sunnuntai 4. maaliskuuta 2012

Osa 3: Pelastuksen perusteet

Käytän tässäkin kristinuskosta nimeä Uusi Liitto ja perustelun siihen lukija löytää Osasta 1.

Onko olemassa selkeitä ohjeita sille, miten umpipakanuudesta voidaan tulla Uuden Liiton palvelijaksi?

Löydämme selkeitä ohjeita tähän ja kirjoitan ne alle ikäänkuin erillisinä uskonaskelina täysin umpipakanuudessa olevaa ihmistä varten ja lukijan on syytä viimeistään nyt huomioida se, että en kirjoita mitään abstraktia teoriaa, vaan itse todeksi kokemaani konkretiaa!


1) Yeshua aloitti toimintansa julistamalla näin:  Matteus 4:17 Siitä lähtien Yeshua rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä Elohimin kuningaskunta on tullut lähelle."
Luemme rinnalle toisenkin kohdan: Markus 1:14-15 15. Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Yeshua Galileaan ja saarnasi Elohimin suurta ilosanomaa. 16. ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Elohimin kuningaskunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa suuri ilosanoma."
- Siis Yeshua kehottaa meitä tekemään parannuksen eli luopumaan syntielämästä ja uskomaan suuri ilosanoma.

Millainen tuo suuri ilosanoma sitten on?

Luemme jakeet Johannes 3:14-18
14. Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,
15. että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
16. Sillä niin on Elohim maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17. Sillä ei Elohim lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Elohimin ainokaisen Pojan Nimeen. *)
*) Siis uskon tulee kohdistua mahtavaan Yeshua-Nimeen, minkä olen perustellut Osassa 2. 

Mistä saamme voiman tehdä parannus elämässämme?

Luemme Johannes 1:11-13 
11. Hän (Yeshua) tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Elohimin lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen Nimeensä, **)
13. jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Elohimista.
**) Jälleen törmäämme ihanaan ja pelastavaan Yeshua-Nimeen! 

Mitä muuta ihmisen tulee tehdä pelastuakseen? 

Löydämme tähän neljä selkeää perusohjetta:

1) Apostoli Pietarin käsky upotuskasteesta vain uskoville: Apostolien teot 2:37-39 
37. Kun he (helluntaijuhlille Jerusalemiin tulleet juutalaiset) tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän (että saisimme syntimme anteeksi)?"
38. Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Yeshua HaMashiach Nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä YeHoWaH, meidän Elohimimme, kutsuu."
40. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta."

2) Pietarin jatko-opetusta uskovien upotuskasteella käyneille: Apostolien teot 2:41-46
41. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. (Siis vain uskoon tulleet kastettiin!)
42. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.
43. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.
44. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,
45. ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
46. Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
47. kiittäen Elohimia ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Adonai lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

3) Apostoli Paavalin opetus: Roomalaisille 10:4-13
4. Sillä HaMashiach on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.
5. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä.
6. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: "Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?" se on: tuomaan HaMashiach'a alas,
7. tahi: "Kuka astuu alas syvyyteen?" se on: nostamaan HaMashiach'a kuolleista.
8. Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on se uskon sana, jota me saarnaamme.
9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Yeshuan Adonaiksi ja uskot sydämessäsi, että Elohim on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
11. Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään."
12. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.
13. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Adonain Nimeä ***), pelastuu."
***) Jälleen törmäämme Adonain ihanaan Nimeen, mikä on Yeshua!

4) Yeshua opetti uudestisyntymisen välttämättömyydestä, mikäli mielimme edes nähdä Elohimin kuningaskuntaa saati sitten päästä sinne sisälle! Luemme Johannes 3:3-8
3. Yeshua vastasi ja sanoi hänelle (Nikodeemus): "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Elohimin kuningaskuntaa."
4. Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?"
5. Yeshua vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Elohimin kuningaskuntaan.
6. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.
7. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.
8. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt."
- Huomaamme Yeshuan opetuksista, että ihmisen on synnyttävä uudesti ylhäältä! Kerroin jo edellä siitä, mistä saamme voiman tehdä parannus ja samasta lähteestä saamme voiman syntyä myös uudesti ylhäältä. 
- Tähän apostoli Paavali viittaa opettaessaan 2. Korinttolaiskirje 5:17-21
17. Siis, jos joku on HaMashiach'ssa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.
18. Mutta kaikki on Elohimista, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa HaMashiach'n kautta ja antanut meille sovituksen viran.
19. Sillä Elohim oli HaMashiach'ssa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
20. HaMashiach'n puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Elohim kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme HaMashiach'n puolesta: antakaa sovittaa itsenne Elohimin kanssa.
21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Elohimin vanhurskaudeksi.

Loppukehotus:

Nyt sitten kukin lukijoista ottamaan nuo edellä mainitut uskonaskeleet, niin teille käy lopulta erinomaisesti! Uskonkilvoittelu on kaikkein kannattavinta tässä elämässä! HalleluYah!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti