perjantai 9. maaliskuuta 2012

Osa 5: Uskovien upotuskaste vedessä

Tässä osassa tarkastelemme lyhyesti vesikasteen merkitystä, miten ja kenelle se tulee suorittaa.

Vesikaste on yksi kiistellyimmistä Uuden Liiton opetuksista!

Se johtuu siitä, että UL:n opetusten mukaan vesikaste on yksi pelastuksen väline, vaikka monet ja etenkin apostolisen upotuskasteen hyljänneet ja epäraamatulliseen sylivauvakasteeseen tyytyneet vähättelevät sen merkitystä. Jae Matt. 28:19 on väärennetty todennäköisesti roomalaiskatolisten toimesta 300-luvulla! Sen tulee kuulua näin:

”Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät minun nimeeni.”
Lähde: Eusebios 260-340 A.D. https://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3ATrinity/old1


a) Yeshuan opetuksen mukaan vain uskoontulleille:

Mark. 16:15-16
15. Ja hän (Yeshua) sanoi heille (opetuslapsilleen): "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa suurta pelastuksen ilosanomaa kaikille luoduille.
16. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

- Huomaamme jakeista, että ensin pitää julistaa tuo ilosanoma ja sitten ne, jotka uskovat siihen saadaan kastaa! Lisäksi Yeshua lupaa: "Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu".

b) Apostoli Pietarinkin opetuksen mukaan vain suuren ilosanoman vastaanottaneille. Vastauksena synnintuntoon tulleiden juutalaisten kysymykseen, että mitä heidän tulee tehdä pelastuakseen, vastasi Pietari näin:


Ap.t. 2:37-41

37. Kun he (juutalaiset) tämän (Pietarin vetoomuksen uskosta Yeshuaan Messiaana) kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?"
38. Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Yeshua HaMashiach Nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä YeHoWaH, meidän Elohimimme, kutsuu."
40. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehotti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta".
41. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

- Raamatunkohdasta (jae 41) selviää, että vain ilosanoman vastaanottaneet kastettiin. Mitä tulee jakeessa 39 mainittuihin sanoihin "teille ja teidän lapsillenne", tarkoitetaan sillä sitä, että tuo suuri ilosanoma kuuluu myös noiden aikuisten lapsille ja lastenlapsille kaikissa vastedes syntyvissä sukupolvissa, jotka ovat oikeutetut uskoon tultuaan menemään uskovien upotuskasteelle. Lisäksi jakeiden 38-39 lupauksilla tarkoitetaan myös meitä, jotka olimme tuon lupauksen antamisaikaan vielä sangen kaukana ajallisesti ja maantieteellisesti.

c) Apostoli Paavalin opetuksen mukaan Pyhä Henki annetaan uskovien upotuskasteella käyneille, Adonai Yeshua Nimeen kastetuille. Luemme jakeet:

Ap.t. 19:1-6
1. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali, kuljettuaan läpi ylämaakuntien, Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia.
2. Ja hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan".
3. Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella".
4. Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Yeshuaan".
5. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Adonai Yeshua Nimeen.
6. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.

- ULK:n hyvin tunteva lukija saattaa mainita, että kastoihan Herra pakanakansaan kuuluvan Korneliuksenkin perhekunnan Pyhällä Hengellä jo ennen kuin heidät oli kastettu vesikasteella. Niin tapahtui, mutta syy siihen oli ilmeinen: apostoli Pietari ja tämän juutalaiset seuralaiset ymmärsivät vasta sen perusteella, että pelastus kuului myös valituille pakanoille, koska Pietari nähtyään pakanoidenkin saavan Pyhän Hengen, määräsi heidät saman tien kastettaviksi Yeshua HaMashiach Nimeen! (Ap.t. 10:44-48).

d) Pietari opettaa veden pelastavan meidät kasteena:

1. Piet. 3:18-22
18. Sillä myös HaMashiach kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas väärien puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,
19. jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,
20. jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.
21. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Elohimilta - Yeshua HaMashiach'n ylösnousemuksen kautta,
22. hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut.

e) Luemme kolmesta eri todistajasta koskien pelastustamme: 1. Joh. 5:7-8*)

7. Sillä kolme on, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki; ja nämä kolme ovat yhtä.
8. Ja kolme on, jotka todistavat maan päällä, Henki ja vesi ja veri; ja nämä kolme ovat yhtä.
*) Textus Receptuksesta suomennettu. (Uudet suomalaiset käännökset ovat virheellisiä ja vain suomalaiset käännökset 1642 ja 1776 ovat melkein oikein. Voit tarkistaa sen linkistä:
http://www.finbible.fi/jakeittain/UT/1Johannes_5.htm )
- Jakeessa 8. mainittu 'vesi' viittaa upotuskasteen todistusvoimaan maan päällä.


Miten vesikaste suoritetaan?

Vanha juutalainen tapa ajanlaskumme alun aikaan oli kastaa uskoon tullut upottamalla veteen, mieluiten virtaavassa vedessä. Syy siihen, että uskoon tullut kastettiin painamalla hänet hetkiseksi kokonaan veden alle, johtui siitä, että koko ihminen vihittiin kasteessa seuraamaan Adonai Yeshuaa ja että koko hänen vanha elämänsä kuvaannollisesti haudattiin kasteessa kasteen hautaan. Voit lukea tästä lähemmin seuraavista UL:n kohdista:

Ap.t. 8:36,37,38**), Joh. 3:23, Room. 6:4. /**) Suom. Raamatuista puuttuu tärkeä jae Ap.t. 8:37! Siinä on vastaus kysymykseen ”Mikä estää kastamasta minua?” Jae 37 kuuluu: ”Silloin Filippos sanoi hänelle: ’Jos sinä uskot koko sydämestäsi, se tapahtukoon.’ Hoviherra vastasi: ”Minä uskon, että Yeshua HaMashiach on Elohimin Poika.” / Huomaamme, että kasteelle menevän pitää tunnustaa ensin uskonsa, voidakseen saada kasteen! Tämä sulkee täysin pois luopiokirkollisten suorittaman epäraamatullisen sylivauvakasteen.


Mihin Nimeen vesikaste suoritetaan?

Löydämme Apostolien teoista selkeän vastauksen: Kastettaessa tulee aina lausua Yeshua Nimi!

Lue jakeet: Ap.t. 2:38-39, 8:15-17, 10:44-48 ja 19:1-6. Lue jakeet: Gal. 3:27; Room. 6:3; 1 Kor. 1:13-15.

- Syy siihen, että "kirkkoruhtinaat" kastavat eri lailla, kuin Yeshuan kastamaan valtuuttamat apostolit, johtuu siitä, että apostolit ymmärsivät, mikä on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen yhteinen erisnimi, mutta kirkkoruhtinaat eivät sitä tajua vielä tänäkään päivänä! Se, että Adonai Yeshua HaMashiach HaNostri todella on taivaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen yhteinen erisnimi, selviää jakeista: Jes. 9:5, Matt. 28:18-20, Joh. 17:11-12 ja Joh. 14:26.

Luopiokirkollisten sylivauvakaste suoritetaan aina ”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Pelkkä ”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” suoritettu kaste ei sisällä vaadittavaa Yeshua-nimeä, eikä kastettavan antamaa suun tunnustusta, joka todistaa kastettavan henkilökohtaisen uskon!” Siksi se ei ole validi kasteeksi! Miksi upotuskaste tulee suorittaa vain Yeshua nimeen?

Lisäystä vielä nimeen Yeshua HaMashiach HaNostri: Luemme seuraavat jakeet Ap.t. 4:9-12 huomioiden sen, että Pietari julistaa siinä evankeliumia Israelin ylipapeille ja kansan vanhimmille Jerusalemissa käyttäen puhekielenä hebreaa, eikä suinkaan kreikkaa, sanoen: 

>>9. Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, 10. niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Yeshua HaMashiach HaNotzri nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Elohim kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. 11. Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut'. 12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.<<


Huomaa, että Pietari viittaa noihin hebrealaisiin Vapahtajamme nimiin AINOANA pelastuksen tuovana nimenä taivaan alla! 

Minä uskon Pietaria tässäkin kohden. Usko sinäkin häneen, jos pidät itseäsi kristittynä! Valinta on sinun vallassasi, samoin sen seuraukset kannat yksin sinä.Pitääkö mennä uudelleen kasteelle, jos on kastettu väärin?

Jos sinut on jo kastettu sylivauvakasteella tai muutoin eri tavalla kuin Yeshua ja tämän apostolit opettivat, niin on suositeltavaa mennä oikealle kasteelle, sillä Yeshua itse jätti meille esikuvan tästä. Perustelen tämän sillä, että edellä opetetun mukaan "vesi meidätkin pelastaa kasteena". Luemme:

Matt. 3:13-15
13. Silloin Yeshua tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen.
14. Mutta tämä esteli häntä sanoen: "Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!"
15. Yeshua vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus." Silloin hän salli sen hänelle.

- Mainittakoon vielä, että meidät on kutsuttu seuraamaan Yeshuan ja tämän valtuuttamien apostolien opetuksia ja esimerkkiä, eikä "kirkkoruhtinaiden" keksimiä korvikeopetuksia, heidän esimerkeistään nyt puhumattakaan!

Yeshua sanoo tänäänkin valituilleen: "Seuratkaa minua!"Missä voin mennä oikealle upotuskasteelle?

Voit mennä missä vain ja kenen tahansa uudestisyntyneen ja Pyhällä Hengellä täyttyneen kastettavaksi, kunhan ennen kastamista varmistut siitä, että hän kastaa sinut upotuskasteella Adonai Yeshua HaMashiach HaNotzri Nimeen sinun syntiesi anteeksisaamiseksi! (Ap.t. 2:38-39)

Myös minä suoritan edelleen halukkaille upotuskasteen, mutta sitä ennen varmistun aina siitä, että kasteelle haluava on aidosti tullut uskoon ja ymmärtää, että kasteelle menevä on UL:n opetuksen mukaan velvoitettu uudessa elämässään vaeltamaan niin kuin Yeshuakin vaelsi. Jos koet Yeshuan kehottavan sinua uskovien upotuskasteelle, niin ota yhteyttä ja laita otsikoksi "Upotuskaste":

leifnorr@suomi24.fi  (Huom. asun Turussa.)

5 kommenttia:

 1. http://koti.phnet.fi/petripaavola/Raamatunopetusvesikasteesta.html

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Paljon asiaakin, mutta P. Paavola ei ole vielä ymmärtänyt Vapahtajamme oikeiden alkuperäisnimien merkitystä, koska hän viittaa ihmisten keksimiin käännös- ja väännösnimiin ja oikeuttaa niiden käytön upostuskasteen yhteydessä.

   Mitä tekevät akanat jyvien seassa?

   Poista
 2. http://koti.phnet.fi/petripaavola/JeshuaJeesus.html

  Jeshua nimestä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Toistan: Petri tosin kirjoittaa paljon asiaakin, mutta hän ei ole vielä oppinut kunnioittamaan taivaan Isää, joka käski pyhän enkelinsä kautta antaa Miryamin kohdussa syntyneelle Pojalleen hebrealaisen (ja samalla aramealaisen) erisnimen. Petrin mukaan ei ole tärkeää käyttää Vapahtajastamme Hänen alkuperäisnimiään, vaan ihmistenkin tekemä käännösversio käy yhtä hyvin.

   Asiaa ei muuta toiseksi eikä sitä pyhitä Petrin perustelu, jonka mukaan Septuagintan kääntäjät muuttivat hebrealaisen alkuperäisnimen kreikkalaiseksi nimeksi, sillä heillä ei ollut siihen oikeutta!

   Koska taivaan Isä itse määräsi Pojalleen annettavan Nimen nimenomaan hebrealaisena (ja aramealaisena) erisnimenä, niin kellään ihmisellä/ihmisillä ei ole lupa muuttaa tuota AINOATA PELASTUKSEN TUOVAA NIMEÄ joksikin muuksi!

   Jos Petri tutkisi lisää aihetta, niin hänkin saattaisi todeta, että taivaan Isä antoi Pojalleen juuri sen OMAN ERISNIMENSÄ (siis taivaan Isän erisnimen), jossa Hän on säätänyt pelastuksen. Siksi mikään muu korvaava nimi ei voi tulla kysymykseen. Totta on sekin messiaanisten juutalaisten näkemys, että eräät käännösnimet saattavat merkitä muutakin, kuin vain väärennöksen alkuperäisestä nimestä. Ne saattavat olla pahimmillaan (joillakin kielillä) ns. 'kuolleiden jumalien nimiä'. Siis epäjumalien, kuten langenneiden enkeliruhtinaiden tai demonien nimiä, joita Vanhan Liiton Kirjoitusten mukaan ei saa edes mainita!

   Poista
  2. Lisäystä vielä nimeen Yeshua HaMashiach HaNostri: Luemme seuraavat jakeet Ap.t. 4:9-12 huomioiden sen, että Pietari julistaa siinä evankeliumia Israelin ylipapeille ja kansan vanhimmille Jerusalemissa käyttäen puhekielenä hebreaa, eikä suinkaan kreikkaa, sanoen:

   >>9. Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut,
   10. niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Yeshua HaMashiach HaNostrin nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Elohim kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
   11. Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut'.
   12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."<<

   Huomaa, että Pietari viittaa tuohon hebrealaiseen Vapahtajamme nimeen AINOANA pelastuksen tuovana nimenä taivaan alla!

   Minä uskon Pietaria tässäkin kohden. Usko sinäkin häneen, jos pidät itseäsi kristittynä! Valinta on sinun vallassasi, samoin sen seuraukset kannat yksin sinä.

   Poista