, eristyneisyys, ihmispelko, halu elää muista riippumatonta elämää jne. Lisäksi on olemassa useita opillisia ja opin tulkinnallisia esteitä. Näen kaikkein suurimmaksi esteeksi lähimmäisenrakkauden vähäisyyden ja eräissä tapauksissa sen suoranaisen puutteen. Toinen suuri este on oikean opetuksen vähäisyys ja suoranainen puute.

Eräs tärkeä havaintoni Adonai Yeshuan opettamana on se pöyristyttävä tapa, jolla juuri uskoontulleita ihmisiä sidotaan pelon kahleilla moniin srk:iin ja heistä tehdään hengellisiä orjia, joita käytetään taloudellisesti srk:taa johtavan pienen eliittiryhmän hyväksi, toisinaan myös seksuaalisesti.

On hyvä tiedostaa ja kartoittaa nuo esteet ja alkaa raivata niitä yksi toisensa jälkeen pois, eikä jäädä masentuneena ja lamaantuneena vain toimettomaksi ja tyytyä vallitseviin olosuhteisiin!

Mä olen toiminut useiden vuosikymmenten ajan monissa erilaisissa tehtävissä ja huomannut, että hengellisen kasvuni edetessä Adonai Yeshua siirtää minut uusiin tehtäviin, mikä tekee elämän paljon mielenkiintoisemmaksi, kuin että istuisin loppuikäni vain jossakin nykyisistä paikallis-srk:ista kuulijan paikalla kolmannessa penkkirivissä, toinen istuinpaikka oikealla ja veisin säännöllisesti rahaa kolehtiin. Tuo viimemainittu vaihtoehto on hyvin tehokas tapa saattaa itse itsensä vähitellen penseäksi ja lopulta hengellisesti kuolleeksi ja sitä en suosittele kenellekään!

Huomaan hengellisessä kasvussa senkin seikan, että näen sen myötä nykyisissä srk:ssa paljon selvemmin karkeita virheitä, harhaoppien julistusta ja ihmiskeinoin ja ominvoimin harjoitettua hartaustaoimintaa ja mukautumista tämän maailmanajan hengen mukaan eli luopumusta, mistä meitä on vakavasti varoitettu ULK:ssa!

Myös täysin sielullista puuhastelua on ollut etenkin viime vuosina runsaasti havaittavissa, eikä vähiten ns. vapaissa herätysliikkeissä. Vaikka herätysliike on saattanut olla alunperin Pyhän Hengen synnyttämä, niin se on ajan mittaan valjastettu ihmisjohtoiseksi, jolloin Pyhä Henki on väistynyt sieltä pois. Sitten ihmissielun piileviä voimia väitetään Pyhän Hengen toiminnaksi ja asian oikeaa laitaa tuntemattomia uudestisyntymättömiä ihmisparkoja vedetään kuin pässiä narusta sielullisiin hurmoskokemuksiin, kaatumisiin jne. Tuollainen touhu on siinä mielessä vaarallista, että kyseisiin srk:iin saattavat ajan mittaan pesiytyä väärät profeetat ja harhaoppien opettajat, koska aidot profetian armolahjat ja henkien erottamisen armolahja tukahdutetaan srk:ien johdon toimesta! Nykyisin on olemassa useita herätysliikkeitä (useimmat niistä suurien kirkkokuntien paikallis-srk:ia), joissa on kokonaan kielletty erittäin tärkeiden Pyhän Hengen armolahjojen käyttö. Sellaisia armolahjoja ovat esim. profetoiminen, henkien erottamisen armolahjat, vierain kielin puhuminen ja kielten selittäminen, ilmestyksen armolahja, viisauden ja tiedon sanat, voimalliset teot ja terveeksitekemisen armolahjat.

Oma työtehtäväni Adonai Yeshuan viinitarhassa

Yleisten hengellisten tehtävieni lisäksi olen pyrkinyt opettamaan lähinnä uskovia miten toimia ja vaeltaa Adonai Yeshuan ja tämän valitsemien apostolien opetuksen mukaisesti, sillä Adonai Yeshua on kutsunut minut juuri tuohon tehtävään. Tämä tehtävä ei ole ainakaan sieltä helpoimmasta päästä, sillä kaikkialla on ollut yhä enenevässä määrin havaittavissa 'oman korvasyyhynsä mukaista' sananjulistusta valitsevia ja tervettä oppia karttavia, mutta silti itseään kristittyinä pitäviä ihmispoloisia. Tämä on tärkeä rukousaihe!

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä Timoteukselle: 2. Tim. 4:1-4
1. Minä vannotan sinua Elohimin ja HaMashiach Yeshuan edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen kuningaskuntansa kautta:
2. saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
3. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4. ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.


Onneksi minun toimeentuloni ei ole riippuvainen hengellisen opettajan viran hoitamisesta, koska olen jo eläkkeellä :) HalleluYah!

Sinun oman työtehtäväsi löytäminen

Koska meitä jo ikuisuudesta asti äärettömästi rakastava taivaan Isä, YeHoWaH Elohim, näki ja tunsi sinut jo hamasta maailman perustamisesta asti, niin Hän on valmistanut yksilöllisesti juuri sinua varten olevat tehtävät, jotka sinä löydät vain, kun vaellat Hengessä ja Totuudessa rukoillen Adonai Yeshuan juuri sinua varten edeltä valmistamaa tietä. Yleensä ne löytyvät vähitellen, askel askeleelta edetessä.

Luemme kolme Raamatunkohtaa:
1) Jer. 33:1a Kaukaa ilmestyy minulle YeHoWaH: "Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta...
2) Jer. 31:9 Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu.
3) Ef. 2:10 10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut HaMashiach Yeshuassa hyviä töitä varten, jotka Elohim on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

- Voit kysyä, että eivätkö nuo kaksi ekaa jaetta ole tarkoitettu vain valituille juutalaisille ja israelilaisille? Oikein, sillä ne ovat tarkoitetut alunperin heille, mutta ne ovat samalla profeetallisia ilmoituksia ja siksi tänä Uuden Liiton aikana ne on tarkoitettu myös meille seuraavasta syystä: (Tässä apostoli Pietari Pyhän Hnegen innoituksella opettaa valituille juutalaisille ja pakanoille vastakohtana Adonai Yeshuan Messiaanaan hyljänneet juutalaiset). 1. Piet. 2:9-10
9. Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;
10. te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Elohimin kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut."

Muista, että tuo juuri sinulle valmistettu tie ei ole useinkaan ruusuilla tanssimista, vaan se on elämän kaita tie, suurten ahdistusten ja nöyryytysten tie, mutta sitä vaeltaessasi saat kokea lohdutusta ja Adonai Yeshuan rakkautta! Saat kokea, miten sinua joka päivä kannattavat iankaikkiset käsivarret ja miten Adonai Yeshua puhuu sinulle toisinaan, etenkin elämäsi syvimmissä kriisitilanteissa, ihan henkilökohtaisesti, ensisijaisesti Pyhän Sanansa kautta Raamattua lukiessasi ja lisäksi unien ja yliluonnollisten tapahtumien kautta, toisinaan myös muiden palvelijoidensa kautta.

Voit kokea edellä olevasta huolimatta itsesi hyvin ymmällä olevaksi ja ihmetellä, että mitä Adonai Yeshua todella tahtoo sinun tekevän elopelloillaan juuri nyt?

Kokeile näitä ohjeita:

- Koska Yeshua tunsi sinut jo ennen syntymääsi, niin Hän on sallinut sinun elää elämääsi alusta alkaen juuri niitä teitä pitkin, joita olet vaeltanut ennen aitoon uskoon tuloasi ja tätä taustaa vasten sinun tulee VLK:n opetusta lainatakseni "painaa mieleesi tie, jota ole kulkenut" eli ottaa opiksesi niistä virheistä, joita teit. Voit olla suureksi avuksi sellaisille, jotka vielä vaeltavat noita samoja teitä!

- Yeshua on antanut sulle ainakin yhden tai useampia persoonallisia erityislahjoja, joiden avulla voit olla avuksi lähimmäistesi parissa. Saadaksesi ne selville, rukoile viisautta ylhäältä, tutkistele itseäsi ja kysele luotettavilta ystäviltäsi, mitä erityislahjoja he sinussa ovat havainneet.

- Jos olet normaalia sosiaalisempi luonteeltaasi, niin sinun paikkasi on palvella lähimmäisiäsi palveluammattien tapaisissa tehtävissä myös paikallis-srk:ssa. Sulla on näet kyky lähestyä mutkattomasti ennestään vieraita ihmisiä ja olla yksinäisille ehkä heidän ainoa ystävänsä!

- Jos koet voimakasta halua auttaa lähimmäisiäsi aivan lähipiirissäsi, niin tee toki niin, mutta huomioi se tosiasia, että Suomessa ei kenenkään tarvitse kuolla nälkään, eikä jäädä asunnottamana kadulle, ellei hän itse sitä vartavasten valitse! Poikkeuksena ovat itsensä ihan rappiolle juoneet alkoholistit ja vahvojen huumeiden pitkäaikaiset käyttäjät, joiden suurin tarve on saada syntinsä anteeksi ja tulla aidosti uskoon. Vasta sen jälkeen heidän holtiton elämänsä normalisoituu. Suomessa on kaikki asukkaat kattava sosiaaliverkosto, josta kuka tahansa täällä kirjoilla oleva saa välttämättömimmän avun. Apu tulee tietenkin anoa ja sen anomisessa sinä voit avustaa apua tarvitsevaa lähimmäistäsi!

- Toisin on niiden ihmisten kohdalla, jotka myös ovat meidän lähimmäisiämme, mutta ovat syntyneet alikehittyneihin maihin todelliseen kurjuuteen, jossa kaikki ihmisen elämisen perustarpeetkin puuttuvat ja missä ei ole koskaan julistettu hyvää sanomaa Adonai Yeshuasta!

- Mä olen kulkenut noissa 'avustustehtävissä'  seuraavat kehityksen askeleet:
1) Alussa autoin kaikkia kurjia kadulla tavatessani varojeni mukaan ja satunnaisesti hyvän sanoman levitystyötä kotimaassa ja ulkomailla.
2) Sitten aloin auttaa erityisesti hyvän sanoman julistusta lähinnä asuinmaassani ja säännöllisesti myös ulkomailla.
3) Seuraavaksi heräsin hyvällä sanomalla vielä täysin tavoittamattomien hätään ulkomailla.
4) Päätin jo vuosia sitten tukea rukouksin ja kymmenyksistäni 80 %:lla pakanamaiden köyhien evankelioimista, 10 %:lla sisälähetystyötä ja 10 %:lla messiaanisten juutalaisten työtä Israelissa.

- Olen tukenut myös muunlaista lähimmäisenrakkauden työtä ulkomailla vuosikymmenten ajan, mutta koska se on ollut muuta uhria kuin kymmenyksiä, niin niistä en enempää kerro, sillä se olisi leuhkimista. Kymmenysten maksaminen Elohimin kuningaskunnan työhön kuuluu selkeästi kaikkien aidosti uskoon tulleiden minimivaatimuksiin, mikä ei ole edes uhria, vaan velvoite! Sen suorittajille on nimittäin voimassa lupaus: "Tuokaa täydet kymmenykset YeHoWan työhön, niin Hän totisesti avaa teille taivaan ikkunat ja antaa teille siunauksia ylenpalttisesti!" Moni uskova on laillani havainnut, että siitä alkaen kun on alkanut maksaa säännöllisesti kymmenykset YeHoWan työhön, on omakin puute pysynyt kaukana!

- Ellet usko tuota, niin kokeile esim. 3 kk:n ajan! Maksa täydet kymmenykset bruttotuloistasi (siis ennen veroja) tai jos tulosi ovat kovin pienet, niin nettotuloistasi (verojen jälkeen). Jos olet ihan varaton ja et kykene maksamaan mitään rahassa, niin maksa kymmenyksesi "ajassa" eli jos saat tuloja esim. vain perus-pv-rahan verran kk:ssa ja asumistukea, jotka ovat yhteensä bruttona esim. 750 €/kk, niin jaa kadulla kuukaisittain pelastukseen kehottavia lentolehtisiä 3 h:n ajan á 25 €/h eli yht. 75 €. Jos et kykene jakamaan lentolehtisiä kaduilla, niin voit suorittaa tuon "ajassa"-maksamisen esirukoilemalla YeHoWan määräämien asioiden puolesta kellosta aikaa seuraamalla tai käymällä auttamassa jotain esim. siivous- tai muuta apua tarvitsevaa lähimmäistäsi tuon 3 h:n ajan, ja silloin sinun on syytä todistaa hänelle eli kertoa miksi teet niin.
Huom. On tärkeää pitää säännöllisesti kirjaa maksetuista kymmenyksistä, jotteivät ne jää vajaiksi!

- Koska useimmat uskovat Suomessa ja muissakin hyvinvointivaltion kaltaisissa maissa asuvat suuntaavat enimmän osan avustusvaroistaan ja rukouksistaan aivan lähipiirinsä puutteenalaisten auttamiseen, niin ole sinä heitä viisaampi ja suuntaa reilu valtaosa varoistasi ja esirukousajastasi kaikkein eniten HYVÄN SANOMAN KUULEMISEN apua tarvitsevien auttamiseen maailman vielä pakanuuden pimennossa elävien keskuudessa, auttaen heitä myös elämisen perustarpeiden saamisessa! 

- Muista että Adonai Yeshuan suunnitelma, myös sinun työtehtävääsi ajatellen, on sinulle paras mahdollinen hyvinvointiasikin ajatellen! Tämä kuultaa läpi seuraavista Yeshuan sanoista:
Matt. 11:28-30
28. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.
29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.
30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."


Jos yhä etsit omaa työtehtävääsi, niin tee sen löytämiseen opastusta etsiessäsi ja odotellessasi juuri niitä parhaita mahdollisia hyviä töitä eli lähimmäisenrakkauden tekoja, mitkä nyt ymmärrät oikeiksi ja tarpeellisimmiksi tehdä, ettet jää hedelmättömäksi ja luota Yeshuan lupaukseen: 
"Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan!" (Matt. 7:8)

Pelastuksemme ainoa perusta

Pelastuksemme perusta ei ole meidän tekemissä parhaimmissakaan lähimmäisenrakkauden teoissa, vaan se on ainoastaan siinä, että me olemme jo saaneet pelastuksen lahjana, yksin armosta, uskon kautta Adonai Yeshuan Golgatan ristinpuulla vuodattamaan uhrivereen syntiemme ja sairauksiemme vuoksi! Kuitenkin vain juuri noilla edellä mainituilla hyvien tekojen tekemisillä me voimme osoittaa uskomme olevan elävää, eikä kuollutta, sillä usko ilman tekoja on kuollut! Jos olemme hedelmättömiä hyvien tekojen tekemisen suhteen, niin me emme ole uskossa, vaan me ainoastaan uskottelemme sellaisia olevamme, pettäen itsemme ja ollen umpipakanoitakin pahempia!

Luemme tästä Jaak. 2:14-18, 21-24, 26
14. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa?
15. Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla
16. ja joku teistä sanoo heille: "Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne", mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on?
17. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut.
18. Joku ehkä sanoo: "Sinulla on usko, ja minulla on teot"; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon...
21. Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille?
22. Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi;
23. ja niin toteutui Raamatun sana: "Aabraham uskoi Elohimia, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi", ja häntä sanottiin Elohimin ystäväksi.
24. Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta...

26. Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut.

- Suosittelen myös Yeshuan kertoman vertauksen lukemista hedelmättömästä viikunapuusta: 
Luuk. 13:6-9
6. Ja hän puhui tämän vertauksen: "Eräällä miehellä oli viikunapuu istutettuna viinitarhassaan; ja hän tuli etsimään hedelmää siitä, mutta ei löytänyt. 
7. Niin hän sanoi viinitarhurille: 'Katso, kolmena vuotena minä olen käynyt etsimässä hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois; mitä varten se vielä maata laihduttaa?'
8. Mutta tämä vastasi ja sanoi hänelle: 'Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi; sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä.
9. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää; mutta jos ei, niin hakkaa se pois.'"


- Tuohon ei voi olla lisäämättä Yeshuan opetusta meille, Hänen opetuslapsinaan: Joh. 15:4-7

4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa.
5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.
6. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.
7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.


Kehotus ulkolähetystyön tukemiseen ja tekemiseen

"1. Lähetä leipäsi vetten yli, sillä ajan pitkään sinä saat sen jälleen.
2. Anna osa seitsemälle, kahdeksallekin, sillä et tiedä, mitä onnettomuutta voi tulla maahan."
(Saarn. 11:1-2 Vuoden 1933 käännöksen mukaan, sillä suomalainen 1992 käännös on pielessä!)

Onnitteluni, että jaksoit lukea tänne asti :)

PS. Seuraavat kohdat ovat helpompaa luettavaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti