perjantai 9. maaliskuuta 2012

Osa 4: Taivaan Isän erisnimistä

Tässä tutkimme muutamia lukuisista Taivaan Isän erisnimistä ja niiden merkityksistä.

Miksi taivaallisella Isällä on niin monta erisnimeä?

Löydämme vastauksen tutkimalla Hänen meille ilmoitettujen erisnimien merkityksiä hieman jälempänä.

Muistamme, miten Adonai Yeshua opetti meitä opetuslapsiaan rukoilemaan sanoen:
"Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon Sinun Nimesi..." (Matt. 6:9-13)

Tarkistin kreikkalaisesta Textus Receptus käännöksestä, että edellisessä jakeessa todella viitataan taivaallisen Isämme yhteen Nimeen. Käännös käyttää sanaa "onoma", mikä on suomeksi "nimi" ja se esiintyy Isä-meidän-rukouksessa yksikön toisessa sijamuodossa eli siinä viitataan vain yhteen Nimeen.

Mihin yhteen Nimeen uskon Isä-meidän-rukouksessa viitattavan?

Koska Yeshua sanoi tulleensa Isänsä Nimessä, niin on johdonmukaista uskoa Hänen viitanneen juuri tuohon Isältään saamaansa Nimeen. Vapahtajamme Nimiksi on ULK:ssa lueteltu seuraavat: Adonai Yeshua HaMashiach HaNostri. Jos noista nimistä pitää valita vain yksi Nimi, niin se on Yeshua, jonka lausun Ješuua.

Tämä voidaan perustella useilla UL:n eri jakeilla. Yleisesti voidaan todeta, että Yeshua itse opetti hänen seuraajiensa kykenevän tekemään Hänen Nimessään - siis Yeshua Nimessä - samoja ihmeitä ja jopa suurempiakin, kuin mitä Hän maan päällä vaeltaessaan teki.

Luemme tästä neljä UL:n kohtaa:

1) Yeshua sanoi epäuskoisille juutalaisille: Joh. 5:43. Minä olen tullut Isäni Nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.

2) Yeshua sanoi opetuslapsilleen: Mark. 16:15-18.
15. Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
17. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,
18. nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."

3) Tässä Yeshua kertoo opetuslapsilleen Hänen Nimensä tuomasta voimasta: Joh. 14:12-14
12. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,
13. ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.
14. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.

4) Yeshua rukoili Isää sanoen: Joh. 17:11-12
11. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin mekin.
12. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen.
- Noissa jakeissa Yeshua kertoo, että Hänellä on sama Nimi kuin Isällään!

PS. lue lisää Yeshua nimestä linkistä:
http://kristinuskon-perusteita.blogspot.fi/2012/03/kristinuskon-perusteita-osa-2.html

...

Taivaan Isän muita Nimiä

Taivaan Isällä on myös useita muitakin Nimiä, vaikka UL:n mukaan meille tarjotaan ainoastaan Hänen Yeshua HaMashiach HaNostri Nimessä pelastusta!

Mielenkiintoista on todeta jatkossakin, että Taivaan Isämme Nimet korreloivat eli sivuavat Vapahtajamme Yeshuan Nimiä! 

Olen kopioinut seuraavat Nimet David Wilkersonin kirjasta nimeltä:
"Hallowed be Thy Names" 2001 (Suomeksi:  "Vahva Linna" / Kuva ja Sana 2001. Mielestäni täysin virheellinen käännös alkuperäiskirjan nimestä)

Kirjoitan Nimet ensin siten kuin ne lausutaan hebreaksi, sitten mitä ne merkitsevät ja lopuksi mistä kohden Raamatusta ne löytyvät. (Neljä ensimmäistä Nimeä eivät sisälly mainittuun kirjaan.)

1.) HAG'DULAH BAM'ROMIM (HaG'dulah BaM'romim), suomeksi HAG'DULAH merkitsee "Suuruus" ja BAM'ROMIM merkitsee "Korkeus". Niistä johdettuna: "Suuruus Korkeuksissa" ja ymmärrettävämmin: Ylhäisin Majesteetti. Tällä viitataan yli kaiken olevaan, täydelliseen suvereeniin ja ainoaan maailmankaikkeuden Yksinvaltiaaseen eli Taivaan Isään. Ps. 110:1 ja Hebr. 1:3. (Vertaa tätä kohtaan 20.) alla)

2.) ELOHIM, _ אלוה׳ם _ jota en suomenna, koska se on ilmoitettu erisnimi. Lausutaan Elohim. Se on monikollinen muoto toiselle alunperin aramealaiselle erisnimelle ELOHA ja hebrealaiselle muodolle ELOAH. Jos käyttäisin sen suomennoksena sanaa "Jumala", niin minun pitäisi sitä ennen tietää, ettei tuo suomalainen vastine vain ole alunperin suomalaisen heimojumalan tai epäjumalan tai jonkin langenneen enkeliruhtinaan erisnimi. Koska en sitä tietä, eikä kukaan suomalainen kielitieteilijäkään sitä varmuudella tiedä *), niin käytän vain hebrealaisia Nimiä, koska tiedän niiden olevan luotettavia. Nimi viittaa taivaan Isään. Nimi ELOHIM löytyy VL:sta satoja kertoja, ensimmäiseksi jakeesta 1. Moos. 1:1. Tähän on lähteenä: https://judaism.stackexchange.com/questions/56660/difference-between-el-and-eloah
*) http://www2.kirjastot.fi/kysy/arkistohaku/kysymys/?ID=8ae2af7d-2702-4ffd-a511-c46f000091f6

3.) YHWH ELOHIM, יהוה אלוה׳ם _ jota en myöskään suomenna, kuin Nimen alkuosan kohdalta. YHWH on ns. tetragrammi. Koska juutalaiset eivät lausuneet ääneen tuota Nimeä ja koska he eivät kirjoittaneet Nimeä vokalisoituna eli ääntiöiden kanssa, niin he unohtivat miten tuo Nimi tulee lausua. Siksi sen merkitystäkään ei varmuudella tiedetä. Jotkut kirjoittavat Nimen YaHWeH tai Jahve, toiset Jehova tai Yehovah. Lausun sen Jehoova Elohim. Minä kirjoitan sen mieluiten YeHoWaH, sillä tahdon säilyttää varmat konsonantit isoina ja epävarmat ääntiöt pieninä kirjaimina.  Päädyin tuohon muotoon siksi, että toinen tavu "Ho" sisältää ns. "jumalallisen attribuutin" (Löytyy myös nimestä "YeHoshua"), mikä Nimistä YaHWeH ja Jahve jää puuttumaan. Uskon Nimellä viitattavan Korkeimman Poikaan Luojanamme, joka syntyi myöhemmin ihmiseksi Yeshua-Nimisenä. Nimi YHWH löytyy hebreankielisestä Tanakh'ista lähes 7000 kertaa. 1. Moos. 2:4.

4.) EL, _ אל _  joka on nimen yksikkömuoto, jonka monikkomuoto on ELIM, _ אלים _ . Lausun ne Eel ja Eelim. Yeshua käytti tätä yksikön genetiivissä olevaa nimeä taivaallisesta Isästään huutaessaan juuri ennen ristille kuolemistaan: ELI, ELI, lama sabakt anii? Matt. 27:46
https://judaism.stackexchange.com/questions/56660/difference-between-el-and-eloah

5.) EHYEH ASHER EHYEH ja lausuttuna suomeksi EHJEE ASHER EHJEE.
אהיה אשר אהיה
Sanatarkka käännös suomeksi: OLEN OLEVA SE JOKA OLEN OLEVA
(2 Moos 3:14). L
ausuttuna siis "Ehjee Asher Ehjee", ymmärrettävämmin suomeksi "Minä Olen / Tulen olemaan / Minä Olen". Se sivuaa selvästi lukuisia Nimiä, jotka Yeshua ilmoitti itselleen kuuluviksi, alkaen sanoin: Minä Olen... (Minä Olen se Hyvä Paimen, Minä olen Elämän Leipä, Minä Olen Tie ja Totuus ja Elämä, Minä Olen ensimmäinen ja viimeinen jne.). 2. Moos. 3:14-15.
- D. Wilkersonin mukaan Taivaan Isällä on oikeastaan vain tuo yksi Nimi (EHYEH ASHER EHYEH ja muut Hänen Nimensä kuvaavat Hänen erityisiä luonteenominaisuuksiaan.

6.) EL'ELYON, lausuttuna El'Eljon. Suomeksi "Korkein EL", Luoja, taivaan ja maan valtias ja omistaja, Yksinvaltias. 1. Moos. 14:19-20 (Vrt. Joh. 1:1-5, 9-14).

7.) EL SHADDAI, suomeksi "Kaikkivaltias ja kaikkivoipa Hallitsija" (Kykenevä pitämään kaikki lupauksensa). 1. Moos. 17:1.

8.) YeHoWaH JIREH, suomeksi "YeHoWaH, joka näkee ja huolehtii". (Näkevä YeHoWaH). Myös YeHoWaH, joka näyttää (meille). 1. Moos. 22:11-14.

9.) YeHoWaH ROF' ÉCHA, suomeksi "YeHoWaH Sinun Parantajasi". (Parantava, kuntoon laittava, korjaava Adonai). 2. Moos. 15:26.

10.) YeHoWaH MEKADDISHCHÉM, suomeksi "YeHoWaH, joka lyö". (YeHoWaH, joka lyö parantaakseen lapsensa). Hes. 7:9.

11.) YeHoWaH NISSI, suomeksi "YeHoWaH on meidän Lippumme" (Yeshua esirukoilijana Isän luona ja me Hänen vihmontaverensä kohteena alati). 2. Moos. 17:15.

12.) YeHoWaH TSEVA'ÓT, suomeksi "Sotajoukkojen YeHoWaH". Joos. 5:13-15.

13.) YeHoWaH SHALÓM, suomeksi "YeHoWaH on meidän Rauhamme". Shalom merkitsee substantiivina: Eheys, terveys, hyvinvointi ja verbinä: loppuunsaattaminen tai rauhantekeminen. Tuom. 6:22-24.

14.) YeHoWaH TSIDKÉNU, suomeksi "YeHoWaH on meidän Vanhurskautemme". Jer. 23:5-6.

15.) YeHoWaH SÁMMA, suomeksi "YeHoWaH on Täällä". Hes. 48:35

16.) YeHoWaH RO'I, suomeksi "YeHoWaH on minun Paimeneni". Ps. 23:1.

17.)  LAHAI-ROI**), suomeksi "Minut näkevä (elävä) EL". 1. Moos. 16:14.
**) Nimi on alkuperältään ehkä muinaisegyptiä, koska siitä puuttuu Nimi YeHoWaH tai EL(?)

18.) IMMANUEL, suomeksi "Meidän kanssamme on EL". Jes. 7:14.

19.) SALLAH EL, suomeksi "Sovituksen EL", "Anteeksiannon EL""Anteeksiantava EL". Ps. 86:5.

20.) HAG'DULAH SH'KHINAH, suomeksi "Suurin / Ylhäisin Kirkkaus".  2. Piet. 1:17. "HAG'DULAH" merkitsee: suuruus, komeus, loisto, mahtavuus, loisteliaisuus, vaikutusvaltaisuus ja mahti. SH'KHINAH merkitsee "Kirkkaus".

Ottamalla mukaan aiemmin mainitsemani taivaallisen Isämme ja tämän Pojan yhteisen nimen Yeshua, saamme tässä tutkielmassa Isän erisnimien lukumääräksi 21. 

Luettuasi nuo lukuisat Taivaan Isämme erisnimet merkityksineen, ymmärrät syyn siihen, miksi niitä on niin monta: Nehän ovat kaikki meidän avuksemme ja suojaksemme! Miten Hyvä Taivaan Isä meillä onkaan! Kyllä meidän kelpaa olla olemassa ja elää Yeshuan kautta Hänen yhteydessään! 

HALLELUYAH!

Entä sitten monet kansallisten jumalien nimet?

Raamatunkäännöksissä eri kielille on useimmiten alkuperäinen hebrealainen Luojamme erisnimi YeHoWaH Elohim tai pelkkä YeHoWaH tai pelkkä Elohim korvattu kunkin kansan oman 'heimojumalan' nimellä! Niin on tehty myös Suomenkielisissä Raamatunkäännöksissä ja kyseinen nimi lienee otettu suoraan suomalaisten jumaltarustosta. Tässä tapauksessa tuo nimi "Jumala", joka on johdettu nimestä "Ukko Ylijumala" (mikä mainitaan myös kansalliseepoksessa nimeltä Kalevala), saattaa olla täysin harhaan johtava nimi, koska nimen alkuperää ei tiedetä! Siksi se voi  viitata pahimmillaan suoraan jonkun langenneen enkeliruhtinaan***) nimeen ja silloin se on vieraan jumalan eli epäjumalan nimi!

- Hebrealaisissa Vanhan Liiton eli Tanakh'in Kirjoituksissa on kielletty lausumasta muiden jumalien nimiä kuin YeHoWaH Elohim! Luemme jakeet: 2. Moos. 23:13
"Kaikkea, mitä minä olen sanonut teille, noudattakaa. Vierasten jumalien nimiä älkää mainitko, älköön niitä kuuluko teidän huuliltanne."
- Miksi kyseinen kielto? Siksi, että jos ihminen vaikkapa kiroaa käyttäen jotain paholaisen nimeä, niin hän samalla huutaa kyseisen henkiolennon luokseen ja osa sen hengestä tulee häneen!

***) Hyvin Raamattunsa tuntevat tietävät, että Danielin Kirjan mukaan pakanakansoilla on niiden yllä taivaan avaruuksissa kullakin omat, Israelin YeHoWaH Elohimille vihamieliset, suuret ja voimakkaat enkeliruhtinaat vastustamassa tämän tahtoa! Luemme jakeet, joissa enkeli Gabriel ilmestyy Danielille ja opettaa tälle tulevista tapahtumista: Dan. 10:13,20
13. Persian (Iranin) valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta katso, Miikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne, Persian kuningasten tykö.
20. Ja hän sanoi: "Tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso: tulee Jaavanin (Kreikan) enkeliruhtinas..."

2 kommenttia:

  1. Hei Leif! Onko tämä julkinen foorumi? En haluaisi ihan kaikkea jokapojan nähtäväksi?
    terv. Pirjo Timonen Siilinjärveltä, helena.neppa@gmail.com

    VastaaPoista
  2. voit laittaa vastauksen vaikka minun fb-sivulle viestinä.
    terv. Pirjo T.

    VastaaPoista